วันเวลาปัจจุบัน 19 ก.ย. 2020, 10:34  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


พบ 282 ผลลัพธ์
ผลจากการค้นหา:

เจ้าของ ข้อความ

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ: ให้มีสติอยู่ทุกเวลา..รู้กายรู้จิตของตัวเองดีกว่า

เมื่อ: 11 ม.ค. 2010, 10:50 

ตอบกลับ: 6
แสดง: 3456


tongue สงบกาย สงบวาจา สงบจิตให้มีสติอยู่ทุกเวลา ยืนให้มีสติ เดินให้มีสติ ทำอะไรให้มีสติ พูดอะไรให้มีสติ จิตไม่หยุด จิตไม่อยู่ จิตไม่รู้ภายใน รู้ภายนอก รู้ไปทำไม รู้ภายใน รู้กาย รู้จิตของตัวเองดีกว่า ฝึกสติมาดีแล้ว อย่าลืมต่อยอด เจริญปัญญา สังเกต พิจารณา ค้นหาความจริงในกายในจิต ต่อไปด้วยนะครับ คุณ กุ...

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ: ศึกษาปฏิจจสมุปบาทด้วยภาพ

เมื่อ: 11 ม.ค. 2010, 10:29 

ตอบกลับ: 125
แสดง: 20106


tongue เช่นนั้นเขียน การคิดเองเออเองว่า มีการตัดวงจร ของปฏิจจสมุปปาทในระหว่าง ย่อมเป็นความเพ้อเจ้อของนักคิดที่มองปฏิจสมุปปาท โดยลำดับแห่งกาลเวลา อโศกะวิจารณ์ แล้วที่คุณเช่นนั้น คิดเองเออเองว่า ปฏิจจสมุปบาท เป็นแท่ง ไม่เป็นวง เกิดขึ้นในขณะจิตเดียว ตามความเชื่อถือศรัทธาที่มีต่อข้อมูลที่คุณมหาราชันย์ น...

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ: ศึกษาปฏิจจสมุปบาทด้วยภาพ

เมื่อ: 11 ม.ค. 2010, 10:10 

ตอบกลับ: 125
แสดง: 20106


tongue กรัชกาย เขียน ด้วยความเคารพ ขออนุญาตถามคุณอโศกะหน่อยครับ เพราะยังกำกวมที่ว่า ปฏิจจสมุปบาท เหตุ ปัจจัยแห่งการเวียนว่าย และทางออก เช่น "เวียนว่าย" (บอกว่าเวียนว่ายในอะไร หรือ ออกไปจากการเวียนว่ายในอะไรประมาณเนี่ยครับ เอาชัดๆ โดยไม่ต้องตีความ) และคำว่า "ทางออก" หมายถึงอะไรครั...

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ: ความสัมพันธ์ของมรรค ทั้ง 8 ด้วยภาพ

เมื่อ: 10 ม.ค. 2010, 08:18 

ตอบกลับ: 1
แสดง: 1763


tongue การเจริญมรรค 8 นั้น เป็นการเดินตามทางสายกลางที่พระพุทธเจ้าทรงแนะนำ กำชับ และรับรองไว้ ถ้าทำความเข้าใจให้ดีและละเอียดลึกซึ้ง ย่อมเพียงพอแล้วสำหรับ การทำพระนิพพานให้แจ้งในชาตินี้ ทั้งยังจะหมดข้อถกเถียงกันเรื่อง สมถะ กับ วิปัสสนา ไปโดยปริยาย เพราะ การเจริญมรรค 8 เป็น สูตรสำเร็จ ที่มี ปัญญา ศีล ว...

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ: ศึกษาปฏิจจสมุปบาทด้วยภาพ

เมื่อ: 10 ม.ค. 2010, 08:09 

ตอบกลับ: 125
แสดง: 20106


tongue

แล้วนี่ก็อีกรูปหนึ่ง จาก portee.in.th ครับ

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ: ศึกษาปฏิจจสมุปบาทด้วยภาพ

เมื่อ: 10 ม.ค. 2010, 08:07 

ตอบกลับ: 125
แสดง: 20106


tongue
ดูปฏิจจสมุปบาทอีกรูปหนึ่งครับ

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: ปฏิจจสมุปบาท (พระสูตร 3)

เมื่อ: 09 ม.ค. 2010, 11:38 

ตอบกลับ: 28
แสดง: 5093


tongue

“ภิกษุทั้งหลาย ฝ่ายอริยสาวกผู้ได้เรียนรู้ ถูกทุกขเวทนานั้นกระทบเข้าแล้ว ย่อมไม่เศร้าโศก

ไม่คร่ำครวญ ไม่ร่ำไห้ ไม่รำพัน ไม่ตีอกร้องไห้ ไม่หลงใหลฟั่นเฟือน

เธอย่อมเสวยเวทนาทางกายอย่างเดียว ไม่เสวยเวทนาทางใจ”


:b8: :b8: :b8: :b8: :b27: tongue

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ: ต้องรู้ปริยัติธรรมอะไรให้น้อยที่สุด แล้วสามารถปฏิบัติธรรมให้

เมื่อ: 07 ม.ค. 2010, 12:43 

ตอบกลับ: 64
แสดง: 8575


tongue

สาธุกับการแสดงความเห็นของคุณเอรากอนกับคุณกบนอกกะลา

ยังไม่ลงประเด็นดีนะครับ อยากเห็นธรรมมะสั้นๆ และเทคนิคปฏิบัติง่าย เพื่อให้บรรลุโสดาปัตติมรรค จาก กัลยาณมิตรและมหากัลยาณมิตรท่านอื่นๆอีกนะครับ

ขอบพระคุณ อนุโมทนา
:b8: :b8: :b8: :b27:

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ: การยกหลักฐานอ้างพระไตรปิฎก ถ้าไม่ดูอรรถกถา มีโอกาสผิดพลาด

เมื่อ: 07 ม.ค. 2010, 12:31 

ตอบกลับ: 35
แสดง: 8786


tongue ขอให้กำลังใจคุณไวโรจน์มุเนนเถระ อดทนแสดงความเห็นต่อไปนะครับ มหาราชันย์ เขียน การ สัทธาอันเกิดจากการใช้ปัญญา พิสูจน์สัจจะธรรมของพระพุทธเจ้า เป็นสิ่งที่ชอบด้วยเหตุผลครับ พระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญด้วยครับ เช่นทรงสั่งสอนว่าอย่าเชื่อเพราะเป็นศาสดา หรืออาจารย์ หรือตำรา ฯลฯ แต่ใ ห้พิสูจน์ด้วยการปฏิบัติ...

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ: วิธีเจริญจิตภาวนา

 หัวข้อกระทู้: Re: วิธีเจริญจิตภาวนา
เมื่อ: 07 ม.ค. 2010, 11:44 

ตอบกลับ: 10
แสดง: 2153


tongue ข้อธรรมจากหลวงปู่ดุลย์ที่คุณธรรมบุตรยกมาแสดงนั้น เป็นประเด็นธรรมถาคปฏิบัติ อธิบายโดยผู้ปฏิบัติจริง รู้จริงเป็นภาษาพูดธรรมดา มิใช่ภาษาตำรา แต่เปี่ยมไปด้วยเนื้อหา แก่น สาระ และเทคนิคปฏิบัติ เมื่อบวชแล้ว อย่าได้ลังเล อย่าได้หลงลืมที่จะพิสูจน์ธรรม ตามข้อธรรมที่คุณยกมาแสดงนี้ ผลอันยิ่งย่อมจักบังเก...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: อ่านพระไตรปิฏก ๔๕ เล่ม ให้จบภายใน ๙ วัน เป็นพุทธบูชา

เมื่อ: 07 ม.ค. 2010, 11:17 

ตอบกลับ: 15
แสดง: 3221


tongue

ผู้สาธยายมนต์ ย่อมได้ สมาธิ วิริยะ ตบะ ขันติ

ผู้ใคร่ครวญ พิจารณาตามมนต์ ย่อมได้ สุตตและจินตมยปัญญา

ผู้ปฏิบัติตามมนต์ย่อมได้ ภาวนามยปัญญาและ นิพพาน

อนุโมทนา สาธุ

:b8: :b8: :b8: :b8: :b27:

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ: โลกุตตรธรรมทั้งหลายย่อมตั้งอยู่บนรากฐานแห่งโลกิยธรรมทั้งปวง

เมื่อ: 07 ม.ค. 2010, 11:09 

ตอบกลับ: 6
แสดง: 2277


tongue โลกุตตรธรรมทั้งหลายย่อมตั้งอยู่ บนรากฐานแห่งโลกิยธรรมทั้งปวง พระนิโรธรังสีคัมภีรปัญญาจารย์ (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี) วัดหินหมากเป้ง อ.ศรีเชียงใหม่ จ. หนองคาย โลกุตตรธรรมทั้งหลายย่อมตั้งอยู่บนรากฐานแห่งโลกิยธรรมทั้งปวง โพธิปักขิยธรรม ๓๗ ซึ่งจัดเป็นโลกุตตระล้วนๆ ต้องขึ้นต้นที่ รูปนาม คือ กายอันเป...

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ: ฌาณ น่ากลัวหรือ?

 หัวข้อกระทู้: Re: ฌาณ น่ากลัวหรือ?
เมื่อ: 05 ม.ค. 2010, 19:08 

ตอบกลับ: 124
แสดง: 19850


tongue อโศกะ เขียน: สติมีหน้าที่เพียงรู้ทันปัจจุบันอารมณ์ สติ ไม่แยกแยะ ดี ชั่ว ดังสติของโจร ที่คุณเช่นนั้นยกมา ปัญญา ที่เกิดตามมา ทั้งสัมมาทิฐิ และ สัมมาสังกัปปะ จึงจะเป็นผู้แยกแยะ ดี ชั่ว ถูก ผิด เช่นนั้น เขียน สวัสดีครับ ท่านอโศกะ เช่นนั้น ถามครับ ไม่ได้ยกเพื่อแสดงว่า ถูกต้องครับ "สติมีหน้าท...

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ: วิปัสนากรรมฐานกับนั่งสมาธิต่างกันอย่างไรคะ

เมื่อ: 05 ม.ค. 2010, 08:58 

ตอบกลับ: 278
แสดง: 74041


tongue เห็นท่านผู้รู้ 2 ท่านโต้วาทะกันแล้ว เข้าท่าดี ได้เห็นว่าปริยัติที่ไม่ลงตัว หรือไม่ได้สมดุลย์ ทำให้เกิด ความเห็น (ทิฐิ) ที่ต่างกัน เลยเอาทิฐิมาถูกัน เอาชนะคะคานกัน ท่านกรัชกายและท่านเฉลิมศักดิ์ ล้วนเป็นบุคคลากรที่มีประโยชน์ มีคุณค่าต่อชาวโลก และเป็นบุคคลากรที่หายากในยุคสมัยนี้ด้วย มาเปลี่ยนเป็...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ธรรมคุณ 6 ประการ และสุดยอดคำสอนของพระพุทธเจ้า

เมื่อ: 04 ม.ค. 2010, 11:25 

ตอบกลับ: 28
แสดง: 9675


tongue สวากขาโต ภัคควตาธัมโม ธรรมมะ ๆ ที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้วนั้น คืออะไร? ชาวพุทธทุกคนพึงควรจะได้ถามตนเองและตอบคำถามนี้ให้ได้ จำคำตอบให้แม่นยำ เผื่อฝรั่ง คนต่างชาติต่างศาสนามาถาม จะได้ตอบตรงกันเป็นคำเดียวกัน "ธรรมมะ" คืออะไร มีผู้ให้คำจำกัดความไว้ว่า "ธรรมมะคือสิ่งที่เป็นไปตามอำน...
เรียงตาม:  
หน้า 1 จากทั้งหมด 19 [ พบ 282 ผลลัพธ์ ]


เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร