วันเวลาปัจจุบัน 25 ต.ค. 2020, 04:20  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


พบ 200 ผลลัพธ์
ผลจากการค้นหา:

เจ้าของ ข้อความ

 บอร์ด: กฎแห่งกรรม   หัวข้อ: การปล่อยปลา

 หัวข้อกระทู้: Re: การปล่อยปลา
เมื่อ: 25 ก.ย. 2012, 17:41 

ตอบกลับ: 9
แสดง: 4552


อนุโมทนาบุญกับทุกๆ คำตอบ เห็นจริง บุญส่วนบุญ บาปส่วนบาป

 บอร์ด: กฎแห่งกรรม   หัวข้อ: บุญไม่ช่วย เขียนโดย สืบ ธรรมไทย

เมื่อ: 25 ก.ย. 2012, 17:40 

ตอบกลับ: 2
แสดง: 2648


:b8: :b8: :b8: อนุโมทนาบุญด้วยคะ อ่านแล้วมีเหตุแห่งผลจริงๆ ให้ข้อคิดได้ดีคะ

 บอร์ด: กฎแห่งกรรม   หัวข้อ: กรรมที่ทําให้ฐานะร่ำรวย (ดังตฤณ)

เมื่อ: 25 ก.ย. 2012, 17:37 

ตอบกลับ: 3
แสดง: 4678


:b8: :b8: :b8: อนุโมทนาบุญด้วยคะ เป็นการให้ความรู้ด้านธรรมที่เป็นประโยชน์ยิ่งคะ

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ตัณหาแก้ตัณหา

 หัวข้อกระทู้: Re: ตัณหาแก้ตัณหา
เมื่อ: 07 ธ.ค. 2011, 19:54 

ตอบกลับ: 10
แสดง: 2802


:b8: :b8: :b8: อนุโมทนามิ
ขอให้ท่านเจริญในธรรมยิ่งๆ ขึ้นไปคะ

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: กรรมใดใครก่อ กรรมนั้นย่อมตอบสนอง

เมื่อ: 07 ธ.ค. 2011, 19:45 

ตอบกลับ: 5
แสดง: 2035


:b8: :b8: :b8:

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ถามถึงสิ่งที่เราเห็นและได้ยินทั้งที่หลับและตื่น

เมื่อ: 07 ธ.ค. 2011, 19:35 

ตอบกลับ: 8
แสดง: 2208


:b8: :b8: :b8: อนุโมทนามิ
ดิฉันก็เคยเป็นคะแต่คิดว่าตนเองหูแว่วมากกว่า
ขอให้ทุกท่านเจริญในธรรมยิ่งๆขึ้นไปคะ

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: วิปัสนา หรือวิปัสนู ?

 หัวข้อกระทู้: Re: วิปัสนา หรือวิปัสนู ?
เมื่อ: 07 ธ.ค. 2011, 19:32 

ตอบกลับ: 17
แสดง: 5752


:b8: :b8: :b8: อนุโมทนามิ
ขอให้ทุกท่านเจริญในธรรมยิ่งๆ ขึ้นไปคะ

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: พิจารณาตามสภาพความเป็นจริงของโลกและชีวิต

เมื่อ: 07 ธ.ค. 2011, 19:29 

ตอบกลับ: 3
แสดง: 1335


:b8: :b8: :b8: อนุโมทนามิ

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: เรารู้จักตนของตนดีแค่ไหน?

เมื่อ: 07 ธ.ค. 2011, 19:25 

ตอบกลับ: 32
แสดง: 5417


:b8: :b8: :b8:

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: การเกิดขึ้นของ เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ?

เมื่อ: 07 ธ.ค. 2011, 19:21 

ตอบกลับ: 93
แสดง: 19589


:b8: :b8: :b8: อนุโมทนามิ

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: มนุษย์ เทวดา

 หัวข้อกระทู้: Re: มนุษย์ เทวดา
เมื่อ: 07 ธ.ค. 2011, 19:16 

ตอบกลับ: 15
แสดง: 3994


:b8: ..... :b8: ..... :b8:

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ความเชื่อกับความจริง

เมื่อ: 07 ธ.ค. 2011, 19:13 

ตอบกลับ: 7
แสดง: 2346


เชื่อว่าต้องมีศาสนาใดศาสนาหนึ่งที่เป็น “ความจริง” หริอใกล้เคียงความจริงมากที่สุดอย่างแน่นอน :b8: :b8: :b8: เชื่อได้เลยค่ะ ศาสนาพุทธ แน่นอนที่สุด พระพุทธองค์ตรัสแล้วต้องจริง จริงและมีประโยชน์ค่ะ ตถาคตจะไม่ตรัสในเรื่องที่ไม่จริง และไม่มีประโยชน์ ฉะนั้นทุกคำที่ท่านทรงตรัส ทรงแสดงเทศนาคำสอนของพระพระองค...

 บอร์ด: กฎแห่งกรรม   หัวข้อ: หนีไม่พ้นคนนินทา

 หัวข้อกระทู้: Re: หนีไม่พ้นคนนินทา
เมื่อ: 22 พ.ย. 2011, 19:13 

ตอบกลับ: 12
แสดง: 14374


:b8: :b8: :b8:

 บอร์ด: กฎแห่งกรรม   หัวข้อ: กรรมของใคร

 หัวข้อกระทู้: Re: กรรมของใคร
เมื่อ: 22 พ.ย. 2011, 19:09 

ตอบกลับ: 8
แสดง: 4575


:b8: :b8: :b8:

 บอร์ด: กฎแห่งกรรม   หัวข้อ: กรรมของชู้ !!!

 หัวข้อกระทู้: Re: กรรมของชู้ !!!
เมื่อ: 22 พ.ย. 2011, 19:06 

ตอบกลับ: 8
แสดง: 8527


สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทนามิ
เรียงตาม:  
หน้า 3 จากทั้งหมด 14 [ พบ 200 ผลลัพธ์ ]


เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร