วันเวลาปัจจุบัน 28 ก.พ. 2021, 02:39  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


พบ 214 ผลลัพธ์
ผลจากการค้นหา:

เจ้าของ ข้อความ

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ:

เมื่อ: 01 มิ.ย. 2008, 09:58 

ตอบกลับ:
แสดง:


มีเกจิอาจารย์บางท่านในอดีต อย่างท่านพุทธทาส ที่มีทัศนคติที่เป็นลบกับนักศึกษาพระอภิธรรม มาภายหลังท่านจึงมีอคติกับพระอภิธรรมปฏก อภิธัมมัตถสังคหะ วิสุทธิมรรค ฯลฯ กลายเป็นว่า ถ้าใครศึกษาพระอภิธรรม จะพลัดไปสู่ธรรมดำ ทำให้เกิดมิจฉาทิฏฐิอย่างรุนแรง หวังว่าชาวพุทธทุกท่านคงแยกให้ออกนะครับ ระหว่างตัวบุคคล กับ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ:

เมื่อ: 01 มิ.ย. 2008, 09:16 

ตอบกลับ:
แสดง:


พระไตรปิฎก เล่มที่ ๒๙ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๒๑ ขุททกนิกาย มหานิทเทส ว่าด้วยนรชนเป็นผู้ข้องอยู่ในถ้ำคือกาย http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/r.php?B=29&A=488&w=ถ้ำ ------------------------------------------------------------------------------ ความเห็นของคุณหมอตรงประเด็นที่พยายาม เลี่ยงพ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ:

เมื่อ: 01 มิ.ย. 2008, 08:57 

ตอบกลับ:
แสดง:


เคยดูรายการสารคดีทางช่อง ๙ จะมีตอนหนึ่งที่กล่าวถึงคนที่มีสองเพศ ในตอนเด็กแพทย์ผ่าตัดเครื่องเพศชายออกให้กลายเป็นหญิง แต่เมื่อโตขึ้นจิตใจกลายเป็นผู้ชาย แพทย์ต้องผ่าตัดใหม่ให้เป็นชายอีก --------------------------------------------------- ทำให้นึกถึงเรื่องราวของพระภิกษุท่านหนึ่ง ที่อกุศลกรรมทำให้ท่านต้อ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ:

เมื่อ: 01 มิ.ย. 2008, 08:33 

ตอบกลับ:
แสดง:


ไก่ไร้หัวแต่มีชีวิตอยู่ได้ ๑๘ เดือน http://larndham.net/index.php?showtopic=30642&st=0&hl= บทพิสูจน์ สมอง...ไม่ใช่จิต และ จิต...ไม่ใช่สมอง --------------------------------------------------------------- คุณหมอตรงประเด็นครับ ผมlink กระทู้มาให้แล้วครับ คุณจะหัวเราะเยาะ อรรถกถา เหมือนที่คุณเคย...

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ:

เมื่อ: 01 มิ.ย. 2008, 07:25 

ตอบกลับ:
แสดง:


:b8: สวัสดีครับคุณกรัชกาย ใช่คนเดียวกันครับ

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ:

เมื่อ: 31 พ.ค. 2008, 06:07 

ตอบกลับ:
แสดง:


เรื่อง "ชีวิต" นั้นสำคัญยิ่งกว่าสิ่งใดในโลก โดย อาจารย์บุญมี เมธางกูร http://www.thaimisc.com/freewebboard/php/vreply.php?user=dokgaew&topic=11132 เมื่อผมได้ศึกษาเรื่องของชีวิตจิตใจจากในพระอภิธรรมปิฎกก็มีความซาบซึ้งตรึงใจ เพราะค้นคว้าหามากมายมายในวิชาการทางโลก ทางวิทยาศาสตร์ หลายสิบปีก...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ:

เมื่อ: 31 พ.ค. 2008, 05:59 

ตอบกลับ:
แสดง:


เพื่อความเข้าใจเรื่องรูปซึ่งมีทั้งรูปละเอียด(มองด้วยตาเปล่าไม่เห็น เช่น หทยวัตถุ หรือ ร่างกายของโอปปาติกะ) ในทางพระพุทธศาสนามากขึ้น ขอเชิญศึกษา ใน http://www.abhidhamonline.org/Ajan/book.htm สสารและพลังงานในพระพุทธศาสนา (๑) http://www.abhidhamonline.org/Ajan/BM/energy.doc (รูปสังคหวิภาค พระอภิธรรมัต...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ:

เมื่อ: 31 พ.ค. 2008, 05:49 

ตอบกลับ:
แสดง:


คุณตรงประเด็นครับ หากคุณไม่เชื่อถือ พระอภิธรรมปิฏก พระอภิธัมมัตถสังคหะ อรรถกถา คัมภีร์ของเถรวาท ก็ไม่เป็นไรครับ แต่ควรพิจารณาให้ดี ในวิชาการทางโลกที่คุณเรียนมา แต่ถึงอย่างไรการอธิบายของ อรรถกถา หรือ อาจารย์ผู้ทรงพระไตรปิฏก อย่างท่านอาจารย์บุญมี เมธางกูร ก็มีเหตุผล มีหลักฐาน น่าเชื่อถือกว่า ท่านพุทธท...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ:

เมื่อ: 31 พ.ค. 2008, 05:38 

ตอบกลับ:
แสดง:


ที่ลานธรรมเสวนา คุณหมอตรงประเด็น เคยเปรียบเทียบ นักวิทยาศาสตร์ตะวันตกเคยต่อต้านคำสอนดั้งเดิมในศาสนาของเขา

ดูเหมือนคุณจะเปรียบกับ คัมภีร์เก่าแก่ของเถรวาท ว่าไม่ถูกต้อง ควรทำการแก้ไข

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ:

เมื่อ: 31 พ.ค. 2008, 05:31 

ตอบกลับ:
แสดง:


คุณตรงประเด็นครับ อรรถกถาจารย์ของเถรวาท ทุกท่านล้วนเป็นผู้ทรงคุณ อธิบายพระพุทธพจน์ให้พุทธบริษัทเมื่อครั้งพุทธกาล พระพุทธศาสนาในประเทศไทย ที่มั่นคงได้จนมาถึงทุกวันนี้ ก็เพราะการรักษาคำสอนดั้งเดิมเอาไว้ ไม่เปิดโอกาสให้คำสอนของอาจารย์รุ่นใหม่ที่มีมิจฉาทิฏฐิ แก้ไขพระไตรปิฏก อรรถกถา ของเถรวาทได้ตามใจชอบ ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ:

เมื่อ: 31 พ.ค. 2008, 05:17 

ตอบกลับ:
แสดง:


ข้อความ ในคัมภีร์ระดับหลัง(หลังพระสูตร-พระวินัย)ต้องพิจารณา คุณตรงประเด็นครับ อรรถกถาจารย์ทุกท่านล้วนเป็นผู้ทรงคุณ อธิบายพระพุทธพจน์ให้พุทธบริษัทเมื่อครั้งพุทธกาล แต่ คำสอนของเกจิอาจารย์สมัยหลังอย่างท่านพุทธทาส ต่างหาก ที่ต้องพิจารณาให้ดี http://www.buddhadasa.com/index_subj.html อย่าเชื่อเพียงเพรา...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ:

เมื่อ: 31 พ.ค. 2008, 05:07 

ตอบกลับ:
แสดง:


ผมขอนำคำอธิบายเพิ่มเติมในเรื่อง บัณเฑาะก์ จาก คู่มือการศึกษา พระอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉทที่ ๕ ตอนที่ ๒ วิถีมุตตสังคหวิภาค โดย อาจารย์บุญมี เมธางกูร และ อาจารย์บุษกร เมธางกูร http://www.abhidhamonline.org/aphi/p5/030.htm [color=green] ปณฺฑก -- บัณเฑาะก์ หรือวิปริตทางเพศ ผู้ที่ปฏิสนธิมาโดยเครื่องหมายแห...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ:

เมื่อ: 31 พ.ค. 2008, 04:53 

ตอบกลับ:
แสดง:


ยังมีอีกหลาย ๆ เรื่อง นอกจากเรื่องนี้ เช่น โอปปาติกะ พวกเกิดแบบไม่ต้องมี พ่อ มีแม่ แบบนี้สมัยพุทธกาลมี สมัยนี้ถ้าจะมีก็ไม่ใช่เรื่องแปลก แล้วใครเขาจะยอมให้นักวิทยาศาสตร์จับไปวิจัยครับ ว่าทำไมเขาเกิดโดยไม่ต้องมี พ่อ มีแม่ วิทยาศาสตร์ ไม่มีทางตาม พระพุทธศาสนา ทันหรอกครับ เชื่อผมเถอะ :b8: สาธุครับ เด็ก...

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ:

เมื่อ: 30 พ.ค. 2008, 06:06 

ตอบกลับ:
แสดง:


หลักของสมถะและวิปัสสนา โดยพระมหาประกอบ สำนักวิปัสสนาขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา หลักของสมถะ เรื่องของสมถะ หรือ สมาธิ โดยย่อ ก็คือ การทำจิตให้สงบนิ่งอยู่ในอารมณ์ที่ต้องการ จะเอาอะไรมาเป็นอารมณ์ เพื่อให้จิตจับสงบนิ่งอยู่ในอารมณ์นั้นโดยไม่กวัดแกว่งไปในอารมณ์อื่น ตามอำนาจของกิเลสนิวรณ์ก็ใช้ได้ ส่วนการที่จะ...

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ:

เมื่อ: 30 พ.ค. 2008, 06:03 

ตอบกลับ:
แสดง:


วิจัยเกี่ยวกับเรื่องสมถะที่เป็นบาทของวิปัสสนา http://www.thaimisc.com/freewebboard/php/vreply.php?user=dokgaew&topic=10082 ตามที่ได้อธิบาย พร้อมทั้งยกเอาหลักฐานมาเป็นเครื่องยืนยันทั้งหมดนี้ จะเห็นได้แล้วว่าเป็นเรื่องที่น่าระมัดระวัง ในการเผยแผ่ธรรมะชั้นสูงเป็นกรณีพิเศษทีเดียว ถ้าไม่จำเป็นแล้วขออ...
เรียงตาม:  
หน้า 14 จากทั้งหมด 15 [ พบ 214 ผลลัพธ์ ]


เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร