วันเวลาปัจจุบัน 28 ก.ย. 2020, 10:32  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


พบ 36 ผลลัพธ์
ผลจากการค้นหา:

เจ้าของ ข้อความ

 บอร์ด: คลิปวิดีโอ   หัวข้อ: วัดนาป่าพง จ.ปทุมธานี (วีดิโอ youtube)

เมื่อ: 04 ธ.ค. 2010, 11:38 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 1096


http://www.youtube.com/watch?v=AIJmwLG5Zv0 ที่ตั้งของวัดนาป่าพงแห่งนี้ เดิมทีเป็นผืนนาที่โยมแม่ของพระอาจารย์ยกถวาย หลังจากพระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล กลับจากการออกธุดงค์ ได้มาใช้สถานที่แห่งนี้เป็นที่บำเพ็ญภาวนาและพำนักแต่เพียงผู้เดียว ในระหว่างนั้น สถานที่ดังกล่าวค่อยๆ ได้รับการพัฒนาตามลำดับ ต่อมา...

 บอร์ด: กฎแห่งกรรม   หัวข้อ: สิ่งที่ควรรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ “กรรม”

เมื่อ: 03 ธ.ค. 2010, 15:49 

ตอบกลับ: 9
แสดง: 4123


สิ่งที่ควรรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ “กรรม” ภิกษุ ท. ! เรากล่าวซึ่งเจตนาว่าเป็นกรรม เพราะว่าบุคคลเจตนาแล้ว ย่อมกระทำซึ่งกรรมด้วยกาย ด้วยวาจา ด้วยใจ... ภิกษุ ท. ! เหตุเกิด (นิทานสัมภวะ) แห่งกรรมทั้งหลาย เป็นอย่างไรเล่า ? ภิกษุ ท. ! เหตุเกิดแห่งกรรมทั้งหลาย คือ ผัสสะ. ภิกษุ ท. ! ความมีประมาณต่างๆ (เวมัตตตา...

 บอร์ด: คลิปวิดีโอ   หัวข้อ: ตอบปัญหาธรรม ตามหลักพุทธวจน 13 พ.ย. 53

เมื่อ: 03 ธ.ค. 2010, 15:31 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 595


http://www.youtube.com/watch?v=j2gIBIwwnMY http://www.youtube.com/watch?v=dhjmjsJScrw http://www.youtube.com/watch?v=AW6Fx0Ho-0Q http://www.youtube.com/watch?v=xEn-bhc5txo http://www.youtube.com/watch?v=Kk210U_o_yg http://www.youtube.com/watch?v=dXEN86tSy9M http://www.youtube.com/watch?v=9ZKepC2Ef7E

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: เพราะอะไรจึงต้องศึกษาคำของพระพุทธเจ้าเท่านั้น

เมื่อ: 03 ธ.ค. 2010, 15:01 

ตอบกลับ: 1
แสดง: 908


๑.พระองค์ทรงสามารถกำหนดสมาธิเมื่อจะพูดทุกถ้อยคำจึงไม่มีผิดพลาด อัคคิเวสนะ ! เรานั้นหรือ, จำเดิมแต่เริ่มแสดง กระทั่งคำสุดท้ายแห่งการกล่าวเรื่องนั้นๆ ย่อมตั้งไว้ซึ่งจิตในสมาธินิมิตอันเป็นภายในโดยแท้ ให้จิตดำรงอยู่ ให้จิตตั้งมั่นอยู่ กระทำ ให้มีจิตเป็นเอก ดังเช่นที่คนทั้งหลายเคยได้ยินว่าเรากระทำอยู่เป็...

 บอร์ด: วิธีใช้บอร์ด-แจ้งปัญหา   หัวข้อ: ไม่สามารถตั้งกระทู้ธรรมทานได้ทำอย่างไรดีครับ

เมื่อ: 01 ธ.ค. 2010, 16:27 

ตอบกลับ: 2
แสดง: 1774


ไม่สามารถตั้งกระทู้ธรรมทานได้ทำอย่างไรดีครับ

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: แนะนำครับ

 หัวข้อกระทู้: แนะนำครับ
เมื่อ: 30 พ.ย. 2010, 16:20 

ตอบกลับ: 5
แสดง: 1737


พุทธวจนะ คือคำที่ออกจากปากพระพุทธเจ้า
http://www.buddhaoat.org
http://www.nap-tv.com
http://www.watnapahpong.org/index.aspx
http://watnapp.com
เรียงตาม:  
หน้า 3 จากทั้งหมด 3 [ พบ 36 ผลลัพธ์ ]


เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร