วันเวลาปัจจุบัน 28 ก.พ. 2021, 02:32  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


พบ 214 ผลลัพธ์
ผลจากการค้นหา:

เจ้าของ ข้อความ

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ:

เมื่อ: 08 มิ.ย. 2008, 05:55 

ตอบกลับ:
แสดง:


ข้อความบางตอนจากอรรถกถาวิภังคปกรณ์มีกล่าวถึงเรื่องนี้ดังนี้ พระอภิธรรมปิฎก วิภังค์ เล่ม ๒ ภาค ๒ - หน้าที่ 377 ในเถรวาทแห่งอันเตวาสิกของท่าน กล่าวว่า การเปิดเผยโดยการ ออกด้วยสติ ชื่อว่า การรื้อถอนออก เพราะความเป็นผู้ต้องอาบัติ. สำหรับใน ที่นี้ ภิกษุเห็นปานนี้ ชื่อว่า ย่อมเห็นโทษทั้งหลายมีประมาณน้อย โ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ:

เมื่อ: 08 มิ.ย. 2008, 05:19 

ตอบกลับ:
แสดง:


ส่วนเรื่อง การโจมตี ท่านพุทธทาส พระป่ากรรมฐาน รวมทั้ง หลวงปู่-หลวงพ่อ ที่ไม่ได้อยู่ในแนวทางของคุณ เฉลิมศักดิ์ อย่างที่คุณเฉลิมศักดิ์ทำในลานธรรมเสวนานั้น....จนเขาต้องปิด ส่วนแยกอภิธรรม ปริยัติธรรม เพื่อยุติปัญหา แค่สมาชิกที่ลานธรรม สงสัยว่า หลวงปู่สายวัดป่าที่คุณนับถือ สอนถูกหรือผิด ? จึงทำให้คนที่เ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ:

เมื่อ: 08 มิ.ย. 2008, 05:09 

ตอบกลับ:
แสดง:


ดังคาถาจาปลินิคัณฑุ (อภิธานนัปปทีปิกา) คาถาที่ ๑๙๔ และคาถาที่ ๑๙๕ ในภูมิกัณฑ์ว่า ฉตฺตึส ปรมาณูน เมโก ณุจ ฉตึ เต ตชฺชรี ตาปี ฉตฺตึส รถเรณูจฺ ฉตึส เต ลิกฺขา ตา สตฺต อูกา ตา ธญฺญมาโสติ สตฺเต ๓๖ ปรมาณู เป็น ๑ อณู ๓๖ อณูเหล่านั้น เป็น ๑ ตัชชารี ๓๖ ตัชชารีเหล่านั้น เป็น ๑ รถเรณู ๓๖ รถเรณูเหล่านั้น เป็น ๑...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ:

เมื่อ: 08 มิ.ย. 2008, 04:59 

ตอบกลับ:
แสดง:


สสารและพลังงานในพระพุทธศาสนา (๑)(รูปสังคหวิภาค พระอภิธรรมัตถสังคหะ ปริจเฉทที่ ๖) โดย. ท่านอาจารย์บุญมี เมธางกูร (ท่านเจ้าของบทความ จิต..ไม่ใช่สมอง) http://www.abhidhamonline.org/Ajan/BM/energy.doc เรื่องของปรมาณูนั้น เป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์ ขนาดของมันก็เหลือเชื่อ เช่นถ้าเราเอาน้ำหยดหนึ่งมาขยายให้โตเท...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ:

เมื่อ: 07 มิ.ย. 2008, 06:04 

ตอบกลับ:
แสดง:


จากการบรรยายของท่านอาจารย์บุญมี เมธางกูร ( เจ้าของบทความ จิต..ไม่ใช่สมอง อันเป็นหัวข้อของกระทู้นี้) http://www.thaimisc.com/freewebboard/php/vreply.php?user=dokgaew&topic=11132 ลูกศิษย์ของพระผู้ใหญ่ท่านหนึ่งเป็นพระภิกษุ พยายามจะช่วยแก้ให้โดยกล่าวโจมตีผมว่า เห็นสอนพระอภิธรรมอยู่ดี ๆ แต่เดี๋ยวนี้เ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ:

เมื่อ: 07 มิ.ย. 2008, 05:58 

ตอบกลับ:
แสดง:


คงจะเป็นการยากที่จะอธิบายให้ผู้คัดค้านพระอภิธรรม อย่างคุณหมอตรงประเด็นเข้าใจได้ ในเมื่อคุณหมอปฏิเสธ เรื่องของรูป ในพระอภิธรรม ที่มีทั้งรูปหยาบ และรูปละเอียด คุณหมอมุ่งเน้นแต่รูปหยาบที่ส่องกล้องจุลทัศน์เห็นอย่างเดียว ปฏิเสธรูปปรมาณูในพระอภิธรรม ( ในพระสูตร มีพระพุทธพจน์ตรัสถึงรูป ละเอียด ) ในอนาคตคุณ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ:

เมื่อ: 07 มิ.ย. 2008, 05:49 

ตอบกลับ:
แสดง:


พระอภิธรรมท่านก็กล่าวชัดแล้วว่า จิตตั้งอยู่ในหทัยรูป ไม่ได้หมายถึงซุกตัวอยู่ในหทัยรูป การเปลี่ยนหัวใจ ก็เปลี่ยนไป เพราะจิตไม่ได้อยู่ในนั้นเสียเมื่อไหร่ เปลี่ยนหัวใจใหม่ได้ จิตก็มาตั้งที่หัวใจอันใหม่ได้ อย่าลืมว่าจิตเป็นนามธรรม จิตเป็นที่เก็บ บุญ-บาป กรรมต่างๆ ที่มาตั้งอยู่ในกายสัตว์หรือ มนุษย์ ก็เพ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ:

เมื่อ: 06 มิ.ย. 2008, 05:28 

ตอบกลับ:
แสดง:


นอกจากคุณหมอตรงประเด็นแห่งลานธรรมนี้ จะไม่เชื่อในเรื่อง หทยวัตถุ น้ำเลี้ยงหัวใจ ยังไม่เชื่อ เรื่อง ปักขบัณเฑาะก์ (กะเทย)...ที่จิตใจเปลี่ยนตามวงโคจรดวงจันทร์ http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=16073 เพราะทางวิชาการทางแพทย์ คงจะงึด (ภาษาอีสาน แปลว่า amazing) แต่ผมว่ากระเทญแบบนี้คงมีจริง แต...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ:

เมื่อ: 06 มิ.ย. 2008, 05:08 

ตอบกลับ:
แสดง:


คุณหมอตรงประเด็น มักจะเชื่อถือคำสอนของหลวงปู่หลวงพ่อสมัยหลัง เพราะคิดว่าท่านเหล่านั้นเป็นพระอรหันต์ น่าจะสอนถูกกว่า พระไตรปิฏก อรรถกถา คัมภีร์ของเถรวาททั้งหลาย จึงพยายามเผยแพร่คำสอนของอาจารย์ เพื่อสร้างความไม่น่าเชื่อถือให้กับ คัมภีร์ของเถรวาท เช่น พระอภิธรรม เป็นต้น จากลานธรรมเสวนา http://larndham....

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ:

เมื่อ: 06 มิ.ย. 2008, 05:01 

ตอบกลับ:
แสดง:


ความเห็นของคุณหมอตรงประเด็นที่พยายาม เลี่ยงพระบาลี กล่าวตู่พระพุทธพจน์ ในทำนองว่า จิต คือ สมอง และ ระบบประสาท http://larndham.net/index.php?showtopic=30642&st=46 พระดำรัส ที่ตรัสเรื่อง "ว่าด้วยนรชนเป็นผู้ข้องอยู่ในถ้ำคือกาย" ความเห็นส่วนตัวน่ะครับ.... น่าจะเป็นลักษณะ เชิงอุปมาอุปมัย ว่...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ:

เมื่อ: 05 มิ.ย. 2008, 05:41 

ตอบกลับ:
แสดง:


:b8: สาธุครับคุณกุหลาบสีชา


--------------------------------------------------------------

ผมคัดลอก

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ:

เมื่อ: 03 มิ.ย. 2008, 05:36 

ตอบกลับ:
แสดง:


ประวัติพระอภิธรรม และ สาระน่ารู้ โดยคุณกุหลาบสีชา :b8: http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=14797&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=&sid=3e44281e212d5acd9043c171b5fad520 ---------------------------------------------------------- มี่ตรงไหนที่ตรงกับท่านพุทธทาสกล...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ:

เมื่อ: 03 มิ.ย. 2008, 05:22 

ตอบกลับ:
แสดง:


ข้าพเจ้าเอง รู้สึกเคารพรักท่านเหล่านี้ อยู่ส่วนหนึ่ง จึงใคร่จะขอให้ ท่านทั้งหลาย ที่เป็น เพื่อนสหธรรมิก ผู้ที่สนใจ วิปัสสนา อย่าเป็น คนบ้าวิปัสสนา จนเหยียดผู้อื่นที่การกระทำของเขาได้ช่วยเรามาแล้วในตัว, และขอให้เป็นผู้เคารพธรรมยิ่งกว่ากิเลสที่บัดซบของตนเอง โดยทำตน เป็นผู้เพ่งหาแต่ฝ่ายดีด้านเดียวเถิด...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ:

เมื่อ: 02 มิ.ย. 2008, 05:47 

ตอบกลับ:
แสดง:


คุณหมอตรงประเด็น ก็อย่าได้มี อคติต่อ พระอภิธรรม พระอภิธัมมัตถสังคหะ วิสุทธิมรรค หรือ คัมภีร์ของเถรวาท ตามอย่างท่านพุทธทาสนะครับ และคุณหมอตรงประเด็น ก็ไม่ควรเชื่อท่านมากจนเกินไป เพียงเพราะท่านได้รับการยกย่องจากยูเนสโก หรือ แต่งหนังสือจากความเห็นส่วนตัวเป็นจำนวนมาก รวมทั้งเรื่อง การตีความเรื่อง ชาติ -...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ:

เมื่อ: 01 มิ.ย. 2008, 10:15 

ตอบกลับ:
แสดง:


ส่วนใครจะเลือกพิจารณาใคร่ครวญตามหลักกาลามสูตร ก็เป็นสิทธิ์ของท่านผู้นั้น เช่นกัน คุณหมอตรงประเด็นครับ กลับไปใช้กาลามสูตร ตรวจสอบการแสดงความเห็นของท่านพุทธทาส จะดีกว่ามั่งครับ ท่านพุทธทาส ที่คุณเชื่อว่าท่านเป็นพระอรหันต์ เป็นผู้รู้ ยิ่งกว่า พระอภิธรรมปิฏก พระอภิธัมมัตถสังคหะ วิสุทธิมรรค ฯลฯ อย่าเชื่...
เรียงตาม:  
หน้า 13 จากทั้งหมด 15 [ พบ 214 ผลลัพธ์ ]


เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร