ลานธรรมจักร
http://www.dhammajak.net/forums/

อารมณ์ ไม่ใช่ จิต
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=1&t=48991
หน้า 17 จากทั้งหมด 17

เจ้าของ:  Rosarin [ 20 ม.ค. 2023, 21:40 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: อารมณ์ ไม่ใช่ จิต

:b8:
ลุงหมาน เขียน:
Rosarin เขียน:
tongue
...อารมณ์ ไม่ใช่ จิต...อารมณ์เป็นสภาวะธรรมที่ปรุงแต่งจิตตามความอยาก...
...จิตเป็นจิตเป็นสภาพรู้เป็นธาตุรู้ทุกสิ่งที่มีที่กำลังปรากฎในชีวิตประจำวัน...
...จิตรู้ รูป แสง สี โดยต้องมีสภาพกำลังมองเห็น...หลับตาก็ไม่มีจิตรู้รูป...
...จิตรู้เสียง โดยต้องมีสภาพได้ยินเสียง...ขณะที่กำลังฟังเสียงจึงมีจิตรู้เสียง...
...จิตรู้กลิ่น โดยต้องมีสภาพดมกลิ่น...ขณะที่กำลังได้กลิ่นจึงมีจิตรู้กลิ่น...
...จิตรู้รส โดยต้องมีสภาพลิ้มรส...ขณะที่กำลังรู้รสทางลิ้นจึงมีจิตรู้รส...
...จิตรู้สัมผัส โดยต้องมีกระทบสัมผัส...ขณะที่กำลังรู้สัมผัสกระทบกายจึงมีจิตรู้สัมผัส...
...จิตรู้อารมณ์ โดยรับรู้ทางใจจากการเห็น ได้ยิน ได้กลิ่น ลิ้มรส รับสัมผัสที่แตกต่าง...
...และปรุงแต่งเป็นความรู้สึกทางใจหยาบ/ละเอียดเป็นอารมณ์สุข-ทุกข์-เฉยๆ...
...จิตดี...เป็นสภาพรู้กุศลที่กำลังปรากฏแต่ละทางตามเหตุ-ปัจจัย...
...จิตไม่ดี...เป็นสภาพรู้อกุศลที่กำลังปรากฏแต่ละทางตามเหตุ-ปัจจัย...
...จิตสงบ...เป็นความเข้าใจความจริงของจิตสภาพจิตที่ดีแล้วเจริญในกุศลเพื่อละอกุศลที่กำลังปรากฎ... rolleyes rolleyes rolleyes

:b8: :b8: :b8:

onion
@ลุงหมาน...ขออภัยค่ะ...เมื่อเวลาผ่านไป...
การฟังการศึกษาพระพุทธพจน์ทำให้เข้าใจขึ้น...
ขอแก้ไขทำความเข้าใจคำว่าอารมณ์ใหม่นะคะ
:b8:
จิตเป็นสภาพรู้อารมณ์
อารมณ์คือสิ่งที่ถูกจิตรู้
อารมณ์จึงไม่ใช่จิตค่ะ
ถูกต้องตรงตามหัวข้อ
:b8:
...อารมณ์ ไม่ใช่ จิต...อารมณ์เป็นสภาวะธรรมที่ปรุงแต่งจิตตามความอยาก...
ข้อความตัวอักษรสีแดงจึงผิดไปค่ะขอแก้ไขดังนี้ค่ะ
จิตเป็นประธานในการตามรู้อารมณ์แต่ละ1ขณะจิตเท่านั้นค่ะ
จิตคือวิญญาณขันธ์ไม่ใช่สภาพปรุงแต่งความอยากค่ะ
มีสภาวะธรรมที่เกิดร่วมกับจิตที่เป็น
สภาพรู้อารมณ์เดียวที่เกิดพร้อมจิต
คือเจตสิกมีถึง52ประเภท
แบ่งเป็น3ส่วนทำหน้าที่คนละอย่างคือ
1)เวทนาขันธ์1ประเภทคือความรู้สึก
2)สัญญาขันธ์1ประเภทคือความทรงจำ
3)สังขารขันธ์50ประเภทคือการปรุงแต่งกรรม
ส่วนความอยากเป็นกิเลสประเภทโลภะคือสมุทัยค่ะ
แต่เหตุและปัจจัยที่ทำให้เกิดมี6อย่างแบ่งเป็น2ฝ่ายคือ
(1)เหตุฝ่ายไม่ดีเป็นอกุศลมี โลภะ โทสะ โมหะ
(2)เหตุฝ่ายดีเป็นกุศลมี อโลภะ อโทสะ อโมหะ
วันนี้ขอแก้ไขเบื้องต้นเพียงเท่านี้ก่อนนะคะ
ต้องมาอ่านทบทวนแก้ไขเพิ่มเติมภายหลังอีกค่ะ
:b8:
:b20: :b20:

หน้า 17 จากทั้งหมด 17 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/