วันเวลาปัจจุบัน 06 ก.ค. 2020, 17:27  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


พบ 414 ผลลัพธ์
ผลจากการค้นหา:

เจ้าของ ข้อความ

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: พิษภัยของสัญญาที่ไม่เที่ยง : พระพุทธเจ้าองค์ปฐม

เมื่อ: 19 ก.ย. 2011, 16:24 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 1141


พิษภัยของสัญญาที่ไม่เที่ยง พระพุทธเจ้าองค์ปฐม .................................. ตอนนี้เรื่องที่เด่นมากคือ “พิษภัยของสัญญาที่ไม่เที่ยง” น่าสนใจเป็นอย่างมากครับ นอกนั้นก็มีเรื่อง พรหมวิหาร๔ เป็นธรรมที่ปิดกั้นความเลวทั้งปวง,จงอย่าด่าครู อย่าตำหนิครู,ขึ้นชื่อว่ากฎของกรรม ไม่มีการให้ผลนั้นไม่มี ,จงอย่า...

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: นักปฏิบัติที่แท้จริงเขาไม่หวังผลพรุ่งนี้ พระพุทธเจ้าองค์ปฐม

เมื่อ: 16 ก.ย. 2011, 17:32 

ตอบกลับ: 2
แสดง: 1424


นักปฏิบัติที่แท้จริงเขาไม่หวังผลพรุ่งนี้ เขาเอามรรคเอาผลกันที่ขณะจิตนี้ พระพุทธเจ้าองค์ปฐม ........................................ ที่ผมขึ้นหัวข้อไว้ว่า “นักปฏิบัติที่แท้จริงเขาไม่หวังผลพรุ่งนี้ เขาเอามรรคเอาผลกันที่ขณะจิตนี้” เป็นพระเมตตาของพระพุทธเจ้าองค์ปฐม ที่ทรงกล่าวสอนไว้อย่างน่าฟังและควรพิจ...

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: กฎของกรรม หรือของอริยสัจนั่นแหละตัวเดียวกัน

เมื่อ: 14 ก.ย. 2011, 18:42 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 1040


กฎของกรรม หรือของอริยสัจนั่นแหละตัวเดียวกัน พระพุทธเจ้าองค์ปฐม ............................. ปกติผมไม่เข้าใจเรื่องกฎของกรรม หรือของอริยสัจนั่นแหละตัวเดียวกันนี้มาก่อนเลยจนมาได้อ่านพระพุทธธรรมที่พระพุทธองค์ทรงแสดง พระธรรม ชุด “กฎของกรรม หรือของอริยสัจนั่นแหละตัวเดียวกัน” ในตอนนี้ มีข้อความประทับใจผม...

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: ภัยร้ายแรงที่สุดในการปฏิบัติธรรม : พระพุทธเจ้าองค์ปฐม

เมื่อ: 13 ก.ย. 2011, 17:07 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 1984


http://www.dhammajak.net/board/files/paragraph_11_256.jpg ภัยร้ายแรงที่สุดในการปฏิบัติธรรม : พระพุทธเจ้าองค์ปฐม รวบรวมโดย พล.ต.ท.นพ.สมศักดิ์ สืบสงวน ....................................... ขึ้นหัวข้อตอนนี้ไว้ว่า “ภัยร้ายแรงที่สุดในการปฏิบัติธรรม” คงเป็นอีกตอนหนึ่งที่มีคุณค่าไม่น้อยกว่าทุกตอนที่นำเส...

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: เมื่อภรรยาได้เป็นพระอรหันต์

เมื่อ: 12 ก.ย. 2011, 17:10 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 1499


เมื่อภรรยาได้เป็นพระอรหันต์ .......................................... ในเรื่อง “เมื่อภรรยาได้เป็นพระอรหันต์” นี้ ผมอ่านพบในหนังสือ “ธรรมนำไปสู่ความหลุดพ้นเล่ม ๑๕” โดยพระพุทธเจ้าองค์ปฐม รวบรวมโดย พล.ต.ท. นพ. สมศักดิ์ สืบสงวน พระธรรมตอนนี้อยู่ในพระธรรมที่ทรงตรัสสอนไว้ในเดือนธันวาคม ๒๕๔๕ ข้อ ๑๕ “คุณห...

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: ผู้เข้าถึงพระนิพพานได้โดยง่าย พระพุทธเจ้าองค์ปฐม

เมื่อ: 12 ก.ย. 2011, 16:54 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 1033


ผู้เข้าถึงพระนิพพานได้โดยง่าย พระพุทธเจ้าองค์ปฐม ............................ ในเรื่อง “ผู้เข้าถึงพระนิพพานได้โดยง่าย” นี้ ผมอ่านพบในหนังสือ “ธรรมนำไปสู่ความหลุดพ้นเล่ม ๑๕” โดยพระพุทธเจ้าองค์ปฐม รวบรวมโดย พล.ต.ท. นพ. สมศักดิ์ สืบสงวน พระธรรมตอนนี้อยู่ในพระธรรมที่ทรงตรัสสอนไว้ในเดือนธันวาคม ๒๕๔๕ ข้อ...

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: แค่คิดจะบวชก็ได้บุญแล้วและบุญช่วยให้ตาย

เมื่อ: 12 ก.ย. 2011, 16:28 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 1104


แค่คิดจะบวชก็ได้บุญแล้วและบุญช่วยให้ตาย ในตอนนี้มีสองเรื่องที่น่าสนใจเป็นอย่างมาก เรื่องแรกเกี่ยวกับคนที่ยังไม่ได้บวชแต่คิดจะบวชก็สามารถได้บุญเหมือนคนบวช และอีกเรื่องหนึ่ง “บุญช่วยให้ตาย” แปลกมากและน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง ไม่ควรพลาดในการอ่านสองเรื่องนี้ครับ ........................................... ...

 บอร์ด: ในหลวงกับพระสุปฏิปันโน   หัวข้อ: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีทิพยจักขุญาณ

เมื่อ: 08 ก.ย. 2011, 16:47 

ตอบกลับ: 4
แสดง: 5462


http://www.dhammajak.net/board/files/paragraph_paragraph_111_137.jpg พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีทิพยจักขุญาณ โดย หลวงพ่อฤาษีลิงดำ ..................................................... เรื่อง “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีทิพยจักขุญาณ” นี้ ผมอ่านพบในหนังสือ เรื่องจริงอิงนิทานพิเศษ โดย หลวงพ่อฤ...

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: เมื่อเทวดามาขอที่อยู่ (หลวงพ่อฤาษีลิงดำ)

เมื่อ: 07 ก.ย. 2011, 16:50 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 5355


http://www.dhammajak.net/board/files/768_884.jpg เมื่อเทวดามาขอที่อยู่ ......................................................... “เมื่อเทวดามาขอที่อยู่” เรื่องนี้ผมได้อ่านพบจาก หนังสืออ่านเล่น เล่ม ๑๔ โดยหลวงพ่อฤาษีลิงดำ ตอน ผีนางตะเคียน ซึ่งท่านได้เล่าเรื่อง นางตะเคียนที่วัดบางนมโค ไม่มีที่อยู่ได้...

 บอร์ด: หลวงพ่อฤาษีลิงดำ (พระมหาวีระ ถาวโร)   หัวข้อ: เมื่อเทวดามาขอที่อยู่ (หลวงพ่อฤาษีลิงดำ)

เมื่อ: 07 ก.ย. 2011, 16:50 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 301


http://www.dhammajak.net/board/files/768_884.jpg เมื่อเทวดามาขอที่อยู่ ......................................................... “เมื่อเทวดามาขอที่อยู่” เรื่องนี้ผมได้อ่านพบจาก หนังสืออ่านเล่น เล่ม ๑๔ โดยหลวงพ่อฤาษีลิงดำ ตอน ผีนางตะเคียน ซึ่งท่านได้เล่าเรื่อง นางตะเคียนที่วัดบางนมโค ไม่มีที่อยู่ได้...

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: พบพระอรหันต์ปฏิสัมภิทาญาณ ๑๖ องค์ ที่ภูกระดึง

เมื่อ: 05 ก.ย. 2011, 16:22 

ตอบกลับ: 1
แสดง: 6230


http://www.dhammajak.net/board/files/paragraphaeparagraph_189.jpg พบพระอรหันต์ปฏิสัมภิทาญาณ ๑๖ องค์ ที่ภูกระดึง โดย หลวงพ่อฤาษีลิงดำ ..................................................... เนื้อหาในที่นี้ผมนำมาให้อ่านสองตอนจากหนังสือหลวงพ่อธุดงค์ คือตอน “ไปพักที่ภูเขาภูกระดึง” และ “ไปสายเมืองกาญจนบุร...

 บอร์ด: กฎแห่งกรรม   หัวข้อ: สมเด็จพระนเรศวรมหาราชกลับชาติมาเกิดเป็นรัชกาลที่ ๙

เมื่อ: 03 ก.ย. 2011, 10:06 

ตอบกลับ: 5
แสดง: 54957


พระอนาคตวงศ์นี้ เป็นเรื่องกล่าวถึงประวัติย่อของพระโพธิสัตว์เจ้าทั้งหลาย ผู้บำเพ็ญพระบารมีในชาติหนึ่ง ซึ่งปรากฏเป็นยอดปรมัตถบารมีอันประเสริฐ เกิดสำเร็จผล ทรงพระอภินิหาร ประกอบด้วยพระเดชามหานุภาพ เป็นพุทธสมบัติที่จะมาอุบัติตรัสเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสิบพระองค์ในโลก ณ อนาคตกาลภายหน้า นั้นคือ - พระศรีอ...

 บอร์ด: กฎแห่งกรรม   หัวข้อ: สมเด็จพระนเรศวรมหาราชกลับชาติมาเกิดเป็นรัชกาลที่ ๙

เมื่อ: 03 ก.ย. 2011, 10:00 

ตอบกลับ: 5
แสดง: 54957


อดีตชาติในหลวงของเรา .....ในหลวง เคยเกิดเป็น พระเจ้าเดือนเด่นฟ้า และ พระเจ้าเดือนแจ่มฟ้า และเคยเกิดเป็นพระราชโอรสของพระเจ้าตวันอธิราช และพระเจ้าพรหมมหาราช ("พระเจ้าตวันอธิราช" ไปเกิดเป็น "พระเจ้าพรหมมหาราช") ทั้ง ๒ ครั้ง ดังนี้ พ.ศ. ๒๔๖ สมัยสุวรรณภูมิ ในหลวงเกิดเป็นพระราชโอรสองค...

 บอร์ด: กฎแห่งกรรม   หัวข้อ: สมเด็จพระนเรศวรมหาราชกลับชาติมาเกิดเป็นรัชกาลที่ ๙

เมื่อ: 03 ก.ย. 2011, 09:53 

ตอบกลับ: 5
แสดง: 54957


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ ท่านเป็นพระโพธิสัตว์ โดยหลวงพ่อฤาษีลิงดำ ....................................... จากหนังสือตายแล้วไปไหน เรื่องที่ 54 จากทั้งหมด ๑๗๙ เรื่อง ...................................... ตายจากมนุษย์ไปเกิดเป็นพระกาล เป็นเทวดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงสเทวโลก เรื่องที่ 54 “..อาต...

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: ท่านท้าวเทพกษัตรีกับท่านท้าวศรีสุนทรไปเกิดอยู่ชั้นดาวดึงส์

เมื่อ: 02 ก.ย. 2011, 16:51 

ตอบกลับ: 2
แสดง: 1862


ท่านท้าวเทพกษัตรีกับท่านท้าวศรีสุนทรไปเกิดอยู่ชั้นดาวดึงส์ ......................................... จากหนังสือตายแล้วไปไหน เรื่องที่ ๖๓ จากทั้งหมด ๑๗๙ เรื่อง ............................................................ ท่านท้าวเทพกษัตรีกับท่านท้าวศรีสุนทรได้มาบอกว่าท่านอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงสเทวโล...
เรียงตาม:  
หน้า 2 จากทั้งหมด 28 [ พบ 414 ผลลัพธ์ ]


เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร