วันเวลาปัจจุบัน 31 มี.ค. 2023, 07:06  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


พบ 4631 ผลลัพธ์
ผลจากการค้นหา:

เจ้าของ ข้อความ

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ความสงบ

 หัวข้อกระทู้: ความสงบ
เมื่อ: 01 มี.ค. 2023, 07:42 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 614


"เอาคำสอนมาใช้หน่อย อย่าเอาทิฏฐิมานะมาใช้กันหลาย มันจะฉิบหาย ละวางกันบ้าง ใครแพ้ใครชนะก็ไม่มีอะไรเป็นของใครซักคน ของแผ่นดิน สมบัติแผ่นดิน ตายแล้วทิ้งไว้ใส่แผ่นดินทั้งนั้นไม่มีใครหอบอะไรไปได้ซักคน" หลวงพ่อสมบูรณ์ กันตสีโล #พระเทพวัชรญาณเวที วัดป่าสมบูรณ์ธรรม อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก ความสะอา...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: สมุทัย

 หัวข้อกระทู้: สมุทัย
เมื่อ: 28 ก.พ. 2023, 07:29 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 634


"...จิตดวงนี้มันพยศ ต้องฝึก ต้องหัด ฝึกจังได่ กะต้องฝึกด้วยการนั่งสมาธิ ภาวนา ปัญญากะได้มาจากการนั่งสมาธินิละ บ่ภาวนาก็บ่รู้ เว้าสู่ฟังกะบ่เข้าใจ ถ้าบ่เคยเฮ็ดเคยภาวนา ถ้าจะเปรียบเทียบให้ง่ายๆ กะคือ เฮาขับรถนิละ ถ้าเฮาเผลอบ่มีสติรถเฮากะสิไปตำเขา เฮาต้องมีสติจดจ่ออยู่กับสิ่งๆ นั้น ฝึกเอา ทำเอา สว...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: บำเพ็ญบุญบารมี

 หัวข้อกระทู้: บำเพ็ญบุญบารมี
เมื่อ: 27 ก.พ. 2023, 06:28 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 587


#เงินไม่สำคัญเสมอไป เงิน.. ซื้อ​ความสนุก​ได้ชั่วครู่ แต่... ซื้อความสุขไม่ได้ เงิน.. ซื้อเพื่อนร่วมทางได้ แต่... ซื้อเพื่อนแท้ไม่ได้ เงิน.. ซื้ออำนาจราชศักดิ์ได้ แต่... ซื้อปัญญาไม่ได้ _____ #หลวงพ่อจรัญ_ฐิตธัมโม วัดอัมพวัน อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี "มิตรที่ดีที่สุด กับศัตรูที่น่ากลัวที่สุด ไม่ได้...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: เจริญเมตตา

 หัวข้อกระทู้: เจริญเมตตา
เมื่อ: 26 ก.พ. 2023, 07:07 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 597


"... ผู้ปฏิบัติธรรมสนใจในธรรม​ วิ่งเข้า หาอรรถหาธรรม​ หาครูหาอาจารย์​ เท่า กับคนไข้วิ่งหาหมอหาหยูกหายา ..!! ... มีหวังที่จะหายกลับมาบ้านได้.. คน ไข้ไม่สนใจกับหยูกกับยากับหมอ​ แต่ ของแสลงฟาดเข้าไปทุกวันๆ​ ไม่นานตาย เป็นอย่างนั้น ...!!" หลวงตามหาบัว_ญาณสัมปันโน วัดป่าบ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธา...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ธาตุทั้ง 4

 หัวข้อกระทู้: ธาตุทั้ง 4
เมื่อ: 25 ก.พ. 2023, 04:45 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 572


การพิจารณาเรื่องความสัมพันธ์กับคนอื่นย่อมนำไปสู่ความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณต่อเรา ส่วนมากเรามักจะมองความสำนึกในบุญคุณของผู้ที่มีอุปการคุณต่อเราว่าเป็นธรรมพื้นฐาน ไม่ใช่เรื่องสูงฟังยากเหมือนอนัตตา แต่ที่จริงแล้วความกตัญญูกตเวทีอันแท้จริงเกิดขึ้นและเข้มแข็งเพราะความเข้าใจในเรื่องอนัตตา คือความระลึก...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: มีเมตตา

 หัวข้อกระทู้: มีเมตตา
เมื่อ: 24 ก.พ. 2023, 05:25 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 540


…การปฎิบัติธรรมนี้ ไม่ได้ต้องการจะไปเปลี่ยนธรรมชาติ .ต้องการจะดับความทุกข์ ที่เกิดจากความหลงของเรา ไปมองว่าธรรมชาติเป็นของเราเท่านั้นเอง .ให้เราคืนทุกอย่างให้เป็นของธรรมชาติไป คืนเงินทอง คืนทรัพย์สมบัติ ข้าวของเงินทอง คืนสามีภรรยา คืนบุตรธิดา .คืนร่างกายของเรา ให้กับธรรมชาติเขาไป แล้วเรา..จะไม่ทุกข์...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: บุญกับกรรม

 หัวข้อกระทู้: บุญกับกรรม
เมื่อ: 23 ก.พ. 2023, 05:44 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 593


การที่ได้เข้าใกล้ครูบาอาจารย์เพียงอย่างเดียว ยังไม่เพียงพอที่จะช่วยให้จิตใจของเราสูงขึ้นมาได้ มันอยู่ที่เราเองแต่ละคน ท่านเป็นเพียงผู้ชี้แนะ ครูบาอาจารย์เอาเรือมาให้ เราต้องเป็นผู้พายเรือ ท่านไม่พายให้เรา ตัวเราเองต้องเป็นผู้พายเรือทวนกระแส ต้องทวนกระแสความอยาก ความเห็นแก่ตัวของกิเลส ด้วยการมองว่า เ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: สิ่งสมมุติ

 หัวข้อกระทู้: สิ่งสมมุติ
เมื่อ: 22 ก.พ. 2023, 06:51 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 516


…สมมุติว่าวันนี้เราจะตาย เราจะต้องทำใจอย่างไร .เราจะทำใจให้สงบได้หรือเปล่า เราจะตัดความรักความชัง ตัดสิ่งที่เรายึดติดยึดถือได้หรือเปล่า ตัดลูกตัดเมีย ตัดทรัพย์สมบัติ ตัดอะไรต่างๆ ได้หรือเปล่า .ถ้าตัดไม่ได้ เวลาตายก็วุ่นวาย ก็ทุกข์มาก ถ้าตัดได้..ก็สงบ .ดังนั้นเราต้องเตรียมตัว ซ้อมไว้ตั้งแต่ที่เรายังไ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ละวาง

 หัวข้อกระทู้: ละวาง
เมื่อ: 21 ก.พ. 2023, 10:30 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 579


ศิ ษ ย์ พ ร ะ ป่ า ๖ ป ร ะ เ ภ ท หลวงปู่เปลี่ยน ปัญญาปทีโป วัดอรัญญวิเวก (บ้านปง) จ.เชียงใหม่ แยกลูกศิษย์ลูกหาสายพระป่าเป็น 6 พวก!! ใครนับถือพระป่าเป็นอาจารย์...ลองเช็กดูว่าตัวเองเป็นศิษย์ประเภทไหน? #ศิษย์พระป่า๖ประเภท ในปัจจุบันนี้ พุทธศาสนิกชนได้หันมาให้ความนิยมทำบุญกับ " #พระป่า " สายพร...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: สร้างความดี

 หัวข้อกระทู้: สร้างความดี
เมื่อ: 20 ก.พ. 2023, 12:26 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 665


#วันพระ ——โลกนี้เป็นโลกสงสาร ความโลภ ความโกหก ไม่จริงต่อกัน กิเลส ความชั่ว เป็นเครื่องมือสังหาร ทำลายให้สัตว์โลกต้อง เวียน ว่าย ตาย เกิด หลงติดอยู่แบบนี้ไม่จบ ไม่สิ้น สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม พวกเราถึงมืดบอด มองไม่เห็นพุทธะตัวจริง ชีวิตตายจากไปแล้วไม่มีอะไรนะ มีแต่กรรมดีและกรรมชั่ว ที่พวกเราพากันสร...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: จิตใจที่สงบ

 หัวข้อกระทู้: จิตใจที่สงบ
เมื่อ: 19 ก.พ. 2023, 06:26 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 604


ไม่ต้องไปปฏิบัติธรรมที่ไหน ดูตัวเรานี่แหละ ทำใจให้สบายๆ ไหว้พระสวดมนต์อยู่ที่บ้านนี่แหละ ปรับจิต ปรับใจ ปรับธาตุ อยู่ที่บ้านนี่แหละ มันไม่ได้ไปที่ไหน กรรมฐานมันอยู่ที่เรา ไม่ได้อยู่ที่ไหน" หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ ..ผู้ที่ได้ทำคุณงามความดีชีวิตก็เป็นมงคล คนเราตั้งแต่เกิดมาตั้งแต่เล็กจนถึงเฒ่าถึงแก่...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: บำเพ็ญ ศีล สมาธิ ปัญญา

 หัวข้อกระทู้: บำเพ็ญ ศีล สมาธิ ปัญญา
เมื่อ: 18 ก.พ. 2023, 06:02 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 660


"...พระศาสนาไม่ใช่โบสถ์ ไม่ใช่วิหาร ไม่ใช่เจดีย์ ไม่ใช่พระพุทธรูปน่ะ พระพุทธศาสนา คือ ความเห็นถูกต้อง เข้าใจถูกต้อง ปฏิบัติถูกต้อง มันถึงจะเป็นพระศาสนา ถ้าทำตามใจตัวเอง ทำตามอารมณ์ตัวเอง ทำตามความรู้สึก มันไม่ใช่ศาสนา ให้เข้าใจนะ ถ้าเราพัฒนาตัวเองในปัจจุบัน มันก็จะต่อยอดเราไปเรื่อย ๆ นะ เราต้อง...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ภูมิจิต ภูมิธรรรม

 หัวข้อกระทู้: ภูมิจิต ภูมิธรรรม
เมื่อ: 17 ก.พ. 2023, 05:13 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 693


“ คิดทางบวก ทางลบ “ ถาม : เดี๋ยวนี้เขานิยมให้คิดในเชิงบวก คิดไปก็ไม่ได้แก้ปัญหา พระอาจารย์ : เพราะเป็นกิเลส อยากได้ ไม่อยากเสีย ถึงแม้จะคิดในเชิงบวกอย่างไร ก็ต้องคิดเผื่อเสียอยู่ดี ไม่อย่างนั้นจะซื้อประกันภัยไว้ทำไม ต้องประกันความเสี่ยงอยู่ดี คิดในเชิงบวกเพื่อไม่ให้ท้อแท้หมดกำลังใจ คิดว่าข้างหน้ายัง...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ความโกรธ

 หัวข้อกระทู้: ความโกรธ
เมื่อ: 16 ก.พ. 2023, 07:26 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 710


" ผญาธรรม ญาปู่ผางเผิ่นว่า กินคือเพิ่นบ่ให้กินคือเผิ่น นอนคือเผิ่น บ่ให้นอนคือเผิ่น นั่งคือเผิ่น บ่ให้นั่งคือเผิ่น อย่างคือเผิ่น บ่ให้ย่างคือเผิ่น เผิ่นให้ผญามา 3 มื้อ บ่มีผุเเปลได้ ปู่นงค์ ปู่จื่อ มื้อที่ 3 เฮาเลยไปเเปล เฮาเเปลว่า กินให้มีพุทโธ นอนให้มีพุทโธ นั่งให้มีพุทโธ ย่างให้มีพุทโธ บ่เเม...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: จิตเป็นสมาธิ

 หัวข้อกระทู้: จิตเป็นสมาธิ
เมื่อ: 15 ก.พ. 2023, 04:58 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 653


ความรักไม่ได้มีไว้ดับทุกข์ บางครั้ง คนแสวงหาความรักเพื่อดับทุกข์อย่างตาบอด คือว่ารู้ว่าตัวเองเป็นทุกข์ แล้วเชื่อว่าความรักจะดับความทุกข์ของตนได้ ถ้าเป็นอย่างนั้นก็น่าจะมีปัญหา เพราะความทุกข์ไม่เคยดับไปด้วยความรัก ความทุกข์ดับไปด้วยการดับอวิชชา ทุกข์ดับเพราะอวิชชาดับ เพราะตัณหาดับ ไม่ใช่เพราะความรัก ...
เรียงตาม:  
หน้า 3 จากทั้งหมด 309 [ พบ 4631 ผลลัพธ์ ]


เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร