วันเวลาปัจจุบัน 02 มี.ค. 2021, 03:56  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


พบ 214 ผลลัพธ์
ผลจากการค้นหา:

เจ้าของ ข้อความ

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ:

เมื่อ: 23 ส.ค. 2008, 06:03 

ตอบกลับ:
แสดง:


จากหนังสือ พุทธวิทยาน่ารู้ โดย พระครูศรีโชติญาณ (พระมหาแสวง โชติปาโล) เรื่อง ความเสื่อมและภัยของพุทธศาสนา พุทธศาสนาสูญหายด้วยเหตุ ๕ อย่างคือ ๑. พุทธบริษัท ไม่ฟังธรรมโดยเคารพ ๒. พุทธบริษัท ไม่เรียนธรรมโดยเคารพ ๓. พุทธบริษัท ไม่ทรงจำธรรมโดยเคารพ ๔. พุทธบริษัท ไม่พิจารณาธรรมที่ทรงจำไว้โดยเคารพ ๕. พุทธบ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ:

เมื่อ: 23 ส.ค. 2008, 05:24 

ตอบกลับ:
แสดง:


จากหนังสือ พุทธประวัติตามแนวปฐมสมโพธิ ของพระครูกัลยาณสิทธิวัฒน์ พระครูท่านนี้ยังมีชีวิตอยู่ไหมครับคุณเฉลิมศักดิ์ :b1: คัดลอกบางส่วน คำปรารภ จากหนังสือจากหนังสือ พุทธประวัติตามแนวปฐมสมโพธิ คำปรารภ หนังสือพุทธประวัติตามแนวปฐมสมโพธินี้ ผู้เรียบเรียงได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นเอกสารประกอบการเรียนการสอนพุทธาน...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ:

เมื่อ: 22 ส.ค. 2008, 06:10 

ตอบกลับ:
แสดง:


วิธีการของคุณเฉลิมศักดิ์คื่อกล่าวหาโจมตีไปเรื่อยๆ พร้อมกับยกเอาพระไตรปิกฎมาขู่ โดยนำมากอ้างให้มากๆยาวๆ ให้ไม่กล้าคัดค้านเพราะเป็นพระไตรปิฎก กับเพื่อให้ดูเหมือนว่าตัวเองเชี่ยวชาญพระไตรปิฎก ขอถามว่าคุณเฉลิมศักดิ์ไปได้ยินมากับหูตัวเองจากพระพุทธเจ้าหรือไม่ แม้ไม่เคยได้ฟังจากพระโอษฐ์โดยตรง ก็อาศัยศึกษาจ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ:

เมื่อ: 22 ส.ค. 2008, 05:59 

ตอบกลับ:
แสดง:


๑๓. สัทธรรมปฏิรูปกสูตร http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/v.php?B=16&A=5846&Z=5888&pagebreak=0 [๕๓๒] พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกรกัสสป ข้อนั้นเป็นอย่างนี้คือ เมื่อหมู่สัตว์เลวลง พระสัทธรรมกำลังเลือนหายไป สิกขาบทจึงมีมากขึ้น ภิกษุที่ ตั้งอยู่ในพระอรหัตผลจึงน้อยเข้า สัทธรรมปฏิรูปยังไม่เก...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ:

เมื่อ: 22 ส.ค. 2008, 05:52 

ตอบกลับ:
แสดง:


มิลินทปัญหา http://www.dharma-gateway.com/dhamma-milin-index-page.htm ปัญหาที่ ๗ เรื่องอายุพระพุทธศาสนา ๕,๐๐๐ ปี สมเด็จพระบรมกษัตริย์ตรัสถามว่า " ข้าแต่พระนาคเสน ด้วยสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสคำนี้ไว้ว่า " ดูก่อนอานนท์ บัดนี้พระสัทธรรมจักตั้งอยู่เพียง ๕,๐๐๐ ปี เท่านั้น " แต่ในเวล...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ:

เมื่อ: 22 ส.ค. 2008, 05:28 

ตอบกลับ:
แสดง:


จากหนังสือ พุทธประวัติตามแนวปฐมสมโพธิ ของพระครูกัลยาณสิทธิวัฒน์ [color=green] ปริเฉทที่ ๒๙ ธาตุอันตรธานปริวัตต์ คำว่า อัตรธาน คือ ความเสื่อมสูญเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา มี ๕ ประการ คือ ๑.ปริยัติอันตรธาน การเสื่อมสูญแห่งพระปริยัติ ๒.ปฏิบัติอันตรธาน การเสื่อมสูญแห่งการปฏิบัติ ๓.ปฏิเวธอันตรธาน การเสื่อมสูญ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ:

เมื่อ: 22 ส.ค. 2008, 05:13 

ตอบกลับ:
แสดง:


พระพุทธศาสนาจากพระโอษฐ์ 543 อนาคตของคนจิตเศร้าหมองและผ่องใส http://84000.org/true/543.html ---------------------------------------------------------------- 021 มนุษย์ไปเกิดเป็นสัตว์ได้ http://www.84000.org/true/021.html ------------------------------------------------------- 073 คนเกิดเป็นสัตว์ได้ h...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ:

เมื่อ: 21 ส.ค. 2008, 06:11 

ตอบกลับ:
แสดง:


แนะแนวทาง วิปัสสนา (สติปัฏฐาน ) โดย อาจารย์แนบ เอาแค่สองท่านนี้เป็นตัวอย่างที่คุณเฉลิมศักดิ์อ้างถึงบ่อยมาก ทไมสองท่านนี้จึงมีคุณสมบัติอธิบายพระไตรปิฎกได้ แล้วคุเฉลิมศักดิ์ไม่ตำหนอว่าเป็นมิจฉทิฏฐิ คุณ mes ครับ การอธิบายธรรมของอาจารย์แนบ มีจุดไหน ที่ขัดแย้งกับพระไตรปิฏก อรรถกถา (เถรวาท) บ้าง ช่วยแนะน...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ:

เมื่อ: 21 ส.ค. 2008, 05:55 

ตอบกลับ:
แสดง:


คุณ mes ครับ พิจารณาดูให้ดี คำสอนของใครที่คอยจ้องจะแก้ไขพระไตรปิฏก ยกเลิกในส่วนที่ไม่เข้ากับทิฏฐิของตนเอง ใส่ร้ายอรรถกถาจารย์ พระโบราณาจารย์ ถึงได้ถามคุณว่าพระอรรถกถาจารย์คือใคร มีสิทธิอะไรมาวิจารณ์ มาอธิบายพระไตรปิฎก http://abhidhamonline.org/aphi/p1/001.htm บรรดาคำสั่งสอนขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ:

เมื่อ: 20 ส.ค. 2008, 05:19 

ตอบกลับ:
แสดง:


คุณเฉลิมครับ สิ่งที่คุณยกมาอ้างอิงข้างบน เพือโจมตีท่านพุทธทาสนั้น ไม่เกิดประโยชน์กับใครเลยครับ ไม่ยังประโยชน์ให้สิ้นอาสวะ หรือทำให้กิเลสคนน้อยลงไปเลย คุณเรียนธรรมะมาเป็นอาจารย์ผมได้สบายๆ แล้วเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตคุณ ถึงได้เป็นเช่นนี้ ด้วยความบริสุทธิ์ใจจริงๆ คุณ mes ครับ มีพี่น้องชาวไทย จำนวนมาก ที่...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ:

เมื่อ: 20 ส.ค. 2008, 05:10 

ตอบกลับ:
แสดง:


http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=16059&postdays=0&postorder=asc&start=0 พฤติกรรมเบี่ยงเบนที่ไม่น่าปรารถนาที่มักเกิดกับนักศึกษาธรรมะ และผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหาย ก.ทำตัวอ่อนต่ออุปนิสัย เป็นคนเรื่อย ๆ เฉื่อย ๆ ขาดระเบียบวินัย ขาดความกระตือรือร้น ในการทำกิจต่าง ๆ ให้ครบถ้วนและดียิ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ:

เมื่อ: 20 ส.ค. 2008, 04:57 

ตอบกลับ:
แสดง:


ปัญหาคือการยึดติดหรือเกิดอุปทานในตัวอักษร ไม่รู้ว่าอันไหนคือสมมุติ อันไหนคือสภาวะ ผมจึงสารภาพบาปกับทุกท่านว่าผมก้าวผิดไปก้าวหนึ่ง นี้คือพฤติกรรมอย่างหนึ่งที่ท่านพุทธทาส พยายามชี้นำทิฏฐิของท่าน โดยเฉพาะอักษรที่อยู่ในพระไตรปิฏก อรรถกถา ไม่ต้องแปลกใจเลยว่า ผู้ที่ศึกษางานของท่านพุทธทาสจะมีทิฏฐิเช่นนี้ ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ:

เมื่อ: 19 ส.ค. 2008, 05:55 

ตอบกลับ:
แสดง:


ถ้าขณะที่กำลังจะสิ้นชีวิต นึกถึงบุญ บุญนั้นจะนำเกิดมาเป็นมนุษย์ ผลของบาปที่ทำไว้นี้ก็จะตาม มาให้ผลอีกทำให้ได้เห็น ได้ยิน ได้กลิ่น ลิ้มรส สัมผัส ได้รับอารมณ์ และพิจารณา อารมณ์ ที่ไม่ดีไม่งาม แตกแยกจากมิตรสหาย ถูกบัณฑิตติเตียน มักถูกกล่าวหาโดยที่ไม่เป็นจริง จะเป็นผู้ตำหนิตนเองอยู่เสมอ ๆ เรียกว่า บาปใ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ:

เมื่อ: 19 ส.ค. 2008, 05:44 

ตอบกลับ:
แสดง:


คุณ mes ครับ เหตุที่ท่านพุทธทาส กล่าวตู่ พระอภิธรรม, พระสูตร อรรถกถาจารย์ ส่วนหนึ่งก็เนื่องด้วยมีการอธิบาย วิถีจิต ขณะจุติ และ ปฏิสนธิ ซึ่งมีปฏิสนธิวิญญาณ ร่วมด้วย แต่ท่านพุทธทาสไม่เห็นด้วย จึงตามไปวิจารณ์ พระไตรปิฏก อรรถกถา จารย์ ปฏิจจสมุปบาทที่ท่านพุทธทาสเข้าใจผิด http://topicstock.pantip.com/reli...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ:

เมื่อ: 19 ส.ค. 2008, 05:16 

ตอบกลับ:
แสดง:


--------------------------------------------- ๑๓. สัทธรรมปฏิรูปกสูตร http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/v.php?B=16&A=5846&Z=5888&pagebreak=0 [๕๓๒] พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกรกัสสป ข้อนั้นเป็นอย่างนี้คือ เมื่อหมู่สัตว์เลวลง พระสัทธรรมกำลังเลือนหายไป สิกขาบทจึงมีมากขึ้น ภิกษุที่ ตั้งอยู...
เรียงตาม:  
หน้า 8 จากทั้งหมด 15 [ พบ 214 ผลลัพธ์ ]


เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร