วันเวลาปัจจุบัน 31 มี.ค. 2023, 06:54  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


พบ 105 ผลลัพธ์
ผลจากการค้นหา:

เจ้าของ ข้อความ

 บอร์ด: คลิปวิดีโอ   หัวข้อ: ธรรมคือความรู้สึกของเธอ | ผู้มีอิสระในธรรม

เมื่อ: 22 มิ.ย. 2022, 08:17 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 650


https://www.youtube.com/watch?v=s_TU7z5hgs4 Ep197. ธรรมคือความรู้สึกของเธอ | ผู้มีอิสระในธรรม - บรรยายธรรมโดย : ผู้มีอิสระในธรรม - เจริญในธรรมท่านทั้งหลาย ขอเธอทั้งหลายจงเดินตามมาดูความจริงในอิสระที่มีคู่กับชีวิตพวกเธอเองอยู่แล้ว อิสระ จิต นิพพานมีอยู่ตลอดเวลา จงใช้ความรู้สึกของตนเดินตามมาดูธรรมที่...

 บอร์ด: คลิปวิดีโอ   หัวข้อ: ประมาทกับรู้ | ผู้มีอิสระในธรรม

เมื่อ: 19 มิ.ย. 2022, 09:10 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 639


https://www.youtube.com/watch?v=zWz0D0ht1xk4 Ep192. ประมาทกับรู้ | ผู้มีอิสระในธรรม "ประมาทกับรู้" ความซับซ้อนภายในความรู้สึกของตนเองที่หมุนวนได้เร็วจนแทบไม่รู้สึกตัวได้เลย เรื่องราวมากมายที่เข้ามาในความรู้สึกทุกขณะ จึงทำให้เธอหลงติดไปเลย รู้ที่เชื่อ รู้ที่จดจำ รู้ที่คิดได้ รู้ในรูป รู้ใน...

 บอร์ด: คลิปวิดีโอ   หัวข้อ: จบรู้ | อยู่แบบไม่รู้ | ไม่มีรู้ให้รู้ / ผู้มีอิสระในธรรม

เมื่อ: 16 มิ.ย. 2022, 11:11 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 673


https://www.youtube.com/watch?v=RhmiXfagC74 Ep189. จบรู้ | ผู้มีอิสระในธรรม "จบรู้" จบรู้แต่ก็ยังรู้ รู้ที่รู้นั้นเธอจะพบเองว่า "รู้" คืออะไร ใครเป็นผู้รู้ การชี้ให้ดูนั้นต้องปรุงแต่งภาษาให้มีคำว่า "รู้" เพราะพวกเธอเชื่อและหลงใหลในคำว่ารู้ รู้และเข้าใจมีความหมายที่ปรุง...

 บอร์ด: คลิปวิดีโอ   หัวข้อ: รู้เท่าไหร่ถึงจะพอ/ค้นหารู้/รู้ที่ไม่มีเจ้าของ| ผู้มีอิสระฯ

เมื่อ: 13 มิ.ย. 2022, 08:10 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 671


https://www.youtube.com/watch?v=N5-8S_nuBQM Ep186. รู้เท่าไหร่ถึงจะพอ | ผู้มีอิสระในธรรม "รู้เท่าไหร่ถึงจะพอ" รู้ที่แสวงหาอยู่ เธอต้องการ "รู้" อะไร ลองถามใจตนเองดูสิว่าเธอรู้อะไรอยู่ สติที่เธอต้องการให้มีขึ้นในความรู้สึกของตนนั้น เธอลองตะโกนดังๆถามใจตนเองดูสิว่า "สติ"...

 บอร์ด: คลิปวิดีโอ   หัวข้อ: ติดรู้/ อวดรู้/ โชว์รู้ | ผู้มีอิสระในธรรม

เมื่อ: 10 มิ.ย. 2022, 08:25 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 697


https://www.youtube.com/watch?v=wr0eCBnhLtM Ep183. ติดรู้ | ผู้มีอิสระในธรรม "ติดรู้" แรกเริ่มของ "ธรรม" มีชีวิตและความรู้สึกอาศัยรูปทรง ไม่ได้มีชื่อตามภาษา เหมือนเกิดมาแบบที่ไม่รู้เลยว่า มีชีวิต มีรูปทรง มีที่อาศัย ความเวิ้งว้างเดียวดายแบบไม่รู้ใดๆนั้น เพียงอาศัยสัญชาติญาณชีวิต...

 บอร์ด: คลิปวิดีโอ   หัวข้อ: ธรรมคือตัวแทน/พึ่งพาตนเอง/เป็นที่พึ่งแห่งตน | ผู้มีอิสระฯ

เมื่อ: 07 มิ.ย. 2022, 10:57 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 750


ธรรมคือตัวแทน พึ่งพาตนเอง เป็นที่พึ่งแห่งตน ธรรมที่คนทั่วไปเข้าใจ อาจจะเป็นธรรมตามตำรา ธรรมตามคัมภีร์ หรือธรรมตามปากของผู้รู้ที่เธอเคารพบูชา เธอไม่สามารถจะเข้าใจได้เองเลยว่า ธรรมเหล่านั้นที่เธอเข้าใจอยู่ ล้วนเป็นมายาที่เธอปรุงแต่งเองในความเชื่อของตนที่ได้เชื่อตามปากผู้อื่นเขา เธอวางศรัทธาตนเองผิดที...

 บอร์ด: คลิปวิดีโอ   หัวข้อ: ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน อิสระในธรรม | ผู้มีอิสระในธรรม

เมื่อ: 03 มิ.ย. 2022, 12:58 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 695


https://www.youtube.com/watch?v=giYc52u7gwM Ep175. ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน | ผู้มีอิสระในธรรม ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน คือใคร ภาษาที่ชาวโลกชอบ ชอบมาก ถึงชอบที่สุด "ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน" ความชอบตามภาษาจึงเก็บไว้รักษาไว้ไม่ยอมปล่อยให้หลุดออกไปจากความรู้สึกตนเอง ก็ชอบกันต่อไป เดี๋ยวร...

 บอร์ด: คลิปวิดีโอ   หัวข้อ: ศรัทธาธรรม สัจธรรม เพียรธรรม อดทนธรรม | ผู้มีอิสระในธรรม

เมื่อ: 31 พ.ค. 2022, 09:53 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 681


https://youtu.be/0AyQ6B5Qfcs Ep170. ศรัทธาธรรม : ห้องผู้มีอิสระในธรรม | ผู้มีอิสระในธรรม ศรัทธา คือความเชื่อ เชื่อในสิ่งดีงาม ธรรม คือความรู้สึกของตนเอง เพราะพวกเธอขาดประสบการณ์ของตนเองที่จะเดินทางเข้ามาดู จึงไม่รู้ ความไม่รู้ตรงนี้นั่นแหละคือธรรมของชีวิตทุกชีวิต ที่พวกเธอเข้ามาไม่ถึงได้ง่ายๆเลย สิ...

 บอร์ด: คลิปวิดีโอ   หัวข้อ: อิสระ จิต นิพพาน...(ตอนที่7-9)

เมื่อ: 08 มี.ค. 2022, 21:00 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 839


Ep165. อิสระ จิต นิพพาน ความไม่รู้นั่นแหละคือธรรม : ตอนที่7 https://youtu.be/fdVKZ5zTeSI Ep166. อิสระ จิต นิพพาน สิ่งรู้ที่เข้าใจคืออุปาทาน : ตอนที่8 https://youtu.be/NLE0945uq5A Ep168. อิสระ จิต นิพพาน บรรลุอะไร : ตอนที่9 https://youtu.be/3-h4GVvViow อิสระ จิต นิพพาน คือความรู้สึกในธรรมที่มีอยู่จร...

 บอร์ด: คลิปวิดีโอ   หัวข้อ: อิสระ จิต นิพพาน...(ตอนที่4-6)

เมื่อ: 16 ก.พ. 2022, 23:01 

ตอบกลับ: 1
แสดง: 927


Ep161. อิสระ จิต นิพพาน ธรรมคือความรู้สึก ที่ต้องย้อนทวนเพื่อความรู้แจ้ง : ตอนที่4 https://youtu.be/0yviCj7GdnY Ep163. อิสระ จิต นิพพาน ความรู้แจ้งเป็นสิ่งที่คาดเดาเอาเองไม่ได้ : ตอนที่5 https://youtu.be/uMLX-ZYqFuI Ep164. อิสระ จิต นิพพาน เป็นทางสายกลางของความรู้สึกธรรม : ตอนที่6 https://youtu.be/...

 บอร์ด: คลิปวิดีโอ   หัวข้อ: อิสระ จิต นิพพาน...(ตอนที่1-3)

เมื่อ: 06 ม.ค. 2022, 12:09 

ตอบกลับ: 1
แสดง: 1149


Ep 156. อิสระ จิต นิพพาน มีอยู่ แค่รู้สึกได้ เป็นธรรมที่ไม่มีภาษา : ตอนที่1 https://youtu.be/UA5ioHAFAgw Ep157. อิสระ จิต นิพพาน สิ่งรู้ แค่รู้สึก ไม่มีเจ้าของ จงค้นหาให้เจอด้วยตนเอง : ตอนที่2 https://youtu.be/QOM6t3zFQmM Ep158. อิสระ จิต นิพพาน โลกคือสิ่งเรียนรู้ ธรรมคือความรู้สึก โลกธรรมจึงเป็นเพ...

 บอร์ด: คลิปวิดีโอ   หัวข้อ: ความสงบร่มเย็นในชีวิต มีคู่กับชีวิตตนเองอยู่แล้ว (ตอน 43-44)

เมื่อ: 14 มิ.ย. 2021, 10:57 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 1290


http://www.youtube.com/watch?v=DF6_J8frx8k (Ep154. การบรรลุธรรมที่ไม่มีการบรรลุอะไร เป็นสิ่งที่รู้ได้เฉพาะตน : ความสงบร่มเย็นในชีวิต มีคู่กับชีวิตตนเองอยู่แล้ว 43) http://www.youtube.com/watch?v=ZrIRR4oRbKo (Ep155. ติดในกรอบความคิด คิดนอกกรอบไม่ป็น : ความสงบร่มเย็นในชีวิต มีคู่กับชีวิตตนเองอยู่แล้ว...

 บอร์ด: คลิปวิดีโอ   หัวข้อ: ความสงบร่มเย็นในชีวิต มีคู่กับชีวิตตนเองอยู่แล้ว (ตอน 40-42)

เมื่อ: 12 มิ.ย. 2021, 11:53 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 1127


http://www.youtube.com/watch?v=DHJ7Nn7fWnc (Ep151. จุดเริ่มของธรรม ในชีวิตตนเอง : ความสงบร่มเย็นในชีวิต มีคู่กับชีวิตตนเองอยู่แล้ว 40) http://www.youtube.com/watch?v=_8h1AdLxyg0 (Ep152. สิ้นสุดการค้นหาตนเอง ในสิ่งที่มีที่ไม่มีเรา : ความสงบร่มเย็นในชีวิต มีคู่กับชีวิตตนเองอยู่แล้ว 41) http://www.you...

 บอร์ด: คลิปวิดีโอ   หัวข้อ: ความสงบร่มเย็นในชีวิต มีคู่กับชีวิตตนเองอยู่แล้ว (ตอน 37-39)

เมื่อ: 10 มิ.ย. 2021, 11:05 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 1099


http://www.youtube.com/watch?v=Ni1MBZwMbGM (Ep148. ความเชื่อที่ไม่มีอยู่จริง ย้อนทวนกลับมาดูด้วยตนเอง : ความสงบร่มเย็นในชีวิต มีคู่กับชีวิตตนเองอยู่แล้ว 37) http://www.youtube.com/watch?v=hxSd3VwHrP8 (Ep149. ความคุ้นชินของความรู้สึก : ความสงบร่มเย็นในชีวิต มีคู่กับชีวิตตนเองอยู่แล่ว 38) http://www....

 บอร์ด: คลิปวิดีโอ   หัวข้อ: ความสงบร่มเย็นในชีวิต มีคู่กับชีวิตตนเองอยู่แล้ว (ตอน 34-36)

เมื่อ: 08 มิ.ย. 2021, 11:10 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 1094


http://www.youtube.com/watch?v=Rad9n1KMO8A (Ep145. เหตุแห่งธรรมตามธรรมชาติ : ความสงบร่มเย็นในชีวิต มีคู่กับชีวิตตนเองอยู่แล้ว 34) http://www.youtube.com/watch?v=Q8AOUjGyTE4 (Ep146. ธรรมชาติที่รู้สึกเป็นสิ่งสากล ไม่มีเจ้าของ : ความสงบร่มเย็นในชีวิต มีคู่กับชีวิตตนเองอยู่แล้ว 35) http://www.youtube.c...
เรียงตาม:  
หน้า 6 จากทั้งหมด 7 [ พบ 105 ผลลัพธ์ ]


เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร