วันเวลาปัจจุบัน 22 ม.ค. 2021, 03:57  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


พบ 214 ผลลัพธ์
ผลจากการค้นหา:

เจ้าของ ข้อความ

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ:

เมื่อ: 30 พ.ค. 2008, 05:52 

ตอบกลับ:
แสดง:


โดยพระครูศรีโชติญาณ (พระมหาแสวง) http://www.abhidhamonline.org/sw.htm สมถะ --- วิปัสสนา ๑. สมถะ คือ ตัวสมาธิ ส่วน วิปัสสนา ก็คือ ตัวปัญญา (ที่เห็นลักษณะต่างๆ มีอนิจจลักษณะ เป็นต้น) ๒. ศีลธรรมดา มีอารมณ์เป็นภายนอก ส่วนศีลที่เกิดร่วมกับวิปัสสนานั้น เป็นศีลที่มีอารมณ์เป็นภายใน หมายถึง อินทรีย์สังวรศีลน...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ:

เมื่อ: 30 พ.ค. 2008, 05:35 

ตอบกลับ:
แสดง:


คัดลอกจากคู่มือการศึกษาพระอภิธัมมัตถสังคหะ วัดระฆังโฆสิตาราม พฤติกรรมเบี่ยงเบนที่ไม่น่าปรารถนาที่มักเกิดกับนักศึกษาธรรมะ และผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหาย ก.ทำตัวอ่อนต่ออุปนิสัย เป็นคนเรื่อย ๆ เฉื่อย ๆ ขาดระเบียบวินัย ขาดความกระตือรือร้น ในการทำกิจต่าง ๆ ให้ครบถ้วนและดียิ่งขึ้น กลายเป็นคนอ่อนศักยภาพ ที่เรียก...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ:

เมื่อ: 17 เม.ย. 2007, 05:58 

ตอบกลับ:
แสดง:


[color=blue][b]ขออภัยมือใหม่ครับ ตั้งตัวอักษรยังไม่เป็น[/b][/color] :b8:

ผู้ดูแลช่วยแก้ไขด้วยนะครับ :b10:

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ:

เมื่อ: 17 เม.ย. 2007, 05:56 

ตอบกลับ:
แสดง:


จากพระอภิธัมมัตถสังคหะ http://abhidhamonline.org/aphi/p5/072.htm [color=green][b]ผลในปวัตติกาลของกาเมสุมิจฉาจาร มี ๑๑ ประการ คือ ๑. มีผู้เกลียดชังมาก ๗. เป็นชายในตระกูลต่ำ ๒. มีผู้ปองร้ายมาก ๘. ได้รับความอับอายเป็นอาจิณ ๓. ขัดสนทรัพย์ ๙. ร่างกายไม่สมประกอบ ๔. ยากจนอดอยาก ๑๐. มากไปด้วยความวิตกห่วงใย ...
เรียงตาม:  
หน้า 15 จากทั้งหมด 15 [ พบ 214 ผลลัพธ์ ]


เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร