วันเวลาปัจจุบัน 27 ต.ค. 2020, 10:44  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


พบ 1746 ผลลัพธ์
ผลจากการค้นหา:

เจ้าของ ข้อความ

 บอร์ด: ความรัก-ผูกพัน-พลัดพราก   หัวข้อ: ช่วยชี้แนะด้วยค่ะ ไม่ทราบว่าจะเลือกทางไหนดี

เมื่อ: 11 มี.ค. 2011, 05:29 

ตอบกลับ: 21
แสดง: 7296


มงคลบทที่ 13 สงเคราะห์ภรรยา สามี
http://www1.freehostingguru.com/thaigen ... l/mk13.htm

อย่าลืมขอขมาคุณแม่ด้วยนะครับ

ขอให้ใจสงบเย็นอยู่เป็นสุข

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ว่าด้วยเรื่องพระธาตุ

เมื่อ: 11 มี.ค. 2011, 04:00 

ตอบกลับ: 8
แสดง: 3033


วัตถุที่ บุคคลยึดถือเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้า แล้วทำการกราบไหว้บูชาเช้าเย็นด้วยใจที่เลื่อมใสศรัทธาบุคคลนั้นย่อมประสบสิ่งที่เป็นบุญเป็นอันมาก ไม่ว่าจะเป็นพระธาตุ พระพุทธรูป เจดีย์ ต้นโพธิ์ ไม่ว่าวัตถุนั้นจะเป็นพระธาตุจริงๆหรือไม่ก็ตาม ขอเพียงมีใจน้อมเคารพบูชา ด้วยศรัทธาที่เต็มเปี่ยม แม้ไม่ใช่พระธาตุจร...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: เป็นการให้ธรรมะเป็นทานหรือไม่

เมื่อ: 10 มี.ค. 2011, 17:40 

ตอบกลับ: 8
แสดง: 2783


คุณ sujittraporn สวดมนตร์อย่าลืมสมาทานศีลด้วยนะครับ

ขอให้คุณเจริญในธรรมยิ่งๆขึ้นไปนะครับ

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: เห็นพระธาตุ กับ เห็นพระธรรม อย่างไหนจะดับทุกข์ได้

เมื่อ: 10 มี.ค. 2011, 17:30 

ตอบกลับ: 14
แสดง: 3686


ถ้าเราเห็นพระธาตุของพระพุทธเจ้าหรือพระอรหันต์ แล้วนอบน้อมบูชา ด้วยใจที่เลื่อมใส ย่อมยังใจเราให้อิ่มเอมเป็นสุข เป็นการเจริญพุทธานุสติ สังฆานุสติ เพิ่มพูนศรัทธาอย่างหนึ่ง อีกทั้งเป็นบุญและเป็นมงคลของชีวิต แต่การเห็นธรรม เห็นอริยสัจ ย่อมทำให้ผู้นั้นถึงกระแส เป็นผู้ไม่มีความตกต่ำ มีทุกข์เหลือเบาบาง ย่อม...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ศาสนากับสันติภาพ

 หัวข้อกระทู้: Re: ศาสนากับสันติภาพ
เมื่อ: 10 มี.ค. 2011, 17:16 

ตอบกลับ: 21
แสดง: 6327


สันติสุขที่แท้จริงต้องมาจากภายใน ให้ใจได้พบสันติ
:b39: :b39: :b39: :b39: :b39:

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: อุบายลดทิฏฐิมานะ

 หัวข้อกระทู้: Re: อุบายลดทิฏฐิมานะ
เมื่อ: 10 มี.ค. 2011, 17:02 

ตอบกลับ: 15
แสดง: 5762


ขอบคุณคุณ rotata มากครับ ได้เปิดหูเปิดตากว้างขึ้น พระพุทธเจ้าประทับอยู่ ณ พระวิหารบุพพาราม เมืองสาวัตถี ภิกษุทั้งหลายได้กราบทูลพระพุทธเจ้าถึงพระอชาตศัตรูยกทัพไปตีแคว้นกาสี พระเจ้าปเสนธิโกศลได้ยกทัพไปป้องกันแต่พ่ายแพ้กลับมา ทรงทราบและได้ตรัสว่า "ภิกษุทั้งหลาย! วันนี้พระเจ้าปเสนธิโกศล ทรงแพ้มาแล้...

 บอร์ด: คลิปวิดีโอ   หัวข้อ: กรรมลิขิต

 หัวข้อกระทู้: Re: กรรมลิขิต
เมื่อ: 10 มี.ค. 2011, 16:45 

ตอบกลับ: 9
แสดง: 2559


ผมว่าใช้คำ ว่า ไฟนรกไม่เหมาะครับ
เจตนาและเนื้อหาดี
แต่ใช้คำอื่นดีกว่าครับ :b40:

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: อุบายลดทิฏฐิมานะ

 หัวข้อกระทู้: Re: อุบายลดทิฏฐิมานะ
เมื่อ: 09 มี.ค. 2011, 12:43 

ตอบกลับ: 15
แสดง: 5762


ไม่ควรด่าตนเองเลยครับ ไม่ควรเลย
แต่ถ้าจะโจษตัวเอง ว่าเรายังมีกิเลสอย่างงี้อย่างงี้ ยังย่อหย่อยในเรื่องนี้ อันนี้ควร

ลองพิจารณาดูนะครับ
ขอให้เจริญในธรรม

 บอร์ด: กฎแห่งกรรม   หัวข้อ: แบบนี้เป็นกรรมไหมครับ

เมื่อ: 09 มี.ค. 2011, 12:31 

ตอบกลับ: 10
แสดง: 4354


ทุกข์มีไว้ให้รู้ ไม่ได้มีไว้ให้จม ถ้าเรายังจมอยู่กับทุกข์ก็ไม่อาจพ้นทุกข์ไปได้ครับ ต้องรู้จักให้อภัยตัวเอง มีกรุณาต่อตนเอง อย่าลืมว่าเราก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งการเบียดเบียนตนเองเป็นสิ่งไม่สมควร ความผิดทุกชนิดที่ผ่านมาเราต้องให้อภัยตัวเองก่อน แล้วค่อยไปขอขมาต่อผู้ที่คุณเคยล่วงเกินไว้ อดีตที่ผิดพลาดไปแล้ว...

 บอร์ด: กฎแห่งกรรม   หัวข้อ: ไม่เข้าใจ

 หัวข้อกระทู้: Re: ไม่เข้าใจ
เมื่อ: 09 มี.ค. 2011, 12:00 

ตอบกลับ: 4
แสดง: 2672


ก็เอาใจเขามาใส่ใจเรา ทำกรรมอย่างไรได้อย่างงั้น หากเราทำเขาไว้ ด้วยเจตนา ก็ต้องได้รับผลตอบแทนกลับมาจะดีหรือไม่ดีก็ตาม

 บอร์ด: กฎแห่งกรรม   หัวข้อ: ควรทําแท้งไหม?

 หัวข้อกระทู้: Re: ควรทําแท้งไหม?
เมื่อ: 09 มี.ค. 2011, 11:56 

ตอบกลับ: 30
แสดง: 25836


ผมก็เรียนหมอครับ แล้วก็ไม่แนะนำให้ทำแท้งไม่ว่าจะกรณีใดใด ถึงแม้ในทางโลกทางการแพทย์เขายอมรับ แต่ทางกรรมนี่เค้าไม่ยอมหรอกครับ กรรมนี่ยุติธรรมที่สุด เที่ยงตรงที่สุด

 บอร์ด: กวีธรรม   หัวข้อ: เหนือสิ่งอื่นใดคือ...การทดแทนคุณ

เมื่อ: 09 มี.ค. 2011, 02:21 

ตอบกลับ: 4
แสดง: 4348


ความกตัญญูเป็นคุณธรรมขั้นพื้นฐานของสัตบุรุษ เป็นเครื่องหมายของคนดี
เป็นคุณธรรมที่ผมยังพร่องอยู่มาก จะต้องทำให้งอกงามทำให้ไพบูลย์ยิ่งๆขึ้นไป
:b39: :b39: :b39: :b39: :b39: :b39: :b39: :b39: :b39: :b39: :b39:

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ซื้ออ้อยเลี้ยงช้าง

 หัวข้อกระทู้: Re: ซื้ออ้อยเลี้ยงช้าง
เมื่อ: 08 มี.ค. 2011, 02:08 

ตอบกลับ: 13
แสดง: 3462


ผมให้ทานด้วยจุดประสงค์ 5 อย่างด้วยกันครับ 1 เพื่อความปรารถนาที่ตั้งไว้ 2 เพื่อละความตระหนี่อันเป็นของหนัก ละความยึดมั่นในสิ่งของ 3 ให้เพื่ออนุเคราะห์ผู้อื่น เพราะเราเห็นว่าทานที่เราให้จะยังประโยชน์สุขให้แก่ผู้อื่น 4 ให้เพราะหวังในความสุข เมื่อเราให้เราก็มีความสุข มีความปลาบปลื้มใจอยู่ 5 เพื่อเป็นปัจ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: การฝึกสมาธิเป็นบาปมหันต์ เป็นที่สถิตของเปรต

เมื่อ: 08 มี.ค. 2011, 00:00 

ตอบกลับ: 263
แสดง: 66837


บทส่งท้าย คนเราทะเลาะเบาะแว้งกันเพราะมีทิฏฐิที่แตกต่างกัน พระพุทธเจ้าสอนเรื่องที่พ้นจากทิฏฐิทั้งหลายคืออริยสัจสี่ คือทุกข์ เหตุแห่งทุกข์ ความล่วงพ้นทุกข์ และอริยมรรค มีองค์แปดประการ ขอให้เจริญในธรรม หมายความว่ายังไงครับทะเลาะกัน ใครทะเลาะกับใคร งงนะครับ ก็คนนี่หล่ะครับ มีทิฏฐิต่างกันจึงทะเลาะกัน พร...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ซื้ออ้อยเลี้ยงช้าง

 หัวข้อกระทู้: Re: ซื้ออ้อยเลี้ยงช้าง
เมื่อ: 07 มี.ค. 2011, 23:50 

ตอบกลับ: 13
แสดง: 3462


การให้ทานเป็นของดีครับ บัณฑิตทั้งหลายย่อมสรรเสริญการให้ทานแม้เล็กน้อย คนพาลย่อมติเตียนการให้ทาน ส่วนการทรมานผู้อื่นก็เป็นบาบแน่นอน พระพุทธเจ้าสอนเรื่องอวิหิงสา คือความไม่เบียดเบียน พระองค์ทรงบัญญัติกุศลกรรมบท 10 เพื่อไม่ให้เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น ทั้งทางกาย วาจา และใจ ผมไม่ได้มีเจตนาส่งเสริมแต่อย่...
เรียงตาม:  
หน้า 114 จากทั้งหมด 117 [ พบ 1746 ผลลัพธ์ ]


เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร