วันเวลาปัจจุบัน 29 ต.ค. 2020, 17:46  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


พบ 1746 ผลลัพธ์
ผลจากการค้นหา:

เจ้าของ ข้อความ

 บอร์ด: ความรัก-ผูกพัน-พลัดพราก   หัวข้อ: มีเรื่องปรึกษา

 หัวข้อกระทู้: Re: มีเรื่องปรึกษา
เมื่อ: 22 ก.ค. 2019, 02:16 

ตอบกลับ: 2
แสดง: 420


คือธรรมทุกอย่างเป็นอนัตตา ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชา อกุศลเกิดแล้ว เพราะมีปัจจัยให้เกิด ไม่ได้อยากคิดชั่ว แต่คิดแล้วเพราะมีปัจจัย เพราะสะสมอุปนิสัยแบบนั้นมาในอดีต ทำให้ความคิดชั่วเกิดขึ้นเป็นไป เป็นธรรมดา แล้วก็ต้องดับ ดับไปหมดแล้ว จะไขว่คว้าให้กลับมาอีกไม่ได้เลย ดับแล้ว หมดแล้ว จะยึดถืออะไรไม่ได้เลย...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ถ้ามองความหมายจริยธรรมไม่ชัดนิติบัญญัติบริหารตุลาการจะรวนเร

เมื่อ: 22 ก.ค. 2019, 01:39 

ตอบกลับ: 323
แสดง: 14567


คุยเรื่องการบ้านการเมือง เหมือนจะดี แต่ต้องไม่ลืมว่าเป็นติรัจฉานกถา เป็นเรื่องทางโลก
น่าจะแยกไปตั้งห้องการเมืองดีไหม ไม่ต้องมาตั้งห้องสนทนาธรรมทั่วไป
เพราะห้องสนทนาธรรม ก็ควรจะเป็นเรื่องของธรรมจริงๆ

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ทุกอย่างมีจริงๆตามปกติ

เมื่อ: 22 ก.ค. 2019, 00:54 

ตอบกลับ: 23
แสดง: 742


ทุกอย่างมีจริงๆ ตามปกติ แต่ไม่รู้เลย ไม่รู้จักความจริงของสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้เลย ว่าเป็นเพียงสิ่งที่เกิดเพราะปัจจัยแล้วดับ ไม่ใช่เรา ไม่ใช่ของเราจริงๆเลย แม้ซักขณะ คือมืดมาก เหมือนคนตาบอด ดังมีพระวจนะ ที่ทรงแสดงว่า "ความมืดใดจะเสมอด้วยโมหะไม่มี" การจะทำลายความมืดได้ ต้องอาศัยปัญญา แต่ปั...

 บอร์ด: พระอภิธรรม   หัวข้อ: ปัฏฐานทีปนี

 หัวข้อกระทู้: Re: ปัฏฐานทีปนี
เมื่อ: 21 ก.ค. 2019, 01:33 

ตอบกลับ: 58
แสดง: 4455


แสดงการช่วยอุปการะของอนันตรปัจจัย และสมนันตรปัจจัย แม้ในเวลาที่ห่างตั้ง ๗ วัน ระหว่างเข้าและออกแห่งนิโรธสมาบัติ แม้ในระยะเวลาที่ห่างตั้ง ๕๐๐ มหากัปป์ ก่อนการปฏิสนธิ และภายหลังจุติจิตแห่งอสัญญสัตตพรหม ก็สามารถช่วยทำอุปการะได้ แม้เมื่อเป็นเช่นนั้น ในเวลาที่เข้านิโรธสมาบัติ เนวสัญญานาสัญญายตนจิต ย่อมชื...

 บอร์ด: พระอภิธรรม   หัวข้อ: ปัฏฐานทีปนี

 หัวข้อกระทู้: Re: ปัฏฐานทีปนี
เมื่อ: 20 ก.ค. 2019, 01:32 

ตอบกลับ: 58
แสดง: 4455


๕. สมนันตรปัจจัย แสดงความเหมือนกันแห่งปัจจัยธรรม กับปัจจยุบันธรรม แห่งอนันตรปัจจัย กับ สมนันตรปัจจัย บัณฑิตพึงเห็นว่า การแสดงจำแนกปัจจัยธรรม และการแสดงการจำแนกปัจจยุบันธรรมเป็นเช่นเดียวกับอนันตรปัจจัย. แสดงเนื้อความแห่งสมนันตรศัพท์ ถามว่า ชื่อว่า สมน้นตร เพราะหมายถึงอะไร ตอบว่า ชื่อว่า สมนันตร เพราะ...

 บอร์ด: พระอภิธรรม   หัวข้อ: ปัฏฐานทีปนี

 หัวข้อกระทู้: Re: ปัฏฐานทีปนี
เมื่อ: 19 ก.ค. 2019, 01:44 

ตอบกลับ: 58
แสดง: 4455


แสดงลำดับที่เป็นไปไม่ขาดแห่งอนันตรปัจจัยที่ช่วยอุปการะติดต่อกันไปโดยความสืบต่อแห่งวิถีจิตที่เป็นไปทางทวาร ๖ ในถ้อยคำเหล่านั้น จำเดิมแต่การที่คลอดออกมาแล้ว วิถีจิตทั้งหลายที่เป็นไปทางทวาร ๖ ย่อมเป็นไป จำเดิมแต่การที่สามารถกำหนดอารมณ์ที่เป็นปัจจุบันได้ วิถีจิตทั้งหลายที่เป็นไปทางทวาร๖ ย่อมเป็นไปบริบูร...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ทุกอย่างมีจริงๆตามปกติ

เมื่อ: 17 ก.ค. 2019, 00:51 

ตอบกลับ: 23
แสดง: 742


ทุกอย่างมีจริงๆ ตามปกติ แต่ไม่รู้เลย ไม่รู้จักความจริงของสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้เลย ว่าเป็นเพียงสิ่งที่เกิดเพราะปัจจัยแล้วดับ ไม่ใช่เรา ไม่ใช่ของเราจริงๆเลย แม้ซักขณะ คือมืดมาก เหมือนคนตาบอด ดังมีพระวจนะ ที่ทรงแสดงว่า "ความมืดใดจะเสมอด้วยโมหะไม่มี" การจะทำลายความมืดได้ ต้องอาศัยปัญญา แต่ปั...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: กรรมเก่า กรรมใหม่

 หัวข้อกระทู้: Re: กรรมเก่า กรรมใหม่
เมื่อ: 17 ก.ค. 2019, 00:49 

ตอบกลับ: 7
แสดง: 640


พระพุทธเจ้าทรงแสดงว่า ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ นี้เป็น กรรมเก่า หมายถึง กัมมชรูป และ วิปากจิต ซึ่งเป็นผลของกรรมที่ได้กระทำไว้แล้วในกาลก่อน ส่วนกรรมใหม่ก็คือ กุศลเจตนา และ อกุศลเจตนา ทุกอย่างก็เป็นไปในขณะนี้เอง สาธุครับ ส่วนกรรมใหม่ก็คือ กุศลเจตนา และ อกุศลเจตนา ที่เป็นไปในขณะนี้ ก็สร้าง กรรมภพ อุปัติ...

 บอร์ด: พระอภิธรรม   หัวข้อ: ปัฏฐานทีปนี

 หัวข้อกระทู้: Re: ปัฏฐานทีปนี
เมื่อ: 17 ก.ค. 2019, 00:36 

ตอบกลับ: 58
แสดง: 4455


แสดงสัตว์ที่เกิดอยู่ในท้องมารดา มีอายุ ๑ - ๒ เดือน ที่ได้รับทุกขเวทนา โทมนัสสเวทนา และมีเฉพาะกายวิญญาณวิถีกับมโนวิญญาณวิถีเท่านั้นที่เกิดขึ้น ในกาลใด สัตว์ผู้เกิดในครรภ์ ย่อมเติบโตขึ้นหน่อย มีอายุได้ ๒ เดือนกว่าๆ ในกาลนั้น อินทรีย์ทั้งหลายมีจักขุเป็นต้น ย่อมมีบริบูรณ์ แม้เมื่อเป็นเช่นนั้น เพราะความไ...

 บอร์ด: พระอภิธรรม   หัวข้อ: ปัฏฐานทีปนี

 หัวข้อกระทู้: Re: ปัฏฐานทีปนี
เมื่อ: 16 ก.ค. 2019, 15:50 

ตอบกลับ: 58
แสดง: 4455


๔. อนันตรปัจจัย แสดงสรุปอนันตรปัจจัย อนันตรปัจจัย เป็นไฉน? ประชุมจิต เจตสิกธรรมที่ดับไปแล้ว ทุกๆขณะ ที่ติดต่อกันไป ชื่อว่า อนันตรปัจจัย แสดงปัจจยุบบันธรรมแห่งอนันตรปัจจัย ธรรมชื่อว่า ปัจจยุบบันธรรมแห่งอนันตรปัจจัย? ประชุมแห่งจิต เจตสิกธรรมที่เกิดขึ้นแล้ว ในขณะ อันมีในภายหลังซึ่งติดต่อกันไปเท่านั้น ช...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: กรรมเก่า กรรมใหม่

 หัวข้อกระทู้: Re: กรรมเก่า กรรมใหม่
เมื่อ: 16 ก.ค. 2019, 02:07 

ตอบกลับ: 7
แสดง: 640


พระพุทธเจ้าทรงแสดงว่า ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ นี้เป็น กรรมเก่า

หมายถึง กัมมชรูป และ วิปากจิต ซึ่งเป็นผลของกรรมที่ได้กระทำไว้แล้วในกาลก่อน

ส่วนกรรมใหม่ก็คือ กุศลเจตนา และ อกุศลเจตนา


ทุกอย่างก็เป็นไปในขณะนี้เอง

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ทุกอย่างมีจริงๆตามปกติ

เมื่อ: 16 ก.ค. 2019, 01:55 

ตอบกลับ: 23
แสดง: 742


ทุกอย่างมีจริงๆ ตามปกติ แต่ไม่รู้เลย ไม่รู้จักความจริงของสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้เลย ว่าเป็นเพียงสิ่งที่เกิดเพราะปัจจัยแล้วดับ ไม่ใช่เรา ไม่ใช่ของเราจริงๆเลย แม้ซักขณะ คือมืดมาก เหมือนคนตาบอด ดังมีพระวจนะ ที่ทรงแสดงว่า "ความมืดใดจะเสมอด้วยโมหะไม่มี" การจะทำลายความมืดได้ ต้องอาศัยปัญญา แต่ปัญ...

 บอร์ด: พระอภิธรรม   หัวข้อ: ปัฏฐานทีปนี

 หัวข้อกระทู้: Re: ปัฏฐานทีปนี
เมื่อ: 15 ก.ค. 2019, 09:33 

ตอบกลับ: 58
แสดง: 4455


แสดงสภาวะที่มีกำลังมากกว่ากัน ระหว่างโลภะ กับ ฉันทะ ในสหชาตาธิปติปัจจัยนี้ หากจะมีพระโจทกาจารย์ทักท้วงว่า ถ้าชื่อว่า อธิปติ เพราะหมายถึงครอบงำปัจจยุบันธรรมทั้งหลายที่เกิดร่วมกัน แม้เมื่อเป็นเช่นนั้น ฉันทะ จงยกไว้ โลภะก็น่าจะชื่อว่า อธิปติด้วยมิใช่หรือ เพราะว่าโลภะนั้น เป็นสภาวะธรรมที่มีกลังมากกว่าฉั...

 บอร์ด: พระอภิธรรม   หัวข้อ: ปัฏฐานทีปนี

 หัวข้อกระทู้: Re: ปัฏฐานทีปนี
เมื่อ: 14 ก.ค. 2019, 15:21 

ตอบกลับ: 58
แสดง: 4455


แสดงสรุปสหชาตาธิปติปัจจัย สหชาตาธิปติปัจจัย เป็นไฉน? ธรรม ๔ อย่าง คือ ๑.ฉันทะ ๒.จิตตะ ๓.วิริยะ ๔.วิมังสา ที่ถึงความเป็นอธิปติชื่อว่า อธิปติปัจจัย. แสดงสรุปปัจจยุบบันแห่งสหชาตาธิปติปัจจัย ธรรมทั้งหลายเหล่าไหน ชื่อว่า เป็นปัจจยุบบันแห่งสหชาตาธิปติปัจจัยนั้น? จิต เจตสิกธรรมทั้งหลายที่ประกอบกับอธิปติปัจ...

 บอร์ด: พระอภิธรรม   หัวข้อ: ปัฏฐานทีปนี

 หัวข้อกระทู้: Re: ปัฏฐานทีปนี
เมื่อ: 02 ก.ค. 2019, 21:08 

ตอบกลับ: 58
แสดง: 4455


๓. อธิปติปัจจัย แสดงอธิปติปัจจัย ๒ อย่าง อธิปติปัจจัยมี ๒ อย่าง คือ ๑. อารัมณาธิปติปัจจัย ๒. สหชาตาธิปติปัจจัย แสดงสรุป อารัมณาธิปติปัจจัย โดยสามัญ บรรดาปัจจัย ๒ อย่างนั้น อารัมณาธิปติปัจจัย เป็นไฉน ? บรรดาอารมณ์ทั้งหลาย ที่ข้าพเจ้าได้กล่าวไว้แล้วในอารัมณปัจจัย อารมณ์ทั้งหลายเหล่าใด เป็นอารมณ์ที่น่า...
เรียงตาม:  
หน้า 8 จากทั้งหมด 117 [ พบ 1746 ผลลัพธ์ ]


เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร