วันเวลาปัจจุบัน 07 ก.ค. 2020, 23:47  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


พบ 414 ผลลัพธ์
ผลจากการค้นหา:

เจ้าของ ข้อความ

 บอร์ด: กฎแห่งกรรม   หัวข้อ: บรรพบุรุษของคนไทยในอดีต ๓๗ รัชกาล

เมื่อ: 01 ก.ย. 2011, 13:10 

ตอบกลับ: 2
แสดง: 2794


บรรพบุรุษของคนไทยในอดีต ๓๗ รัชกาล โดย หลวงพ่อฤาษีลิงดำ ............................................................. บทความเรื่องบรรพบุรุษของคนไทยในอดีต ๓๗ รัชกาล โดย หลวงพ่อฤาษีลิงดำนี้ ผมตัดตอนมาจากหนังสือ เรื่องจริงอิงนิทาน (พิเศษ) ของหลวงพ่อฤาษีลิงดำ หนังสือเล่มนี้ผู้จัดทำคือคุณพรนุช คืนคงดี แล...

 บอร์ด: กฎแห่งกรรม   หัวข้อ: ตายจากสุนัขแล้วไปเกิดเป็นเทวดาและพรหม

เมื่อ: 01 ก.ย. 2011, 12:50 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 5788


ตายจากสุนัขแล้วไปเกิดเป็นเทวดาและพรหม หลวงพ่อฤาษีลิงดำ ......................................... บทความที่จะนำเสนอในตอนนี้ ผมนำเนื้อหามาจากหนังสือ ตายแล้วไปไหน ของ หลวงพ่อฤาษีลิงดำ หนังสือเล่มนี้คุณคณิตพร บุณยเกียรติ (เปี๊ยก) และคณะได้รวบรวมและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกเนื่องในวันคล้ายวันเกิดของหลว...

 บอร์ด: กฎแห่งกรรม   หัวข้อ: อีก ๑ ล้านปี พระศรีอาริยเมตไตรยจะมาเกิดเป็นพระพุทธเจ้า

เมื่อ: 01 ก.ย. 2011, 12:26 

ตอบกลับ: 2
แสดง: 4267


อีก ๑ ล้านปี พระศรีอาริยเมตไตรยจะมาเกิดเป็นพระพุทธเจ้า หลวงพ่อฤาษีลิงดำ .......................................... เรื่องของพระศรีอาริยเมตไตรยอีก ๑ ล้านปี จะมาเกิดเป็นพระพุทธเจ้านั้น ผมได้อ่านพบในหนังสือเรื่องตายแล้วไปไหน ของ หลวงพ่อฤาษีลิงดำ ซึ่งหนังสือเล่มนี้มีเนื้อหายาวมาก หนังสือเล่มนี้จะเล่าถึ...

 บอร์ด: หนังสือธรรมะ   หัวข้อ: ธรรมนำไปสู่ความหลุดพ้น เล่ม ๑๕ พระพุทธเจ้าองค์ปฐม

เมื่อ: 31 ส.ค. 2011, 17:37 

ตอบกลับ: 20
แสดง: 9201


พระธรรมที่ทรงตรัสสอนไว้ในเดือน ธันวาคม ๒๕๔๕ สมเด็จองค์ปฐม ทรงตรัสสอนไว้ มีความสำคัญดังนี้ (ในเดือนนี้ทรงเน้นตรัสสอนเรื่องขันธ์ ๕ ตามความเป็นจริง – ให้ยอมรับกฎของกรรมและเคารพในกฎของกรรม – จงมองทุกสิ่งทุกอย่างตามกรรม อย่ามองว่าใครผิด-ใครถูก และอย่าวุ่นวายไปกับโลก อย่ายุ่งกับกรรมของผู้อื่น ให้ทำทุกอย่...

 บอร์ด: หนังสือธรรมะ   หัวข้อ: ธรรมนำไปสู่ความหลุดพ้น เล่ม ๑๕ พระพุทธเจ้าองค์ปฐม

เมื่อ: 31 ส.ค. 2011, 17:28 

ตอบกลับ: 20
แสดง: 9201


พระธรรมที่ทรงตรัสสอนไว้ในเดือน พฤศจิกายน ๒๕๔๕ สมเด็จองค์ปฐม ทรงตรัสสอนไว้ มีความสำคัญดังนี้ (ในเดือนนี้ทรงเน้นเรื่องบารมี ๑๐ เช่น วิริยะ-ขันติ-สัจจะ-อธิษฐาน-เมตตาและอุเบกขาบารมี โดยมีปัญญาคุมในการทำงานทางโลก และทางธรรม – จงหาความพอดีให้พบ – โลกไม่เที่ยง ไม่มีใครเอาสมบัติของโลกไปได้ – จงอยู่แต่ปัจจุ...

 บอร์ด: หนังสือธรรมะ   หัวข้อ: ธรรมนำไปสู่ความหลุดพ้น เล่ม ๑๕ พระพุทธเจ้าองค์ปฐม

เมื่อ: 31 ส.ค. 2011, 17:22 

ตอบกลับ: 20
แสดง: 9201


พระธรรมที่ทรงตรัสสอนไว้ในเดือน ตุลาคม ๒๕๔๕ สมเด็จองค์ปฐม ทรงตรัสสอนไว้ มีความสำคัญดังนี้ (ในเดือนนี้ ทรงตรัสเรื่องอย่างกังวลเรื่องน้ำท่วมวัดเพราะเป็นกฎของกรรม – จงอย่าประมาทในชีวิต – กรรมจากการขูดรีดดอกเบี้ยเขา – จงอย่ายึดทุกสิ่งในโลกว่าเป็นเรา เป็นของเรา – พระธรรมย่อมมีเหตุ-มีผลในตัวเสมอ และพระอรห...

 บอร์ด: หนังสือธรรมะ   หัวข้อ: ธรรมนำไปสู่ความหลุดพ้น เล่ม ๑๕ พระพุทธเจ้าองค์ปฐม

เมื่อ: 31 ส.ค. 2011, 17:15 

ตอบกลับ: 20
แสดง: 9201


พระธรรมที่ทรงตรัสสอนไว้ในเดือน กันยายน ๒๕๔๕ สมเด็จองค์ปฐม ทรงตรัสสอนไว้ มีความสำคัญดังนี้ (ในเดือนนี้ ทรงตรัสย้ำให้ยอมรับกฎของกรรม-อย่าทำงานตามกิเลส ของชาวบ้าน-ถวายสังฆทานให้เจ้ากรรมนายเวร เป็นการผ่อนหนักให้เป็นเบา-ดูจิตแล้วแก้อารมณ์จิตตนเองอยู่เสมอด้วยอริยสัจ-คนปล่อยคุณไสยกันมาก ที่วัดท่าซุง มุ่งใ...

 บอร์ด: หนังสือธรรมะ   หัวข้อ: ธรรมนำไปสู่ความหลุดพ้น เล่ม ๑๕ พระพุทธเจ้าองค์ปฐม

เมื่อ: 31 ส.ค. 2011, 16:59 

ตอบกลับ: 20
แสดง: 9201


พระธรรมที่ทรงตรัสสอนไว้ในเดือน สิงหาคม ๒๕๔๕ สมเด็จองค์ปฐม ทรงตรัสสอนไว้ มีความสำคัญดังนี้ (ในเดือนนี้ทรงตรัสสอนเรื่อง วัดใดสมภารวัดดี การปกครองวัดก็ดี-อย่าเดือดร้อนกับสิ่งที่ยังไม่เกิด-อริยสัจห้ามทิ้ง-ดูกายตน ดูจิตตนเท่านั้นก็จบกิจได้-ทุกอย่างเป็นกฎของกรรม-อย่าปล่อยเวลาให้ไร้ประโยชน์-หลวงพ่อศักดิ์ส...

 บอร์ด: หนังสือธรรมะ   หัวข้อ: ธรรมนำไปสู่ความหลุดพ้น เล่ม ๑๕ พระพุทธเจ้าองค์ปฐม

เมื่อ: 31 ส.ค. 2011, 16:49 

ตอบกลับ: 20
แสดง: 9201


พระธรรมที่ทรงตรัสสอนไว้ในเดือน กรกฏาคม ๒๕๔๕ สมเด็จองค์ปฐม ทรงตรัสสอนไว้ มีความสำคัญดังนี้ (ในเดือนนี้ทรงตรัสสอนเรื่อง อย่าเกาะงานให้มากนัก-ให้อยู่กับธรรมปัจจุบัน ให้มากๆ-อย่าฝืนกฎของธรรมดาคือ ไตรลักษณ์-อย่ากลัวตาย เพราะจิตไม่เคยตาย ผู้ตายคือร่างกาย-ให้อยู่ในอารมณ์สักแต่ว่ารู้-เห็น และสักแต่ว่าอาศัย...

 บอร์ด: หนังสือธรรมะ   หัวข้อ: ธรรมนำไปสู่ความหลุดพ้น เล่ม ๑๕ พระพุทธเจ้าองค์ปฐม

เมื่อ: 31 ส.ค. 2011, 16:42 

ตอบกลับ: 20
แสดง: 9201


พระธรรมที่ทรงตรัสสอนไว้ในเดือน มิถุนายน ๒๕๔๕ สมเด็จองค์ปฐม ทรงตรัสสอนไว้ มีความสำคัญดังนี้ (เดือนนี้ทรงตรัสสอนเรื่องปัญญาบารมีที่แท้จริงเป็นอย่างไร อย่าบังคับ จิตให้เจริญกรรมฐานบทเดียว-การไม่ปรุงแต่งธรรมมิใช่ของง่าย-ชาติปัจจุบัน คืออะไร ความตายเกิดกับคนได้ทุกวัย เมื่อไหร่ก็ได้เท่ากัน-ให้อยู่กับธรรม...

 บอร์ด: หนังสือธรรมะ   หัวข้อ: ธรรมนำไปสู่ความหลุดพ้น เล่ม ๑๕ พระพุทธเจ้าองค์ปฐม

เมื่อ: 31 ส.ค. 2011, 16:31 

ตอบกลับ: 20
แสดง: 9201


พระธรรมที่ทรงตรัสสอนไว้ในเดือน พฤษภาคม ๒๕๔๕ สมเด็จองค์ปฐม ทรงตรัสสอนไว้ มีความสำคัญดังนี้ (ในเดือนนี้ทรงตรัสเรื่องขันธ์ ๕ ไม่ใช่เรา อารมณ์กระทบเกิดได้ เพราะมีขันธ์ ๕ หรือร่างกาย ให้พิจารณาทุกอย่างลงตัวธรรมดาหมด ให้ใช้อริยสัจเป็นหลักในการแก้ปัญหา พระอรหันต์มีอารมณ์เดียว คือช่างมัน หรือธรรมดา หรือสัง...

 บอร์ด: หนังสือธรรมะ   หัวข้อ: ธรรมนำไปสู่ความหลุดพ้น เล่ม ๑๕ พระพุทธเจ้าองค์ปฐม

เมื่อ: 31 ส.ค. 2011, 14:01 

ตอบกลับ: 20
แสดง: 9201


พระธรรมที่ทรงตรัสสอนไว้ในเดือน เมษายน ๒๕๔๕ สมเด็จองค์ปฐมทรงตรัสสอนไว้ มีความสำคัญดังนี้ (ในเดือนนี้ ทรงเน้นเรื่องให้จิตอยู่กับกายให้มาก อย่าไปยินดียินร้ายกับกรรมของใคร พระอรหันต์แม้จบกิจแล้ว แต่ร่างกายยังอยู่ก็ถูกกฎของกรรม เล่นงานได้เป็นธรรมดา เรื่องเป็นพระวันเดียว เรื่องพระกับคนที่เข้ามาในวัด เรื่...

 บอร์ด: หนังสือธรรมะ   หัวข้อ: ธรรมนำไปสู่ความหลุดพ้น เล่ม ๑๕ พระพุทธเจ้าองค์ปฐม

เมื่อ: 31 ส.ค. 2011, 13:51 

ตอบกลับ: 20
แสดง: 9201


พระธรรมที่ทรงตรัสสอนไว้ในเดือน มีนาคม ๒๕๔๕ สมเด็จองค์ปฐมทรงตรัสสอนไว้ มีความสำคัญดังนี้ (ในเดือนนี้ทรงตรัสสอน อารมณ์พระอรหันต์นั้นเป็นเช่นไร ให้เพียรพยายามปฏิบัติตามท่านในทางสายกลาง แต่ต้อง ไม่เข้าข้างตนเอง ทำได้บ้าง ไม่ได้บ้างก็เป็นของธรรมดา จงอย่าละความเพียร ก็แล้วกัน) ๑. “พระอรหันต์อยู่ที่ไหนก็ส...

 บอร์ด: หนังสือธรรมะ   หัวข้อ: ธรรมนำไปสู่ความหลุดพ้น เล่ม ๑๕ พระพุทธเจ้าองค์ปฐม

เมื่อ: 31 ส.ค. 2011, 13:34 

ตอบกลับ: 20
แสดง: 9201


พระธรรมที่ทรงตรัสสอนไว้ในเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๔๕ สมเด็จองค์ปฐมทรงตรัสสอนไว้ มีความสำคัญดังนี้ (ในเดือนนี้ ทรงตรัสสอนต่อจากเดือนที่แล้ว เน้นกฎของไตรลักษณ์เที่ยงเสมอ ทั้งคน-สัตว์-วัตถุธาตุในโลก แม้แต่อายตนะสัมผัสต่าง ๆ ด้วย สิ่งที่เที่ยงที่สุดคือ ความไม่เที่ยงเป็นอริยสัจ จึงไม่ควรไปยุ่งกับกรรมหรือจริยา...

 บอร์ด: หนังสือธรรมะ   หัวข้อ: ธรรมนำไปสู่ความหลุดพ้น เล่ม ๑๕ พระพุทธเจ้าองค์ปฐม

เมื่อ: 31 ส.ค. 2011, 13:30 

ตอบกลับ: 20
แสดง: 9201


พระธรรมที่ทรงตรัสสอนไว้ในเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๔๕ สมเด็จองค์ปฐมทรงตรัสสอนไว้ มีความสำคัญดังนี้ (ในเดือนนี้ ทรงตรัสสอนต่อจากเดือนที่แล้ว เน้นกฎของไตรลักษณ์เที่ยงเสมอ ทั้งคน-สัตว์-วัตถุธาตุในโลก แม้แต่อายตนะสัมผัสต่าง ๆ ด้วย สิ่งที่เที่ยงที่สุดคือ ความไม่เที่ยงเป็นอริยสัจ จึงไม่ควรไปยุ่งกับกรรมหรือจริยา...
เรียงตาม:  
หน้า 4 จากทั้งหมด 28 [ พบ 414 ผลลัพธ์ ]


เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร