วันเวลาปัจจุบัน 30 พ.ค. 2020, 03:15  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


พบ 2673 ผลลัพธ์
ผลจากการค้นหา:

เจ้าของ ข้อความ

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ความจริงสิ้นสุดแล้ว ! ธรรมแห่ง “หลวงพ่อสุดใจ” มิได้มัวหมอง !

เมื่อ: 24 พ.ค. 2020, 09:21 

ตอบกลับ: 4
แสดง: 294


http://www.dhammajak.net/board/files/_34_761.jpg หลวงพ่อสุดใจ ทันตมโน, หลวงพ่อจิรวัฒน์ อัตตรักโข, พระอาจารย์วิทยา กิจฺจวิชฺโช (องค์ใส่แว่นตา นั่งข้างล่าง) ในงานพระราชทานเพลิงสรีระสังขารหลวงปู่จันทา ถาวโร เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๕ ณ วัดป่าเขาน้อย บ้านเนินหัวโล้ ต.วังทรายพูน อ.วังทรายพูน จ.พ...

 บอร์ด: หลวงตามหาบัว ญาณสมฺปนฺโน (พระธรรมวิสุทธิมงคล)   หัวข้อ: ความจริงสิ้นสุดแล้ว! ธรรมแห่ง “วัดป่าบ้านตาด” มิได้มัวหมอง!

เมื่อ: 24 พ.ค. 2020, 09:21 

ตอบกลับ: 4
แสดง: 194


http://www.dhammajak.net/board/files/_34_761.jpg หลวงพ่อสุดใจ ทันตมโน, หลวงพ่อจิรวัฒน์ อัตตรักโข, พระอาจารย์วิทยา กิจฺจวิชฺโช (องค์ใส่แว่นตา นั่งข้างล่าง) ในงานพระราชทานเพลิงสรีระสังขารหลวงปู่จันทา ถาวโร เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๕ ณ วัดป่าเขาน้อย บ้านเนินหัวโล้ ต.วังทรายพูน อ.วังทรายพูน จ.พ...

 บอร์ด: ภาพทรงคุณค่า-ภาพกิจกรรม   หัวข้อ: ประมวลภาพ “พระธรรมมุนี (หลวงพ่อแพ เขมงฺกโร)”

เมื่อ: 22 พ.ค. 2020, 13:40 

ตอบกลับ: 6
แสดง: 358


http://www.dhammajak.net/board/files/_paragraph_2___190.jpg สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน) สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ ๑๙ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เสด็จไปทรงเป็นองค์ประธานสงฆ์ในพิธีสรงน้ำสรีระสังขาร “พระธรรมมุนี (หลวงพ่อแพ เขมังกโร)” ณ วัดพิกุลทอง พระอารามหลวง ...

 บอร์ด: ภาพทรงคุณค่า-ภาพกิจกรรม   หัวข้อ: ประมวลภาพ “พระธรรมมุนี (หลวงพ่อแพ เขมงฺกโร)”

เมื่อ: 22 พ.ค. 2020, 13:26 

ตอบกลับ: 6
แสดง: 358


http://www.dhammajak.net/board/files/paragraph_55_180.jpg http://www.dhammajak.net/board/files/paragraph_30_976.jpg โกฏิศพ, รูปปั้นหุ่นขี้ผึ้งหลวงพ่อแพ เขมังกโร และพวงหรีดของพระบรมวงศานุวงศ์ ฯลฯ ประดิษฐาน ณ พิพิธภัณฑ์หลวงพ่อแพ เขมังกโร วัดพิกุลทอง (พระอารามหลวง) ตำบลพิกุลทอง อำเภอท่าช้าง จั...

 บอร์ด: ภาพทรงคุณค่า-ภาพกิจกรรม   หัวข้อ: ประมวลภาพ “พระธรรมมุนี (หลวงพ่อแพ เขมงฺกโร)”

เมื่อ: 22 พ.ค. 2020, 11:58 

ตอบกลับ: 6
แสดง: 358


รูปภาพ

:b50: :b49: :b50:

 บอร์ด: ภาพทรงคุณค่า-ภาพกิจกรรม   หัวข้อ: ประมวลภาพ “พระธรรมมุนี (หลวงพ่อแพ เขมงฺกโร)”

เมื่อ: 22 พ.ค. 2020, 11:57 

ตอบกลับ: 6
แสดง: 358


รูปภาพ

:b50: :b49: :b50:

 บอร์ด: ภาพทรงคุณค่า-ภาพกิจกรรม   หัวข้อ: ประมวลภาพ “พระธรรมมุนี (หลวงพ่อแพ เขมงฺกโร)”

เมื่อ: 22 พ.ค. 2020, 10:48 

ตอบกลับ: 6
แสดง: 358


http://www.dhammajak.net/board/files/paragraph_12_164.jpg http://www.dhammajak.net/board/files/paragraph_35_314.jpg วันที่ ๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๓๐ ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ ทรงมีพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา ท่านได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ เป็นกรณีพิเศษ เป็นพระราชาค...

 บอร์ด: ภาพทรงคุณค่า-ภาพกิจกรรม   หัวข้อ: ประมวลภาพ “พระธรรมมุนี (หลวงพ่อแพ เขมงฺกโร)”

เมื่อ: 22 พ.ค. 2020, 10:44 

ตอบกลับ: 6
แสดง: 358


http://www.dhammajak.net/board/files/paragraph_42_159.jpg http://www.dhammajak.net/board/files/paragraph_41_879.jpg http://www.dhammajak.net/board/files/paragraph_43_126.jpg วันที่ ๑๒ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๓๕ ในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ทรงมีพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษ...

 บอร์ด: ภาพทรงคุณค่า-ภาพกิจกรรม   หัวข้อ: ประมวลภาพ “พระธรรมมุนี (หลวงพ่อแพ เขมงฺกโร)”

เมื่อ: 22 พ.ค. 2020, 10:28 

ตอบกลับ: 6
แสดง: 358


ประวัติและปฏิปทา “พระธรรมมุนี (หลวงพ่อแพ เขมงฺกโร)” http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=23163 พระพุทธสุวรรณมงคลมหามุนี วัดพิกุลทอง http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=24&t=38909 :b50: :b49: :b50: ประมวลภาพ “พระธรรมมุนี (หลวงพ่อแพ เขมงฺกโร)” วัดพิ...

 บอร์ด: หลวงตามหาบัว ญาณสมฺปนฺโน (พระธรรมวิสุทธิมงคล)   หัวข้อ: คติธรรมของหลวงตาบัว : สร้างกุศล พึ่งตนให้ได้

เมื่อ: 22 พ.ค. 2020, 10:13 

ตอบกลับ: 1
แสดง: 1657


:b8: :b8: :b8:

 บอร์ด: หลวงตามหาบัว ญาณสมฺปนฺโน (พระธรรมวิสุทธิมงคล)   หัวข้อ: คติธรรมของหลวงตาบัว : อยู่ร่วมกับผู้อื่นให้ไม่ทุกข์

เมื่อ: 22 พ.ค. 2020, 10:12 

ตอบกลับ: 1
แสดง: 2188


:b8: :b8: :b8:

 บอร์ด: หลวงตามหาบัว ญาณสมฺปนฺโน (พระธรรมวิสุทธิมงคล)   หัวข้อ: คติธรรมของหลวงตาบัว : สมบัติอะไรไม่เท่าใจของตน

เมื่อ: 22 พ.ค. 2020, 10:12 

ตอบกลับ: 1
แสดง: 1982


:b8: :b8: :b8:

 บอร์ด: หลวงตามหาบัว ญาณสมฺปนฺโน (พระธรรมวิสุทธิมงคล)   หัวข้อ: คติธรรมของหลวงตาบัว : งานสำคัญคือ งานจิตภาวนา

เมื่อ: 22 พ.ค. 2020, 10:11 

ตอบกลับ: 5
แสดง: 2486


:b8: :b8: :b8:

 บอร์ด: หลวงตามหาบัว ญาณสมฺปนฺโน (พระธรรมวิสุทธิมงคล)   หัวข้อ: คติธรรมของหลวงตามหาบัว : ให้ดูตัวของตัวเอง

เมื่อ: 22 พ.ค. 2020, 10:11 

ตอบกลับ: 2
แสดง: 2490


:b8: :b8: :b8:

 บอร์ด: หลวงตามหาบัว ญาณสมฺปนฺโน (พระธรรมวิสุทธิมงคล)   หัวข้อ: คติธรรมของหลวงตาบัว : ภาวนาต้องสู้ไม่ถอย

เมื่อ: 22 พ.ค. 2020, 10:10 

ตอบกลับ: 2
แสดง: 1971


:b8: :b8: :b8:
เรียงตาม:  
หน้า 2 จากทั้งหมด 179 [ พบ 2673 ผลลัพธ์ ]


เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร