วันเวลาปัจจุบัน 23 มิ.ย. 2021, 16:50  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


พบ 282 ผลลัพธ์
ผลจากการค้นหา:

เจ้าของ ข้อความ

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ: ยาก 5 อย่าง ทาง 5 เส้น บุคคล 5 จำพวก

เมื่อ: 04 ม.ค. 2010, 10:35 

ตอบกลับ: 6
แสดง: 2649


tongue กรรมเหตุในอดีต ส่งเป็น วิบาก หรือกรรมผลในปัจจุบัน กรรมเหตุปัจจุบัน ส่งเป็น วิบาก หรือกรรมผลในอนาคต กรรมเหตุในอดีต นอกจากส่งเป็น วิบาก หรือกรรมผลในปัจจุบันแล้ว ยังมีอิทธิพลเป็นตัวบงการกรรมเหตุในปัจจุบันอีกด้วย ดังเช่นผู้มีนิสัยมักโกรธ จะกระทำการใดก็มักจะมีความโกรธปนด้วยเสมอ จึงหนักและดิ่งจมลงใ...

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ: เรียนรู้ความสัมพันธ์ระหว่างโอวาทปาติโมกข์ กับ บุญกิริยาวัตถุ

เมื่อ: 04 ม.ค. 2010, 10:27 

ตอบกลับ: 6
แสดง: 2328


tongue

วิปัสสนาภาวนา คือ สาระสำคัญของหรือ แก่น ของพระพุทธศาสนา เรื่อง ทาน ศีล สมถะภาวนา เปรียบเหมือน เปลือกและกระพี้ของพระพุทธศาสนา

onion onion onion onion onion onion onion onion onion

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ: ง่ายๆ ในการจำโพธิปักขิยธรรม 37 ประการ

เมื่อ: 04 ม.ค. 2010, 10:21 

ตอบกลับ: 86
แสดง: 15148


tongue ทุกท่านทราบหรือยังครับว่า โพชฌงค์ 7 นั้น เป็นส่วนของสมาธิ ตั้ง 6 อย่าง เป็นส่วนของปัญญาเพียงข้อเดียวนะครับ 1.สติ สัมโพชฌงค์ อยู่ในสมาธิมรรค 2.ธัมมวิจัยย สัมโพชฌงค์ อยู่ในปัญญามรรค 3.วิริยสัมโพชฌงค์ อยู่ในสมาธิมรรค 4.ปีติสัมโพชฌงค์ เป็นผลของสมาธิ 5.ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ เป็นผลของสมาธิ 6.สมาธิสัมโ...

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ: ศึกษาปฏิจจสมุปบาทด้วยภาพ

เมื่อ: 04 ม.ค. 2010, 10:10 

ตอบกลับ: 125
แสดง: 22547


tongue
อนุโมทนาสาธุกับเมตตา มหากุศลจิตของท่านกรัชกาย ที่กรุณามาขยายความปฏิจจสมุปบาท สู่ชาวลานธรรมจักรและชาวโลกได้รู้ได้ฟังครับ
tongue
onion onion onion onion

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ: ต้องรู้ปริยัติธรรมอะไรให้น้อยที่สุด แล้วสามารถปฏิบัติธรรมให้

เมื่อ: 04 ม.ค. 2010, 09:54 

ตอบกลับ: 64
แสดง: 9758


tongue กบนอกกะลาเขียน เรื่องปริยัติที่น้อยที่สุด..นี้คุณมหาราชันย์..นำมากล่าวก็คลุมหมดแล้วนี้ครับ.. :b8: แต่.. ให้บอกเทคนิคด้วยนี้..หุ..หุ..หุ..จะกล้า..เล่าไหมละ? ..เดียวเจอ(รถ)สวน..ว่า..ไอ้คนบอกนี้มันได้มรรคได้ผลอะไรบ้างแล้ว..หรืองัย ..?..กล้ามาบอกเทคนิคการปฎิบัติด้วยนะ..อิ..อิ..อิ อโศกะ แสดงความเห...

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ: ศึกษาเรื่อง อัตตา อนัตตา ด้วยภาพ

เมื่อ: 04 ม.ค. 2010, 09:31 

ตอบกลับ: 56
แสดง: 10081


tongue
ปญฺญา ภาวิตา กิมตฺถมนุโภติ ปัญญาเป็นขึ้นแล้วต้องการอะไร
ยา อวิชฺชา สา ปหียติ ความไม่รู้จริงมีอยู่แก่ใจ ความไม่รู้จริงอันนั้นหมดไป

:b8:

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ: ฌาณ น่ากลัวหรือ?

 หัวข้อกระทู้: Re: ฌาณ น่ากลัวหรือ?
เมื่อ: 04 ม.ค. 2010, 08:14 

ตอบกลับ: 124
แสดง: 22028


tongue สติมีหน้าที่เพียงรู้ทันปัจจุบันอารมณ์ สติ ไม่แยกแยะ ดี ชั่ว ดังสติของโจร ที่คุณเช่นนั้นยกมา ปัญญา ที่เกิดตามมา ทั้งสัมมาทิฐิ และ สัมมาสังกัปปะ จึงจะเป็นผู้แยกแยะ ดี ชั่ว ถูก ผิด เพราะฉนั้นถ้าเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าจริงๆ เวลาพูดถึงสติ ต้องกล่าวถึงปัญญาประกอบด้วยเสมอดังตัวอย่าง ให้มีสติ สัมปชัญ...

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ: ทำไม พระอริยะเจ้าบางองค์ไม่ได้ฌานก่อน แก้ไข ให้สมบูรณ์ยิ่ง

เมื่อ: 04 ม.ค. 2010, 08:00 

ตอบกลับ: 75
แสดง: 9336


tongue เจริญปัญญา เจริญธรรม ในโอกาสแห่งปีใหม่ฝรั่ง ทุกๆท่าน กบนอกกะลาเขียน ถ้าจะกล่าวว่า..พระอริยะบางองค์ไม่ได้ญาณ..(ยกเว้นอาสวขยญาณ)..ก็พอจะเชื่อ แต่.. จะมาบอกว่า..พระอริยะบางองค์ไม่ได้ณาน..เชื่อยาก..แล้วปัญญาที่ไปฆ่ากิเลส ที่ชื่อว่า..อาสวขยญาณ..จะเกิดได้ตอนไหนกัน..ถ้าจิตไม่อยู่ในอาการที่นิ่ง.. ที่...

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ: ศึกษาอริยสัจ 4 ด้วยแผ่นภาพ

เมื่อ: 02 ม.ค. 2010, 12:32 

ตอบกลับ: 180
แสดง: 31515


tongue หลับอยู เขียน 1.หากกำหนดลมหายใจ จน รู้สึกว่า หัวใจ สั่นสะเทือน ผมถามแล้ว พระอาจารย์ ท่านบอกว่า กิน อาหาร ที่มีไขมัน มากไป ซึ่งก็จริงครับ มันฝรั่งทอด เอย กุ้งชุปแป้งทอดเอย ๆลๆ ชอบนักแล: smiley 2.แล้วคุณอโศกะรู้ได้ยังไงครับว่า ผมเคยเกิดเป็นพรหม??? ผมไม่มี อมภูมิ หรอกครับ ท่าน แต่ตระหนักว่า ตัวผ...

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ: ฌาณ น่ากลัวหรือ?

 หัวข้อกระทู้: Re: ฌาณ น่ากลัวหรือ?
เมื่อ: 02 ม.ค. 2010, 12:14 

ตอบกลับ: 124
แสดง: 22028


tongue ที่ชื่อว่า มัคคภาวนา ได้แก่ สติปัฏฐาน ๔ สัมมัปปธาน ๔ อิทธิบาท ๔ อินทรีย์ ๕ พละ ๕ โพชฌงค์ ๗ อริยมรรคมีองค์ ๘ ทั้งหมดนี้แหละคือ วิปัสสนาภาวนา เมื่อไหร่ปัญญานำหน้าเมื่อนั้นเป็นวิปัสสนาภาวนา เมื่อไหร่ สติ สมาธิ นำหน้า เมื่อนั้น เป็นสมถะภาวนา แต่ทั้งสมถะและวิปัสสนาเป็นเหตุเป็นปัจจัย อาศัยซึ่งกันแล...

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ: ต้องรู้ปริยัติธรรมอะไรให้น้อยที่สุด แล้วสามารถปฏิบัติธรรมให้

เมื่อ: 02 ม.ค. 2010, 11:51 

ตอบกลับ: 64
แสดง: 9758


tongue เอรากอน เขียน อโศกะ เขียน: tongue กราบเรียนเชิญ นักปริยัติและนักปฏิบัติธรรมทุกท่าน ช่วยเมตตาและกรุณาชี้แนะ ว่า ปริยัติที่น้อยที่สุดแต่สามารถนำไปปฏิบัติให้ถึงโสดาปัตติมรรคได้ จะต้องเรียนรู้อะไรบ้างที่จำเป็นจริงๆ :b8: tongue สวัสดีปีใหม่...นะคะ....ท่านอโศกะ จริง ๆ ไม่งงกับคำถามค่ะ แต่ท่อนที่ขีด...

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ: ต้องรู้ปริยัติธรรมอะไรให้น้อยที่สุด แล้วสามารถปฏิบัติธรรมให้

เมื่อ: 02 ม.ค. 2010, 11:34 

ตอบกลับ: 64
แสดง: 9758


tongue อนุโมทนาสาธุกับท่านมหาราชันย์ ที่มีกรุณานำกระทู้ธรรมสั้นๆมาแนะนำ มีประโยชน์มากครับ อยากเห็นสำนวนอื่น จากบัณฑิตท่านอื่นบ้างครับ อยากเรียนขอให้สั้น เข้าใจง่าย เป็นภาษาชาวบ้าน บอกหลักการปฏิบัติ ง่ายๆ ยิ่งกว่านี้อีก ได้ไหมครับ ตัวอย่างเช่น ธรรมทั้งปวง ไม่ควรยึดมั่นถือมั่น แล้วบอกเทคนิคปฏิบัติว่าท...

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ: ต้องรู้ปริยัติธรรมอะไรให้น้อยที่สุด แล้วสามารถปฏิบัติธรรมให้

เมื่อ: 01 ม.ค. 2010, 16:12 

ตอบกลับ: 64
แสดง: 9758


tongue
กราบเรียนเชิญ นักปริยัติและนักปฏิบัติธรรมทุกท่านช่วยเมตตาและกรุณาชี้แนะ ว่า

ปริยัติที่น้อยที่สุดแต่สามารถนำไปปฏิบัติให้ถึงโสดาปัตติมรรคได้ จะต้องเรียนรู้อะไรบ้างที่จำเป็นจริงๆ

:b8:
tongue

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ: มีแต่เหตุกับผล (โครงการศึกษาธรรมด้วยแผ่นภาพ)

เมื่อ: 01 ม.ค. 2010, 16:01 

ตอบกลับ: 6
แสดง: 1856


tongue วันนี้มาต่อโฉลกธรรมให้สมบูรณ์ เพื่อมอบให้เป็นของขวัญปีใหม่ 2553 แก่กัลยาณมิตรทุกๆท่าน ครับ . ..................โฉลกธรรม เพราะไม่รู้ จึงอยู่เช่น วัวควาย กิน ขี้ สี่ นอน ไป เท่านี้ โกรธ โลภ หลง เต็มกาย ทั่วถ้วน วนว่ายวัฏฏ์สุดลี้ ตราบชั่ว กัปกัลป์ จนกุศลส่งได้ เป็นคน พบพุทธธรรมช่วยดล จิตให้ พลิก...

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ: ศึกษาเรื่อง อัตตา อนัตตา ด้วยภาพ

เมื่อ: 01 ม.ค. 2010, 15:50 

ตอบกลับ: 56
แสดง: 10081


tongue มิจฉาทิฐิ เห็นผิด เป็น อัตตา พาไป อบาย สัมมาทิฐิ เห็นถูกต้อง เป็น อนัตตา พาไป นิพพาน งานของผู้ปฏิบัติธรรมคือ พิสูจน์ อนัตตา ผลที่พึงได้รับจากการพิสูจน์ อนัตตา คือ 1.รู้จัก อัตตา 2.ได้พบ สมุทัย คือเหตุ ของความทุกข์ ความเวียนว่ายตายเกิด 3.เห็นความจริง ตามอริยสัจ 4 4.เห็นสามัญลักษณะ อนิจจัง ทุกข...
เรียงตาม:  
หน้า 2 จากทั้งหมด 19 [ พบ 282 ผลลัพธ์ ]


เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร