วันเวลาปัจจุบัน 29 ม.ค. 2023, 22:26  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


พบ 3050 ผลลัพธ์
ผลจากการค้นหา:

เจ้าของ ข้อความ

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: ชีวิตของเราหมดไปตามวัน คืน เดือน ปี (หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร)

เมื่อ: 25 พ.ค. 2022, 17:23 

ตอบกลับ: 2
แสดง: 1983


Kiss

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: ทศบารมีวิภาค - เมตตาบารมี (พระอุบาลีคุณูปมาจารย์)

เมื่อ: 25 พ.ค. 2022, 17:22 

ตอบกลับ: 7
แสดง: 1846


Kiss

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: "หลวงปู่จันทร์ศรี จนฺททีโป ไปวัดบวรฯ"

เมื่อ: 25 พ.ค. 2022, 17:22 

ตอบกลับ: 4
แสดง: 1838


Kiss

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: “หลวงตาผนึก สิริมงฺคโล” กับ “พระอาจารย์ปราโมทย์ ปราโมชฺโช”

เมื่อ: 25 พ.ค. 2022, 17:21 

ตอบกลับ: 6
แสดง: 3217


Kiss

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: “หลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต” กับ “หลวงปู่พรหม จิรปุญฺโญ”

เมื่อ: 25 พ.ค. 2022, 17:20 

ตอบกลับ: 2
แสดง: 1324


Kiss

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: “การอธิษฐานจิต” ของ “ท่านเจ้าคุณนรรัตนราชมานิต”

เมื่อ: 25 พ.ค. 2022, 17:19 

ตอบกลับ: 7
แสดง: 13636


Kiss

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: โอวาทพระบูรพาจารย์ (หลวงพ่อพุธ ฐานิโย)

เมื่อ: 25 พ.ค. 2022, 17:18 

ตอบกลับ: 8
แสดง: 4881


Kiss

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: ป่าช้าเราอยู่ที่ไหน (หลวงปู่หลุย จันทสาโร)

เมื่อ: 25 พ.ค. 2022, 17:17 

ตอบกลับ: 4
แสดง: 2779


Kiss

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: “หลวงปู่อว้าน เขมโก” เล่าถึง หลวงปู่อ่อน-หลวงปู่บุญหนา

เมื่อ: 25 พ.ค. 2022, 17:16 

ตอบกลับ: 1
แสดง: 524


“หลวงปู่อว้าน เขมโก” เล่าถึง... หลวงปู่อ่อน ญาณสิริ-หลวงปู่บุญหนา ธัมมทินโน http://www.dhammajak.net/board/files/_15_638.jpg ๏ หลวงปู่บุญหนา หลวงปู่บุญหนา ธัมมทินโน​ เพิ่นแก่กว่า เรา (หลวงปู่อว้าน เขมโก) ​ นะ เพิ่นติดตาม หลวงปู่อ่อน ญาณสิริ​ ตั้งแต่เป็นเณร สมัยที่เพิ่นติดตามหลวงปู่อ่อนไปวัดป่าอุดมส...

 บอร์ด: วันอาสาฬหบูชา   หัวข้อ: จากพุทธคยาถึงสารนาถ

 หัวข้อกระทู้: จากพุทธคยาถึงสารนาถ
เมื่อ: 25 พ.ค. 2022, 12:00 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 1167


http://www.dhammajak.net/board/files/24_100.jpg จากพุทธคยาถึงสารนาถ อาจารย์เสฐียรพงษ์ วรรณปก เคยมีผู้ถามข้อข้องใจเกี่ยวกับพุทธประวัติหลายตอน ตอนหนึ่งว่า หลังจากตรัสรู้ พระพุทธเจ้าประทับเสวยวิมุติสุขอยู่ใต้ต้นโพธิ์และบริเวณปริมณฑลกี่สัปดาห์ และเกิดเหตุการณ์อะไรบ้าง เพราะตำราเขียนต่างกัน ผมเรียนว่า ต...

 บอร์ด: วันวิสาขบูชา   หัวข้อ: จากพุทธคยาถึงสารนาถ (อาจารย์เสฐียรพงษ์ วรรณปก)

เมื่อ: 23 พ.ค. 2022, 08:28 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 1102


http://www.dhammajak.net/board/files/24_100.jpg จากพุทธคยาถึงสารนาถ อาจารย์เสฐียรพงษ์ วรรณปก เคยมีผู้ถามข้อข้องใจเกี่ยวกับพุทธประวัติหลายตอน ตอนหนึ่งว่า หลังจากตรัสรู้ พระพุทธเจ้าประทับเสวยวิมุติสุขอยู่ใต้ต้นโพธิ์และบริเวณปริมณฑลกี่สัปดาห์ และเกิดเหตุการณ์อะไรบ้าง เพราะตำราเขียนต่างกัน ผมเรียนว่า ต...

 บอร์ด: พระไตรปิฎก   หัวข้อ: การสังคายนาพระธรรมวินัยครั้งแรก หรือ ปฐมสังคายนา

เมื่อ: 23 พ.ค. 2022, 08:28 

ตอบกลับ: 1
แสดง: 935


http://www.dhammajak.net/board/files/101_560.jpg พระมหาจุนทเถระ ผู้มีส่วนริเริ่มการสังคายนา ศ.(พิเศษ) เสฐียรพงษ์ วรรณปก :b50: :b49: :b50: นาม จุนทะ คงไม่ค่อยคุ้นกับผู้ศึกษาพระพุทธศาสนา แต่บทบาทของท่านสำคัญมิใช่น้อย ในฐานะที่เป็นผู้สนิทกับพระอานนท์พุทธอนุชา และเหนืออื่นใดเป็นน้องชายพระอัครสา...

 บอร์ด: พระไตรปิฎก   หัวข้อ: การสังคายนาพระธรรมวินัยครั้งแรก หรือ ปฐมสังคายนา

เมื่อ: 23 พ.ค. 2022, 08:27 

ตอบกลับ: 1
แสดง: 935


http://www.dhammajak.net/board/files/1_213.jpg จิตรกรรมฝาผนังที่วัดพระเชตวัน (วัดเชตวันมหาวิหาร) เมืองสาวัตถี ประเทศอินเดีย ภาพการทำสังคายนาพระธรรมวินัยครั้งแรก หรือ ปฐมสังคายนา ณ ถ้ำสัตตบรรณคูหา ข้างเขาเวภารบรรพต นอกเมืองราชคฤห์ เมืองหลวงแห่งแคว้นมคธ ประเทศอินเดีย โดยมีพระมหากัสสปเถระเป็นป...

 บอร์ด: ภิกษุ, ภิกษุณี, สามเณร, อุบาสก, อุบาสิกา   หัวข้อ: ตปุสสะ ภัลลิกะ อุบาสกคู่แรกในพระพุทธศาสนา

เมื่อ: 23 พ.ค. 2022, 08:25 

ตอบกลับ: 1
แสดง: 1251


http://www.dhammajak.net/board/files/22_913.jpg ตปุสสะ ภัลลิกะ อุบาสกคู่แรกในพระพุทธศาสนา ศ.(พิเศษ) เสฐียรพงษ์ วรรณปก :b50: :b49: :b50: ในพระพุทธศาสนานั้น มีอุบาสกคนแรกอยู่ชุดแรก คือ สองพ่อค้าจากอุกกลชนบท นามว่า ตปุสสะ และภัลลิกะ ชุดที่สอง คือ บิดามารดาของยสะ เฉพาะตปุสสะ และภัลลิกะ เรียกว่า...

 บอร์ด: ภิกษุ, ภิกษุณี, สามเณร, อุบาสก, อุบาสิกา   หัวข้อ: • นางสุมนาเทวี ลูกสาวคนสุดท้องของ “อนาถบิณฑิกเศรษฐี”

เมื่อ: 23 พ.ค. 2022, 08:23 

ตอบกลับ: 1
แสดง: 1160


นางสุมนาเทวี ลูกสาวคนสุดท้องของ “อนาถบิณฑิกเศรษฐี” ศ.(พิเศษ) เสฐียรพงษ์ วรรณปก :b50: :b49: :b50: เมื่อลูกกลายเป็นพี่ของพ่อ ลูกสาวคนโตและคนรองของ ท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐี ชื่อ มหาสุภัททา และจุลสุภัททา ตามลำดับ สองคนนี้คัมภีร์พระพุทธศาสนาเล่าประวัติปะปนกัน จนแยกไม่ออกว่าใครเป็นสุภัททาผู้พี่ ใครเป...
เรียงตาม:  
หน้า 2 จากทั้งหมด 204 [ พบ 3050 ผลลัพธ์ ]


เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร