วันเวลาปัจจุบัน 27 ต.ค. 2020, 11:27  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


พบ 1746 ผลลัพธ์
ผลจากการค้นหา:

เจ้าของ ข้อความ

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ปัญหามาอีกแล้ว

 หัวข้อกระทู้: Re: ปัญหามาอีกแล้ว
เมื่อ: 13 มี.ค. 2011, 19:57 

ตอบกลับ: 4
แสดง: 2021


เมื่อไม่อยากก็ไม่ทุกข์ วางลงได้ก็เป็นสุข

ถ้ามันฟุ้งก็ช่างมัน มีมา ก็มีไป มีเกิด ก็มีดับ เกิดๆ ดับๆ เกิดๆ ดับๆ ไม่ต้องสนใจ ไม่ต้องกังวล


สู้ สู้ นะครับ

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ความปรารถนาอันสูงสุดของผมครับ

เมื่อ: 13 มี.ค. 2011, 11:07 

ตอบกลับ: 6
แสดง: 2978


สาธุ สาธุ สาธุ
แต่ต้องใช้เวลานานเหลือหลาย และทนทุกข์มากมาย
คุณตั้งใจแน่วแน่แล้วใช่มั้ยครับ

 บอร์ด: การรักษาศีล-การบวช   หัวข้อ: จงมาเป็นผู้มีศีลเถิด

เมื่อ: 13 มี.ค. 2011, 02:24 

ตอบกลับ: 79
แสดง: 15632


คุณ Supareak Mulpong แสดงธรรมได้ดีในหลายเรื่องครับ
:b39: :b39: :b39: :b39: :b39: :b39: :b39: :b42:

ผมเชื่อว่าทุกท่านที่อยู่ในที่นี้ย่อมมีปัญญาแยกแยะได้ครับ
หากมีสิ่งใดล่วงเกินคุณ Supareak Mulpong หรือกัลยาณมิตรท่านใดก็ขออภัยด้วยครับ
ขอบคุณครับ
:b41:

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: คนอื่นเขาหาว่าเราบ้า

เมื่อ: 12 มี.ค. 2011, 14:51 

ตอบกลับ: 35
แสดง: 8894


มีสรรเสริญก็มีนินทาครับ เป็นธรรมดาของโลกครับ

ไม่ต้องอายเราทำดีไม่ต้องอายครับ
คนทำชั่วต่างหากที่ต้องละอาย

"ตลอดเวลาที่บาปยังไม่ให้ผล คนพาลสำคัญบาปเหมือนน้ำผึ้ง เมื่อใดบาปให้ผลคนพาลย่อมเข้าถึงทุกข์เมื่อนั้น" (พุทธพจน์)

 บอร์ด: การรักษาศีล-การบวช   หัวข้อ: จงมาเป็นผู้มีศีลเถิด

เมื่อ: 12 มี.ค. 2011, 14:33 

ตอบกลับ: 79
แสดง: 15632


ผมก็ขอรับฟังด้วยครับ

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: การฝึกสมาธิเป็นบาปมหันต์ เป็นที่สถิตของเปรต

เมื่อ: 12 มี.ค. 2011, 13:42 

ตอบกลับ: 263
แสดง: 66837


ท่านกำลังบอกว่าเราไม่ควรทำสมาธิใช่มั้ยครับ

 บอร์ด: การรักษาศีล-การบวช   หัวข้อ: จงมาเป็นผู้มีศีลเถิด

เมื่อ: 12 มี.ค. 2011, 13:25 

ตอบกลับ: 79
แสดง: 15632


ศีลอย่างไรเป็นศีลที่ชาวบ้านควรปฏิบัติครับ
จะได้เป็นประโยชน์แก่ชาวบ้านผู้ยังครองเรือน

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: การฝึกสมาธิเป็นบาปมหันต์ เป็นที่สถิตของเปรต

เมื่อ: 12 มี.ค. 2011, 08:27 

ตอบกลับ: 263
แสดง: 66837


บัดนี้สังขารของตถาคตเป็นเสมือนเรือรั่ว คอยแต่เวลาที่จะจมสู่ท้องธารเท่านั้น อานนท์... เราเคยบอกเธอแล้วไม่ใช่หรือ ว่าบุคคลย่อมต้องพลัดพรากจากสิ่งที่รักที่พึงใจเป็นธรรมดา หลีกเลี่ยงไม่ได้ อานนท์เอ๋ย... ชีวิตนี้มีความพลัดพรากเป็นที่สุด สิ่งทั้งหลายมีความแตกไป ดับไป สลายไป เป็นธรรมดา จะปรารถนามิให้มันเป็...

 บอร์ด: การรักษาศีล-การบวช   หัวข้อ: จงมาเป็นผู้มีศีลเถิด

เมื่อ: 12 มี.ค. 2011, 08:14 

ตอบกลับ: 79
แสดง: 15632


พุทธวจนะในธรรมบท อาจารย์เสถียรพงษ์ วรรณปก : แปล (เฉพาะที่เกี่ยวกับศีล) กลิ่นศีล หอมยิ่งกว่า ของหอมเหล่านี้ คือ จันทน์ กฤษณา ดอกอุบล และกะลำพัก จนฺทนํ ตครํ วาปิ อุปฺปลํ อถ วสฺสิกี เอเตสํ คนฺธชาตานํ สีลคนฺโธ อนุตฺตโร ... ผู้หมดกิเลสแล้ว มั่นคงในศีล รู้จักบังคับตนเอง และมีสัจจะ นั่นแหละควรนุ่งห่มผ้ากาส...

 บอร์ด: การรักษาศีล-การบวช   หัวข้อ: จงมาเป็นผู้มีศีลเถิด

เมื่อ: 12 มี.ค. 2011, 03:40 

ตอบกลับ: 79
แสดง: 15632


ชาวบ้าน ปุถุชนที่มาถือศีล ด้วยการควบคุมกายและวาจา ก็ยังดีเพราะอะไร เพราะความไม่เบียดเบียนกันและกัน
เป็นทางนำมาแห่งความสุข

ส่วนพระอริยะเจ้าทั้งหลาย มีศีลที่เกิดจากมีปัญญาเห็นธรรมแล้ว นั่นก็ยิ่งประเสริฐ

 บอร์ด: การรักษาศีล-การบวช   หัวข้อ: จงมาเป็นผู้มีศีลเถิด

เมื่อ: 11 มี.ค. 2011, 20:25 

ตอบกลับ: 79
แสดง: 15632


มีลาภ เสื่อมลาภ มียศ เสื่อมยศ มีสรรเสริญ มีนินทา มีสุขมีทุกข์ ข้าพเจ้าศึกษาธรรมจากพระตถาคต พระตถาคตเป็นอาจารย์ของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าขอถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะ สรณะอื่นของข้าพเจ้าไม่มี จำเป็นด้วยหรือที่มหายานต้องมีแต่โพธิสัตว์ จำเป็นด้วยหรือที่เถรวาทต้องมีแต่สาวก ข้าพเจ้าอยู่ในพระศาสนาของพระศาสดา ไม่แบ่ง...

 บอร์ด: การรักษาศีล-การบวช   หัวข้อ: จงมาเป็นผู้มีศีลเถิด

เมื่อ: 11 มี.ค. 2011, 15:53 

ตอบกลับ: 79
แสดง: 15632


ผมปรารถนา พระสัมมาสัมโพธิญาณครับ

แม้จะต้องบำเพ็ญบารมี อีกนับชาติไม่ถ้วนก็จะทำ
เพื่อประโยชน์สุขของคนเป็นอันมาก

 บอร์ด: พระพุทธเจ้า   หัวข้อ: เอกอัจฉริยะบรมบุรุษ "พระพุทธเจ้า"

เมื่อ: 11 มี.ค. 2011, 15:41 

ตอบกลับ: 29
แสดง: 11423


กำลังของพระพุทธเจ้า นั้นไม่มีประมาณ แผ่ไปตลอดทั่วหมื่นโลกธาตุ
:b39: :b39: :b39: :b39: :b39: :b39: :b39: :b39: :b39:

สาธุสาธุสาธุ :b8: :b8: :b8:

 บอร์ด: การรักษาศีล-การบวช   หัวข้อ: จงมาเป็นผู้มีศีลเถิด

เมื่อ: 11 มี.ค. 2011, 11:02 

ตอบกลับ: 79
แสดง: 15632


รักษาศีลให้ศีลมารักษาใจเรา ให้ไกลจากกิเลศอย่างอยาบ เพื่อความไม่เบียดเบียน ตนและผู้อื่น

การรักษาศีลเป็นสิ่งที่ดี เป็นมนุษย์สมบัติ พระโพธิสัตว์ทั้งหลายก็ต้องบำเพ็ญศีลบารมี

ขอให้ทุกคนหันมาถือศีลมากๆ นะครับ :b40:


ความไม่เบียดเบียนนี่ดีจริงๆหนอ ความไม่เบียดเบียดนี่ดีจริงๆ
:b39: :b39: :b39:

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ว่าด้วยเรื่องพระธาตุ

เมื่อ: 11 มี.ค. 2011, 09:20 

ตอบกลับ: 8
แสดง: 3033


ทำกรรมอย่างไร ได้อย่างนั้น
ปัจจุบันโลกเต็มไปด้วยความฉ้อฉล
แต่ใจเราต้องไม่ฉ้อฉล ไม่หลงไปตามกระแสโลก
อย่าให้ศรัทธาหวั่นไหว ต้องตั้งมั่นในธรรม ให้มีปัญญาคุ้มครองตัวเอง
เรียงตาม:  
หน้า 113 จากทั้งหมด 117 [ พบ 1746 ผลลัพธ์ ]


เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร