วันเวลาปัจจุบัน 26 ต.ค. 2020, 19:32  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


พบ 1746 ผลลัพธ์
ผลจากการค้นหา:

เจ้าของ ข้อความ

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: สงสัย ค้นหาคำตอบบบบบบ

เมื่อ: 02 มี.ค. 2011, 04:13 

ตอบกลับ: 10
แสดง: 4022


อุปมาเหมือนบุรุษที่ตาบอด(ปุถุชน)ประสงค์จะข้ามสะพาน(โอฆะ) ต้องอาศัยบุรุษผู้มีตาดี(พระรัตนตรัย)พาข้ามสะพาน จนถึงอึกฝั่ง(คือ พระนิพพาน) หรือเปรียบเสมือนบุรุษที่หลงทาง(ปุถุชนผู้มีอวิชชา)อยู่ในป่า(กิเลส) ต้องอาศัยเจ้าหน้าที่ป่าไม้(พระรัตนตรัย)พาออกจากป่า(วิมุตติ) ผิดถูกประการใดขออภัยด้วยนะครับ ขอให้เจริญ...

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: เรื่องจริงของการโกหก!!!

เมื่อ: 02 มี.ค. 2011, 04:03 

ตอบกลับ: 55
แสดง: 44051


จากโคลงโลกนิติครับ

เสียสินสงวนศักดิ์ไว้ วงศ์หงส์
เสียศักดิ์สู้ประสงค์ สิ่งรู้
เสียรู้เร่งดำรง ความสัตย์ ไว้นา
เสียสัตย์อย่าเสียสู้ ชีพม้วยมรณาฯ

ขอให้เจริญในธรรม

 บอร์ด: นานาสาระ   หัวข้อ: !!! เรื่องจริงของการโกหก !!!

เมื่อ: 02 มี.ค. 2011, 04:03 

ตอบกลับ: 55
แสดง: 2750


จากโคลงโลกนิติครับ

เสียสินสงวนศักดิ์ไว้ วงศ์หงส์
เสียศักดิ์สู้ประสงค์ สิ่งรู้
เสียรู้เร่งดำรง ความสัตย์ ไว้นา
เสียสัตย์อย่าเสียสู้ ชีพม้วยมรณาฯ

ขอให้เจริญในธรรม

 บอร์ด: การรักษาศีล-การบวช   หัวข้อ: จงมาเป็นผู้มีศีลเถิด

เมื่อ: 02 มี.ค. 2011, 03:52 

ตอบกลับ: 79
แสดง: 15629


ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น ผู้ไกลจากกิเลส ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง แม้ครั้งที่หนึ่ง แม้ครั้งที่สอง แม้ครั้งที่สาม แว่นส่องความเป็นพระโสดาบัน อานนท์ ! เราจักแสดง ธรรมปริยายอันชื่อว่าแว่นธรรม ซึ่งหาก อริยสาวกผู้ใด ได้ประกอบพร้อมแล้ว เมื่อจำนงจะพยากรณ์ตนเอง ก็พึงทำได้ ในข้อที่ตนเป็นผู้...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ช่วยผมหน่อย

 หัวข้อกระทู้: Re: ช่วยผมหน่อย
เมื่อ: 01 มี.ค. 2011, 22:16 

ตอบกลับ: 8
แสดง: 3975


พยายามให้ทานให้ได้ทุกวันทั้งวัตถุทาน ธรรมทาน และอภัยทานครับ พยายามรักษาศ๊ล 5 ให้ได้ก่อนครับ โดยสมาทานเอาเองก็ได้ ได้แล้วก็หันมารักษาอุโบสถศีลทุกวันพระ อาจจะเพิ่มวันโกนด้วย ถ้าได้แล้วลองพยายามรักษากุศลกรรมบทสิบครับ พยายามไหว้พระสวดมนตร์ทุกวัน ก็จะดีครับ พยายามทำใจให้เป็นสุข เบิกบาน ไม่ว่าเราจะมีทุกข์...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ดื่มเบียร์

 หัวข้อกระทู้: Re: ดื่มเบียร์
เมื่อ: 01 มี.ค. 2011, 21:40 

ตอบกลับ: 13
แสดง: 5200


ศีลข้อที่ 5 สุรา เมระยะมัชชะปะมาทัฏฐานา เวรมณี เว้นจากการดื่มสุราเมรัย ของมึนเมา สิ่งเสพติดให้โทษ ถ้าไม่เว้นอะไรจะเกิดขึ้น พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า "การดื่มน้ำเมา คือสุรา และเมรัย อันบุคคลเสพแล้ว เจริญแล้วกระทำให้มากแล้ว ยังสัตว์ให้เป็นไปในนรกในกำเนิดสัตว์ดิรัจฉาน ในเปรตวิสัย" ผลแห่งการดื่มน้...

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: หญิง-ชาย ใครว่าเท่าเทียม (ดร.สนอง วรอุไร-ฐิติขวัญ)

เมื่อ: 01 มี.ค. 2011, 21:31 

ตอบกลับ: 16
แสดง: 10389


ตอบได้ดีมากเลยครับ

ขออนุโมทนา สาธุ

 บอร์ด: กฎแห่งกรรม   หัวข้อ: สิ่งที่ควรรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ “กรรม”

เมื่อ: 01 มี.ค. 2011, 05:24 

ตอบกลับ: 9
แสดง: 4161


ธรรมของพระพุทธเจ้านั้น ประเสริฐแท้ ประเสริฐแท้

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ถ้าเข้าใจเรื่องของปฏิจสมุปบาทแล้ว ควรจะปฏิบัติตามอย่างไร

เมื่อ: 01 มี.ค. 2011, 05:18 

ตอบกลับ: 1408
แสดง: 187419


ยอมรับกฎธรรมชาติที่ว่า เพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมี เพราะสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้จึงไม่มี

เข้าใจว่าธรรมทั้งปวงว่างจากอัตตา เพียงแต่อาศัยกันเกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไป
ไม่มีตัวไม่มีตน ไม่มีตัวเราของเรา

 บอร์ด: กฎแห่งกรรม   หัวข้อ: การอโหสิกรรม

 หัวข้อกระทู้: Re: การอโหสิกรรม
เมื่อ: 28 ก.พ. 2011, 20:31 

ตอบกลับ: 35
แสดง: 29144


การให้อโหสิกรรม ก็เหมือนการให้อภัย ถ้าคุณจะให้อภัยใครแล้ว ก็ต้องให้ด้วยใจบริสุทธิ์ อันกรรมอันใดที่เค้าทำกับเราไว้เรายกให้ไม่ขอจองเวร ขอให้เค้าพ้นจากโศกจากโรคจากภัย ถ้าให้อภัยเค้าแต่ใจเรายังอยากให้เค้ารับบาปอีก อันนี้ไม่บริสุทธิ์ครับ ต้องขอให้เค้าพ้นจากบาปกรรมทั้งปวงเลย การให้อภัยเป็นการให้ทานของผู้เ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: คนโดนของ

 หัวข้อกระทู้: Re: คนโดนของ
เมื่อ: 27 ก.พ. 2011, 15:53 

ตอบกลับ: 33
แสดง: 15007


น่าเห็นใจนะครับ ผมก็ไม่มีความรู้เรื่องนี้เท่าไหร่ครับ อาจจะโดนของจริงหรืออาจจะไม่โดนก็ได้ครับ เรื่องนี้เป็นเรื่องของกรรม ใครทำกรรมอย่างไรก็ต้องได้รับผลกรรมเช่นนั้นครับ ถ้าพวกเล่นของนี้เป็นพวกไสยดำ เกิดจากสมาธิที่ตั้งมั่นในสิ่งอันเป็นอกุศลเป็นอวิชชาครับ ต้องใช้ธรรมซึ่งเป็นน้ำบริสุทธิ์เข้าล้าง เปรียบเ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: เรื่องแบ่งบุญ การไปสังเวชนียสถานครับ

เมื่อ: 27 ก.พ. 2011, 03:56 

ตอบกลับ: 10
แสดง: 3877


อนุโมทนาสาธุครับ

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: คนเราเกิดมาเพื่อใช้กรรม..

เมื่อ: 27 ก.พ. 2011, 03:52 

ตอบกลับ: 2
แสดง: 2185


คนเราเกิดมาเพราะกิเลส เกิดมาทำกรรม และรับผลคือวิบากของกรรมนั้น

(ทั้งกรรมดีและกรรมชั่ว)

วนเวียนเป็นวัฏฏะ ไม่จบสิ้น
การหลุดพ้นจากบ่วงกรรม การหลุดพ้นจากสังสารวัฏ
จึงเป็นเป้าหมายอันสูงสุด คือพระนิพพาน

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: วิปัสสนา ทำให้เกิดสมาธิอยู่แล้ว แล้วเราจะไปฝึกสมถะ ทำไมอะครั

เมื่อ: 27 ก.พ. 2011, 03:19 

ตอบกลับ: 14
แสดง: 5784


คุณค่าของสมถะและวิปัสสนา พุทธดำรัสตอบ “.....ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๒ อย่างเป็นไปในส่วนแห่งวิชชา ธรรม ๒ อย่างเป็นไฉน คือ สมถะ ๑ วิปัสสนา ๑ ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย สมถะที่ภิกษุเจริญแล้ว ย่อมเสวยประโยชน์อะไร ย่อมอบรมจิต จิตที่อบรมแล้วย่อมเสวยประโยชน์อะไร ย่อมละราคะได้ วิปัสสนาที่อบรมแล้ว ย่อมเสวยประโยชน...

 บอร์ด: ความรัก-ผูกพัน-พลัดพราก   หัวข้อ: จริงๆผู้หญิงเป็นแบบนี้ หรือผมมองไม่เห็น?

เมื่อ: 27 ก.พ. 2011, 02:53 

ตอบกลับ: 18
แสดง: 5189


ให้อภัย ให้อภัย ให้อภัย.....................
เรียงตาม:  
หน้า 116 จากทั้งหมด 117 [ พบ 1746 ผลลัพธ์ ]


เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร