วันเวลาปัจจุบัน 30 ก.ย. 2020, 11:50  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


พบ 1746 ผลลัพธ์
ผลจากการค้นหา:

เจ้าของ ข้อความ

 บอร์ด: กฎแห่งกรรม   หัวข้อ: วิบากของกรรมประการต่างๆ

เมื่อ: 12 ธ.ค. 2019, 23:15 

ตอบกลับ: 11
แสดง: 1295


ผลแห่งการพยากรณ์และกล่าวชมเชยพระพุทธเจ้า คำกล่าวของท่านสัมมุขาถวิกเถระ ในอดีตชาติท่านเกิดในตระกูลพราหมณ์ได้เล่าเรียนศิลปะวิทยาจนสำเร็จเมื่ออายุได้เพียง ๗ ปี และดำรงอยู่ในเพศฆารวาส เมื่อพระวิปัสสีโพธิสัตว์อุบัติขึ้นท่านได้กล่าวพยากรณ์ความเป็นพระพุทธเจ้าตามลักษณะของพระพุทธเจ้าที่ได้เล่าเรียนมาจากคัมภ...

 บอร์ด: กฎแห่งกรรม   หัวข้อ: วิบากของกรรมประการต่างๆ

เมื่อ: 12 ธ.ค. 2019, 22:51 

ตอบกลับ: 11
แสดง: 1295


ผลแห่งการถวายน้ำ คำกล่าวของท่าน อุทกทายิกาเถริ ดิฉันเป็นหญิงหาบน้ำขายอยู่ในพระนครพันธุมดี เลี้ยงชีพด้วยการหาบน้ำ เลี้ยงดูเด็กๆ ก็ด้วยการหาบน้ำนั้น ดิฉันไม่มีไทยธรรม ดิฉันเข้าไปยังซุ้มน้ำแล้ว ตั้งน้ำไว้ถวายในบุญเขตอันยอดเยี่ยม - เพราะกรรมที่ได้ทำไว้ดีแล้วนั้น ดิฉันจึงได้ไปสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ - วิมานท...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ที่พึ่งสูงสุด

 หัวข้อกระทู้: Re: ที่พึ่งสูงสุด
เมื่อ: 09 ธ.ค. 2019, 00:12 

ตอบกลับ: 47
แสดง: 1197


พึ่งพระพุทธเจ้าได้ปัญญา ได้ความมั่นคง ได้ความอุ่นใจนะครับ จะพึ่งตนเองที่เต็มไปด้วยอวิชชา เต็มไปด้วยกิเลสเต็มไปหมด พึ่งได้หรือครับ จิตของคนมักไหลลงสู่ที่ต่ำ ถ้าไม่มีที่พึ่งก็ตกต่ำลงไปอีก เกิดมาพบพระธรรมคือตัวแทนของพระพุทธเจ้าแล้ว ก็ควรที่จะได้มีที่พึ่งที่เกาะไว้อย่างน้อยก็ไม่ไปอบายนะขอรับ สะสมปัญญาต...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ที่พึ่งสูงสุด

 หัวข้อกระทู้: Re: ที่พึ่งสูงสุด
เมื่อ: 09 ธ.ค. 2019, 00:00 

ตอบกลับ: 47
แสดง: 1197


คุณกรัชกายก็ไร้สาระ
ผมไม่ค่อยอยากเสวนาด้วย ก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไร
ไม่ได้ทำให้ปัญญาเจริญขึ้นอะไร เป็นคนโง่ยังไง ก็โง่อยู่อย่างนัั้น
สนทนาด้วยอกุศลก็ฟูออกฟูออก เข้าใจมะ เลยไม่อยากพูด
เพราะพูดไปก็ไม่เกิดประโยชน์ ไปพูดกับคนที่เค้าพร้อมรับฟังดีกว่า

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: สำนักปฏิบัติทำลายพระพุทธศาสนาอย่างไร ?

เมื่อ: 05 ธ.ค. 2019, 22:04 

ตอบกลับ: 74
แสดง: 1801


ตอนล่าสุดคือดีมากคุณโรส
สัมภาษณ์จากอดีตแม่ชี อดีตวิปัสสนาจารย์
ได้รับใบประกาศมากมาย

ผมเองก็เคยทำมา ซ้ายย่างหนอ ขวาย่างหนอ
ช้าไปหมด แต่ไม่ได้รู้ไม่ได้มีปัญญาเข้าใจอะไร
หนอๆ ทั้งวัน ก็ได้แต่หนอๆ แต่ไม่รู้ความจริงอะไร
รู้แต่หนอๆๆ

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ที่พึ่งสูงสุด

 หัวข้อกระทู้: Re: ที่พึ่งสูงสุด
เมื่อ: 05 ธ.ค. 2019, 21:58 

ตอบกลับ: 47
แสดง: 1197


พึ่งพระพุทธเจ้าได้ปัญญา ได้ความมั่นคง ได้ความอุ่นใจนะครับ จะพึ่งตนเองที่เต็มไปด้วยอวิชชา เต็มไปด้วยกิเลสเต็มไปหมด พึ่งได้หรือครับ จิตของคนมักไหลลงสู่ที่ต่ำ ถ้าไม่มีที่พึ่งก็ตกต่ำลงไปอีก เกิดมาพบพระธรรมคือตัวแทนของพระพุทธเจ้าแล้ว ก็ควรที่จะได้มีที่พึ่งที่เกาะไว้อย่างน้อยก็ไม่ไปอบายนะขอรับ สะสมปัญญาต่...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ที่พึ่งสูงสุด

 หัวข้อกระทู้: Re: ที่พึ่งสูงสุด
เมื่อ: 05 ธ.ค. 2019, 01:27 

ตอบกลับ: 47
แสดง: 1197


ที่พึ่งสูงสุด
พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าไงครับ
พึ่งรึยัง
หรือยังไม่พึ่ง

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: คนน่ะมีอยู่ แต่คนหามีไม่

เมื่อ: 05 ธ.ค. 2019, 01:26 

ตอบกลับ: 126
แสดง: 4254


กระทู้กรัชกายเต็มไปหมด เต็มไปด้วยความไร้สาระ
คุณโรสก็ช่างสนทนากับเขาจริงๆ
555

 บอร์ด: พระพุทธเจ้า   หัวข้อ: พระพุทธเจ้าผู้เลิศ

 หัวข้อกระทู้: Re: พระพุทธเจ้าผู้เลิศ
เมื่อ: 30 พ.ย. 2019, 00:17 

ตอบกลับ: 2
แสดง: 857


ข้าแต่พระโคดมผู้มีความเพียรมาก ผู้มีความเอ็นดูเกื้อกูลแก่สรรพสัตว์ ผู้ได้ทรงบำเพ็ญบารมีถ้วนสามสิบทัศน์บริบูรณ์ ตั้งแต่ครั้งเป็นสุเมธดาบส ตลอดสี่องสงไขยแสนมหากัป ทรงเป็นเอกบุรุษผู้ไม่มีผู้เสมอ เปี่ยมล้นด้วยพระบารมี แผ่ไปตลอดอนันตรจักรวาล ได้บรรลุสัมโพธิญาณอันยอดเยี่ยม สมดังที่ได้ตั้งความปรารถนาไว้ ข้...

 บอร์ด: กฎแห่งกรรม   หัวข้อ: วิบากของกรรมประการต่างๆ

เมื่อ: 29 พ.ย. 2019, 23:41 

ตอบกลับ: 11
แสดง: 1295


ผลแห่งการถึงไตรสรณคมณ์ ประวัติในอดีตชาติของพระติสรณคมนิยเถระ ข้าพเจ้าเป็นคนเลี้ยงดูมารดาและบิดาอยู่ในกรุงจันทวดี มารดาและบิดาของข้าพเจ้าเป็นคนตาบอด ข้าพเจ้าเลี้ยงดูท่านทั้ง ๒ อยู่ในครั้งนั้น ครั้งนั้น ข้าพเจ้านั่งอยู่ในที่สงัดจึงคิดอย่างนี้ว่าเราเลี้ยงดูมารดาและบิดาอยู่ จึงไม่ได้บวช มวลมนุษย์ถูกควา...

 บอร์ด: กฎแห่งกรรม   หัวข้อ: วิบากของกรรมประการต่างๆ

เมื่อ: 20 พ.ย. 2019, 12:41 

ตอบกลับ: 11
แสดง: 1295


วิบากแห่งการเก็บกวาดลานโพธิ์ของท่านพระโพธิสัมมัชชกเถระ เป็นคำกล่าวของท่านพระโพธิสัมมัชชกเถระ ที่ท่านได้เก็บใบโพธิ์ที่ถูกทิ้งไว้ ณ ลานพระเจดีย์เอาไปทิ้งเสียทำให้ท่านได้รับคุณถึง ๒๐ ประการ คือ ๑. เมื่อยังท่องเที่ยวอยู่ในภพน้อยภพใหญ่ ย่อมท่องเที่ยวไปแต่ในสองภพคือ ในเทวดาและมนุษย์ ๒. จุติจากเทวโลกแล้วม...

 บอร์ด: กฎแห่งกรรม   หัวข้อ: วิบากของกรรมประการต่างๆ

เมื่อ: 20 พ.ย. 2019, 12:16 

ตอบกลับ: 11
แสดง: 1295


วิบากแห่งการอาฆาตและติเตียนพระอัครสาวกของโกกาลิกภิกษุ ครั้งนั้นแล ภิกษุ ชื่อโกกาลิกะ เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคยังที่ประทับ ถวายบังคมพระผู้มีพระภาคแล้ว นั่ง ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง ครั้นแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ พระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะเป็นผู้มีความปรารถนาลามก ลุอำนาจแห่ง...

 บอร์ด: พระอภิธรรม   หัวข้อ: ปัฏฐานทีปนี

 หัวข้อกระทู้: Re: ปัฏฐานทีปนี
เมื่อ: 20 พ.ย. 2019, 11:55 

ตอบกลับ: 58
แสดง: 4199


ปัจจยสภาคะ แสดงการจำแนกปัจจัยออกเป็นหมวดๆ โดยชื่อว่ามหาสหชาตปัจจัย มัชฌิมสหชาตปัจจัย และขุททกสหชาตปัจจัยในปัจจัยสภาคะ ข้าพเจ้าจะกล่าวปัจจัยสภาคะที่เป็นนยะที่รวบรวมปัจจัยที่มีความเหมือนกันโดยสภาวะ สหชาติกะปัจจัยมีอยู่ ๑๕ ปัจจัย คือ มหาสหชาตปัจจัย ๔ มัชฌิมสหชาตปัจจัย ๔ ขุททกสหชาตปัจจัย ๗ บรรดาสหชาตปัจ...

 บอร์ด: พระอภิธรรม   หัวข้อ: ปัฏฐานทีปนี

 หัวข้อกระทู้: Re: ปัฏฐานทีปนี
เมื่อ: 18 พ.ย. 2019, 19:10 

ตอบกลับ: 58
แสดง: 4199


๒๒. นัตถิปัจจัย ๒๓. วิคตปัจจัย ๒๔. อวิคตปัจจัย แสดงความเหมือนกันระหว่างปัจจัยทั้ง ๒ คือ นัตถิปัจจัย วิคตปัจจัย กับอนันตรปัจจัย และความเหมือนกันระหว่างอัตถิปัจจัยกับอวิคตปัจจัย อนันตรปัจจัยทั้งหมดชื่อว่า นัตถิปัจจัย และชื่อว่าวิคตปัจจัยเหมือนกัน แม้อวิคตปัจจัยก็เป็นเช่นเดียวกันทั้งหมดกับอัตถิปัจจัย ศ...

 บอร์ด: พระอภิธรรม   หัวข้อ: ปัฏฐานทีปนี

 หัวข้อกระทู้: Re: ปัฏฐานทีปนี
เมื่อ: 18 พ.ย. 2019, 19:07 

ตอบกลับ: 58
แสดง: 4199


๒๑. อัตถิปัจจัย แสดงประเภทของอัตถิปัจจัย อัตถิปัจจัยมีอยู่ ๗ ปัจจัย คือ ๑. สหชาตัตถิปัจจัย ๒. วัตถุปุเรชาตัตถิปัจจัย ๓. อารัมณปุเรชาตัตถิปัจจัย ๔. วัตถารัมณปุเรชาตัตถิปัจจัย ๕. ปัจฉาชาตัตถิปัจจัย ๖. รูปาหารัตถิปัจจัย ๗. รูปชีวิตินทริยัตถิปัจจัย แสดงความเหมือนกันของอัตถิปัจจัย ๗ หมวด ตามนัยที่แสดงไว้...
เรียงตาม:  
หน้า 4 จากทั้งหมด 117 [ พบ 1746 ผลลัพธ์ ]


เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร