วันเวลาปัจจุบัน 27 ม.ค. 2020, 06:09  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


พบ 58 ผลลัพธ์
ผลจากการค้นหา:

เจ้าของ ข้อความ

 บอร์ด: หนังสือ “อาจาริยธัมโมทยาน” กลุ่มสวนปรัชญาและพุทธธรรม มธ.   หัวข้อ: พระธรรมเทศนา (พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร)

เมื่อ: 01 เม.ย. 2018, 15:54 

ตอบกลับ: 2
แสดง: 1134


อาจาริยธัมโมทยาน http://www.dhammajak.net/board/files/268_1504707544.jpg_161.jpg กลุ่มสวนปรัชญาและพุทธธรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ :b44: :b47: :b44: อ่านหนังสือฉบับเต็มเล่ม ได้ที่นี่ค่ะ >>> http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=6&t=54239

 บอร์ด: หนังสือ “อาจาริยธัมโมทยาน” กลุ่มสวนปรัชญาและพุทธธรรม มธ.   หัวข้อ: พระธรรมเทศนา (พระอาจารย์อ่อน ญาณสิริ)

เมื่อ: 01 เม.ย. 2018, 15:17 

ตอบกลับ: 2
แสดง: 1202


http://www.dhammajak.net/board/files/_11_173.jpg พระธรรมเทศนา ของ พระอาจารย์อ่อน ญาณสิริ ณ วัดป่านิโครธาราม บ้านหนองบัวบาน :b39: ........... วันนี้ครบวันประชุมที่เคยประชุมอบรมกัน หมู่คณะผู้หวังทางพ้นทุกข์ เราต้องตั้งใจฟังเพื่อให้เกิดประโยชน์ เบื้องต้นเราไม่เข้าใจก็ต้องฟัง เข้าใจแล้วก็ต้องฟัง เพื่อจ...

 บอร์ด: ประวัติและปฏิปทาของครูบาอาจารย์   หัวข้อ: หลวงตาผนึก สิริมงฺคโล วัดป่าเขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์

เมื่อ: 01 เม.ย. 2018, 15:15 

ตอบกลับ: 18
แสดง: 4473


http://www.dhammajak.net/board/files/paragraph___9___2_384.jpg ประวัติ หลวงตาผนึก สิริมฺงคโล -------------------------------- หลวงตาผนึก สิริมงฺคโล วัดป่าเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ท่านเป็นพระผู้มีจริยาวัตรเรียบร้อย อ่อนน้อมถ่อมตน มีความเมตตาในการสงเคราะห์ญาติโยมผู้มากราบนมัสการท่านมีอยู่มิได้ขา...

 บอร์ด: ประวัติและปฏิปทาของครูบาอาจารย์   หัวข้อ: หลวงตาผนึก สิริมงฺคโล วัดป่าเขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์

เมื่อ: 01 เม.ย. 2018, 15:15 

ตอบกลับ: 18
แสดง: 4473


http://www.dhammajak.net/board/files/paragraph___4___180.jpg ผู้ตั้งใจไว้งาม งามตลอดสาย -------------------------------- หลวงตาผนึก สิริมงฺคโล แม้ท่านจะเข้าสู่ร่มผ้ากาสาวพัสตร์ อุปสมบทเมื่อวัยชรา แต่ก็นับได้ว่าเป็นผู้ตั้งใจไว้งาม ย่อมได้ชื่อว่า งามตลอดสาย เพราะเป็นการบวชด้วยศรัทธา ความเลื่อมใส ความ...

 บอร์ด: ประวัติและปฏิปทาของครูบาอาจารย์   หัวข้อ: หลวงตาผนึก สิริมงฺคโล วัดป่าเขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์

เมื่อ: 01 เม.ย. 2018, 15:14 

ตอบกลับ: 18
แสดง: 4473


รูปภาพ

:b8: :b8: :b8:

 บอร์ด: ประวัติและปฏิปทาของครูบาอาจารย์   หัวข้อ: หลวงตาผนึก สิริมงฺคโล วัดป่าเขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์

เมื่อ: 16 มี.ค. 2018, 12:45 

ตอบกลับ: 18
แสดง: 4473


http://www.dhammajak.net/board/files/paragraph___21___175.jpeg สิริมงฺคโล รำลึก ที่ระลึกในงานประชุมเพลิง หลวงตาผนึก สิริมงฺคโล วัดป่าเขวาสินรินทร์ อำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ วันอาทิตย์ที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๒ คำปรารภ -------------------------------- หนังสือสิริมงฺคโลรำลึกเล่มนี้ได้จัดทำขึ้นเ...

 บอร์ด: หนังสือ “อาจาริยธัมโมทยาน” กลุ่มสวนปรัชญาและพุทธธรรม มธ.   หัวข้อ: ไตรอาวุธคาถา ๓ ประการ (พระอาจารย์สาม อกิญฺจโน)

เมื่อ: 25 ก.ค. 2017, 12:42 

ตอบกลับ: 2
แสดง: 1287


http://www.dhammajak.net/board/files/268_1500963130.jpg_111.jpg ไตรอาวุธคาถา ๓ ประการ พระธรรมเทศนา ของ พระอาจารย์สาม อกิญฺจโน :b39: ตีณิ อาวุธานิ สุตาวุธํ ปวิเวกาวุธํ ปญฺญาวุธนฺติฯ ........... ต่อแต่นี้ จักแสดงพระธรรมเทศนาในไตรอาวุธกถา พรรณนาธรรมาวุธ ๓ ประการ อันเป็นดังอาวุธสำหรับประหัตประหารเหล่าห...

 บอร์ด: หนังสือ “อาจาริยธัมโมทยาน” กลุ่มสวนปรัชญาและพุทธธรรม มธ.   หัวข้อ: ไตรอาวุธคาถา ๓ ประการ (พระอาจารย์สาม อกิญฺจโน)

เมื่อ: 25 ก.ค. 2017, 12:41 

ตอบกลับ: 2
แสดง: 1287


อาจาริยธัมโมทยาน http://www.dhammajak.net/board/files/268_1504707544.jpg_161.jpg กลุ่มสวนปรัชญาและพุทธธรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ :b44: :b47: :b44: อ่านหนังสือฉบับเต็มเล่ม ได้ที่นี่ค่ะ >>> http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=6&t=54239

 บอร์ด: หนังสือ “อาจาริยธัมโมทยาน” กลุ่มสวนปรัชญาและพุทธธรรม มธ.   หัวข้อ: สุจิณฺโณวาท (พระอาจารย์แหวน สุจิณฺโณ)

เมื่อ: 25 ก.ค. 2017, 12:39 

ตอบกลับ: 2
แสดง: 1271


http://www.dhammajak.net/board/files/paragraph_915.jpg สุจิณฺโณวาท โอวาทของ พระอาจารย์แหวน สุจิณฺโณ :b39: กามกิเลส ........... กามนี้มันหมุนรอบโลก มันเป็นเจ้าโลก กามกิเลสนี้แหละที่ทำให้เกิดสงครามต่อสู้กัน เกิดก็เพราะกาม ตายก็เพราะกาม รักก็เพราะกาม ชังก็เพราะกาม ........... กามทุกอย่างนี้เรียกว่ากาม...

 บอร์ด: หนังสือ “อาจาริยธัมโมทยาน” กลุ่มสวนปรัชญาและพุทธธรรม มธ.   หัวข้อ: สุจิณฺโณวาท (พระอาจารย์แหวน สุจิณฺโณ)

เมื่อ: 25 ก.ค. 2017, 12:39 

ตอบกลับ: 2
แสดง: 1271


อาจาริยธัมโมทยาน http://www.dhammajak.net/board/files/268_1504707544.jpg_161.jpg กลุ่มสวนปรัชญาและพุทธธรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ :b44: :b47: :b44: อ่านหนังสือฉบับเต็มเล่ม ได้ที่นี่ค่ะ >>> http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=6&t=54239

 บอร์ด: หนังสือ “อาจาริยธัมโมทยาน” กลุ่มสวนปรัชญาและพุทธธรรม มธ.   หัวข้อ: พระธรรมเทศนา (พระอาจารย์บุญมา ฐิตเปโม)

เมื่อ: 25 ก.ค. 2017, 12:30 

ตอบกลับ: 2
แสดง: 1364


http://www.dhammajak.net/board/files/_11_346.jpg พระธรรมเทศนา ของ พระอาจารย์บุญมา ฐิตเปโม แสดง ณ พระอุโบสถ วัดโพธิสมภรณ์ จ.อุดรธานี :b44: :b45: :b44: ........... วันนี้ได้มีโอกาส ได้มาแนะนำอบรมสั่งสอน สาธุชนพุทธบริษัทญาติโยมที่มีกุศลจิต ศรัทธาปสาทะในพระพุทธศานาจึงได้พากันมาเข้าวัดฟังธรรม จำศีล และก...

 บอร์ด: หนังสือ “อาจาริยธัมโมทยาน” กลุ่มสวนปรัชญาและพุทธธรรม มธ.   หัวข้อ: พระธรรมเทศนา (พระอาจารย์บุญมา ฐิตเปโม)

เมื่อ: 25 ก.ค. 2017, 12:19 

ตอบกลับ: 2
แสดง: 1364


อาจาริยธัมโมทยาน http://www.dhammajak.net/board/files/268_1504707544.jpg_161.jpg กลุ่มสวนปรัชญาและพุทธธรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ :b44: :b47: :b44: อ่านหนังสือฉบับเต็มเล่ม ได้ที่นี่ค่ะ >>> http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=6&t=54239

 บอร์ด: หนังสือ “อาจาริยธัมโมทยาน” กลุ่มสวนปรัชญาและพุทธธรรม มธ.   หัวข้อ: พระธรรมเทศนา (พระอาจารย์อ่อน ญาณสิริ)

เมื่อ: 25 ก.ค. 2017, 11:55 

ตอบกลับ: 2
แสดง: 1202


อาจาริยธัมโมทยาน http://www.dhammajak.net/board/files/268_1504707544.jpg_161.jpg กลุ่มสวนปรัชญาและพุทธธรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ :b44: :b47: :b44: อ่านหนังสือฉบับเต็มเล่ม ได้ที่นี่ค่ะ >>> http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=6&t=54239
เรียงตาม:  
หน้า 4 จากทั้งหมด 4 [ พบ 58 ผลลัพธ์ ]


เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร