วันเวลาปัจจุบัน 28 ก.พ. 2021, 01:37  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


พบ 214 ผลลัพธ์
ผลจากการค้นหา:

เจ้าของ ข้อความ

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ:

เมื่อ: 08 ส.ค. 2008, 05:05 

ตอบกลับ:
แสดง:


http://larndham.net/index.php?showtopic=11240&st=28 หทยํ (เนื้อหัวใจ) อรรถกา เล่ม๗๕ พระอภิธรรมปิฎก วิภวังค์ปกรณ์ คำว่า หทยํ คือ เนื้อหัวใจ เนื้อหัวใจนั้น ว่าโดยสี มีสีแดงดังสี หลังกลีบดอกปทุม. ว่าโดยสัณฐาน มีสัณฐานดังดอกปทุมตูม ที่เขาปลิดกลีบ ข้างนอกออกแล้วตั้งคว่ำลง ภายนอกเกลี้ยง แต่ภายในเป็นเช...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ:

เมื่อ: 08 ส.ค. 2008, 05:00 

ตอบกลับ:
แสดง:


เมื่อก่อนก็เข้าใจว่า จิตกับสมองคือสิ่งเดียวกัน เพราะวิทยาศาสตร์ทางโลกเขาอธิบายไว้แบบนั้น จะเป็นในฝ่ายรูปธรรมทั้งหมด และเกี่ยวกับคลื่นไฟฟ้าอะไรทำนองนี้ สมองคือสิ่งที่เก็บความจำ ความรู้สึก ฯลฯ ทั้งหมด เคยคิดเหมือนกันว่าหากสมองคือจิตแล้ว เมื่อคนตายไปสมองก็ดับ จิตก็ย่อมดับตาม คนตายแล้วก็ย่อมสูญสิ้นกันไป...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ:

เมื่อ: 08 ส.ค. 2008, 04:58 

ตอบกลับ:
แสดง:


http://larndham.net/index.php?showtopic=30119&st=13 เรื่องความมหัศจรรย์ทางจิต ของอาจารย์ บุญมี เมธางกูร อาจารย์เคยพูดในเรื่องของร่างกายว่ากายมันเป็นแค่วัตถุ แม้แต่มันสมองแม้ตัดออกมาก็เป็นแค่ชิ้นเนื้อไม่ใช่จิต อาจารย์เล่าว่าสมัยที่ท่านยังหนุ่มมีเหตุอยู่เรื่องนึงคือคนโดนตัดคอขาด แต่ยังเอามือมาจับ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ:

เมื่อ: 27 ก.ค. 2008, 14:13 

ตอบกลับ:
แสดง:


การแบ่งองค์สมาธิ แบ่งแบบ ฌาณ ก็ได้ แบ่งแบบ ขณิกะ อุปจาระ หรือ อัปปนา ก็ได้ หรือ แบ่งแบบ โลกุตตระ หรือ โลกียะ ก็ได้ ก็แล้วแต่ว่า เราจะแบ่งแบบใด แต่ทั้งหมด นั้นคาบเกี่ยวกันได้หมด เช่น ฌาณ 1 ในโลกุตตระสมาธิก็มี ขณิกะในโลกุตตระสมาธิก็มี หรือ อัปปนา ในโลกียะสมาธิก็มี สาธุครับคุณขันธ์ การตีความเอาเองโดย ...

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ:

เมื่อ: 27 ก.ค. 2008, 13:19 

ตอบกลับ:
แสดง:


คุณ เฉลิมศักดิ์ มีสัมมาทิฎฐิ มากขึ้นกว่าเมื่อก่อนมากๆ อนุโมทนาด้วย ที่ท่านแถลงมานั้นชอบแล้ว :b12: คุณขันธ์ครับ ผมคัดลอกจาก พระไตรปิฏก อรรถกถา พระวิปัสสนาจารย์ผู้ทรงพระไตรปิฏก ซึ่งท่านอธิบายการปฏิบัติทั้งแบบ สมถะยานิกะ และ วิปัสสนายานิกะ http://larndham.net/index.php?showtopic=23508&st=0 สมถะ-วิ...

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ:

เมื่อ: 27 ก.ค. 2008, 08:26 

ตอบกลับ:
แสดง:


ขออภัยต่อทุกท่านและคุณเฉลิมศักดิ์ 1 ถ้าอ่านข้อความแล้วเข้าใจว่า ดิฉันกำลังเตือนคุณตรงประเด็น ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ ดิฉันไม่เคยคิดว่าจะเตือนใคร การที่เราคิดว่าเราเตือนเขา แสดงว่า เราคิดว่า เรารู้มากกว่าเขา สิ่งที่เขาทำอยู่นั้นเขาทำผิด จริงๆแล้วคุณตรงประเด็นอาจจะไม่ได้มองตรงข้อปลีกย่อยที่ดิฉัน...

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ:

เมื่อ: 27 ก.ค. 2008, 08:08 

ตอบกลับ:
แสดง:


ขอถามเจ้าของกระทู้ หน่อยนะครับ

ขณิกะสมาธิ คืออะไร ?

และขณิกะสมาธิที่ใช้ในการเจริญสติปัฏฐาน ตามความเข้าใจของคุณตรงประเด็น
มีวิธีปฏบัติอย่างไร ใน มหาสติปัฏฐาน หมวดไหน ?

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ:

เมื่อ: 27 ก.ค. 2008, 08:05 

ตอบกลับ:
แสดง:


RARM พิมพ์ว่า: สุกขวิปัสสกบุคคล ที่จริงแล้วต้องมีฌานอยู่ในขณะพิจารณา ในการเจริญสติปัฏฐาน หรือ วิปัสสนายานิกะ เช่น หมวดอิริยาบถบรรพะ การปฏิบัติขณะนั้น ก็ชื่อว่าได้ทำฌานอยู่ แต่เป็น ลักขณูปนิชฌาน ซึ่งตรงนี้ คุณตรง(หลง)ประเด็น อาจจะไม่ยอมรับ และขณิกะสมาธิที่ใช้ในการเจริญสติปัฏฐาน ตามความเข้าใจของคุณตร...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ:

เมื่อ: 27 ก.ค. 2008, 06:13 

ตอบกลับ:
แสดง:


ตรงนี้ ผมเห็นด้วย"บางส่วน"กับท่าน อ.แนบ ครับ เห็นด้วย ตรงที่ว่าต้องเจริญถึงขั้นบังเกิดสัมมาญาณะ จึงจะล่ะกิเลสอย่างละเอียดได้... ถ้าเพียง ระดับศีล และ สมาธิ ไม่สามารถล่ะกิเลสอย่างละเอียดได้ แต่ ปัญหาคือ..... "ถ้าหากปราศจากสัมมาสมาธิแล้ว สัมมาญาณะที่พอเหมาะ จะบังเกิดขึ้นได้ไหม???"...

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ:

เมื่อ: 26 ก.ค. 2008, 05:25 

ตอบกลับ:
แสดง:


คุณตรงประเด็น โพสว่า .... อ้างอิงจาก: นำมาจากหนังสือXX รจนาโดยหลวงพ่อดร.XXX ข้อความมีดังนี้ค่ะ ***ปัญญาวิมุติอรหันต์ ได้แก่ ท่านที่บำเพ็ญวิปัสสนาล้วนๆ ไม่ได้บำเพ็ญสมถภาวนามาก่อนเลย เมื่ออรหัตตมรรคอุบัติขึ้นนั้น ฌานก็ไม่มีเกิดร่วมด้วย*** .................................................................

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ:

เมื่อ: 26 ก.ค. 2008, 05:15 

ตอบกลับ:
แสดง:


สมถะ -- วิปัสสนา ต่างกันอย่างไร ? (๒) http://larndham.net/index.php?showtopic=18545&st=7 --------------------------------------------------- เมื่อพากันเสียเวลามาฝึกสมาธิกันมาก ๆ เข้า จนไม่มีใครรู้จักการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานนั้นว่า เป็นอย่างไร ? ผลสุดท้ายก็นึกเอาว่า สมถะ กับ วิปัสสนา นี่ เป็นอั...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ:

เมื่อ: 26 ก.ค. 2008, 05:08 

ตอบกลับ:
แสดง:


สมถะ ที่พระพุทธองค์ทรงสอนไว้ http://larndham.net/index.php?showtopic=32368&st=0 จากคุณ : ตรงประเด็น ผู้ที่ได้บรรลุอริยมรรค-ผล(นับตั้งแต่โสดาบันขึ้นไป) ด้วยการเจริญวิปัสสนาล้วนๆ(???) มีคุณสมบัติของจิตที่มีองค์แห่งฌาน วิปสฺสนานิยาเมน สุกฺขวิปสฺสกสฺส อุปฺปนฺนมคฺโคปิ ปฐมชฺฌานิโก โหติ แปลว่า ว่าโดยว...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ:

เมื่อ: 26 ก.ค. 2008, 05:01 

ตอบกลับ:
แสดง:


สำหรับ ตัวผม มีความเห็นว่า สมถะ เป็นการฝึกสมาธิ แต่ว่า เมื่อไม่รู้จุดมุ่งหมายที่ให้ทำสมาธิ ก็จะฝึกกันแบบหลง นั้นแหละที่น่ากังวล และผมว่าคนส่วนมากก็ไม่น่ามีใครเหยียดสมถะ แต่อาจจะเห็นว่า เมื่อมาเจริญสติและ วิปัสสนาแล้ว ก็ปรากฎว่า โล่งใจกว่าการฝึกสมาธิอย่างเดียว นี่ก็คือ เหตุที่ว่า ทำไมจึงบอกว่า อย่าไ...

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ:

เมื่อ: 25 ก.ค. 2008, 05:46 

ตอบกลับ:
แสดง:


คือ คำว่า สมาธิ(ซึ่งเป็นผลจากสมถะ) ...และ คำว่า สมถะ(ที่มีผลเป็นสมาธิ) ที่เราท่านกำลังกล่าวกันนั้น ตรงกับที่พระพุทธองค์ตรัสสอนไว้ไหม สมถะ ที่พระพุทธองค์ทรงสอนไว้ http://larndham.net/index.php?showtopic=32368&st=0 จากคุณ : ตรงประเด็น คุณตรงประเด็นครับ คำว่า สมาธิ และ สมถะ มีความหมายนัยยะเดียวกัน...

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ:

เมื่อ: 25 ก.ค. 2008, 05:42 

ตอบกลับ:
แสดง:


[๒๙๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ประการอื่นยังมีอีก ภิกษุเดินอยู่ ก็รู้ชัดว่ากำลังเดิน หรือยืนอยู่ ก็รู้ชัดว่ากำลังยืน หรือนั่งอยู่ ก็รู้ชัดว่ากำลังนั่ง หรือนอนอยู่ ก็รู้ชัดว่ากำลังนอน หรือเธอทรงกายโดยอาการใดๆ อยู่ ก็รู้ชัดว่ากำลังทรงกายโดยอาการนั้นๆ เมื่อภิกษุนั้นไม่ประมาท มีความเพียร ส่งตนไปในธรรมอยู่อย่าง...
เรียงตาม:  
หน้า 11 จากทั้งหมด 15 [ พบ 214 ผลลัพธ์ ]


เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร