วันเวลาปัจจุบัน 24 ต.ค. 2020, 10:50  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


พบ 32908 ผลลัพธ์
ผลจากการค้นหา:

เจ้าของ ข้อความ

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ:

เมื่อ: 02 ธ.ค. 2006, 07:25 

ตอบกลับ:
แสดง:


-การทำกรรมฐานไม่ว่ารูปแบบใด ควรมีการจงกรมร่วมด้วย เพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมชาติ คือ การ ยืน เดิน นั่ง นอน ได้มีการเคลื่อนไหวสมดุลกัน โดยทั่วๆไป ผู้ซึ่งมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง เพราะมีการบริหารอิริยาบถนี้ให้อยู่สภาพที่เหมาะสม -หากนอนอย่างเดียว หรือ เดินอย่างเดียว หรือนั่งอย่างเดียว ไม่ลุกขึ้นมาเดินเสี...

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ:

เมื่อ: 28 พ.ย. 2006, 10:45 

ตอบกลับ:
แสดง:


[size=150]-คำว่า

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ:

เมื่อ: 27 พ.ย. 2006, 20:04 

ตอบกลับ:
แสดง:


-หลักปฏิจจสมุปบาททั้งหมด เป็นกระบวนการเกิด-ดับของทุกข์ ฉะนั้น คำว่า ทุกข์ จึงมีความสำคัญและมีบทบาทมากในพุทธธรรม และในหลักธรรมสำคัญอื่นๆ เช่นไตรลักษณ์ และอริยสัจ ก็มีคำว่า ทุกข์ เป็นองค์ประกอบที่สำคัญ จึงควรทำความเข้าใจคำว่า ทุกข์ ให้ชัดเจน และให้สลัดความเข้าใจแคบๆ ในภาษาไทยทิ้งเสียก่อน และพิจารณาทุ...

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ:

เมื่อ: 27 พ.ย. 2006, 09:00 

ตอบกลับ:
แสดง:


Traveler [ @:26 พ.ย. 49 22:32 ] ขอบคุณมากค่ะคุณกรัชกาย ตอนนี้ฝึกสมาธิแบบ ตอนแรกจะรู้ลมหายใจออก หายใจเข้าไปเรื่อยๆคะ พอมีความคิดอะไรผุดขึ้นมา ก็จะไปดูตรงนั้น ก็นั่งอย่างนี้ไปเรื่อยๆค่ะ บางทีก็สงบดี บางวันก็ฟุ้งมาก แล้วก็ฝึกรู้ตัวระหว่างวันด้วย ควรปรับปรุงอย่างไรจึงจะดีคะ แล้วเกิดอาการเกี่ยวกับจิตนี้...

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ:

เมื่อ: 26 พ.ย. 2006, 16:16 

ตอบกลับ:
แสดง:


[size=150]-[color=green]เป็นอยู่ในปัจจุบัน (ความหมายในการปฏิบัติธรรม) หมายถึงมีสติตามทันสิ่งที่รับรู้ เกี่ยวข้อง หรือ ต้องทำอยู่ในเวลานั้น ๆ แต่ละขณะทุกๆ ขณะ -ถ้าจิตรับรู้สิ่งใดแล้วเกิดความชอบใจ... หรือไม่ชอบใจขึ้น ติดข้องวนเวียนอยู่กับภาพของสิ่งนั้นที่สร้างซ้อนขึ้นในใจ ก็เป็นอันตกไปอยู่ในอดีตตามไม่...

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ:

เมื่อ: 26 พ.ย. 2006, 12:51 

ตอบกลับ:
แสดง:


bb [ ตอบ: 24 พ.ย. 49 03:58 ] มาจากลิงค์นี้[/size] http://larndham.net/index.php?showtopic=23323&st=0 bb [ ตอบ: 24 พ.ย. 49 22:48 ] บีบี ใช้ภาวนาหลายๆ รูปแบบค่ะ พุท โธ ก็ใช้เหมือนกัน แต่จะกำหนดอยู่ได้สักพัก คำว่า พุท โธ จะหายไป เหลือแต่การมองดูลมหายใจ ซึ่งบีบี ไม่แน่ใจว่า การไม่ได้กำหนดอยู่ในใจให...

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ:

เมื่อ: 26 พ.ย. 2006, 05:06 

ตอบกลับ:
แสดง:


สวัสดีคะ คือมีปัญหาเกี่ยวกับการนั่งสมาธิอะค่ะ คือ เพิ่งเริ่มนั่งสมาธิทุกวันได้ประมาณ 2-3 เดือนคะ วันนี้มีความรุ้สึกแปลกๆคะ พอเรานั่งไปได้นานประมาณครึ่งชม. อยู่เกิดไม่หายใจไปประมาณ หนึ่งนาทีมั้งคะ ประมาณเอาน๊ะคะไม่มั่นใจ มันเหมือนค้างไปเลย แล้วหลังจากนั้นก็หายใจทีละนิดนึง พอให้มีลมเข้าคะ นิดนึงจริงๆ...

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ:

เมื่อ: 25 พ.ย. 2006, 16:57 

ตอบกลับ:
แสดง:


จิตที่มีสติช่วยกำกับ ให้ตามทันอยู่กับขณะปัจจุบัน จะมีสภาพ ดังนี้ -ความชอบใจ หรือขัดใจ ไม่มีโอกาสเกิดขึ้น เพราะการที่จะชอบใจหรือขัดใจ จิตจะต้องข้องขัดอยู่ ณ จุดหรือส่วนใดส่วนหนึ่ง และชะงักค้างอยู่คือตกลงในอดีต -ไม่เลื่อนไหลลงไปในอดีต ไม่เลื่อนลอยไปในอนาคต ความชอบใจ ไม่ชอบใจ กับการตกอดีตเป็นอาการที่เ...

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ:

เมื่อ: 25 พ.ย. 2006, 10:17 

ตอบกลับ:
แสดง:


คำถามมาจากเว็บนี้ http://larndham.net/index.php?showtopic=23301&st=5 -ตอบข้อ 1.กระผมเองก็อยากบอกให้แน่ชัดเหมือนกันเป็นแบบที่คุณกล่าวมาทั้งหมดแต่ปะบนกันนะครับ สวนมากเมื่อเวลาที่คิด จะดูว่าคิดอะไรแล้วเรื่องอะไร บางครั้งก็ใช้การภาวนา "คิดหนอ คิดหนอ" แล้วก็จะหยุดคิดเองแต่ก็กลับมาใหม่ในอีกไ...

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ:

เมื่อ: 24 พ.ย. 2006, 20:43 

ตอบกลับ:
แสดง:


http://larndham.net/index.php?showtopic=23134&st=0

(กระทู้) เว็บที่ให้ความรู้ เกี่ยวกับการปฏิบัติกรรมฐาน

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ:

เมื่อ: 24 พ.ย. 2006, 16:07 

ตอบกลับ:
แสดง:


จิตที่มีสติช่วยกำกับให้ตามทันอยู่กับขณะปัจจุบันจะมีสภาพ ดังนี้ -ความชอบใจ หรือขัดใจ ไม่มีโอกาสเกิดขึ้น เพราะการที่จะชอบใจหรือขัดใจ จิตจะต้องข้องขัดอยู่ ณ จุดหรือส่วนใดส่วนหนึ่ง และชะงักค้างอยู่คือตกลงในอดีต -ไม่เลื่อนไหลลงไปในอดีต ไม่เลื่อนลอยไปในอนาคต ความชอบใจ ไม่ชอบใจ กับการตกอดีตเป็นอาการที่เป็...

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ:

เมื่อ: 24 พ.ย. 2006, 16:06 

ตอบกลับ:
แสดง:


-กระบวนของจิตในระดับละเอียดลึกซึ้ง ที่ทำให้มนุษย์ (บุถุชน) มองเห็นสิ่งทั้งหลายเป็นของคงที่ เป็นชื้นเป็นอันมีสวยงามน่าเกลียด ติดในสมมุติต่างๆ ไม่เห็นความเป็นไปตามเหตุปัจจัยที่ดำเนินอยู่ตลอดเวลา อย่างไรก็ดี กระบวนธรรมเช่นนี้เป็นความเคยชิน หรือนิสัยของจิตที่คนทั่วไปได้สั่งสมกันมาคนละนานๆ เกือบจะว่าตั้...

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ:

เมื่อ: 23 พ.ย. 2006, 12:08 

ตอบกลับ:
แสดง:


เมื่อใดสติตามทันงาน (กรรมฐาน) สม่ำเสมอต่อเนื่องอย่างชำนาญ คนไม่ปิดบังตนเอง ไม่บิดเบือนภาพที่มอง และพ้นจากอำนาจความเคยชินหรือนิสัยเก่าของจิตแล้ว -เมื่อนั้น ก็พร้อมที่จะมองเห็นสิ่งทั้งหลายตามสภาวะของมันและรู้เข้าใจความจริง -ถ้าอินทรีย์อื่นๆ โดยเฉพาะปัญญาแก่กล้าพร้อมดีอยู่แล้ว ก็จะร่วมงานกับสติ หรืออา...

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ:

เมื่อ: 23 พ.ย. 2006, 07:36 

ตอบกลับ:
แสดง:


ขอถามท่านที่ฝึกพองหนอ ยุบหนอ หน่อยนะครับ เวลาที่เรากำหนดคำว่า ยกหนอ ตอนยกขาขึ้นนั้น เรามีสติรู้อยู่กับคำบริกรรมว่ายก หรือว่า มีสติไปรู้กับอาการยกของขา หรือว่ารู้ทั้งสองอย่าง ตอนที่บริกรรมคำว่า เหยียบหนอ นั้น ตอนเหยียบ เรามีสติรู้อยู่กับคำว่าเหยียบหนอ หรือ มีสติรู้ที่บริเวณฝ่าเท้าว่าเหยียบ หรือรู้ว่...

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ:

เมื่อ: 22 พ.ย. 2006, 17:36 

ตอบกลับ:
แสดง:


อยากฟังความเห็นของเพื่อนๆ ว่าในชีวิตประจำวัน ทำไมเราไม่ควรคิดโน่นคิดนี่ มันมีข้อเสียอะไรคะ และข้อดีของการไม่คิด การอยู่กับปัจจุบัน มีอะไรบ้างคะ tonmai [ @ 20 พ.ย. 49 19:25 ] -มาจากเว็บนี้ http://larndham.net/index.php?showtopic=23263&st=0 ............... -ท่านมิได้ห้ามไม่ให้...คิดเรื่องอดีต-อนา...
เรียงตาม:  
หน้า 2193 จากทั้งหมด 2194 [ พบ 32908 ผลลัพธ์ ]


เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร