วันเวลาปัจจุบัน 21 ต.ค. 2020, 13:51  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


พบ 115 ผลลัพธ์
ผลจากการค้นหา:

เจ้าของ ข้อความ

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: สติกับสมาธิ.....อะไรเกิดก่อน

เมื่อ: 10 ม.ค. 2009, 21:02 

ตอบกลับ: 12
แสดง: 4525


:b8: 1.สติกับสมาธิอะไรเกิดก่อน อะไรเกิดหลังขอรับ ตอบ..พระพุทธเจ้าตรัสว่า "ภิกษุทั้งหลายเธอจงเป็นผู้มีสติ หายใจเข้า จงรู้ว่าเป็นผู้หายใจเข้า เมื่อหายใจออกก็จงรู้ว่าเป็นผู้หายใจออก" นี้เป็นวิธีกรรมฐานก่อนการเกิดสมาธิ...ดังนั้นสติมาก่อนขอรับ 2.มีสติ แต่ไม่มีสมาธิ ได้ไหม ตอบ..สติคือการรู้ตัว /...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: พระพุทธเจ้าตรัสว่า "จงถือว่าเราเป็น " พุทธะ " เถิด"

เมื่อ: 10 ม.ค. 2009, 20:46 

ตอบกลับ: 7
แสดง: 1685


:b8: อ้างถึง..http://www.84000.org/tipitaka/dic/v_seek.php?text=อาสวะ อาสวะ กิเลสที่หมักหมมหรือดองอยู่ในสันดาน ไหลซึมซ่านไปย้อมจิตเมื่อประสบอารมณ์ต่างๆ มี ๓ อย่าง คือ ๑. กามาสวะ อาสวะคือกาม ๒. ภวาสวะ อาสวะคือภพ ๓. อวิชชาสวะ อาสวะคืออวิชชา; อีกหมวดหนึ่งมี ๔ คือ ๑. กามาสวะ ๒. ภวาสวะ ๓. ทิฏฐาสวะ อาสวะค...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: กำลังใจ

 หัวข้อกระทู้: Re: กำลังใจ
เมื่อ: 09 ม.ค. 2009, 21:22 

ตอบกลับ: 1
แสดง: 1533


:b8: ขอพระคุณขอรับในฐานะคนไทยหนึ่งด้วย...ผมคิดว่าน่าจะเข้าธรรมข้อ..สามัคคีธรรม http://www.onec.go.th/publication/4004001/ch0403.htm สามัคคีธรรม หมายถึง การตระหนักในคุณค่าของความร่วมมือกับกลุ่ม และให้การสนับสนุนแก่กลุ่มด้วยกำลังปัญญา กำลังกาย และกำลังใจ ในการประกอบกิจการ ให้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายที่...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: แดนมหามงคล อีกหนึ่งทางเลือกที่ไม่ผิดหวัง

เมื่อ: 09 ม.ค. 2009, 21:14 

ตอบกลับ: 1
แสดง: 8369


:b8: ขอพระคุณมากขอรับ

 บอร์ด: ต้นไม้ในพุทธประวัติ   หัวข้อ: สายหยุด หยุดกลิ่นฟุ้งยามสาย

เมื่อ: 09 ม.ค. 2009, 20:49 

ตอบกลับ: 7
แสดง: 12435


:b8: http://school.obec.go.th/naphopittayakhom/web/linkthree/sayyud.htm การใช้ประโยชน์ ด้านสมุนไพร ส่วนที่ใช้เป็นสมุนไพรและสรรพคุณคือ ราก ต้มน้ำดื่ม แก้ปวดเมื่อย ดอก เข้ายาหอม บำรุงหัวใจ ลำต้นและราก เข้ายาอาบอบรักษาผู้ติดยาเสพติด ข้อมูลวิจัยที่สำคัญ สารสกัดแอลกอฮอล์และน้ำจากดอก ไม่มีฤทธิ์ต้านเชื้อแบ...

 บอร์ด: ต้นไม้ในพุทธประวัติ   หัวข้อ: บัวสวรรค์ สวรรค์บนดินที่เอื้อมถึง

เมื่อ: 09 ม.ค. 2009, 20:47 

ตอบกลับ: 19
แสดง: 19900


:b8: ประโยชน์ใช้เป็นไม้ประดับ ใบเขียวตลอดปีช่วยให้บ้านดูร่มรื่นเย็นสบาย เยื่อไม้ใช้ทำด้าย น้ำจากก้านดอกอ่อนหมักแล้วกลั่นรับประทาน บำรุงโลหิต และบำรุงธาตุ ลำต้นที่ตรงของเขาใช้ได้ดีสำหนับการก่อสร้าง ในสมัยโบราณ ชาวอินเดียนแดงใช้ใบต้มทำยาแก้พิษจากการถูกธนูพิษยิง และแก้พิษไข้ แก้หวัด ที่มีประโยชน์ที่สุด...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ชีวิตที่มีคุณภาพ หมายถึงชีวิตแบบใด

เมื่อ: 06 ม.ค. 2009, 18:49 

ตอบกลับ: 4
แสดง: 3000


:b8: ชีวิตที่มีคุณภาพของชาวพุทธ ...ตามความคิดเห็นส่วนตัวคิดว่าน่าจะศึกษาและเข้าใจไปด้วย..ดังนี้ครับ ธรรมคุ้มครองโลก 2 1. หิริ (ความอายบาป, ละอายใจต่อการทำชั่ว) moral shame 2. โอตตัปปะ (ความกลัวบาป, เกรงกลัวต่อความชั่ว) moral dread ธรรรมทำให้งาม 2 1.ขันติ(ความอดทน,อดได้ทนได้เพื่อบรรลุความดีงามและความ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: กรุณาฟังให้ถึงใจ เพราะเขียนด้วยความถึงใจ ....ก่อนชีวิตจะสิ้น

เมื่อ: 05 ม.ค. 2009, 22:35 

ตอบกลับ: 5
แสดง: 2059


:b8: ถ้าเวลาผมจะตาย แล้วมีพระสุปฏิปันโนมาเตือนสติให้ จะเป็นมหากุศลมาก แต่ ผมคงไม่มีบุญถึงขนาดนั้น.....(ผมก็ด้วยคนครับ) :b2: http://www.palungjit.com/smati/books/index.php?cat=149 ว่าด้วย..วิธีฝึกกรรมฐาน ผมไม่อยากประมาท ก็ศึกษาวิธีฝึกกรรมฐานเพื่อตั้งรับ..จิตสุดท้าย ขอบพระคุณ..ท่านตรงประเด็น..ที่เมตตา...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: อยากถามความคิดเห็นเรื่องทรงเจ้าเข้าทรงค่ะ

เมื่อ: 05 ม.ค. 2009, 21:48 

ตอบกลับ: 5
แสดง: 1910


:b8:

น่าจะพิสูจน์ได้ว่าร่างทรงจริงไม่จริงโดยแสงออร่าครับ ผมคิดเองครับอาจมีส่วนผิดพลาดต้องขออภัยครับ...สำหรับส่วนตัวแล้วมีพระรัตนตรัยเป็นที่พี่งครับเลยไม่ได้ค่อยจะมีความรู้เรื่องร่างทรงครับ

:b8: เจริญในธรรม

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: หลักการดูและเห็นทางจิต หลวงพ่อพุทธทาส

เมื่อ: 05 ม.ค. 2009, 17:52 

ตอบกลับ: 78
แสดง: 9374


:b8:
ขอบคุณครับ คุณwalaiporn ที่กรุณาต่อยอดทางปัญญาให้
:b44: :b8: เจริญในธรรม

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ก่อกรรม = ก่อเวร + ก่อกรรม แต่ก่อเวร อาจจะไม่ได้ก่อกรรมก็ได้

เมื่อ: 05 ม.ค. 2009, 17:46 

ตอบกลับ: 4
แสดง: 1454


:b8:
ขอบพระคุณครับ ที่กรุณาชี้แจงให้เข้าใจมากขึ้น
:b8: เจริญในธรรม

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ว่าด้วยเรื่องของหลักการศรัทธาเชื่อมั่นครับ

เมื่อ: 04 ม.ค. 2009, 22:08 

ตอบกลับ: 44
แสดง: 8053


:b8: ต้องขอออกตัวก่อนอื่นครับ คือผมเป็นพุทธแต่กำเนิดแต่เพิ่งเริ่มเข้ามาศึกษาเพื่อหาแก่นของพระศาสนา และขออนุญาตชี้แจงตามความเข้าใจดังนี้ครับ 1.ศาสนาพุทธที่ผมน้อมรับสถิตไว้ประจำใจด้วยศัรทธาแรงกล้า ได้กล่าวไว้ว่า มนุษย์แบ่งเป็นบัว4เหล่า ดังนั้นพระพุทธองค์จึงแบ่งการธรรมไว้ ตั้งแต่ พื้นๆคือใช่ศัรทธาเป็นพ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: หลักการดูและเห็นทางจิต หลวงพ่อพุทธทาส

เมื่อ: 04 ม.ค. 2009, 19:36 

ตอบกลับ: 78
แสดง: 9374


:b8: อ้างถึง http://www.84000.org/tipitaka/dic/v_seek.php?text=วิปัสสนา ผลการค้นหาที่ 2/9 วิปัสสนา ความเห็นแจ้ง คือเห็นตรงต่อความเป็นจริงของสภาวธรรม; ปัญญาที่เห็นไตรลักษณ์อันให้ถอนความหลงผิดรู้ผิดในสังขารเสียได้, การฝึกอบรมปัญญาให้เกิดความเห็นแจ้งรู้ชัดภาวะของสิ่งทั้งหลายตามที่มันเป็น ผลการค้นหาที่ ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ก่อกรรม = ก่อเวร + ก่อกรรม แต่ก่อเวร อาจจะไม่ได้ก่อกรรมก็ได้

เมื่อ: 04 ม.ค. 2009, 19:01 

ตอบกลับ: 4
แสดง: 1454


:b8: http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=4&t=19058 กรรม เป็นเพียงส่วนหนึ่งในกระบวนการแห่งปฏิจจสมุปบาท ซึ่งเห็นได้ชัดเมื่อแยกส่วนในกระบวนการ นั้นออกเป็น 3 วัฏฏะ คือ กิเลส กรรม วิบาก สรุปเนื้อหา : กรรมเป็นการกระทำที่มีทั้งดีและไม่ดี ส่วน เวรเป็นอารมณ์มีไม่ดีอย่างเดียว จากกระทู้ของคุณพล...

 บอร์ด: กฎแห่งกรรม   หัวข้อ: จะบาบไหมช่วยดูให้หน่อย

เมื่อ: 03 ม.ค. 2009, 19:55 

ตอบกลับ: 5
แสดง: 2944


:b8:

ตอบตามความคิดเห็นไม่มี web อ้างอิง
คำถาม : จะบาปไหม
คำตอบ : ไม่น่าจะบาป :b6: แต่ถ้าเป็นผม..ผมจะเอาไปให้โรงพยาบาลสัตว์หรือไม่ก็บอกแม่ให้แมวไปรักษาครับ ถ้าผมไม่มีตังค์ เพราะจะได้รักษามัน (คิดว่าคงทรมานเพราะคงเจ็บน่าดู..ถ้าเป็นตัวเราคงแย่อะครับ)

:b8: เจริญในธรรม
เรียงตาม:  
หน้า 6 จากทั้งหมด 8 [ พบ 115 ผลลัพธ์ ]


เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร