วันเวลาปัจจุบัน 25 ก.พ. 2021, 10:13  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


พบ 214 ผลลัพธ์
ผลจากการค้นหา:

เจ้าของ ข้อความ

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ:

เมื่อ: 30 ส.ค. 2008, 05:08 

ตอบกลับ:
แสดง:


พระพุทธโฆษาจารย์ (คัมภีร์วิสุทธิมรรค) พระอนุรุทธาจารย์ ( คัมภีร์พระอภิธรรมมัตถสังคหะ ) ตามประวัติที่ปรากฏท่านเป็นพระอรหันต์ครับ รวมทั้ง อรรถกถา ที่อธิบายพระพุทธพจน์ แต่ ท่านพุทธทาสไม่เห็นด้วย ครับ เพราะเข้าใจว่าท่านเหล่านั้นอธิบายธรรมะผิด ๆ ไม่เข้าใจ ภาษาธรรมของพระพุทธเจ้า เช่น ไปสอนถึงเรื่อง ปฏิสน...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ:

เมื่อ: 30 ส.ค. 2008, 04:42 

ตอบกลับ:
แสดง:


พระพุทธโฆษาจารย์นี้ พุทธศานิกชนส่วนใหญ่เข้าใจว่าท่านเป็นพระอรหันต์ แต่ท่านพุทธ?สเห็นว่า ท่านเป็นเพียง พวกพราหมณ์ ที่ปลอมตัวเข้ามาทำลายศาสนา ด้วยความเคารพต่อท่านพระพุทธโฆษาจารย์นี้ ผมไม่บังอาจล่วงเกินท่าน แต่พระอรหันต์หมายถึงมติมหาชนหรือ ต่อไปใครจะเป็นอรหันต์ใช้วิธีโหวตกันเลยนะคุณเฉลิมศักดิ์ ก็เก๋ไป...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ:

เมื่อ: 30 ส.ค. 2008, 04:31 

ตอบกลับ:
แสดง:


http://larndham.net/index.php?showtopic=31495&st=0 ลิงค์นี้ไปที่เวปที่คุณเฉลิมศักดิ์บอกให้ไปอ่านที่ http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=14797&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=&sid=3e44281e212d5acd9043c171b5fad520 ใครช่วยเอาลิงค์ออกจากเวปหน้านี้ที เฮ้อ!!!...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ:

เมื่อ: 29 ส.ค. 2008, 12:55 

ตอบกลับ:
แสดง:


เรื่องค้างคาวหนู มาใน มาในอรรถกถา ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท และ อภิธัมทีปนีมหาฎีกา ในอดีตชาติเคยเกิดเป็นค้างคาวแล้วตั้งใจฟังพระสาธยายพระอภิธรรม ชาตินี้ท่านฟังพระอภิธรรมจากพระสารีบุตร ครับ คุณ mes ----------------------------------------- ศึกษาเพิ่มเติมใน ประวัติพระอภิธรรม http://larndham.net/index.php?s...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ:

เมื่อ: 28 ส.ค. 2008, 12:51 

ตอบกลับ:
แสดง:


จากพระพุทธโฆษาจารย์

วิสุทธิมรรค

http://www.larnbuddhism.com/visut/index.html

----------------------------------------------

พระพุทธโฆษาจารย์นี้ พุทธศานิกชนส่วนใหญ่เข้าใจว่าท่านเป็นพระอรหันต์

แต่ท่านพุทธ?สเห็นว่า ท่านเป็นเพียง พวกพราหมณ์ ที่ปลอมตัวเข้ามาทำลายศาสนา

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ:

เมื่อ: 28 ส.ค. 2008, 12:48 

ตอบกลับ:
แสดง:


คุณ mes ครับ จากพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า และ พระอรหันตสาวกครับ ------------------------------------------------------- http://www.84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=10&i=273 มหาสติปัฏฐานสูตร เนื้อความในพระไตรปิฎก เนื้อความในอรรถกถา มีทั้งหมด ๖ หน้าต่าง อรรถกถามหาสติปัฏฐานสูตร หน้าต่างที่ มูลก...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ:

เมื่อ: 26 ส.ค. 2008, 12:58 

ตอบกลับ:
แสดง:


เนื้อความพระไตรปิฎก เล่มที่ ๓๔ บรรทัดที่ ๕๙๘ - ๘๔๗. หน้าที่ ๒๘ - ๓๗. http://www.84000.org/tipitaka/pitaka_item/v.php?B=34&A=598&Z=847&pagebreak=0 อ่านโดยใช้เครื่องหมาย [เลขข้อ] เป็น เกณฑ์แบ่งข้อ ที่ :- http://www.84000.org/tipitaka/pitaka_item/sutta_item.php?item=17&book=34&bookZ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ:

เมื่อ: 25 ส.ค. 2008, 05:24 

ตอบกลับ:
แสดง:


ประวัติพระอภิธรรมใครบันทึกยังเป็นปัญหาอยู่เลย ตรงนี้คุณเฉลิมศักดิ์จะทำเป็นไขสือไม่ตอบไม่ได้ เพราะเป็นการกล่าวตู่พระพุทธเจ้า ไม่ใช่พอไม่พอใจอะไรก็ยกคำพูดตนเองขึ้นมาแล้วอ้างว่าเป็นของพระพุทธเจ้า ประวัติพระอภิธรรม ก็เป็นปัญหากับท่านพุทธทาส และผู้ที่เชื่อตามท่าน จึงได้กล่าวตู่และวิจารณ์ พระอภิธรรมปิฏก ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ:

เมื่อ: 25 ส.ค. 2008, 05:14 

ตอบกลับ:
แสดง:


ต่างจากท่านพุทธทาสอ้างแต่เรื่องจิตว่าง ไม่มีตัวกูของกู อธิบายตามใจชอบ แบบง่าย ๆ เรื่องการแบ่งจิต เจตสิก รูป เป็นประเภทต่าง ๆ ( มีตัวเลขกำกับ) ท่านพุทธทาสศึกษาเข้าไปไม่ไหวครับ ท่านบอกมันเยอะเกินไป ฟั่นเฝือเปล่า ๆ จำไปก็ปวดหัว เป็นทุกข์ ด้วยสาเหตุนี้ ทำให้ท่านไม่ยอมรับ พระอภิธรรม เพราะศึกษาแล้วต้องมา...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ:

เมื่อ: 24 ส.ค. 2008, 05:23 

ตอบกลับ:
แสดง:


คุณกรัชกายครับ ศึกษาประวัติของพระครูศรีโชติญาณ หรือ พระมหาแสวง ได้ที่ http://www.abhidhamonline.org/Ajan/index.htm --------------------------------------------------------- ศึกษา เรื่องอื่น ๆ ในหนังสือวิทยาน่ารู้ ได้ที่ http://www.thaimisc.com/freewebboard/php/vboard.php?user=dokgaew โดยไปที่ ค้นหาก...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ:

เมื่อ: 24 ส.ค. 2008, 05:14 

ตอบกลับ:
แสดง:


คุณ mes ครับ เรื่องจำนวนตัวเลข ที่ควบคุมองค์ธรรมนั้น เช่น จิต และเจตสิก เป็นการนับองค์ธรรมและรวบรวมจาก พระอภิธรรมปิฏก http://www.84000.org/tipitaka/pitaka_item/sutta_item.php?book=34&item=17 จิตตุปปาทกัณฑ์ กุศลธรรม กามาวจรมหากุศลจิต ๘ จิตดวงที่ ๑ บทภาชนีย์ [๑๖] ธรรมเป็นกุศล เป็นไฉน กามาวจรกุศลจิ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ:

เมื่อ: 24 ส.ค. 2008, 05:07 

ตอบกลับ:
แสดง:


คุณ dd อยู่ยุโรป ซึ่งเป็นประเทศที่มิใช่พุทธศาสนา คุณdd คงได้เห็นความเสื่อมของพระพุทธศาสนา ในยุโรป แม้ลัทธิที่ไปเผยแพร่ที่นั้น ผมเข้าใจว่าก็เป็นเพียงนิกายมหายาน ที่ยึดถือคำสอนของ อาจาริยวาท อัตตโนมติเป็นใหญ่ เช่น นิกายเซน เป็นต้น คุณ dd ครับ มีโอกาสก็ศึกษาพระสัทธรรมจาก พระไตรปิฏก อรรถกถา ผู้ทรงพระไต...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ:

เมื่อ: 24 ส.ค. 2008, 05:00 

ตอบกลับ:
แสดง:


สัตว์ที่ได้ฟังพระธรรมวินัย ที่พระตถาคตเจ้าประกาศไว้ มีเป็นส่วนน้อย สัตว์ที่ไม่ได้ฟังพระธรรมวินัย ที่พระตถาคตเจ้าประกาศไว้ มีประมาณมากกว่า โดยแท้ สัตว์ที่ได้ฟังธรรมแล้ว ทรงจำไว้ได้ มีเป็นส่วนน้อย สัตว์ที่ได้ฟังธรรมแล้ว ทรงจำไว้ไม่ได้ มีประมาณมากมาก โดยแท้ สัตว์ที่ไตร่ตรองอรรถแห่งธรรมที่ตนทรงจำไว้ได้...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ:

เมื่อ: 23 ส.ค. 2008, 06:31 

ตอบกลับ:
แสดง:


[quote="กรัชกาย"]สาระธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสแก่ชาวกาลามชน อยู่ที่ทำปัจจุบันนี้เดี๋ยวนี้ ให้ดี เมื่อทำปัจจุบันนี้ดีแล้ว ถ้าโลกหน้ามีหรือไม่มี ฯลฯ ก็ไม่ต้องกังวลเพราะเป็นผลจากการกระทำในปัจจุบันเป็นเหตุ ดูท่อนดังกล่าว ฯลฯ ในเรื่องความเชื่อทางจริยธรรมเกี่ยวกับเรื่องชาตินี้ ชาติหน้า ก็มีความในตอ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ:

เมื่อ: 23 ส.ค. 2008, 06:12 

ตอบกลับ:
แสดง:


คัดลอกจาก ลานธรรมอภิธรรมมูลนิธิ ครับ :b8: http://www.thaimisc.com/freewebboard/php/vreply.php?user=dokgaew&topic=10166 http://www.thaimisc.com/freewebboard/php/vreply.php?user=dokgaew&topic=10171 --------------------------------------------------------- ประวัติของพระครูศรีโชติญาณ http://www....
เรียงตาม:  
หน้า 7 จากทั้งหมด 15 [ พบ 214 ผลลัพธ์ ]


เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร