วันเวลาปัจจุบัน 03 ส.ค. 2020, 22:29  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


พบ 414 ผลลัพธ์
ผลจากการค้นหา:

เจ้าของ ข้อความ

 บอร์ด: หนังสือธรรมะ   หัวข้อ: ประวัติ “หลวงพ่อปาน โสนันโท” (เขียนโดยหลวงพ่อฤาษีลิงดำ)

เมื่อ: 21 มิ.ย. 2011, 21:34 

ตอบกลับ: 41
แสดง: 43342


http://www.dhammajak.net/gallery/albums/userpics/%CB%C5%C7%A7%BE%E8%CD%BB%D2%B9%20%E2%CA%B9%D1%B9%E2%B7%203%7E0.jpg ประวัติ “หลวงพ่อปาน โสนันโท” (พระครูวิหารกิจจานุการ) เขียนโดย พระราชพรหมยาน (หลวงพ่อฤาษีลิงดำ) สารบัญ 1. เมื่อข้าพเจ้าตาย 2. เขียนเรื่องตัวเอง 3. ตายครั้งที่ 1 4. ความตายปรากฏ 5. ผลขอ...

 บอร์ด: ประวัติและปฏิปทาของครูบาอาจารย์   หัวข้อ: หลวงพ่อปาน โสนันโท (พระครูวิหารกิจจานุการ)

เมื่อ: 21 มิ.ย. 2011, 21:34 

ตอบกลับ: 46
แสดง: 13825


http://www.dhammajak.net/gallery/albums/userpics/%CB%C5%C7%A7%BE%E8%CD%BB%D2%B9%20%E2%CA%B9%D1%B9%E2%B7~0.jpg ประวัติหลวงพ่อปาน โสนันโท (พระครูวิหารกิจจานุการ) เขียนโดย พระราชพรหมยาน (หลวงพ่อฤาษีลิงดำ) สารบัญ 1. เมื่อข้าพเจ้าตาย 2. เขียนเรื่องตัวเอง 3. ตายครั้งที่ 1 4. ความตายปรากฏ 5. ผลของความตายค...

 บอร์ด: หนังสือธรรมะ   หัวข้อ: วิมุตติ : หลวงพ่อชา สุภัทโท

เมื่อ: 20 มิ.ย. 2011, 17:49 

ตอบกลับ: 5
แสดง: 6431


วิมุตติ หลวงพ่อชา ความหลุดพ้น เมื่อพระปัญจวัคคีย์หนีจากพระพุทธองค์แล้ว ท่านเห็นว่าเป็นลาภเป็นโชคของท่าน จะได้มีโอกาสทำความเพียร ครั้งเมื่อพระปัญจวัคคีย์อยู่ก็วุ่นวายก่อกวนหลายอารมณ์ บัดนี้พระปัญจวัคคีย์ออกจากท่าน พระปัญจวัคคีย์เห็นว่าพระพุทธองค์นั้นคลายออกจากความเพียรเวียนมาหาความมักมาก เพราะว่าสมั...

 บอร์ด: หนังสือธรรมะ   หัวข้อ: ทางสายกลาง หลวงพ่อชา

 หัวข้อกระทู้: ทางสายกลาง หลวงพ่อชา
เมื่อ: 20 มิ.ย. 2011, 17:37 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 1804


ทางสายกลาง หลวงพ่อชา พระพุทธโอวาทของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้น ท่านทรงเตือนให้เราละความชั่ว ประพฤติความดี เมื่อละความชั่ว ประพฤติความดีแล้ว ที่สุดก็ทรงสอนให้ละสิ่งทั้งสองนี้ไปเสียด้วย ฉะนั้น วันนี้จึงจะขอให้คติในเรื่องทางสายกลางคือให้ละให้ได้ หรือหลีกให้พ้นจากสิ่งทั้งสองนั้น ทั้งดี ทั้งชั่ว ทั้ง...

 บอร์ด: หนังสือธรรมะ   หัวข้อ: อยู่กับงูเห่า โดย พระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท)

เมื่อ: 17 มิ.ย. 2011, 18:57 

ตอบกลับ: 4
แสดง: 3021


ขออนุโมทนาเป็นอย่างยิ่ง ที่ช่วยกันเผยแพร่พระธรรมที่ดีๆเช่นนี้ครับ

 บอร์ด: หนังสือธรรมะ   หัวข้อ: ธรรมที่นำไปสู่ความหลุดพ้นเล่ม6

เมื่อ: 17 มิ.ย. 2011, 18:50 

ตอบกลับ: 13
แสดง: 5102


ข้อมูลทั้งหมดนำมาจากเวบด้านล่างนี้ครับ

http://www.tangnipparn.com/page_book_all.html

ปัจจุบันมีหนังสือชุดนี้อยู่ 14 เล่ม ผมต้องขออนุโมทนาทุกท่านที่มีส่วนในการจัดทำและเผยแพร่ผลงานชุดนี้เป็นอย่างยิ่งครับ

 บอร์ด: หนังสือธรรมะ   หัวข้อ: ธรรมที่นำไปสู่ความหลุดพ้นเล่ม6

เมื่อ: 17 มิ.ย. 2011, 18:46 

ตอบกลับ: 13
แสดง: 5102


อารมณ์มัจฉริยะ(ความตระหนี่-ขี้เหนียว) กับเวลาและความตายไม่คอยใคร เมื่อวันเสาร์ที่ ๗ ส.ค. ๒๕๓๖ สมเด็จองค์ปฐม ทรงเมตตาตรัสสอนเรื่องนี้ ให้กับเพื่อนของผมดังนี้ ๑. "เจ้าอยู่กับโลก ก็จำเป็นจักต้องรู้ธรรมของโลกด้วย แต่รู้เพียงสักแต่ว่ารู้ จักได้รู้เท่าทันโลก แต่ไม่ติดอยู่ในธรรมของโลก มิใช่อะ...

 บอร์ด: หนังสือธรรมะ   หัวข้อ: ธรรมที่นำไปสู่ความหลุดพ้นเล่ม6

เมื่อ: 17 มิ.ย. 2011, 18:40 

ตอบกลับ: 13
แสดง: 5102


อารมณ์ใจร้อนเป็นปฏิฆะกับการบรรลุของพระอานนท์ เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๗ พ.ย. ๒๕๓๖ สมเด็จองค์ปฐม ทรงพระเมตตาตรัสสอนเรื่องนี้ ไว้ดังนี้ ๑. "อย่าฝืนอารมณ์ของจิต ให้ตามรู้อารมณ์ไปตลอด คิดชั่วก็รู้ คิดดีก็รู้ ให้ตามแก้ไขอารมณ์ชั่วที่ถูกกิเลสครอบงำด้วยกรรมฐานแก้จริตหากคิดดีอยู่แล้วก็หาทางส่งเสริมให้ดียิ่ง...

 บอร์ด: หนังสือธรรมะ   หัวข้อ: ธรรมที่นำไปสู่ความหลุดพ้นเล่ม6

เมื่อ: 17 มิ.ย. 2011, 18:36 

ตอบกลับ: 13
แสดง: 5102


อายตนะ ๑๒ ทำจิตให้หมดราคะและปฏิฆะได้ วันอังคารที่ ๑๗ ส.ค. ๒๕๓๖ หลวงพ่อฤๅษี ท่านเมตตามาสอนธรรมเรื่องนี้ให้ ดังนี้ ๑. "การเข้าถึงธรรมด้วยสัญญา มันจึงเป็นอันตรายแก่เพศสมณะอย่างนี้ จะโกนหัวหรือไม่โกนหัว การถือบวชก็ต้องจัดว่าเพื่อเป็นพระ หากเจ้าถึงธรรมด้วยปัญญาจริง ๆ แล้ว ไม่มีผู้หญิงหรือผู้ชายคนไห...

 บอร์ด: หนังสือธรรมะ   หัวข้อ: ธรรมที่นำไปสู่ความหลุดพ้นเล่ม6

เมื่อ: 17 มิ.ย. 2011, 18:30 

ตอบกลับ: 13
แสดง: 5102


เรื่องกสิณไฟไม่ใช่ของร้อน เมื่อ วันพุธที่ ๑ ก.ย. ๒๕๓๖ เพื่อนของผมท่านสงสัยว่าในเมื่อกรรมฐานทุกกองเป็นของเย็น แล้วเตโชกสิณหรือกสิณไฟจะเป็นของร้อนหรือไม่ สมเด็จองค์ปฐม เรื่องนี้ไว้ดังนี้ ก็ทรงพระเมตตามาตรัสสอนให้หายสงสัย มีความสำคัญดังนี้ ๑. "คำว่าไฟย่อมเป็นของร้อน แต่กสิณไม่ร้อนด้วย ทรงตรัสแค่น...

 บอร์ด: หนังสือธรรมะ   หัวข้อ: ธรรมที่นำไปสู่ความหลุดพ้นเล่ม6

เมื่อ: 17 มิ.ย. 2011, 18:25 

ตอบกลับ: 13
แสดง: 5102


เรื่อง เวทนา เมื่อ วันศุกร์ที่ ๑๑ มิ.ย. ๒๕๓๖ สมเด็จองค์ปฐม ทรงพระเมตตาสอนให้ มีความสำคัญดังนี้ ๑. "จงทำจิตให้ยอมรับเวทนาที่เกิดขึ้นกับร่างกาย ว่าเป็นของธรรมดา (โดยปกติเวทนาของร่างกายต้องกำหนดจึงจะรู้ หากเราไม่กำหนดก็ไม่รู้ หากเป็นเวทนาที่ไม่มาก) แล้วพยายามลดการยึดเกาะในเวทนานั้นด้วยการระงับอาก...

 บอร์ด: หนังสือธรรมะ   หัวข้อ: ธรรมที่นำไปสู่ความหลุดพ้นเล่ม6

เมื่อ: 17 มิ.ย. 2011, 18:21 

ตอบกลับ: 13
แสดง: 5102


มนุษย์หัวแถว ยังไม่ดีเท่าเทวดา นางฟ้าท้ายแถว เมื่อ วันอาทิตย์ที่ ๑ ส.ค. ๒๕๓๖ หลวงพ่อฤๅษี ท่านมีเมตตามาสอนเรื่องนี้ไว้ดังนี้ ๑. "เรื่องท้าวจตุมหาราชทั้ง ๔ นั้น ใครจะไหว้หรือไม่ไหว้ พวกเอ็งก็ไปไหว้ท่านก็แล้วกัน วัดท่าซุงนี้อยู่ได้ด้วยพระ พรหม เทวดา นางฟ้า ท่านช่วยสงเคราะห์อยู่เบื้องหลัง พระคุณขอ...

 บอร์ด: หนังสือธรรมะ   หัวข้อ: ธรรมที่นำไปสู่ความหลุดพ้นเล่ม6

เมื่อ: 17 มิ.ย. 2011, 18:14 

ตอบกลับ: 13
แสดง: 5102


พระใบลานเปล่า กับสันตติภายนอกและสันตติภายใน เมื่อ วันเสาร์ที่ ๒๓ ต.ค. ๒๕๓๖ สมเด็จองค์ปฐม ทรงพระเมตตาตรัสสอนไว้ดังนี้ ๑."เรื่องท่านพระใบลานเปล่า ท่านละมานะกิเลสได้ก่อน จึงจะบรรลุมรรคผล เพราะมานะกิเลสคือตัวยึดมั่นถือมั่น คิดหลงผิดว่าตนเองดีแล้ว รอบรู้ในพระไตรปิฎก อารมณ์นี้คือ สักกายทิฎฐิ คิดทะนง...

 บอร์ด: หนังสือธรรมะ   หัวข้อ: ธรรมที่นำไปสู่ความหลุดพ้นเล่ม6

เมื่อ: 17 มิ.ย. 2011, 18:09 

ตอบกลับ: 13
แสดง: 5102


พรหมทัณฑ์ กับธัมมวิจัยเรื่องพระฉันนะ ใน วันอังคารที่ ๑๐ ส.ค. ๒๕๓๖ เมื่อเอาคำสอนของพระองค์เรื่อง พระฉันนะถูกลงพรหมทัณฑ์แล้ว ท่านบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ได้อย่างไร มาใคร่ครวญ มีผลสรุปได้ดังนี้ ๑. การถูกลงพรหมทัณฑ์ มีผลทำให้พระฉันนะต้องวางอดีต วางอนาคต และมาอยู่กับปัจจุบันธรรมอย่างเดียว ๒. ท่านจะยึดขัน...

 บอร์ด: หนังสือธรรมะ   หัวข้อ: ธรรมที่นำไปสู่ความหลุดพ้นเล่ม6

เมื่อ: 16 มิ.ย. 2011, 18:58 

ตอบกลับ: 13
แสดง: 5102


ธรรมนำไปสู่ความหลุดพ้น เล่ม ๖คำนำ คำนำในการจัดพิมพ์ ธรรมนำไปสู่ความหลุดพ้น (เล่ม ๖) ในกลุ่มปฏิบัติธรรมของเรา ได้ร่วมวงสนทนาธรรมที่นำไปสู่ความหลุดพ้น เพื่อมุ่งไปสู่พระนิพพานจุดเดียวเท่านั้น จนมาถึงเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๑ นี้ก็ครบ ๑๖ ปีเต็มแล้ว สมเด็จองค์ปฐม ทรงตรัสชมกลุ่มปฏิบัติธรรมของพวกเราว่าหาได้ยากย...
เรียงตาม:  
หน้า 24 จากทั้งหมด 28 [ พบ 414 ผลลัพธ์ ]


เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร