วันเวลาปัจจุบัน 15 ก.ค. 2020, 06:09  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


พบ 316 ผลลัพธ์
ผลจากการค้นหา:

เจ้าของ ข้อความ

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: มองพรหมสี่ด้วยความเป็นปรมัตถ์

เมื่อ: 26 เม.ย. 2013, 18:03 

ตอบกลับ: 59
แสดง: 4212


พระอภิธรรม คือ โพธิปักขิยธรรม 37 ประการ อันนำไปสู่ปรมัตถธรรม คือมรรค ผล นิพพาน การเจริญเมตตาอัปปมัญญา เป็นการเจริญมรรคปฏิปทาอันมีรูปเป็นอารมณ์ประการหนึ่ง เมื่อเป็นการเจริญเมตตา และมีวิบากอันประกอบด้วยเมตตา เมตตา จึงเป็นสังขารขันธ์ เมตตา ไม่ใช่จิต แต่เป็นอาการของจิตที่ประกอบเมตตา อรรถาจารย์เรียกว่า ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: มองพรหมสี่ด้วยความเป็นปรมัตถ์

เมื่อ: 26 เม.ย. 2013, 06:10 

ตอบกลับ: 59
แสดง: 4212


ในพรหมวิหารสี่ยกเว้น เมตตา ทุกอย่างล้วนเป็น สังขารขันธ์(เจตสิก) ในพระอภิธรรมที่ว่าด้วเรื่องปรมัตถ์ จะไม่มีอธิบายเรื่องเมตตาไว้ว่ามันเป็นอาการใดในปรมัตถ์ เป็นเพราะเหตุว่า เมตตาไม่ใช่จิตหรือเจตสิก แต่ความเมตตาเป็นสังโยชน์ที่เข้ามาพร้อมกับอายตนะภายนอก ทำให้เกิดการปรุงแต่ง เป็นอกุศลจิต ราคะ(โลภะ) โทสะ ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: มองพรหมสี่ด้วยความเป็นปรมัตถ์

เมื่อ: 25 เม.ย. 2013, 19:07 

ตอบกลับ: 59
แสดง: 4212


สวัสดีครับพี่โฮฮับ
การมองแบบปรมัตถะนั้นก็แค่มองดูแค่รู้อยู่อย่างนั้น ไม่ต้องพูดอธิบายใดๆ นี่แหละมองแบบปรมัตถ์ครับ

ขอบคุณครับ :b8:

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: การติดบุหรี่ เป็นสิ่งกั้นไม่ให้ถึง อรหันต์ รึเปล่า ครับ

เมื่อ: 24 เม.ย. 2013, 20:48 

ตอบกลับ: 141
แสดง: 16150


สวัสดีครับ ที่ถามว่าถ้า "ติด" มัน จะเป็นตัวขวางไม่ให้บรรลุมรรคผลได้มั้ย ก็ถ้าติดมันและยังติดอยู่ก็บรรลุไม่ได้หรอกครับ แต่ถ้าไม่ได้"ติด"แล้ว มันจะไปมีผลอะไรในการเข้าถึงธรรม. ถ้าเพียงสูบ เพียงกิน เพียงเคี้ยว เพียงมอง เพียงฟัง เพียงสัมผัสและลิ้มรส ไม่ได้ติดในสิ่งๆนั้นแล้ว มันก็เป็น...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: การติดบุหรี่ เป็นสิ่งกั้นไม่ให้ถึง อรหันต์ รึเปล่า ครับ

เมื่อ: 24 เม.ย. 2013, 20:22 

ตอบกลับ: 141
แสดง: 16150


สวัสดีครับ ที่ถามว่าถ้า "ติด" มัน จะเป็นตัวขวางไม่ให้บรรลุมรรคผลได้มั้ย ก็ถ้าติดมันและยังติดอยู่ก็บรรลุไม่ได้หรอกครับ แต่ถ้าไม่ได้"ติด"แล้ว มันจะไปมีผลอะไรในการเข้าถึงธรรม. ถ้าเพียงสูบ เพียงกิน เพียงเคี้ยว เพียงมอง เพียงฟัง เพียงสัมผัสและลิ้มรส ไม่ได้ติดในสิ่งๆนั้นแล้ว มันก็เป็นแ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ถามมีความเห็นอย่างไรกับนิพพาน

เมื่อ: 23 เม.ย. 2013, 11:19 

ตอบกลับ: 115
แสดง: 11208


รอพี่กบนอกกะลามาอธิบายถึง"อัตตา"ที่พี่กบนอกกะลาหมายความถึง...แล้วคงเข้าใจกันได้ทุกคน

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ถามมีความเห็นอย่างไรกับนิพพาน

เมื่อ: 23 เม.ย. 2013, 10:41 

ตอบกลับ: 115
แสดง: 11208


ธรรมทั้งหลายทั้งปวงเป็นเพียงอุบายเพื่อเข้าถึงธรรมทั้งหลายทั้งปวง เมื่อเข้าถึงแล้วการตีความใดๆก็ไม่จำเป็น
ขอบคุณครับ :b8:

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: โลกธรรมแปด...ธรรมะที่ดีที่สุดสำหรับผม

เมื่อ: 19 เม.ย. 2013, 21:40 

ตอบกลับ: 13
แสดง: 2299


โลกธรรมแปด มีลาภ..เสื่อมลาภ มียศ...เสื่อมยศ มีสรรเสิรญ...มีนินทา มีสุข...มีทุกข์ ธรรมสำหรับมนุษย์ปุถุชนคนเดินดินอย่างเราประเสริฐสุดแล้วครับ :b12: จะเอาแค่โลกธรรม 8 เท่านี้เองหรือครับที่เป็นธรรมประเสริฐที่สุดสำหรับคุณอมันตรา :b10: โพธิปักขิยธรรม 37 ประการล่ะ...ไม่สนใจหรือเห็นว่าเป็นธรรมที่ดีที่สุดหร...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ชีวิตคืออะไร

 หัวข้อกระทู้: Re: ชีวิตคืออะไร
เมื่อ: 24 ธ.ค. 2012, 19:56 

ตอบกลับ: 33
แสดง: 4402


คือสมมติว่า กาย+ใจ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: เราเห็นนิพพานเป็นสุข หรือ เป็นทุกข์ อย่างไร...?

เมื่อ: 24 ธ.ค. 2012, 19:53 

ตอบกลับ: 65
แสดง: 7379


อ้างคำพูด:
เราเห็นนิพพานเป็นสุข หรือ เป็นทุกข์ อย่างไร..

ยังไม่เห็นทั้งสุขและทุกข์เลยครับ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: แท้จริงแล้วขันธ์ของคนก็ คือ.....งงล่ะซิงง?

เมื่อ: 19 ต.ค. 2012, 21:55 

ตอบกลับ: 21
แสดง: 4123


ขันธ์ทั้ง5 จะเป็นอะไรตามความรู้ความเห็นของใครนั้น ปัจจัยหลักมันก็ขึ้นอยู่ที่ตัวผู้รู้แต่ละท่านใช้หลักธรรมข้อไหนหรือพุทธพจน์อันไหนมาเป็นบาทในการกำหนดพิจารณานั่นเอง แต่ในเมืองไทยเรานี้ส่วนใหญ่ครูบาอาจารย์ท่านมักยึดเอา ธรรมข้อปฏิจจสมุปบาท อริยสัจสี่ อนัตตลักขณสูตร เป็นหลักในการอธิบายอบรมสั่งสอนครับ.......

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: มองโลกในแง่ดีกับทุกอย่างไม่มีอะไรแน่นอน ต่างกันอย่างไร

เมื่อ: 19 ต.ค. 2012, 17:49 

ตอบกลับ: 8
แสดง: 1817


ผมสงสัยระหว่าง มองโลกในแง่ดี กับ ของทุกอย่างไม่มีอะไรแน่นอนมันต่างกันอย่างไรครับ เพราะตอนนี้เกิดเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นกะผม ผมชอบมีความสุขทุกอย่างที่อยู่ใกล้ตัว อาบน้ำก็มีความสุข กินกาแฟก็มีความสุข ได้ทำงานหรือทำงานเสร็จก็มีความสุข แต่พอเห็นสัตว์ตาย คนพิการ หรือคนสูงอายุ พอผมเมตตาให้ ผมก็รู้สึกว่...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ทุกข์เพราะสามี.....คิดว่าเรามีชู้

เมื่อ: 25 ก.ย. 2012, 22:19 

ตอบกลับ: 44
แสดง: 13308


พี่ๆหลายๆท่านก็ได้ให้คำแนะนำที่ดีกันทุกคน ผมก็ขออนุญาติแบ่งบันบ้างสักเล็กน้อยนะครับ เริ่มจากก่อนอื่นเลยคือ 1. ต้องหยุดการทะเลาะกันก่อน ...ขอให้พี่พยายามหยุดการมีปากเสียงโดยใช้ขันติ ความอดทน ถือคติว่า ตบมือข้างเดียวไม่ดัง...ไม่ว่าสามีจะพูดจะกล่าวว่าร้ายแค่ไหนขอให้พี่อย่าได้ตอบโต้กลับไปด้วยอารมณ์โกรธห...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: แลกเปลื่ยนคำคม

 หัวข้อกระทู้: Re: แลกเปลื่ยนคำคม
เมื่อ: 06 ก.ย. 2012, 14:40 

ตอบกลับ: 48
แสดง: 5189


1.ธรรมมีอยู่รอบตัว ทั่วทั้งหมดคือธรรม
2.จะเข้าถึงธรรมไม่จำเป็นต้องเข้าทางประตูหน้าอย่างเดียว
3.เป็นไม้เลื้อยดีกว่าเป็นไม้ประดับ
4.อดีตคือหมกมุ่น อนาคตคือฟุ้งซ่าน ปัจจุบันเป็นธรรม
5.เมื่อเป็นฆราวาสจงคิดถึงผู้อื่นมากกว่าตนเอง
6.คนที่ไม่ถือศักดิ์ศรีคือคนอ่อนน้อมถ่อมตน

ขอบคุณครับ

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: สงสัยครับ

 หัวข้อกระทู้: Re: สงสัยครับ
เมื่อ: 06 ก.ย. 2012, 14:25 

ตอบกลับ: 17
แสดง: 4286


สวัสดีครับพี่ขุนพลน้อย :b8:
ข้อความสีแดงนั้น สรุปลงที่ไตรลักษณะ 3 ครับ คือ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา หากอยากให้ขยายความ ผมว่าน่าจะสอบถามกับท่านที่เป็นเจ้าของคำกล่าวนี้มากกว่านะครับ หรือไม่ก็รอให้พี่ๆในนี้มาอธิบายให้นะครับ

ขอบคุณครับ :b8:
เรียงตาม:  
หน้า 3 จากทั้งหมด 22 [ พบ 316 ผลลัพธ์ ]


เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร