วันเวลาปัจจุบัน 22 มิ.ย. 2021, 21:11  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


พบ 282 ผลลัพธ์
ผลจากการค้นหา:

เจ้าของ ข้อความ

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ: ศึกษาอริยสัจ 4 ด้วยแผ่นภาพ

เมื่อ: 01 ม.ค. 2010, 15:35 

ตอบกลับ: 180
แสดง: 31509


tongue หลับอยู่เขียน ยินดีครับ ส่วนตัว ผม เองก็ไม่ได้มีฌาณอะไร ที่จริงก็อยากมีกะเขามั่ง :b32: เอาแบบมีอภิหารมากๆ ชอบครับ เท่ห์ดี ที่สำคัญคือ ผมยังไม่มีปัญญาทำปฐมฌาณให้บังเกิดเลย :b9: ครับ ผมไม่กลัวติดฌาณหรอกครับ กลัว ไม่มีฌาณมากกว่า อโศกะ วิจารณ์ มีปัญญาและความสงสัย สังเกต พิจารณาดี ขวันขวายหาธรรม อ...

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ: ฌาณ น่ากลัวหรือ?

 หัวข้อกระทู้: Re: ฌาณ น่ากลัวหรือ?
เมื่อ: 01 ม.ค. 2010, 15:14 

ตอบกลับ: 124
แสดง: 22023


tongue เมื่อภิกษุมนสิการรูปโดยความเป็นสภาพ ไม่เที่ยง ฯลฯ เมื่อภิกษุมนสิการรูปโดยความเป็นทุกข์ เมื่อภิกษุมนสิการรูปโดยความเป็นอนัตตา เมื่อภิกษุมนสิการเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ จักษุ ฯลฯ ชราและมรณะ โดยความเป็นสภาพไม่เที่ยง โดยความเป็นทุกข์ โดยความเป็นอนัตตา เฉพาะข้อความท่อนนี้ ก็ เพียงพอที่จะให้รู้ว่า...

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ: หินลับมีดปัญญา

 หัวข้อกระทู้: Re: หินลับมีดปัญญา
เมื่อ: 31 ธ.ค. 2009, 16:34 

ตอบกลับ: 83
แสดง: 11739


tongue สวัสดีส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ฝั่ง นะครับ คุณหลับอยู่และกัลยาณมิตรทุกท่าน หลับอยู่ เขียน ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหิติ. ( เป็นสิ่งที่ผู้รู้ พึงรู้ได้เฉพาะตน ดังนี้ ฯ :b8: ควรยึดstep โบราณดั้งเดิมครับ อันนี้ความคิดเห็น :b16: คือ... สวากขาโต ภะคะวาตา ธัมโม ( พระธรรม เป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภา...

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ: ฌาณ น่ากลัวหรือ?

 หัวข้อกระทู้: Re: ฌาณ น่ากลัวหรือ?
เมื่อ: 31 ธ.ค. 2009, 14:47 

ตอบกลับ: 124
แสดง: 22023


tongue สวัสดีครับคุณหลับอยู่ มาตั้งกระทู้นี้แล้วได้เพื่อนที่มีความเห็นแนวเดียวกันเยอะเลยนะครับ ผมอ่านและพิจารณาดูทั้ง 4 หน้าแล้ว ได้ผลสรุปออกมาว่า มีแต่ความเห็นสนับสนุนวิธีปฏิบัติแนวทางที่ 1 ที่พระอานานท์กล่าวไว้ ตามที่คุณหลับอยู่ยกมา 2 ท่อน 1.นัตถิ ฌานัง อะปัญญัสสะ นัตถิ ปัญญา อะฌายิโน ตัมหิ ฌานัญจ...

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ: ฌาณ น่ากลัวหรือ?

 หัวข้อกระทู้: Re: ฌาณ น่ากลัวหรือ?
เมื่อ: 31 ธ.ค. 2009, 14:01 

ตอบกลับ: 124
แสดง: 22023


tongue หลับอยุ่ เขียน: นัตถิ ฌานัง อะปัญญัสสะ นัตถิ ปัญญา อะฌายิโน ตัมหิ ฌานัญจะ ปัญญัญจะ นิพพานะสันติเก คำแปล ฌานไม่เกิดกับคนไม่มีปัญญา ปัญญาก็ไม่เกิดกับคนไม่มีฌาน ผู้ใดมีฌานและปัญญา ผู้นั้นได้อยู่ใกล้นิพพาน ในพระไตรปิฎก เล่มที่ ๓๑ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๒๓ ขุททกนิกาย ปฏิสัมภิทามรรค ยุคนัทธวรรค ยุค...

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ: ศึกษาปฏิจจสมุปบาทด้วยภาพ

เมื่อ: 31 ธ.ค. 2009, 12:32 

ตอบกลับ: 125
แสดง: 22542


สัมมาสมาธิ หนุน สัมมาทิฐิ

สัมมาสติ หนุน สัมมาสังกัปปะ สัมมาสังกัปปะ กลับมาหนุน สัมมาสติ

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ: ศึกษาปฏิจจสมุปบาทด้วยภาพ

เมื่อ: 31 ธ.ค. 2009, 11:57 

ตอบกลับ: 125
แสดง: 22542


ภาพที่ 3 นี้แสดงทางและวิธีออกจากปฏิจจสมุปบาท ท่านกรัชกายกับคุณเช่นนั้น โต้กันให้มัน แล้วอโหสิกรรมให่กันให้ทันก่อนเที่ยงคืนวันที่ 31 ธค. 52 นี้นะครับ ปีใหม่จะได้มีชีวิตใหม่ที่เบาสบาย นับหนึ่งใหม่กันต่อไป :b8: อโศกะเลยถือโอกาส ขอขมากับทุกๆท่านเนื่องในโอกาสปีใหม่คริสเตียน หรือปีใหม่สากลนี้ กรรมใดที่ข้...

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ: ศึกษาปฏิจจสมุปบาทด้วยภาพ

เมื่อ: 31 ธ.ค. 2009, 11:40 

ตอบกลับ: 125
แสดง: 22542


นี่คืออีกภาพหนึ่งของปฏิจจสมุปบาท

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ: ศึกษาอริยสัจ 4 ด้วยแผ่นภาพ

เมื่อ: 29 ธ.ค. 2009, 20:20 

ตอบกลับ: 180
แสดง: 31509


tongue หลับอยู่ เขียน ฌาณ4ไม่ได้เลวร้าย แบบที่คุณกล่าวนะครับคุณอโศกะ ครับรับทราบว่าฌาณ 4 มิได้เลวร้าย ผมก็ไม่เคยบอกตรงๆว่าฌาณ เลวร้าย แต่ฌาณ เป็นสิ่งที่ต้องระวัง ต้องมีปัญญากำกับอยู่เสมอจึงจะเป็นคุณ เหมือนกระแสไฟฟ้า ที่มีคุณอนันต์แต่ก็อาจมีโทษมหันต์ ถ้าไม่ระวังและใช้ผิดวิธี เรื่องฌาณ กับ ปัญญา สมถะ ...

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ: ศึกษาอริยสัจ 4 ด้วยแผ่นภาพ

เมื่อ: 29 ธ.ค. 2009, 20:10 

ตอบกลับ: 180
แสดง: 31509


tongue สวัสดีคุณเช่นนั้น ท่านหลับอยู่ และกัลยาณมิตรทุกๆท่าน เช่นนั้น เขียน สวัสดีครับ ท่านอโศกะ สติ เป็นเหตุให้เกิดปัญญา จริงหรือ? อโศกะ ตอบ สติ เป็นเหตุให่เกิดสมาธิ อำนวยและเปิดช่องให้ปัญญาสัมมาทิฐิ สัมมาสังกัปปะ ทำงานต่อ ปัญญา กับ สติ นั้น ทำงานรว่มกัน เนื่องกัน อิงอาศัยซึ่งกันและกัน สนับสนุนกัน เ...

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ: ศึกษาปฏิจจสมุปบาทด้วยภาพ

เมื่อ: 29 ธ.ค. 2009, 19:43 

ตอบกลับ: 125
แสดง: 22542


tongue สวัสดีครับท่านกรัชกาย ท่านหลับอยู่ คุณเช่นนั้น และกัลยาณมิตรทุกท่าน สำหรับท่านกรัชกาย รูปวงปฏิจจสมุปบาท แบบสวนความรู้สึก (เพราะวนซ้าย) นี้ไปโหลดได้ที่เวบ portee.in.th ครับ หรือจะแจ้ง อีเมล์ไปที่ asoka52@hotmail.com จะส่งมาให้ครับ สำหรับท่านหลับอยู่และคุณเช่นนั้น สัจจธรรมนั้น จะวนซ้ายหรือวนขวา...

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ: ศึกษาอริยสัจ 4 ด้วยแผ่นภาพ

เมื่อ: 28 ธ.ค. 2009, 17:15 

ตอบกลับ: 180
แสดง: 31509


โคตรภูเขียน สาธุที่ท่านเช่นนั้นยกพระไตรฯ มาแสดงให้เห็นในส่วนที่ท่านอโศกะ ไม่เคยแสดงให้เห็นว่า ปัญญาจะเกิดขึ้นกับจิตได้อย่างไร บอกแต่ให้เฝ้ามองตันหาให้เห็นอนันตาด้วย สติ และปัญญาของกามาวจรจิต และไม่สนใจฌาณ ว่าไม่ใช่สิ่งจำเป็น (ละเลย 1 ใน 3 ของไตรสิกขา) แล้วไม่เคยบอกต่อว่าเห็นแล้วให้วางจิตหรือทำจิตอย...

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ: หินลับมีดปัญญา

 หัวข้อกระทู้: Re: หินลับมีดปัญญา
เมื่อ: 28 ธ.ค. 2009, 15:55 

ตอบกลับ: 83
แสดง: 11739


tongue เรียนคุณหลับอยู่ มีธรรมคุณ 6 ประการ แปลอีกสำนวนหนึ่งโดย ชาวพุทธบ้านนอก รู้สึกจะมีความหมายตรงกับสภาวธรรมดีมาก ถือเป็นหลักหรือเคล็ดลับการปฏิบัติธรรมได้เลยทีเดียว ลองพิจารณาดูนะครับ ธัมมาภิคีติง (ธรรมคุณ 6 ประการ) สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, พระธรรม อันพระผู้มีพระภาคเจ้า ได้ตรัสไว้ดีแล้วนั้น.(คืออะ...

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ: ศึกษาปฏิจจสมุปบาทด้วยภาพ

เมื่อ: 28 ธ.ค. 2009, 15:37 

ตอบกลับ: 125
แสดง: 22542


:b8: ปฏิจจสมุปบาท ความสืบต่อเป็นเหตุเป็นผลซึ่งกันและกัน
smiley

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ: ศึกษาอริยสัจ 4 ด้วยแผ่นภาพ

เมื่อ: 28 ธ.ค. 2009, 09:07 

ตอบกลับ: 180
แสดง: 31509


tongue สวัสดีท่านเช่นนั้น มหาราชันย์ คุณหลับอยู่ และกัลยาณมิตรทุกๆท่าน เช่นนั้น เขียน อโศกะ เขียน: tongue วิธี การของนักวิปัสสนานั้น เขาจะไม่ไปคิดทำ กำหนด สั่งการอะไรใหม่ แต่เขาจะนิ่งดูความโกรธหรือโทสะและสันตติของโทสะนั้น ด้วยตาปัญญาสัมมาทิฐิ นิ่งสังเกต พิจารณา สันตติของโทสะนั้น ด้วยปัญญาสัมมาสังกัป...
เรียงตาม:  
หน้า 3 จากทั้งหมด 19 [ พบ 282 ผลลัพธ์ ]


เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร