วันเวลาปัจจุบัน 04 ก.ค. 2020, 12:36  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


พบ 614 ผลลัพธ์
ผลจากการค้นหา:

เจ้าของ ข้อความ

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ช่วงที่ สติตั้งมั่น ช่วงนั้น ถือเป็น นิพพานได้ไหม

เมื่อ: 26 พ.ค. 2015, 15:05 

ตอบกลับ: 8
แสดง: 1668


[๑๘๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อสติสัมปชัญญะไม่มี หิริและโอตตัปปะ ชื่อว่ามีเหตุอันบุคคลผู้มีสติและสัมปชัญญะวิบัติกำจัดเสียแล้ว เมื่อหิริและ โอตตัปปะไม่มี อินทรียสังวรชื่อว่ามีเหตุอันบุคคลผู้มีหิริและโอตตัปปะวิบัติกำจัด เสียแล้ว เมื่ออินทรียสังวรไม่มี ศีลชื่อว่ามีเหตุอันบุคคลผู้มีอินทรียสังวรวิบัติ กำจั...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: อรูปฌาน ควรเตรียมความพร้อมยังไงคะ

เมื่อ: 23 พ.ค. 2015, 17:08 

ตอบกลับ: 42
แสดง: 5109


อนุโมทนามากๆ ครับคุณ idea :b8: จิตตั้งมั่น รู้ สว่างไสว ตื่นโพลง....สละตัวรับรู้อื่นๆ ไปหมด :b39: ดีครับอนุโมทนา ถามต่อนะครับ อย่าพึ่งสรุปว่าจะไม่ได้คำตอบครับ ฌานสมาธิ เป็นปัจจัตตังครับ ทำเองรู้เอง ใครทำถูกทำมาก่อน ก็ต้องเจอ ใครทำถูกจะมาทำ ทีหลังคนอื่นๆ ก็ต้องเจอสภาวะเดียวกัน :b44: - ปกติช่วงที่ทำสม...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: อรูปฌาน ควรเตรียมความพร้อมยังไงคะ

เมื่อ: 23 พ.ค. 2015, 13:05 

ตอบกลับ: 42
แสดง: 5109


อนุโมทนาครับคุณ idea :b8: ก็ยังขอถามอีกนะครับ แลกเปลี่ยนจริงๆ ครับไม่ได้มีเจตนาจะโอ้อวด หรือลองภูมิอะไรเลย.. - คุณไอเดียพอจะทราบไหม องค์ธรรมของสมาธิเพื่อละนิวรณ์มี ๕ ตัว หรือเรียกว่า ธรรมที่เป็นปฏิปักษ์ต่อนิวรณ์ มีอะไรบ้าง? - ก่อนทำอรูปฌาน ต้องได้ปฐมฌานผ่านถึงจตุตถฌาน จนจิตตั่งมั่นเป็นเอกัคคตา(หนึ่ง...

 บอร์ด: ความรัก-ผูกพัน-พลัดพราก   หัวข้อ: เมื่อสามีนอกใจ ควรทำอย่างไรดี?

เมื่อ: 23 พ.ค. 2015, 10:14 

ตอบกลับ: 12
แสดง: 3213


เข้มแข็งดีมากๆ เลยทีเดียวครับ อาทิตย์กว่าๆ ก็มองหาทางออกเจอ พร้อมเปลี่ยนตัวเองเริ่มต้นเป็นคนใหม่ ในรายละเอียดลึกๆ ลองดูนะครับ ว่าได้จดทะเบียนเพื่อเป็นการปกป้องสิทธิของตัวเราเองและลูกไว้รึเปล่า ถ้ามี มันจะช่วยให้มีผลบังคับในแเง่สิทธิการเลี้ยงดู การเรียกร้องชดเชยค่าเสียหาย(ทำให้เสียความรู้สึกได้)จากทั...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: อรูปฌาน ควรเตรียมความพร้อมยังไงคะ

เมื่อ: 23 พ.ค. 2015, 09:35 

ตอบกลับ: 42
แสดง: 5109


อนุโมทนาครับคุณลุงหมาน :b8: ถามคุณ idea แลกเปลี่ยนความรู้หน่อยครับ - ทำไมสนใจทำอรูปฌานครับ แล้วพอทราบไหมว่า อรูปเป็นอภิสังขาร ๓ ตัวไหน? - พอทราบว่าเป็น อภิสังขาร ๓ ตัวไหน พอจะทราบต่อไปไหมครับว่า สังขาร ยังให้เกิดภพๆ ใด? - พอจะทราบความแตกต่างระหว่าง ตติยฌานและจตุตถฌานไหมครับ? - พอทราบความแตกต่างระหว่...

 บอร์ด: กวีธรรม   หัวข้อ: หัวใจ...พ้นน้ำ

 หัวข้อกระทู้: Re: พุทธฏีกา
เมื่อ: 10 พ.ค. 2015, 19:08 

ตอบกลับ: 45
แสดง: 37593


ตอบกระทู้ 50063.น้ำทิพย์ ดื่มแล้วอายุยืน5พันปี มีจิงหรือกุศโลบาย http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=1&t=50063 ปจฺจตฺตํ เวทิตพฺโพ วิญฺญูหิ ลองดำริ ติตรอง ก่อนดูไหม โยนิโส มนสิการ ด้วยใจ ก่อนจะไป ธุดงค์แล ที่เชียงดาว ตามรอยยอด หลวงปู่ อริยะ ท่านน่าจะ อาบล้าง จิตคาวคาว ทั้งฉันอาบ ชำระ ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ข้อมูลมีการปรุงแต่งเสริมเข้าไป ขอลบกระทู้ด้วย

เมื่อ: 10 พ.ค. 2015, 18:52 

ตอบกลับ: 1
แสดง: 674


ปจฺจตฺตํ เวทิตพฺโพ วิญฺญูหิ ลองดำริ ติตรอง ก่อนดูไหม โยนิโส มนสิการ ด้วยใจ ก่อนจะไป ธุดงค์แล ที่เชียงดาว ตามรอยยอด หลวงปู่ อริยะ ท่านน่าจะ อาบล้าง จิตคาวคาว ทั้งฉันอาบ ชำระ โลกเหน็บหนาว สุขพริ้งพราว น้ำทิพย์ อมตธรรม ห้าพันปี มีนับใน นามกาย อันความตาย หมายมี ช่างน่าขำ หากได้ดื่ม น้ำทิพย์ เป็นประจำ อย...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ช่วยอธิบายให้หน่อยครับ ไม่เข้าใจ

เมื่อ: 07 พ.ค. 2015, 19:41 

ตอบกลับ: 3
แสดง: 1040


[๑๖๑] ข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้              สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ พระวิหารเชตวันอารามของ ท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐี ใกล้พระนครสาวัตถี ก็สมัยนั้นแล พระผู้มีพระภาค ทรงชี้ให้ภิกษุทั้งหลายเห็นแจ้ง ... เงี่ยโสตลงฟังธรรม ลำดับนั้นแล พระผู้มีพระ- *ภาคทรงทราบเนื้อความนี้แล้ว ทรงเปล่งอุทานนี้ใ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: อวิชชา คือความไม่รู้

 หัวข้อกระทู้: Re: อวิชชา คือความไม่รู้
เมื่อ: 25 เม.ย. 2015, 11:29 

ตอบกลับ: 6
แสดง: 847


ความไม่รู้(สึกตัว) เป็นส่วนหนึ่งใน อวิชชาครับ เป็น มิจฉาสติ ๑ ใน ๘ ข้อของอวิชชา เป็น ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ หรือข้อปฏิบัติในการดับทุกข์ หรือมรรคมีองค์ ๘ ถ้าขยายคำแปล ความหมายของ ความไม่รู้ ในอวิชชา ก็ตามที่คุณลุงหมานยกมา แต่หากหาคำจำกัดความของคำว่า ไม่รู้สึกตัว คำแปล ความหมายโดยปกติมักใช้คำว่า...

 บอร์ด: กวีธรรม   หัวข้อ: หัวใจ...พ้นน้ำ

 หัวข้อกระทู้: Re: พุทธฏีกา
เมื่อ: 25 เม.ย. 2015, 05:17 

ตอบกลับ: 45
แสดง: 37593


ดวงใจสัตตบรรณ ๑ นิทานเศร้า เล่าไป กากกินหัว ปากกลายชั่ว เพราะพูด อิงเปิดเผย กว่าร้อยปี ผ่านมา มีเรื่องเคย เกิดแล้วเอย จากใต้ สุราษฎร์มา มาวันนี้ ที่ปทุม เคยงามเด่น แต่กลายเป็น ที่ก่นกรน คึกครื้นหนา จากพระโอษฐ์ ปรับปรุง พุทธวจนา แต่หนักกว่า เมาบัญญัติ ถนัดข้างคู เรื่องกล่าวตู่ โจมตี ทั้งสองเล่ม ล้วนค...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: วิหารธรรม คือ สมถะใช่ไหมครับ

เมื่อ: 23 เม.ย. 2015, 06:05 

ตอบกลับ: 6
แสดง: 1043


สาธุครับคุณลุงหมาน :b8: วิหารธรรม แปลว่า ธรรม ที่เป็นเครื่องอยู่,ที่อยู่อาศัย (ของจิต) ดูกรมหานามะ อริยสาวกผู้ได้บรรลุผล ทราบชัดพระศาสนาแล้ว ย่อมอยู่ด้วยวิหารธรรมนี้เป็นส่วนมาก ฯ http://www.84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=22&A=6756&Z=6837 ดูกรอานนท์ ทั้งเมื่อก่อนและ บัดนี้ เราอยู่มากด้วยสุญ...

 บอร์ด: ความรัก-ผูกพัน-พลัดพราก   หัวข้อ: อยากขอคำปรึกษาปัญหาเรื่องพ่อค่ะ

เมื่อ: 21 เม.ย. 2015, 15:07 

ตอบกลับ: 4
แสดง: 1331


ถ้าคุณพัดชา กลัวบาปที่เราไม่ได้ก่อ ไม่ได้ไปจับมือพ่อเล่นพนันหรือ ละอายคนรอบข้าง คนอื่นๆ ใส่ใจว่าคนอื่นจะคิดยังไง แทนที่จะใส่ใจๆ เราเอง หรือพี่สาวและแม่ แบบนี้ ยังไงก็แก้ปัญหาตรงนี้ไม่พ้นเลยนะครับ :b15: กตัญญูรู้คุณข้อนี้ดีแน่นอน แต่รักแท้ดูแลไม่ได้แบบนี้ ต้องบอกว่าทางใครทางมัน อย่าถือความคิดความรู้ส...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ฝึกวิปัสสนา แบบนี้จะมีสิทธิเข้าโลกุตระ ไหมเอ่ย

เมื่อ: 21 เม.ย. 2015, 06:24 

ตอบกลับ: 5
แสดง: 754


เหลืองแดง แฝงผสม เป็นสีส้ม

ใจกลมกลม สร้างผิดถูก ใยเล่า

ทางญาณเกิด เดินปัญญา หมายเอา

คอยหมั่นเฝ้า เข้ากลางรู้ ดูปัจจุบัน
Sawan Yama pub & restaurant
จั๊กกิ้มเทวดา ๙ หาง
21/04/58

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ถามเรื่องการรวมจิต

 หัวข้อกระทู้: Re: ถามเรื่องการรวมจิต
เมื่อ: 03 เม.ย. 2015, 11:26 

ตอบกลับ: 36
แสดง: 4777


การนั่งสมาธิ พอถึงการเข้าสู่รวมจิต เป็นอาการหรือเป็นแบบไหนค่ะ การที่จิตนิ่ง จนไม่มีคำบริกรรมว่าพุทโธ ใช่เรียกว่า รวมจิตหรือปล่าวค่ะ :b8: :b41: :b55: :b49: ละวิตก วิจาร (จนไม่มีคำบริกรรม) เกิดเอโกทิภาวะ ความเป็นหนึ่งผุดขึ้น :b8: ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็สมาธิภาวนาอันบุคคลเจริญแล้ว กระทำให้มากแล้ว ย่อมเป็...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ผู้มีปัญญา

 หัวข้อกระทู้: Re: ผู้มีปัญญา
เมื่อ: 03 เม.ย. 2015, 11:10 

ตอบกลับ: 2
แสดง: 659


:b15: ดูแล้วเป็นหน้าที่ของ สติ สมาธิ มากกว่าปัญญานะครับ สาธุ :b8:

เห็นไตรลักษณ์ เห็นความเกิดดับ น่าจะเป็นปัญญามากกว่า :b39:
เรียงตาม:  
หน้า 2 จากทั้งหมด 41 [ พบ 614 ผลลัพธ์ ]


เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร