วันเวลาปัจจุบัน 20 ต.ค. 2020, 21:41  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


พบ 677 ผลลัพธ์
ผลจากการค้นหา:

เจ้าของ ข้อความ

 บอร์ด: พระพุทธเจ้า   หัวข้อ: วัดป่าพุทธคยา รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย (หลวงพ่อจิ๋ว พุทฺธญาโณ)

เมื่อ: 11 ส.ค. 2020, 08:15 

ตอบกลับ: 3
แสดง: 9327


ขออนุโมทนาสาธุนะครับ
:b8: :b8: :b8:

 บอร์ด: พระพุทธเจ้า   หัวข้อ: พระพุทธศาสนานั้นเป็นศาสนาแห่งความจริง (ท่านเขมานันทะ)

เมื่อ: 11 ส.ค. 2020, 08:15 

ตอบกลับ: 5
แสดง: 1152


ขออนุโมทนาสาธุนะครับ
:b8: :b8: :b8:

 บอร์ด: พระพุทธเจ้า   หัวข้อ: ปฏิปทาวันตรัสรู้ (หลวงปู่จวน กุลเชฏฺโฐ)

เมื่อ: 11 ส.ค. 2020, 08:14 

ตอบกลับ: 7
แสดง: 3511


ขออนุโมทนาสาธุนะครับ
:b8: :b8: :b8:

 บอร์ด: พระพุทธเจ้า   หัวข้อ: พระพุทธเจ้า สิ่งที่เกิดขึ้นได้ยาก (พระอาจารย์ตั๋น ถิรจิตฺโต)

เมื่อ: 11 ส.ค. 2020, 08:14 

ตอบกลับ: 1
แสดง: 597


ขออนุโมทนาสาธุนะครับ
:b8: :b8: :b8:

 บอร์ด: พระพุทธเจ้า   หัวข้อ: ธรรมะที่พระพุทธองค์ทรงสอน “อนาถบิณฑิกเศรษฐี”

เมื่อ: 11 ส.ค. 2020, 08:13 

ตอบกลับ: 4
แสดง: 2550


ขออนุโมทนาสาธุนะครับ
:b8: :b8: :b8:

 บอร์ด: พระพุทธเจ้า   หัวข้อ: สาญจี พระสถูปที่บรรจุพระธาตุแห่งพระอัครสาวก

เมื่อ: 11 ส.ค. 2020, 08:12 

ตอบกลับ: 3
แสดง: 5596


ขออนุโมทนาสาธุนะครับ
:b8: :b8: :b8:

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: กเถกตุกัมยตาปุจฉา

 หัวข้อกระทู้: Re: กเถกตุกัมยตาปุจฉา
เมื่อ: 11 ส.ค. 2020, 08:11 

ตอบกลับ: 1
แสดง: 581


Kiss :b8:

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: แผนภูมิแสดงสมถะวิปัสสนา

เมื่อ: 11 ส.ค. 2020, 08:11 

ตอบกลับ: 24
แสดง: 1098


Kiss :b8:

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: อำนาจของกรรม

 หัวข้อกระทู้: Re: อำนาจของกรรม
เมื่อ: 11 ส.ค. 2020, 08:10 

ตอบกลับ: 1
แสดง: 283


Kiss :b8:

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ ครบรอบปีที่ ๑๗ แห่งการกำเนิดเว็บไซต์ธรรมจักร

เมื่อ: 11 ส.ค. 2020, 08:10 

ตอบกลับ: 2
แสดง: 2760


:b4: :b12: :b16: :b27: :b8:

 บอร์ด: พระประธาน-พระคู่บ้านคู่เมือง ๗๗ จังหวัด   หัวข้อ: “พระบุษยรัตน์” หรือ “พระแก้วหยดน้ำค้าง” วัดมหาธาตุ จ.ยโสธร

เมื่อ: 26 มิ.ย. 2020, 20:42 

ตอบกลับ: 4
แสดง: 731


ขออนุโมทนาครับ :b8: :b16:

 บอร์ด: พระประธาน-พระคู่บ้านคู่เมือง ๗๗ จังหวัด   หัวข้อ: วนอุทยาน “ภูเขาไฟกระโดง (volcano of buriram)”

เมื่อ: 26 มิ.ย. 2020, 20:42 

ตอบกลับ: 3
แสดง: 648


ขออนุโมทนาครับ :b8: :b16:

 บอร์ด: พระประธาน-พระคู่บ้านคู่เมือง ๗๗ จังหวัด   หัวข้อ: “วัดหนัง ราชวรวิหาร” (หลวงปู่เอี่ยม วัดหนัง)

เมื่อ: 26 มิ.ย. 2020, 20:41 

ตอบกลับ: 8
แสดง: 1752


ขออนุโมทนาครับ :b8: :b16:

 บอร์ด: พระประธาน-พระคู่บ้านคู่เมือง ๗๗ จังหวัด   หัวข้อ: บ้านโหล่งขอด อนุสรณ์สถานบรรลุธรรม “หลวงปู่ขาว อนาลโย”

เมื่อ: 26 มิ.ย. 2020, 20:41 

ตอบกลับ: 4
แสดง: 1238


ขออนุโมทนาครับ :b8: :b16:

 บอร์ด: วัดและศาสนสถาน   หัวข้อ: “พระพุทธมหาธรรมราชา” วัดไตรภูมิ จ.เพชรบูรณ์

เมื่อ: 23 มิ.ย. 2020, 21:36 

ตอบกลับ: 4
แสดง: 11823


ขออนุโมทนาครับ :b8: :b16:
เรียงตาม:  
หน้า 4 จากทั้งหมด 46 [ พบ 677 ผลลัพธ์ ]


เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร