วันเวลาปัจจุบัน 19 ก.ย. 2020, 01:15  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


พบ 282 ผลลัพธ์
ผลจากการค้นหา:

เจ้าของ ข้อความ

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ: หินลับมีดปัญญา

 หัวข้อกระทู้: Re: หินลับมีดปัญญา
เมื่อ: 15 ธ.ค. 2009, 10:09 

ตอบกลับ: 83
แสดง: 10264


tongue สวัสดีครับท่านเช่นนั้น และทุกๆท่าน ท่านเช่นนั้น ถาม เมื่ออัตตาก็เป็นธรรม ดังนั้นอัตตาจึงเป็นอนัตตาด้วย เพราะสัพเพธัมมาอนัตตา ถูกหรือเปล่าครับ ถ้าถูก อนัตตา จะเป็นคู่ปรับของอัตตา อย่างไรครับ ถ้าผิด อัตตา ก็ไม่ใช่ธรรม ดังที่ท่านอโศกะเข้าใจหรือเปล่าครับ :b12: อโศกะ ตอบ ท่านเช่นนั้นครับ ถ้าคิดเอา...

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ: ศึกษาอริยสัจ 4 ด้วยแผ่นภาพ

เมื่อ: 15 ธ.ค. 2009, 08:39 

ตอบกลับ: 180
แสดง: 28286


tongue สวัสดีคุณโคตรภู เจริญฌาณ เจริญธรรม ท่านมหาราชันย์ สวัสดีกัลยาณมิตรทุกท่านครับ วันนี้ยังไม่มีโอกาสสนทนา แต่ได้ขออนุญาตคัดลอกข้อธรรมจากครูบาอาจารย์ที่ท่านเฉลิมศักดิ์ไปค้นหามา มาแสดงให้ท่านโคตรภูและท่านที่สนใจลองศึกษาดูก่อนนะครับ บางทีจะได้ช่วยผ่อนคลายความยึดติดในบัญญัติได้บ้างครับ สาธุ พอดีเนื้...

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ: ศึกษาอริยสัจ 4 ด้วยแผ่นภาพ

เมื่อ: 13 ธ.ค. 2009, 16:01 

ตอบกลับ: 180
แสดง: 28286


tongue สวัสดี มีความสุขครับ ท่านมหาราชันย์และเพื่อนกัลยาณมิตรทุกท่าน วันนี้มีโอกาสอันดีที่จะได้สนทนากับท่านมหาราชันย์ต่อ มหาราชันย์ เขียน สวัสดีครับคุณอโศกะ จาก ข้อความนี้ของคุณเป็นการยืนยันความรู้ของคุณอโศกะได้เป็นอย่างดีครับ ว่าคุณอโศกะไม่รู้จักพระพุทธศาสนาที่แท้จริง ความรู้ที่คุณมีเป็นความรู้ผิด ...

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ: ศึกษาอริยสัจ 4 ด้วยแผ่นภาพ

เมื่อ: 13 ธ.ค. 2009, 14:33 

ตอบกลับ: 180
แสดง: 28286


tongue ขอบคุณและอนุโมทนากับคุณโคตรภูในข้อธรรมที่ยกมาเพิ่มเติม สวัสดีกัลยาณมิตรทุกท่าน โคตรภู เขียน ดูกรพราหมณ์ ในพวกภิกษุที่ยังเป็นเสขะยังไม่บรรลุพระอรหัตมรรค ยังปรารถนาธรรมที่เกษมจากโยคะอย่างหาธรรมอื่นยิ่งกว่ามิได้ อยู่นั้น เรามีคำพร่ำสอนเห็นปานฉะนี้ ส่วนสำหรับภิกษุพวกที่เป็นอรหันตขีณาสพ อยู่จบพรหม...

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ: หินลับมีดปัญญา

 หัวข้อกระทู้: Re: หินลับมีดปัญญา
เมื่อ: 13 ธ.ค. 2009, 09:17 

ตอบกลับ: 83
แสดง: 10264


tongue ถ้าเพิ่มความสังเกต พิจารณา(สังกัปปะ) เข้าไปให้ดี ทุกการกระทบสัมผัส เราจะได้เห็นหรือรู้ว่า ธรรมชาติเหล่านี้ มีอยู่และทำงานอยู่เป็นปกติธรรมดาโดยอัตโนมัติ สติ ทำหน้าที่ รู้ทันปัจจุบันอารมณ์ ปัญญาสัมมาทิฐิ ทำหน้าที่ ดู เห็น รู้ ตัวรู้นี้มี 2 อย่าง 1.รู้ตามสัญญา คือสิ่งที่ได้รู้จักมาแล้วในอดีต 2.ร...

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ: หินลับมีดปัญญา

 หัวข้อกระทู้: Re: หินลับมีดปัญญา
เมื่อ: 13 ธ.ค. 2009, 09:13 

ตอบกลับ: 83
แสดง: 10264


tongue เจริญปัญญา เจริญสุขครับ ท่านเช่นนั้น และกัลยาณมิตรทุกท่าน ขอบคุณครับ คุณอโศกะ ที่มาแสดงความรู้เพิ่มเติม การที่ท่านอโศกะ วิปัสสนาเห็นธรรมตามความเป็นจริง ว่าเป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ท่านอโศกะ อาศัยธรรมอะไร และเห็นในธรรมอะไร จึงเห็นธรรมที่ปรากฏว่าเป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา และ เมื่อสัพเพธมฺมาอนั...

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ: หินลับมีดปัญญา

 หัวข้อกระทู้: Re: หินลับมีดปัญญา
เมื่อ: 12 ธ.ค. 2009, 08:31 

ตอบกลับ: 83
แสดง: 10264


ทานเช่นนั้น เขียน พระพุทธองค์ทรงตรัสสอน หรือเปล่าว่า ให้วิปัสสนา เพื่อให้รู้ รูป-นามแยกออกจากกันว่า รูปก็ประการหนึ่ง นามก็ประการหนึ่ง การเจริญวิปัสสนา ถ้าไม่อาจแยกรูป-นาม ออกจากกันได้ก็ไม่อาจเจริญวิปัสสนา ได้-หรือไม่? ท่านอาศัยเหตุอะไร จึงเจริญวิปัสสนา ท่านอาศัยเหตุอย่างไร จึงเจริญอนุปัสสนา สวัสดี ...

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ: ศึกษาอริยสัจ 4 ด้วยแผ่นภาพ

เมื่อ: 11 ธ.ค. 2009, 07:41 

ตอบกลับ: 180
แสดง: 28286


tongue จากเมตตาของคุณโคตรภู พระไตรปิฎก เล่มที่ 14 -------------- ๗. คณกโมคคัลลานสูตร (๑๐๗) [๙๓] ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้- สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่ปราสาทของอุบาสิกาวิสาขา มิคาร มารดา ในพระวิหารบุพพาราม เขตพระนครสาวัตถี ครั้งนั้นแล พราหมณ์คณกะ โมคคัลลานะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคยังที่ประท...

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ: หินลับมีดปัญญา

 หัวข้อกระทู้: Re: หินลับมีดปัญญา
เมื่อ: 11 ธ.ค. 2009, 07:38 

ตอบกลับ: 83
แสดง: 10264


จากเมตตาของคุณโคตรภู :b8: พระไตรปิฎก เล่มที่ 01 พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น เวรัญชกัณฑ์ เรื่องเวรัญชพราหมณ์ [๑] โดยสมัยนั้น พระผู้มีพระภาคพระพุทธเจ้าประทับอยู่ ณ ควงไม้สะเดาที่นเฬรุยักษ์ สิงสถิต เขตเมืองเวรัญชา พร้อมด้วยภิกษุสงฆ์...

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ: ศึกษาอริยสัจ 4 ด้วยแผ่นภาพ

เมื่อ: 11 ธ.ค. 2009, 07:31 

ตอบกลับ: 180
แสดง: 28286


cool คุณโคตรภู เขียน สวัสดีครับคุณอโศกะ ขอนุโมทนากับเจตจำนงของท่านครับ แต่ผมว่าท่านลืมเลื่อนอะไรไปบ้างอย่างนะครับ เส้นทางเดินสำหรับผู้นับถือพุทธศาสนา มีแน่นอนและชัดเจนอยู่แล้วใน คณกโมคัลลานะสูตร (http://larndham.net/cgi-bin/tread.pl?st ... yte=103791) พระ พุทธองค์ตรัสกล่าว ตรัสบอกไว้ชัดเจนแล้ว สำหรั...

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ: หินลับมีดปัญญา

 หัวข้อกระทู้: Re: หินลับมีดปัญญา
เมื่อ: 11 ธ.ค. 2009, 06:27 

ตอบกลับ: 83
แสดง: 10264


tongue tongue สวัสดี มีความสุขและอิ่มเอิบในธรรม ถึงคุณ Walaiporn คุณภยังค์ ท่านมหาราชันย์ อนุโมทนากับจิตเป็นกลางของคุณWalaiporn จากค.ห.ที่อ้างอิงมานี้ และสวัสดีผู้ใฝ่ธรรมทุกท่านครับ Walaiporn เขียน รูป คือ สิ่งที่มากระทบอายตนะ นาม คือ สิ่งที่จิตรู้ ก็แล้วแต่ศัพท์บัญญัตินะ ศึกษามากก็มีความรู้มานำเสนอ...

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ: หินลับมีดปัญญา

 หัวข้อกระทู้: Re: หินลับมีดปัญญา
เมื่อ: 10 ธ.ค. 2009, 16:12 

ตอบกลับ: 83
แสดง: 10264


tongue เจริญสุข เจริญธรรมครับ คุณเช่นนั้น คุณwalaiporn และทุกๆท่าน เป็นพิเศษสำหรับท่านมหาราชันย์ เช่นนั้น เขียน ถ้า รูป - นาม ไม่แยกจากกัน การภาวนานั้นจะเป็น "วิปัสสนึก" ทันที มิใช่ "วิปัสสนาภาวนา" รูป ที่เรียกว่า เป็นท่าน "อโศกะ"........... คืออะไร อาศัยอะไร จึงเกิดรูป...

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ: เรียนรู้ความสัมพันธ์ระหว่างโอวาทปาติโมกข์ กับ บุญกิริยาวัตถุ

เมื่อ: 10 ธ.ค. 2009, 14:52 

ตอบกลับ: 6
แสดง: 2071


tongue จากแผ่นภาพโอวาทปาติโมกข์ และ บุญกิริยาวัตถุ 10 อย่าง ทุกท่านได้สังเกตเห็นไหมครับว่า ประเด็นสำคัญของเรื่องนี้อยู่ตรงไหน ประเด็นสำคัญของกระทู้นี้อยู่ที่ "เอกลักษณ์ของพระพุทธศาสนา" เอกลักษณ์ของพระพุทธศาสนา คือ โอวาทปาติโมกขฃ์ข้อที่ 3 และ บุญกิริยาวัตถุข้อที่ 10 ลองสังเกตดูให้ดีนะครับ :...

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ: หินลับมีดปัญญา

 หัวข้อกระทู้: Re: หินลับมีดปัญญา
เมื่อ: 10 ธ.ค. 2009, 12:54 

ตอบกลับ: 83
แสดง: 10264


tongue เจริญสุข เจริญธรรมครับคุณเอรากอน และทุกๆท่าน สวัสดีมีความสุข สบายๆ ครับท่านมหาราชันย์ วันนี้ขอเริ่มสนทนาพาทีกับคุณเอรากอนก่อนนะครับ หินลับมีดปัญญา (หินลับมีด สติ ปัญญา) เป็นผลการสังเกตการณ์ (สังกัปปะ)จากการปฏิบัติจริง โดยการเฝ้าดู เฝ้าสังเกตพิจารณาเข้าไปในกายและจิต ณ ปัจจุบันขณะ ปัจจุบันอารมณ...

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ: มีแต่เหตุกับผล (โครงการศึกษาธรรมด้วยแผ่นภาพ)

เมื่อ: 10 ธ.ค. 2009, 12:07 

ตอบกลับ: 6
แสดง: 1679


tongue สวัสดีมีความสุขสบายๆ ในโอกาสใกล้ปีใหม่ทุกท่านครับ วันนี้ผมนำคำอธิบายแผ่นภาพ มีแต่เหตุกับผลมาให้ทุกท่านลองพิจารณาดูว่าพอจะมีประโยชน์ทางธรรมบ้างหรือไม่ครับ *********มีแต่เหตุกับผล โลกนี้มีแต่เหตุกับผลเท่านั้น แสดงอยู่ ไม่มี สัตว์ บุคคล ตัวตน เรา เขา มนุษย์ เทวดา พรหม อันใดเลย ความเห็นผิด (มิจฉา...
เรียงตาม:  
หน้า 8 จากทั้งหมด 19 [ พบ 282 ผลลัพธ์ ]


เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร