วันเวลาปัจจุบัน 19 ก.ย. 2020, 09:53  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


พบ 282 ผลลัพธ์
ผลจากการค้นหา:

เจ้าของ ข้อความ

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ: ศึกษาอริยสัจ 4 ด้วยแผ่นภาพ

เมื่อ: 21 ธ.ค. 2009, 20:25 

ตอบกลับ: 180
แสดง: 28290


tongue เจริญสุขอีกครั้งนะครับท่านมหาราชันย์ มหาราชันย์เขียน สวัสดีครับคุณอโศกะ ข้อความ นี้เป็นความรู้ผิด เป็นความเข้าใจผิดของคุณอโศกะครับ ไม่ใช่เรื่องตถตา อัตตา อนัตตาหรอกครับ แต่ท่านกำลังแสดงเรื่องความสามารถของแต่ละบุคคลครับ ไก่และเป็ดมีความสามารถไม่เท่าเทียมกันครับ ใน ความเป็นจริง เป็ดไม่สามารถทำเ...

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ: ศึกษาอริยสัจ 4 ด้วยแผ่นภาพ

เมื่อ: 21 ธ.ค. 2009, 19:49 

ตอบกลับ: 180
แสดง: 28290


tongue เจริญสุขท่านมหาราชันย์ และกัลยาณมิตรทุกท่าน มหาราชันย์ เขียน สวัสดียามค่ำครับคุณอโศกะ สภาวะ ธรรมที่เป็นภาษาไทยง่าย ๆ ตามที่คุณอโศกะต้องการให้ยอมรับนั้น ถ้าตรงอรรถ ตรงธรรม ตรงนิรุติ ตรงปฏิภาณตามพระธรรมเทศนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผมยอมรับแน่นอนครับ แต่คำสอนที่คุณอโศกะแสดงมาเป็นความคิดนึกของคุณ ...

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ: ศึกษาอริยสัจ 4 ด้วยแผ่นภาพ

เมื่อ: 21 ธ.ค. 2009, 08:09 

ตอบกลับ: 180
แสดง: 28290


tongue มีทุกข์น้อยตามธรรมกันดีทุกท่านนะครับ ท่านมหาราชันย์ คนสวย กระบี่ไร้เงา คุณหลับอยู่ คุณโคตรภู คุณเช่นนั้น และกัลยาณมิตรทุกท่าน สนทนาเรื่องที่ค้างกันก่อน แล้ว มาตั้งประเด็นสนทนากันทางด้านประสบการณ์การปฏิบัติจริงๆมั่งนะครับ หลับอยู่ เขียน ( คนที่จะแต่งธรรมะได้ พูดง่าย ๆ ว่าลอกน้ำลายของพระพุทธเจ้...

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ: หินลับมีดปัญญา

 หัวข้อกระทู้: Re: หินลับมีดปัญญา
เมื่อ: 20 ธ.ค. 2009, 08:30 

ตอบกลับ: 83
แสดง: 10265


tongue สุขด้วยธรรม ถึงกัลยาณมิตรทุกท่าน เป็นพิเศษสำหรับท่านเช่นนั้น ได้ช่องแล้ว ก็แสดงธาตุของท่านออกมา ธาตุเดียวกับท่านมหาราชันย์นะครับ ดีครับ อนิจจัง ก็คือสัจจะอย่างหนึ่ง ทุกขัง ก็คือสัจจะ อย่างหนึ่ง อนัตตา ก็คือสัจจะอย่างหนึ่ง นิจจังก็คือสัจจะอย่างหนึ่ง สุขขัง ก็คือสัจจะอย่างหนึ่ง อนัตตา ก็คือสัจจ...

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ: เรียนรู้ความสัมพันธ์ระหว่างโอวาทปาติโมกข์ กับ บุญกิริยาวัตถุ

เมื่อ: 20 ธ.ค. 2009, 07:54 

ตอบกลับ: 6
แสดง: 2071


tongue สวัสดีท่านเช่นนั้น ท่านมหาราชันย์และมิตรสหายในธรรมทั้งหลาย ท่านเช่นนั้นพยายามจับประเด็นได้ออกมาว่า อโศกะ แยกสมถะ ออกจากวิปัสสนา ถ้าพิจารณาโดยรวมจากคห.ที่อโศกะแสดงมา จะเห็นว่า อโศกะ พยายามที่จะสื่อว่า ถ้าเป็นสมถะล้วนๆ ไม่ประกอบด้วยปัญญา จะเป็นวิชาของพราหมณ์ ฤาษี แต่ถ้า สมถะที่ประกอบด้วยปัญญา จ...

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ: ศึกษาอริยสัจ 4 ด้วยแผ่นภาพ

เมื่อ: 20 ธ.ค. 2009, 07:23 

ตอบกลับ: 180
แสดง: 28290


ท่อนหลัง ผม ลอกมาไม่หมด น่ะครับ แต่ คิดเอาว่า มีประโยชน์ หากให้ตอบแบบ ลูกทุ่งๆ ชาวบ้านๆ ซึ่งคำนี้ ไม่น่าจะมีในพระไตรปิฏก คำๆนี้ คือ 'เดินทางใน" กับ'นั่งทางใน" ต่างกันตรง กิริยา คำว่านั่ง กับคำว่า เดิน เดิน นี้ ผม อนุมานเอาว่า คง สำรวมอายตนะ ทำสมาธิ เข้าฌาณ ประมาณนั้นนะครับ ซึ่งคำนี้ ชาวบ้...

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ: ศึกษาอริยสัจ 4 ด้วยแผ่นภาพ

เมื่อ: 20 ธ.ค. 2009, 07:19 

ตอบกลับ: 180
แสดง: 28290


tongue สุขกาย สบายจิตกับกัลยาณมิตรในธรรมทุกท่าน อนุโมทนากับวิริยะ อุตสาหะ เมตตาและ กรุณา ของท่านมหาราชันย์ ที่แสดงปริยัติอันคัดมาได้เร็วและดี พอที่จะตอบปัญญหา แก้ปัญหาได้ตรงบ้าง ไม่ตรงบ้าง ยังคงเป็นศัพท์สำนวนและคำอธิบายที่ดูเข้าใจยากอยู่บ้างสำหรับผู้ไม่คุ้นกับสื่อภาษาในพระไตรปิฎก แต่ก็มีประโยชน์ดีมา...

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ: ศึกษาอริยสัจ 4 ด้วยแผ่นภาพ

เมื่อ: 19 ธ.ค. 2009, 08:39 

ตอบกลับ: 180
แสดง: 28290


tongue สวัสดีมีความสุข กัลยาณมิตรทุกท่าน คุณกระบี่ไร้เงา คุณโคตรภู ขอบคุณและอนุโมทนาสาธุเป็นอย่างยิ่งกับคุณ หลับอยู่ ที่กรุณาค้น คัด เอาคำสอนอันสมบูรณ์จากปิฎกมาแสดง คงสมใจคุณกระบี่ไร้เงานะครับ ถ้าเป็นอย่างนี้ ขอบคุณท่านกระบี่ไร้เงา ที่ยังเมตตาเป็นห่วง ผมจับประเด็น และมีความเห็นจากข้อชี้แนะของท่านออก...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: รบกวนร่วมแสดงความคิดเห็นเรื่องขันธ์ ๕ ครับ

เมื่อ: 18 ธ.ค. 2009, 10:19 

ตอบกลับ: 24
แสดง: 3261


tongue สวัสดีครับคุณศิรัสพล และเพื่อนกัลยาณมิตรทุกท่าน ศิรัสพล เขียน มีประเด็นที่จะรบกวนเพื่อนๆ ให้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นอยู่ประเด็นหนึ่งครับ คือ เรื่องขันธ์ห้า ที่ประกอบไปด้วย.. "รูปขันธ์ เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ สังขารขันธ์ วิญญาณขันธ์" เพื่อนๆ เห็นว่าเพราะเหตุใด พระพุทธเจ้าถึงได้จัดเรียงลำ...

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ: เรียนรู้ความสัมพันธ์ระหว่างโอวาทปาติโมกข์ กับ บุญกิริยาวัตถุ

เมื่อ: 18 ธ.ค. 2009, 09:44 

ตอบกลับ: 6
แสดง: 2071


tongue @@@@วิปัสสนา ภาวนา เป็นวิชาใหม่ที่ค้นพบโดยพระพุทธเจ้า เป็นเอกลักษณ์ของพระพุทธศาสนา เป็นการเจริญปัญญา สติ สมาธิควบคู่กันไป โดยเอาปัญญานำหน้า (2)มี สติและสมาธิเป็นกองหนุน *******วิธี เจริญก็คือ เฝ้าดู เฝ้าสังเกต พิจารณาเข้าไปใน รูป - นาม กาย - ใจ ที่ปัจจุบันขณะ ปัจจุบันอารมณ์ ในที่สุดจะได้พบควา...

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ: ยาก 5 อย่าง ทาง 5 เส้น บุคคล 5 จำพวก

เมื่อ: 18 ธ.ค. 2009, 08:12 

ตอบกลับ: 6
แสดง: 2405


cool วันนี้ได้นำแผ่นภาพอีกภาพหนึ่งมาให้กัลยาณมิตรทั้งหลายได้ลองพิจารณาเพิ่มเติม ภาพแผ่นนี้ จะทำให้เรารู้ว่า เรามาจากไหนและจะไปสู่ที่ใด ใครตีความหมายได้ เข้าใจดี จะสามารถทำตัวเป็นหมอดู ทำนายอดีต อนาคตของตนเองได้ จากการนำความรู้นี้ไปประยุกต์ใช้ จะทำอย่างไร ก็ให้มีความสงสัย อยากรู้ มาซักถาม สนทนากันนะค...

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ: ง่ายๆ ในการจำโพธิปักขิยธรรม 37 ประการ

เมื่อ: 18 ธ.ค. 2009, 08:00 

ตอบกลับ: 86
แสดง: 13505


tongue สวัสดีครับคุณกังวาน และกัลยาณมิตรทุกท่าน คำถามของคุณกังวาน อยากนั่งอ่านนานๆจังแต่ยังไม่ได้ทานข้าวกลางวันเลยครับ คือว่าขอเรียนถามปัญหานึงที่ยังไม่เข้าใจได้รึเปล่าครับ คือ ผมไม่เข้าใจว่าอุเบกขาเวทนากับอุเบกขาสัมโพฌชงค์ต่างกันยังไงอ่ะครับ ฟังคำตอบสำนวนลูกทุ่งดูไปก่อนนะครับ เดียวคณะลูกกรุงทั้งหลา...

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ: ศึกษาอริยสัจ 4 ด้วยแผ่นภาพ

เมื่อ: 18 ธ.ค. 2009, 07:25 

ตอบกลับ: 180
แสดง: 28290


tongue อรุณสวัสดิ์ครับท่านมหาราชันย์ คนสวยกระบี่ไร้เงา และกัลยาณมิตรทุกท่าน แน่นเหนียวกันดีจัง เก่งปริยัติกันทั่วถ้วน ยกข้อธรรมในคัมภีร์มาตอบโต้ อ้างอิง รับรองคำพูดของตนเอง ได้อย่างรวดเร็ว สละสลวย น่าเชื่อถือยิ่งนัก มีบุคคลเช่นนี้เยอะๆ อายุพระพุทธศาสนาคงจะยืนยาวไปเกินกว่า 5,000 พวัสสา เป็นแน่แท้ มหา...

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ: หินลับมีดปัญญา

 หัวข้อกระทู้: Re: หินลับมีดปัญญา
เมื่อ: 18 ธ.ค. 2009, 06:42 

ตอบกลับ: 83
แสดง: 10265


tongue สาธุครับท่านเช่นนั้น และ กัลยาณมิตรทุกท่าน สวัสดีครับ คุณอโศกะ คุณอโศกะ มั่นใจเต็มที่เลย หรือเปล่าครับ ว่า อนิจจัง และ ทุกขัง จะรวมลงที่อนัตตา ครับ? ..................................................... เห็นแจ้งธรรมที่เกิดขึ้น ณ ปัจจุบันไม่ง่อนแง่น ไม่คลอนแคลน เจริญธรรมนั้นไว้เนืองๆ :b12: อโศ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ปฏิบัติธรรมเพื่ออะไร

เมื่อ: 18 ธ.ค. 2009, 06:26 

ตอบกลับ: 21
แสดง: 3223


tongue อนุโมทนาสาธุกับคุณพงพัน ในข้อธรรมมะและความเห็นทางธรรมอันจับใจของ่ทาน ชุ่มชื้น เย็นกาย สบายใจ จริงๆครับ ท่านจับประเด็นหัวใจคำสอน และกลยุทธ์ เคล็ดลับในการปฏิบัติธรรมตามคำสอน บอก ชี้ ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ดีแล้ว ตรงแล้ว แม่นแล้ว ข้อย มัค ผล คือสิบ่ไก๋แล้ว บ่เทาจังสั้น อาจสิเสวยผลเบื้องต...
เรียงตาม:  
หน้า 6 จากทั้งหมด 19 [ พบ 282 ผลลัพธ์ ]


เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร