ลานธรรมจักร
http://www.dhammajak.net/forums/

ถามเรื่อง สัญญาครับ
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=1&t=45272
หน้า 2 จากทั้งหมด 3

เจ้าของ:  โฮฮับ [ 29 เม.ย. 2013, 10:11 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ถามเรื่อง สัญญาครับ

กรัชกาย เขียน:
ต่ออีกหน่อย
สัญญา ได้แก่ ความกำหนดได้ หรือหมายรู้ คือ กำหนดรู้อาการเครื่องหมายลักษณะต่างๆ อันเป็นเหตุให้จำอารมณ์ (อารมณ์ หมายถึงสิ่งที่จิตรับรู้ หรือสิ่งที่ถูกรับรู้ โดยอาศัยทวารทั้ง ๖ ได้แก่ รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ และธรรมารมณ์ (ความนึกคิดต่างๆ) นั้นๆได้

สัญญาไม่ใช่ความกำหนดได้ สัญญาคือตัวจำอารมณ์ อารมณ์ที่ว่าคือ....เวทนา
มันเป็นไปในลักษณะของผัสสะที่มากระทบ เกิดวิญญาณรูัผัสสะ เกิดความพอใจ ไม่พอใจ
หรือเฉยๆต่อผัสสะ สัญญาเป็นตัวที่จำอารมณ์เวทนาแค่สามตัวอย่างใดอย่างหนึ่ง
ไม่ใช่ไปจำเรื่องราวต่างๆ แบบที่หลายคนกำลังเข้าใจ
กรัชกาย เขียน:
สัญญา เป็นความรู้จำพวกหนึ่ง หมายถึง การหมายรู้ หรือกำหนดรู้อาการของอารมณ์ เช่น ลักษณะทรวดทรง สี สัณฐาน ฯลฯ ตลอดจนชื่อเรียก และสมมติบัญญัติต่างๆ ว่า เขียว ขาว ดำ แดง ดัง เบา ทุ้ม แหลม อ้วน ผอม หมู หมา กา ไก่ เป็นต้น

สัญญาไม่ใช่ตัวรู้ ตัวที่ทำหน้าที่รู้คือ วิญญาณ และลักษณะที่รู้เป็นการ...รู้รูป
ไม่ใช่รู้อารมณ์ อารมณ์เกิดหลังจากการรู้รูปแล้ว อารมณ์ต้องรู้ด้วยสติ
กรัชกาย เขียน:
พูดเพื่อเข้าใจกันอย่างง่ายๆ สัญญาก็คือกระบวนการเรียกเก็บ รวบรวม และสั่งสมข้อมูลของการเรียนรู้ และวัตถุดิบ สำหรับความคิดนั่นเอง

สัญญาทางธรรมคือขันธ์ มันไม่เที่ยงเกิดแล้วก็ดับ
ส่วนสัญญาที่กรัชกายกล่าวถึง มันเป็นข้อตกลงระหว่างบุคคล สัญญาแบบนี้
พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนหรือกล่าวถึง ถ้าจะกล่าวในภาษาโลกๆก็คือการให้คำสัตย์หรือ
ให้คำมั่นต่อกัน
กรัชกาย เขียน:
สัญญาเกื้อกูลแก่การดำเนินชีวิตของมนุษย์อย่างมาก แต่ในเวลาเดียวกัน ก็มีโทษมิใช่น้อย เพราะมนุษย์จะยึดติดตามสัญญา ทำให้สัญญากลายเป็นเครื่องกีดกั้นกำบังตนเอง และห่อหุ้มคลุมตัวสภาวะไว้ ทำให้ไม่สามารถเข้าถึงความจริงแท้ที่อยู่ลึกลงไป

สัญญาไม่ได้เกื้อกูลต่อมนุษย์ในทางพุทธศาสนา สัญญาไม่ได้มีโทษ มันเป็นเพียงธรรมชาติ
ที่ทำให้มนุษย์ต้องเวียนว่ายตายเกิด สัญญาไม่ได้กีดกั้นหรือห่อหุ้มคลุมสภาวะ
ในความเป็นจริง เป็นเพราะเราไม่เห็นสัญญาหรือเห็นสภาวะที่แท้จริงของสัญญา
แบบนี้ต่างที่กีดกั้นความจริงแท้ :b13:

เจ้าของ:  โฮฮับ [ 29 เม.ย. 2013, 10:24 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ถามเรื่อง สัญญาครับ

กรัชกาย เขียน:
JJD เขียน:
eragon_joe เขียน:
มันเดี๋ยวก้อมาเดี๋ยวก็ไป
มาๆไปๆ ... นะ
:b4:
ลุงหมาน เขียน:
เคยได้ยินคำนี้ไหม? สัญญาก็ไม่เที่ยง

ยังงี้แล้ว เราจะหาประโยชน์จากสัญญาได้อย่างไรครับ? :b8:จขกท. คิดง่ายๆ คือ คิดถึงการใช้ชีวิตประจำวัน ถ้าคนไม่มี (สัญญา) ธรรมชาติตัวนี้ จะเป็นยังไง จำอะไรไม่ได้ จะเป็นยังไง คงพอนึกภาพออกนะครับนะ :b1:

ถามกรัชกายหน่อย คนเป็นอัลไซเมอร์ มีขันธ์ห้ามั้ย มีสัญญาขันธ์หรือเปล่า :b9:
กรัชกาย เขียน:
รู้เพิ่มอีกนิดหนึ่งว่า สัญญา มี 2 อย่าง คือ กุศลสัญญา กับ อกุศลสัญญา

สัญญามีสามอย่างรู้สุขเวทนา รู้ทุกข์เวทนาและรู้อุเบกขาเวทนา
ธรรมก็มีสาม กุศล อกุศลและอัพยากฤต

เจ้าของ:  กรัชกาย [ 29 เม.ย. 2013, 10:29 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ถามเรื่อง สัญญาครับ

จขกท.เห็นหรือยังว่า เรื่องที่ถามไม่ใช่เด็กๆ เรืองเด็กๆต้องสิ่งที่มองๆเห็น เช่น เล็บมือ เล็บเท้า พอได้มองเห็น เพราะเป็นรูปธรรม

แต่ถ้าเป็นธรรมชาติ หรือสิ่งที่มองไม่เห็นเพราะเป็นนามธรรม เช่น สัญญา เป็นต้นเนี่ย เรื่องใหญ่มากๆ สภาวะนี้มีอยู่จริง แต่มองด้วยจักษุไม่เห็น เมื่อมองไม่เห็น ก็เลยว่ากันไปตามอารมณ์ตามพื่นเพความคิดความเข้าใจของแต่ละคนๆ นี่คือพิสูจน์ว่าไม่ใช่คำถามเด็กๆ :b32:

เจ้าของ:  กรัชกาย [ 29 เม.ย. 2013, 10:32 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ถามเรื่อง สัญญาครับ

โฮฮับ เขียน:
กรัชกาย เขียน:
JJD เขียน:
eragon_joe เขียน:
มันเดี๋ยวก้อมาเดี๋ยวก็ไป
มาๆไปๆ ... นะ
:b4:
ลุงหมาน เขียน:
เคยได้ยินคำนี้ไหม? สัญญาก็ไม่เที่ยง

ยังงี้แล้ว เราจะหาประโยชน์จากสัญญาได้อย่างไรครับ? :b8:จขกท. คิดง่ายๆ คือ คิดถึงการใช้ชีวิตประจำวัน ถ้าคนไม่มี (สัญญา) ธรรมชาติตัวนี้ จะเป็นยังไง จำอะไรไม่ได้ จะเป็นยังไง คงพอนึกภาพออกนะครับนะ :b1:

ถามกรัชกายหน่อย คนเป็นอัลไซเมอร์ มีขันธ์ห้ามั้ย มีสัญญาขันธ์หรือเปล่า :b9:
กรัชกาย เขียน:
รู้เพิ่มอีกนิดหนึ่งว่า สัญญา มี 2 อย่าง คือ กุศลสัญญา กับ อกุศลสัญญา

สัญญามีสามอย่างรู้สุขเวทนา รู้ทุกข์เวทนาและรู้อุเบกขาเวทนา
ธรรมก็มีสาม กุศล อกุศลและอัพยากฤต
จขกท. ดูนะจะทดลองให้ดู ดูนะครับ

โฮฮับ ขันธ์ ๕ มีอะไรบ้าง อธิบาย ? แต่ละขันธ์ๆ มาให้ครบ

เจ้าของ:  เช่นนั้น [ 29 เม.ย. 2013, 10:38 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ถามเรื่อง สัญญาครับ

โฮฮับ เขียน:
กรัชกาย เขียน:
ต่ออีกหน่อย
สัญญา ได้แก่ ความกำหนดได้ หรือหมายรู้ คือ กำหนดรู้อาการเครื่องหมายลักษณะต่างๆ อันเป็นเหตุให้จำอารมณ์ (อารมณ์ หมายถึงสิ่งที่จิตรับรู้ หรือสิ่งที่ถูกรับรู้ โดยอาศัยทวารทั้ง ๖ ได้แก่ รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ และธรรมารมณ์ (ความนึกคิดต่างๆ) นั้นๆได้

สัญญาไม่ใช่ความกำหนดได้ สัญญาคือตัวจำอารมณ์ อารมณ์ที่ว่าคือ....เวทนา
มันเป็นไปในลักษณะของผัสสะที่มากระทบ เกิดวิญญาณรูัผัสสะ เกิดความพอใจ ไม่พอใจ
หรือเฉยๆต่อผัสสะ สัญญาเป็นตัวที่จำอารมณ์เวทนาแค่สามตัวอย่างใดอย่างหนึ่ง
ไม่ใช่ไปจำเรื่องราวต่างๆ แบบที่หลายคนกำลังเข้าใจ
กรัชกาย เขียน:
สัญญา เป็นความรู้จำพวกหนึ่ง หมายถึง การหมายรู้ หรือกำหนดรู้อาการของอารมณ์ เช่น ลักษณะทรวดทรง สี สัณฐาน ฯลฯ ตลอดจนชื่อเรียก และสมมติบัญญัติต่างๆ ว่า เขียว ขาว ดำ แดง ดัง เบา ทุ้ม แหลม อ้วน ผอม หมู หมา กา ไก่ เป็นต้น

สัญญาไม่ใช่ตัวรู้ ตัวที่ทำหน้าที่รู้คือ วิญญาณ และลักษณะที่รู้เป็นการ...รู้รูป
ไม่ใช่รู้อารมณ์ อารมณ์เกิดหลังจากการรู้รูปแล้ว อารมณ์ต้องรู้ด้วยสติ
กรัชกาย เขียน:
พูดเพื่อเข้าใจกันอย่างง่ายๆ สัญญาก็คือกระบวนการเรียกเก็บ รวบรวม และสั่งสมข้อมูลของการเรียนรู้ และวัตถุดิบ สำหรับความคิดนั่นเอง

สัญญาทางธรรมคือขันธ์ มันไม่เที่ยงเกิดแล้วก็ดับ
ส่วนสัญญาที่กรัชกายกล่าวถึง มันเป็นข้อตกลงระหว่างบุคคล สัญญาแบบนี้
พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนหรือกล่าวถึง ถ้าจะกล่าวในภาษาโลกๆก็คือการให้คำสัตย์หรือ
ให้คำมั่นต่อกัน
กรัชกาย เขียน:
สัญญาเกื้อกูลแก่การดำเนินชีวิตของมนุษย์อย่างมาก แต่ในเวลาเดียวกัน ก็มีโทษมิใช่น้อย เพราะมนุษย์จะยึดติดตามสัญญา ทำให้สัญญากลายเป็นเครื่องกีดกั้นกำบังตนเอง และห่อหุ้มคลุมตัวสภาวะไว้ ทำให้ไม่สามารถเข้าถึงความจริงแท้ที่อยู่ลึกลงไป

สัญญาไม่ได้เกื้อกูลต่อมนุษย์ในทางพุทธศาสนา สัญญาไม่ได้มีโทษ มันเป็นเพียงธรรมชาติ
ที่ทำให้มนุษย์ต้องเวียนว่ายตายเกิด สัญญาไม่ได้กีดกั้นหรือห่อหุ้มคลุมสภาวะ
ในความเป็นจริง เป็นเพราะเราไม่เห็นสัญญาหรือเห็นสภาวะที่แท้จริงของสัญญา
แบบนี้ต่างที่กีดกั้นความจริงแท้ :b13:

แปะไว้อีก นะโฮฮับ
จะได้เป็นสัญญา ไว้ให้โฮฮับระลึกในภายหลัง

เจ้าของ:  โฮฮับ [ 29 เม.ย. 2013, 10:43 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ถามเรื่อง สัญญาครับ

กรัชกาย เขียน:
โฮฮับ เขียน:
กรัชกาย เขียน:
JJD เขียน:
eragon_joe เขียน:
มันเดี๋ยวก้อมาเดี๋ยวก็ไป
มาๆไปๆ ... นะ
:b4:
ลุงหมาน เขียน:
เคยได้ยินคำนี้ไหม? สัญญาก็ไม่เที่ยง

ยังงี้แล้ว เราจะหาประโยชน์จากสัญญาได้อย่างไรครับ? :b8:จขกท. คิดง่ายๆ คือ คิดถึงการใช้ชีวิตประจำวัน ถ้าคนไม่มี (สัญญา) ธรรมชาติตัวนี้ จะเป็นยังไง จำอะไรไม่ได้ จะเป็นยังไง คงพอนึกภาพออกนะครับนะ :b1:

ถามกรัชกายหน่อย คนเป็นอัลไซเมอร์ มีขันธ์ห้ามั้ย มีสัญญาขันธ์หรือเปล่า :b9:
กรัชกาย เขียน:
รู้เพิ่มอีกนิดหนึ่งว่า สัญญา มี 2 อย่าง คือ กุศลสัญญา กับ อกุศลสัญญา

สัญญามีสามอย่างรู้สุขเวทนา รู้ทุกข์เวทนาและรู้อุเบกขาเวทนา
ธรรมก็มีสาม กุศล อกุศลและอัพยากฤต
จขกท. ดูนะจะทดลองให้ดู ดูนะครับ

โฮฮับ ขันธ์ ๕ มีอะไรบ้าง อธิบาย ? แต่ละขันธ์ๆ มาให้ครบ

จะสอนให้น่ะ แค่กรัชกายทำสมาธิให้ดีๆ แล้วเอานิ้วไปถอนขนจักกะแร้สักเส้น
กรัชกายก็จะเห็นขันธ์ห้าแล้ว จะให้อธิบายยืดยาวทำไมกัน :b32:

เจ้าของ:  กรัชกาย [ 29 เม.ย. 2013, 10:58 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ถามเรื่อง สัญญาครับ

โฮฮับ เขียน:
กรัชกาย เขียน:
โฮฮับ เขียน:
กรัชกาย เขียน:
JJD เขียน:
eragon_joe เขียน:
มันเดี๋ยวก้อมาเดี๋ยวก็ไป
มาๆไปๆ ... นะ
:b4:
ลุงหมาน เขียน:
เคยได้ยินคำนี้ไหม? สัญญาก็ไม่เที่ยง

ยังงี้แล้ว เราจะหาประโยชน์จากสัญญาได้อย่างไรครับ? :b8:จขกท. คิดง่ายๆ คือ คิดถึงการใช้ชีวิตประจำวัน ถ้าคนไม่มี (สัญญา) ธรรมชาติตัวนี้ จะเป็นยังไง จำอะไรไม่ได้ จะเป็นยังไง คงพอนึกภาพออกนะครับนะ :b1:

ถามกรัชกายหน่อย คนเป็นอัลไซเมอร์ มีขันธ์ห้ามั้ย มีสัญญาขันธ์หรือเปล่า :b9:
กรัชกาย เขียน:
รู้เพิ่มอีกนิดหนึ่งว่า สัญญา มี 2 อย่าง คือ กุศลสัญญา กับ อกุศลสัญญา

สัญญามีสามอย่างรู้สุขเวทนา รู้ทุกข์เวทนาและรู้อุเบกขาเวทนา
ธรรมก็มีสาม กุศล อกุศลและอัพยากฤต
จขกท. ดูนะจะทดลองให้ดู ดูนะครับ

โฮฮับ ขันธ์ ๕ มีอะไรบ้าง อธิบาย ? แต่ละขันธ์ๆ มาให้ครบ

จะสอนให้น่ะ แค่กรัชกายทำสมาธิให้ดีๆ แล้วเอานิ้วไปถอนขนจักกะแร้สักเส้น
กรัชกายก็จะเห็นขันธ์ห้าแล้ว จะให้อธิบายยืดยาวทำไมกัน :b32:ในเมื่อโฮฮับออกทะเล ชีวิตนี้ ซึ่งประกอบด้วยขันธ์ไปแล้ว

ตอนนี้เขาพูดเรื่องสมาธิ ซึ่งก็เป็นนามธรรมอีก เรื่องใหญ่อีก ดูนะครับ จขกท. ใหญ่ยังไง


โฮฮับ สอนสมาธิกรัชกายหน่อย ทำยังไง เริ่มต้นยังไง :b1:

เจ้าของ:  JJD [ 29 เม.ย. 2013, 13:07 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ถามเรื่อง สัญญาครับ

ติดตามอ่านอยู่ครับ ขอบคุณทุกท่านครับ :b8:

เจ้าของ:  jojam [ 29 เม.ย. 2013, 23:06 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ถามเรื่อง สัญญาครับ

สัญญา ไม่มี สาระแก่นสาร เหมือน ดัง ต้นกล้วย ที่ลอกออก ก็ไม่มี แ่ก่นสารใดๆ

ไม่มี เรา ใน สัญญา

และ สัญญา นั้น แท้จริง ไม่มีตน ไม่ใช่ ของเรา

ตอนที่ยังยึด ก็ไม่รู้ พอ ไม่ยึด ไม่เอาอดีต มาถือยึด มันก็ สงบ อยู่กับ ปัจจุบัน จึงเห็น ตัวโจรที่ ออกมา

ไม่ใช่ ใครเลยที่ทำ ก่อให้ ทุกข์ ไปผูก สัญญานั้นเอง ทั้งนั้น พอรู้ ขึ้นมา ก็ หน่าย.. พอพิจารณา

ถึงปัจจุบัน ถึงหลักใจ ถึง ธรรมแท้ ... ก็ไม่มี เงา ใดๆ ที่พาใจหลงอีก

** สิ่งที่พิจารณา ก็คืออุปทานขันธ์ ทำลายอุปทาน ก็ยังมี ขันธ์ ใช้ ขันธ์ แต่ใจซิ เป็น ธรรม ...

เจ้าของ:  กรัชกาย [ 30 เม.ย. 2013, 05:40 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ถามเรื่อง สัญญาครับ

โฮฮับหายไปไหนแระ หรือว่า... :b32:

บอกไม่เชื่อว่านามธรรม ไม่ของง่ายๆ :b1:

ทำบุญสร้างกุศลแบบมองเห็นๆ (รูปธรรม) เถอะ เช่น ไหว้พระ สวดมนต์ ทำบุญตักบาตร ทอดกฐิน ทอดผ้าป่า สร้างสะพาน ปล่อยนก ปล่อยปลา ฯลฯ นี่ก็เป็นการสร้างความจำดีๆ จะเรียกว่า กุศลสัญญาก็ได้

ถ้าต้องการจะสร้างบาปสร้างอกุศลจิตก็ทำในสิ่งที่ตรงข้าม ก็เป็นอกุศลสัญญา จะทางกาย ทางวาจา ทางใจ ทำได้หมด ทำเอาชอบแบบไหนก็ทำเอา :b12:

เจ้าของ:  โฮฮับ [ 30 เม.ย. 2013, 14:35 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ถามเรื่อง สัญญาครับ

กรัชกาย เขียน:
โฮฮับหายไปไหนแระ หรือว่า... :b32:

บอกไม่เชื่อว่านามธรรม ไม่ของง่ายๆ :b1:

ทำบุญสร้างกุศลแบบมองเห็นๆ (รูปธรรม) เถอะ เช่น ไหว้พระ สวดมนต์ ทำบุญตักบาตร ทอดกฐิน ทอดผ้าป่า สร้างสะพาน ปล่อยนก ปล่อยปลา ฯลฯ นี่ก็เป็นการสร้างความจำดีๆ จะเรียกว่า กุศลสัญญาก็ได้:

เขาไม่เรียกกุศลสัญญา แต่เรียกว่า......การกำหนดรู้
เมื่อไรเราระลึกถึงสิ่งนี้เขาเรียก.....สติ
กรัชกาย เขียน:
ถ้าต้องการจะสร้างบาปสร้างอกุศลจิตก็ทำในสิ่งที่ตรงข้าม ก็เป็นอกุศลสัญญา จะทางกาย ทางวาจา ทางใจ ทำได้หมด ทำเอาชอบแบบไหนก็ทำเอา :b12:

นี้ก็ไม่เรียกอกุศลสัญญา เขาเรียก....มิจฉาทิฐิ :b32:

เจ้าของ:  กรัชกาย [ 30 เม.ย. 2013, 14:44 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ถามเรื่อง สัญญาครับ

โฮฮับ เขียน:
กรัชกาย เขียน:
โฮฮับหายไปไหนแระ หรือว่า... :b32:

บอกไม่เชื่อว่านามธรรม ไม่ของง่ายๆ :b1:

ทำบุญสร้างกุศลแบบมองเห็นๆ (รูปธรรม) เถอะ เช่น ไหว้พระ สวดมนต์ ทำบุญตักบาตร ทอดกฐิน ทอดผ้าป่า สร้างสะพาน ปล่อยนก ปล่อยปลา ฯลฯ นี่ก็เป็นการสร้างความจำดีๆ จะเรียกว่า กุศลสัญญาก็ได้:

เขาไม่เรียกกุศลสัญญา แต่เรียกว่า......การกำหนดรู้
เมื่อไรเราระลึกถึงสิ่งนี้เขาเรียก.....สติ
กรัชกาย เขียน:
ถ้าต้องการจะสร้างบาปสร้างอกุศลจิตก็ทำในสิ่งที่ตรงข้าม ก็เป็นอกุศลสัญญา จะทางกาย ทางวาจา ทางใจ ทำได้หมด ทำเอาชอบแบบไหนก็ทำเอา :b12:

นี้ก็ไม่เรียกอกุศลสัญญา เขาเรียก....มิจฉาทิฐิ :b32:สติก็เป็นนามธรรม ก็ยากอีก

แนะนำการสร้างเสริมสติหน่อย :b1:

เจ้าของ:  กรัชกาย [ 30 เม.ย. 2013, 14:48 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ถามเรื่อง สัญญาครับ

กรัชกาย เขียน:
โฮฮับ เขียน:
กรัชกาย เขียน:
โฮฮับ เขียน:
กรัชกาย เขียน:
JJD เขียน:
eragon_joe เขียน:
มันเดี๋ยวก้อมาเดี๋ยวก็ไป
มาๆไปๆ ... นะ
:b4:
ลุงหมาน เขียน:
เคยได้ยินคำนี้ไหม? สัญญาก็ไม่เที่ยง

ยังงี้แล้ว เราจะหาประโยชน์จากสัญญาได้อย่างไรครับ? :b8:จขกท. คิดง่ายๆ คือ คิดถึงการใช้ชีวิตประจำวัน ถ้าคนไม่มี (สัญญา) ธรรมชาติตัวนี้ จะเป็นยังไง จำอะไรไม่ได้ จะเป็นยังไง คงพอนึกภาพออกนะครับนะ :b1:

ถามกรัชกายหน่อย คนเป็นอัลไซเมอร์ มีขันธ์ห้ามั้ย มีสัญญาขันธ์หรือเปล่า :b9:
กรัชกาย เขียน:
รู้เพิ่มอีกนิดหนึ่งว่า สัญญา มี 2 อย่าง คือ กุศลสัญญา กับ อกุศลสัญญา

สัญญามีสามอย่างรู้สุขเวทนา รู้ทุกข์เวทนาและรู้อุเบกขาเวทนา
ธรรมก็มีสาม กุศล อกุศลและอัพยากฤต
จขกท. ดูนะจะทดลองให้ดู ดูนะครับ

โฮฮับ ขันธ์ ๕ มีอะไรบ้าง อธิบาย ? แต่ละขันธ์ๆ มาให้ครบ

จะสอนให้น่ะ แค่กรัชกายทำสมาธิให้ดีๆ แล้วเอานิ้วไปถอนขนจักกะแร้สักเส้น
กรัชกายก็จะเห็นขันธ์ห้าแล้ว จะให้อธิบายยืดยาวทำไมกัน :b32:ในเมื่อโฮฮับออกทะเล ชีวิตนี้ ซึ่งประกอบด้วยขันธ์ไปแล้ว

ตอนนี้เขาพูดเรื่องสมาธิ ซึ่งก็เป็นนามธรรมอีก เรื่องใหญ่อีก ดูนะครับ จขกท. ใหญ่ยังไง


โฮฮับ สอนสมาธิกรัชกายหน่อย ทำยังไง เริ่มต้นยังไง :b1:บอกวิธีทำสมาธินี่ด้วย :b1:

เจ้าของ:  กรัชกาย [ 01 พ.ค. 2013, 09:21 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ถามเรื่อง สัญญาครับ

จขกท.เห็นหรือยังว่า พูดกับทำอะไรยากง่ายกว่ากัน พูดนะพูดได้เป็นคุ้งเป็นแคว :b12:

ไฟล์แนป:
so555.gif
so555.gif [ 4.35 KiB | เปิดดู 1398 ครั้ง ]

เจ้าของ:  โฮฮับ [ 01 พ.ค. 2013, 09:29 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ถามเรื่อง สัญญาครับ

กรัชกาย เขียน:
จขกท.เห็นหรือยังว่า พูดกับทำอะไรยากง่ายกว่ากัน พูดนะพูดได้เป็นคุ้งเป็นแคว :b12:

แล้วจะมาบอกให้เขาพูดทำไมกันเล่า :b32:
ถึงได้บอกเรื่องสมาธิไม่ได้ขี้เล็บยัยน้อง :b9:

หน้า 2 จากทั้งหมด 3 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/