วันเวลาปัจจุบัน 22 มิ.ย. 2021, 21:18  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


พบ 282 ผลลัพธ์
ผลจากการค้นหา:

เจ้าของ ข้อความ

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ: หินลับมีดปัญญา

 หัวข้อกระทู้: Re: หินลับมีดปัญญา
เมื่อ: 28 ธ.ค. 2009, 08:40 

ตอบกลับ: 83
แสดง: 11739


tongue สวัสดีครับ คุณโคตรภู คุณหลับอยู่และเพื่อนกัลยาณมิตรทุกท่าน โคตรภูเขียน -------แต่สำหรับผู้อื่น ผู้เริ่มต้นใหม่ ผู้ปฏิบัติที่ไม่ได้ศึกษาหาความรู้ที่ถูกต้อง ไม่มีกำลังแห่งฌาณพอ ที่จะมาเฝ้าดูธรรมารมณ์เช่นท่าน กลุ่มเหล่านี้จะน่าเห็นใจที่สุด เพราะจะไม่สำเร็จและท้อไปที่สุดเพราะไม่สามารถหยุดหรือดับน...

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ: ศึกษาอริยสัจ 4 ด้วยแผ่นภาพ

เมื่อ: 27 ธ.ค. 2009, 13:18 

ตอบกลับ: 180
แสดง: 31509


tongue วิธีการของนักวิปัสสนานั้น เขาจะไม่ไปคิดทำ กำหนด สั่งการอะไรใหม่ แต่เขาจะนิ่งดูความโกรธหรือโทสะและสันตติของโทสะนั้น ด้วยตาปัญญาสัมมาทิฐิ นิ่งสังเกต พิจารณา สันตติของโทสะนั้น ด้วยปัญญาสัมมาสังกัปปะ จน รู้ขึ้นมาว่าสภาวธรรมใดจักเกิดขึ้นตามมาเป็นผลอีก จนจบกระบวนการของโทสะ แต่จะไม่ยอมอยู่อย่างเดียว...

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ: ศึกษาอริยสัจ 4 ด้วยแผ่นภาพ

เมื่อ: 27 ธ.ค. 2009, 13:05 

ตอบกลับ: 180
แสดง: 31509


tongue cool
พิจารณา สันตติของโทสะนั้น ด้วยปัญญาสัมมาสังกัปปะ จน รู้ขึ้นมาว่าสภาวธรรมใดจักเกิดขึ้นตามมาเป็นผลอีก
:b8:

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ: หินลับมีดปัญญา

 หัวข้อกระทู้: Re: หินลับมีดปัญญา
เมื่อ: 27 ธ.ค. 2009, 12:48 

ตอบกลับ: 83
แสดง: 11739


tongue โคตรภูเขียน เจริญในธรรมครับ ขอบคุณครับที่คุณอโศกะช่วยย้ำความเข้าใจ ที่เหมือนกัน................ ไม่ได้ลองภูมิท่านอโศกะ เพียงแต่ทบทวนครับ เช่นกันก็ขอทบทวนความเข้าใจอีกครั้งครับ 1. คุณภาพของจิตต้องเป็นอย่างไรจึงจะเสวยวิบากผลในภพภูมิมนุษย์ ภพภูมิพรหม (เป็นไปตามอริยสัจจ์ 4) หากยังไม่สำเร็จอรหันตผ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ขออโหสิกรรม

 หัวข้อกระทู้: Re: ขออโหสิกรรม
เมื่อ: 27 ธ.ค. 2009, 11:04 

ตอบกลับ: 25
แสดง: 5105


:b8: สาธุ อโหสิกรรมซึ่งกันและกันครับ อนุโมทนา กับโอกาสที่ได้บวชในบวรพุทธศาสนา เจตนาตั้ง 100 วัน หรือตลอดไป อย่ามัวเพลินกับข้อวัตร หรือกิจนิมนต์ จนลืมการปฏิบัติธรรมนะครับ พิสูจน์ธรรมให้เต็มที่ ทั้งสมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนานะครับ มาศึกษาธรรม สนทนาธรรมในลาน ไม่ผิดวินัยหรอกครับ แต่ก็ต้องระวังวินัยบางข้อไ...

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ: ศึกษาเรื่อง อัตตา อนัตตา ด้วยภาพ

เมื่อ: 26 ธ.ค. 2009, 08:15 

ตอบกลับ: 56
แสดง: 10080


tongue สวัสดีท่านมหาราชันย์ และกัลยาณมิตรทุกท่าน เอาเรื่องที่สำคัญและอันตรายนี้ก่อนนะครับ อโศกะ เขียน: แผ่นภาพ อัตตา อนัตตา นี้ ได้มาจากครูบาอาจารรย์เมืองย่างกุ้ง วัดโกไมล์ครับ มหาราชันย์เขียน สวัสดียามดึกครับคุณอโศกะ แสดงว่าต้นตอของการทำลายพระพุทธศาสนามาจากครูบาอาจารรย์เมืองย่างกุ้ง วัดโกไมล์ในพม่า...

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ: หินลับมีดปัญญา

 หัวข้อกระทู้: Re: หินลับมีดปัญญา
เมื่อ: 26 ธ.ค. 2009, 07:45 

ตอบกลับ: 83
แสดง: 11739


tongue คห.ถัดมานี้ต้องสวัสดีท่านมหาราชันย์ก่อน แล้วก็ส่งความสุขถึงมิตรสหายในธรรมทุกท่าน ครับ มหาราชันย์เขียน อโศกะ เขียน: ปรมัตถ์ แปลว่า ยิ่ง ๆ เพราะ จริง แปลง่ายๆ ว่า ของจริง สวัสดีครับคุณอโศกะ อวิชชา ในตัวคุณก็ของจริง ราคะในตัวคุณก็ของจริง โทสะในตัวคุณก็ของจริง โมหะในตัวคุณก็ของจริง ฯลฯ...ในโลกนี้...

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ: หินลับมีดปัญญา

 หัวข้อกระทู้: Re: หินลับมีดปัญญา
เมื่อ: 26 ธ.ค. 2009, 06:11 

ตอบกลับ: 83
แสดง: 11739


tongue สวัสดี เริ่มต้นที่คุณหลับอยู่ก่อนเพราะมาให้กำลังใจ ถัดไปก็คุณโคตรภู คุณเช่นนั้น ท่านมหาราชันย์ และมิตรสหายในธรรมทุกๆท่าน ผมต้อง ยกโฉลกธรรมสั้นๆ มาดึงทุกท่านออกจากปลักตมแห่งปริยัติมาตั้งต้นใหม่ณ จุดนี้ ท่านก็มากันจริงๆ ดีแล้ว จะได้ตั้งต้นสนทนากันใหม่ในประเด็นที่มีประโยชน์ เป็นกุศล ไม่เศร้าหมอง...

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ: หินลับมีดปัญญา

 หัวข้อกระทู้: Re: หินลับมีดปัญญา
เมื่อ: 25 ธ.ค. 2009, 11:32 

ตอบกลับ: 83
แสดง: 11739


tongue สมมุติ หรือ บัญญัติ คู่กับ ปรมัตถ์ สมมุติแปลง่ายๆว่า ของหลอก ปรมัตถ์ แปลว่า ยิ่ง ๆ เพราะ จริง แปลง่ายๆ ว่า ของจริง การเฝ้าดู เฝ้า สังเกต พิจารณา ของจิง ที่เป็นโลกียะ จักเป็นเหตุ ให่ถึงของจริงที่เป็น โลกุตระ พ้นโลกย์ จะข้ามน้ำ ก็ต้องไปบนน้ำ จะพ้นโลก ก็ต้องไต่ขึ้นไปจากโลกย์นี่แหละ จะพ้นทุกข์ ก็...

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ: ศึกษาอริยสัจ 4 ด้วยแผ่นภาพ

เมื่อ: 25 ธ.ค. 2009, 11:16 

ตอบกลับ: 180
แสดง: 31509


tongue สำหรับท่านมหาราชันย์ ........ จน รู้ขึ้นมาว่าสภาวธรรมใดจักเกิดขึ้นตามมาเป็นผลอีก จนจบกระบวนการของโทสะ ...... สันตติต่อหลังจากโกรธนั้น จะเป็นไปตามวงปฏิจจสมุปบาท ให้เข้าใจไปถึงตรงนี้ด้วยครับ มหาราชันย์ เอาจิตโกรธดูจิตโกรธ คุณจึงจะเห็นสันตติของจิตโกรธ อโศกะ ผมบอกไว้ชัดว่าเอาสติ เอาปัญญา เฝ้าดู ห...

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ: ศึกษาเรื่อง อัตตา อนัตตา ด้วยภาพ

เมื่อ: 25 ธ.ค. 2009, 10:29 

ตอบกลับ: 56
แสดง: 10080


tongue ถ้ายังมีตัวผู้รู้ อยู่ จะไม่ถึง รู้ (บัญญัติ) ถ้าหมดตัวผู้รู้ จึงจะถึง รู้ (ปรมัตถ์) ละมิจฉาทิฐิ สัมมาทิฐิ เกิด ละความเห็นผิด ความเห็นถูกต้อง เกิด หมด มืด ได้ สว่้าง หมดสว่าง ได้ มืด ละอัตตา อนัตตา เกิด ละชั่ว ได้ ดี ละดี ได้ ความผ่องแผ้ว ธรรมมะ มี 2 ฝ่ายเมือนกัน ฝ่ายหนึ่งเรียกว่า บัญญัติธรรม...

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ: ศึกษาเรื่อง อัตตา อนัตตา ด้วยภาพ

เมื่อ: 24 ธ.ค. 2009, 21:48 

ตอบกลับ: 56
แสดง: 10080


มหาราชันย์เขียน อโศกะ เขียน: ทิฐิ แปลว่า ความเห็น เป็นกลางๆ แต่เมื่อมารวมกับมิตรชั่วคือ มิจฉา เป็น มิจฉาทิฐิ เกิดอวิชชาโง่เขลา มืดบอดขึ้นมาทันที ทำให้เห็นผิดคือเห็นเป็น อัตตา ตัวตน นำไปสู่ อบาย เมื่อมารวมกับมิตรดี คือ สัมมา เป็น สัมมาทิฐิ เกิดวิชา แสงสว่างเห็นถูกต้องเป็น อนัตตา ไม่ใช่ตัวตน นำไปสู่น...

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ: ศึกษาอริยสัจ 4 ด้วยแผ่นภาพ

เมื่อ: 24 ธ.ค. 2009, 21:41 

ตอบกลับ: 180
แสดง: 31509


tongue สวัสดีท่านโคตรภู และกัลยาณมิตรทุกท่าน โคตรภูเขียน แต่ อริยสัจจ์ 4 คือปัญญาอย่างแท้จริงในศาสนานี้ ทำให้มีปัญญาที่แหลมคม ชัดเจนขึ้น รู้ว่าอะไรเป็นเหตุ จึงทำให้เกิดผลเช่นนี้ แต่ในศาสนานี้เรียนรู้แค่กายกับจิตของตัวเองคือขันธ์ ทั้ง 5 นอกเหนือจากนี้จึงไม่มีประโยชน์เพื่อการถึงซึ่งนิพพาน............ ...

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ: ศึกษาอริยสัจ 4 ด้วยแผ่นภาพ

เมื่อ: 24 ธ.ค. 2009, 21:26 

ตอบกลับ: 180
แสดง: 31509


tongue สวัสดีน้องกระบี่ไร้เงา และกัลยาณมิตรทุกท่าน กระบี่ไร้เงาเขียน ท่านพี่ อโศกะ ผู้เคร่งเครียดคะ น้องกระบี่ไร้เงา กำลังงง ด้วยข้อความที่ท่านพี่เริ่มสับสนน้องๆมั่ว แล้วค่ะ ท่านมหาราชันย์กล่าวว่า สิ่ง ที่พระองค์ทรงรู้แล้วและเป็นประโยชน์แก่การตรัสรู้ของพระสาวก แล้วนำมาสั่งสอนเวไนยสัตว์ คืออริยะสัจ 4...

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ: ศึกษาอริยสัจ 4 ด้วยแผ่นภาพ

เมื่อ: 24 ธ.ค. 2009, 20:51 

ตอบกลับ: 180
แสดง: 31509


tongue อโศกะ เขียน: อริย สัจจ 4 คือหัวใจและสาระสำคัญสุดยอด เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงค้นพบแล้วนำมาสั่งสอน ผมเข้าใจทราบซึ้งดี จนกล่าวเองว่า นี่คือ หัวใจของพระพุทะเจ้า ท่านอโศกะ กลับขึ้นไปอ่านดูในคำอธิบายแผ่นภาพ อริยสัจ 4 ได้ครับ สวัสดียามค่ำครับคุณอโศกะ อ่านแล้วอดยิ้มไม่ได้ เห็นความหลงฟุ้งซ่านมัวเมาขอ...
เรียงตาม:  
หน้า 4 จากทั้งหมด 19 [ พบ 282 ผลลัพธ์ ]


เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร