วันเวลาปัจจุบัน 04 ส.ค. 2020, 04:28  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


พบ 82 ผลลัพธ์
ผลจากการค้นหา:

เจ้าของ ข้อความ

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ว้า...ถูกล็อกซะแล้ว เอาใหม่ก็ได้ขอรับ

เมื่อ: 21 ก.ค. 2009, 20:38 

ตอบกลับ: 39
แสดง: 5660


เขมาเขมสรณทีปิกคาถา พะหุง เว สะระณัง ยันติ ปัพพะตานิ วะนานิ จะ อารามะรุกขะเจตยานิ มะนุสสา ภะยะตัชชิตา มนุษย์เป็นอันมาก เมื่อเกิดมีภัยคุกคามแล้ว ก็ถือเอาภูเขาบ้างป่าไม้บ้าง อาราม และรุกขเจดีย์บ้าง เป็นสรณะ เนตัง โข สะระณัง เขมัง เนตัง สะระณะมุตตะมัง เนตัง โข สะระณะมาคัมมะ สัพพะทุกขา ปะมุจจะติ นั่น มิ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ว้า...ถูกล็อกซะแล้ว เอาใหม่ก็ได้ขอรับ

เมื่อ: 21 ก.ค. 2009, 20:31 

ตอบกลับ: 39
แสดง: 5660


คุณรู้สึกไหมขอรับว่าเราคุยกันเนี่ย เหมือนๆคนบ้ากับคนสติเฟื่องคุยกัน ดูๆเลอะเทอะเละเทะน่อมแน้ม พิกลอยู่นะว่าไหม คุณรู้สึกอย่างนั้นไหมขอรับ เมื่อรู้สึกตรงกัน ขอถาม คุณจะเลือกข้างไหนขอรับ ขอเป็นคนบ้าละกัน...ค่ะหนุกดี...เพราะคุณกรัชกายไม่รู้ตัวเองบ้างเหรอ..และทุกคนในโลกนี้ก็บ้าด้วยกันทั้งนั้น นอกจากพระ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ว้า...ถูกล็อกซะแล้ว เอาใหม่ก็ได้ขอรับ

เมื่อ: 21 ก.ค. 2009, 20:28 

ตอบกลับ: 39
แสดง: 5660


พอมาก็มีคำถามเลยนะ ธรรมชาติ ตามความเข้าใจของคุณต้องยังไงขอรับ ธรรมชาติของคุณต้องยังไงขอรับ ยกตัวอย่างให้ดูหน่อยสิขอรับ แล้วปฏิรูปอะไรจนไม่ค่อยเป็นธรรมชาติขอรับ แหม...ระดับคุณกรัชกายไม่น่า...เลยนะ ลองเอาสักเรื่องก็ได้ ...เอาแบบปัญหาระดับครอบครัวละกันคือถ้าใครสักคน....ที่อยู่ ๆ ก็ไม่ได้เป็นโรคอะไรมาก...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ผู้ใดกล่าวจาบจ้วงพุทธวจน ในพระไตรปิฎกบ้าง...ลองอ่านทางนี้

เมื่อ: 21 ก.ค. 2009, 20:04 

ตอบกลับ: 8
แสดง: 1900


มหามกุฎราชวิทยาลัยหวังว่า งานแปลพระไตรปิฎก อรรถกถา และปริวรรคอรรถกถาแต่ละเล่มคงอำนวยประโยชน์ให้แก่พระพุทธศาสนา พระภิกษุ สามเณร ท่านพุทธศาสนิกชนผู้สนใจในหลักธรรมและคงเป็นถาวรกรรมอันอำนวยประโยชน์ได้นานแสนนาน งานในคราวแรกนี้ อาจจะมีความผิดพลาดบกพร่องอยู่บ้าง ซึ่งหวังว่าคงได้รับความเมตตากรุณาชี้แนะจากท่...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ผู้ใดกล่าวจาบจ้วงพุทธวจน ในพระไตรปิฎกบ้าง...ลองอ่านทางนี้

เมื่อ: 21 ก.ค. 2009, 20:02 

ตอบกลับ: 8
แสดง: 1900


การอธิบายธรรมที่เป็นผลจากการตรัสรู้ ของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านั้น เป็นอันตรายมาเพราะโอกาสที่จะเข้าใจผิด พูดผิด ปฏิบัติผิดมีได้ง่าย พระไตรปิฎกเป็นเหมือนรัฐธรรมนูญ กฎหมายทั่วไปจะขัดแย้งกับกฎหมายไม่ได้ฉันใด การอธิบายธรรมขัดแย้งกับพระไตรปิฎกพุทธศาสนาสนิกชนที่ดีย่อมถือว่าทำไม่ได้เช่นเดียวกันฉันนั้น เพ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ผู้ใดกล่าวจาบจ้วงพุทธวจน ในพระไตรปิฎกบ้าง...ลองอ่านทางนี้

เมื่อ: 21 ก.ค. 2009, 20:01 

ตอบกลับ: 8
แสดง: 1900


แต่เพราะพระพุทธเจ้าทรงประกอบด้วยปาฏิหาริย์ ทรงฉลาดในโวหารเพราะทรงเป็นเจ้าแห่งธรรม ก่อนจะทรงแสดงธรรมแก่ใคร ทรงตรวจสอบภูมิหลังด้านต่าง ๆ ของคนเหล่านั้นด้วยพระญานแล้ว ผลจากการฟังในพุทธสำนักจึงไม่มีปัญหาว่า คนฟังจะไม่เข้าใจ ผลจาการฟังธรรมสมัยพุทธกาลจึงมีความอัศจรรย์ หลังจากพระพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้ว ทรง...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ผู้ใดกล่าวจาบจ้วงพุทธวจน ในพระไตรปิฎกบ้าง...ลองอ่านทางนี้

เมื่อ: 21 ก.ค. 2009, 20:01 

ตอบกลับ: 8
แสดง: 1900


คำนำ พระพุทธวจนะ คือ พระไตรปิฎก รวามเป็นศาสนาธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าจัดเป็นองค์ 9 คือ สุตตะ ได้แก่อุภโตววิภังค์ ขันธกะ ปริวาร พระสูตรต่าง ๆ มีมงคลสุตรเป็นต้น เคยยะ คือพระสูตรที่ประกอบไปด้วยคาถาทั้งหมด เวยยากรณะ คือ พระอภิธรรมปิฎกทั้งหมด พระสูตรที่ไม่มีคาถา และพุทธวจนะที่ไม่ได้จัดเข้าใน องค์ 8 ได้ชื่...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ทำไมเป็นพระถึงต้องขออาหารไม่ทำอาหารกินเอง

เมื่อ: 21 ก.ค. 2009, 19:57 

ตอบกลับ: 33
แสดง: 6413


เล่ม 43 หน้า 44 (เป็นบทสนทนาระหว่างพระอานนท์กับพระพุทธเจ้า) ...อานนท์. ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ พระธรรมเทศนาของพระองค์ย่อมแทรกอวัยวะทั้งหลาย มีผิวเป็นต้น (เข้า) ไปจดเยื่อในกระดูกตั้งอยู่ เพราะเหตุไร อุบาสกเหล่านี้แม้เมื่อพระองค์ทรงแสดงธรรมอยู่ จึงไม่ฟังโดยเคารพ ? พระศาสดา. อานนท์ เธอเห็นจะทำความสำคัญว่...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: พระเจ้าอโศก..สึกพวกที่มิใช่ภิกษุ(อลัชชี)หกหมื่นรูป??

เมื่อ: 21 ก.ค. 2009, 19:45 

ตอบกลับ: 15
แสดง: 2767


เชื่อผมเหอะ นะๆ อย่าไปว่าเขาเลย รีบเร่งเราหลุดพ้นดีกว่า จะเอาในชาตินี้เลยเหรอ...เฮอ... ค่ำๆคู่ใจเลิกงาน ก่อนนอน ก็พาเดินนั่งคนละ ๑ บัลลังค์ (โดนบ่นว่าจะมีลูกป่าว ) ลูกยังทำไม่เป็นตัวเลย...คงต้องฝึกอีกเยอะ...ไม่รู้วิธีและมีตัวช่วยละซี.... :b9: ท่านกามฯ ลืมกลอนของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชไปเสียแล้วหร...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ว้า...ถูกล็อกซะแล้ว เอาใหม่ก็ได้ขอรับ

เมื่อ: 21 ก.ค. 2009, 19:35 

ตอบกลับ: 39
แสดง: 5660


คำว่า “ดี” ก็เช่นกัน เป็นคำพูดที่กว้าง (ตามภาษาไทย) ดังนั้นคุณไม่สายเกินไปและคนขวางโลก ศึกษาลิงค์นั้นสิครับ ว่าตรงกับใจเราไหม และจะเข้าใจความหมาย “กรรม” ตามพุทธศาสนาด้วย http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=15732 ช่าย...คุณกรัชกายเป็น....สัทธรรมปฏิรูปตัวจริง ....เพราะที่คุณอ้างมานั้น คือห...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: พระเจ้าอโศก..สึกพวกที่มิใช่ภิกษุ(อลัชชี)หกหมื่นรูป??

เมื่อ: 21 ก.ค. 2009, 12:51 

ตอบกลับ: 15
แสดง: 2767


ตอนนั้นรู้สึกว่าเดียรถีปลอมบวชแล้วเข้ามาบิดเบือนพระธรรมวินัยครับ พระที่ทำไม่ดีคงมีไม่มาก ที่ท่านถามแล้วรู้ได้เพราะพวกนี้บวชมาก็ตั้งอกตั้งใจหากินกับบิดเบือน ไม่ได้เรียน ถ้าท่านไปถามแบบนี้ในสมัยนี้ ผมว่าเหลือไม่ถึงพันรูปซะมั้ง เพราะที่ถาม ยากนะที่จะตอบ ถ้าไม่เรียน ก็ยากจะรู้ ท่านพระปฏิบัติอาจตอบไม่ได...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ทำไมเป็นพระถึงต้องขออาหารไม่ทำอาหารกินเอง

เมื่อ: 20 ก.ค. 2009, 22:22 

ตอบกลับ: 33
แสดง: 6413


:b8: เอาหละเชื่อท่านกามฯ...เพราะดังที่มีภาษิตที่ว่า...ขนโคมีมากกว่าเขาโค...ถูกต้องจริง ๆ..

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ว้า...ถูกล็อกซะแล้ว เอาใหม่ก็ได้ขอรับ

เมื่อ: 20 ก.ค. 2009, 22:10 

ตอบกลับ: 39
แสดง: 5660


:b8: ตอบ ๆ อ่านๆไปแล้วรู้สึกว่า....."ขนโคมีมากกว่าเขาโค" จริงๆค่ะ ...เพราะถ้าคุยกันไปก็จะเพี้ยนกันไปใหญ่....เสียสัญญาน... :b8: :b32:

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: เหล่าพุทธพจน์ในพระไตรปิฎกที่ยืนยันว่า: นิพพานเป็นอัตตา

เมื่อ: 20 ก.ค. 2009, 04:41 

ตอบกลับ: 33
แสดง: 3905


ได้ยินคนเขาร่ำลืิอกันมานานว่า มียาวิเศษณ์แก้โรคสารพัด แต่เขาเล่าสืบกันมาเฉพาะวิธีปรุงยานะ ถ้าเราปรุงยาแล้วไม่ได้ผล เราก้จะสงสัยอยู่นั่นแหละ ว่าเราปรุงผิด หรือยานี้ไม่มีจริงแค่เล่าๆกันมา แต่เถ้าเราปรุงถูก แล้วยามันได้ผลจริง แปลว่ายานี้มีจริง ดังนั้นสุตรนี้ก็เป็นเรื่องจิงไม่ได้โม้ ที่สำคัญ คนค้นยาก็ต...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: เหล่าพุทธพจน์ในพระไตรปิฎกที่ยืนยันว่า: นิพพานเป็นอัตตา

เมื่อ: 19 ก.ค. 2009, 18:13 

ตอบกลับ: 33
แสดง: 3905


ส่วนสิ่งที่คุณเข้าใจว่านิพพานเป็ฯอัตตานั้น เพราะไม่เข้้ใจศัพท์เท่านั้นเอง แต่เข้าใจถูกแล้ว ว่ามันมีอะไรบางอย่างที่จริงตลอดเวลา แต่ไม่ใช่ว่ามีเขตแดน มีตัวมีตน :b8: อ่านแล้วรู้สึกชอบการตอบท่านนี้ของคุณชาติสยาม จริง ๆค่ะ ไม่รู้ว่าเหมือนกับที่ดิฉันเข้าใจหรือเปล่าไม่ทราบนะค่ะ คือ จะบอกความรู้สึกได้เองว่...
เรียงตาม:  
หน้า 2 จากทั้งหมด 6 [ พบ 82 ผลลัพธ์ ]


เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร