วันเวลาปัจจุบัน 20 ต.ค. 2020, 10:53  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


พบ 115 ผลลัพธ์
ผลจากการค้นหา:

เจ้าของ ข้อความ

 บอร์ด: ความรัก-ผูกพัน-พลัดพราก   หัวข้อ: ขอคำปรึกษาด้วยคน

 หัวข้อกระทู้: Re: ขอคำปรึกษาด้วยคน
เมื่อ: 10 มี.ค. 2009, 19:00 

ตอบกลับ: 7
แสดง: 2927


:b8: ขอบพระคุณทุกท่านที่ให้คำแนะนำดีๆครับ

คือผมมาปิดกระทู้ครับ
..
อีกอย่างตอนนี้ผมเห็นทางกลับบ้านแห่งดวงจิต(สงบ) ของผมเจอแล้วครับถึงแม้ยังต้องเดินอีกนาน แต่ก็มีแสงธรรมส่องให้ไม่หลงทางแล้วครับ
...

เจริญในธรรมยิ่งๆขึ้นครับทุกท่าน :b8:

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: อารมณ์อันเดียว นั้น... เป็นฉันใด

เมื่อ: 01 มี.ค. 2009, 19:21 

ตอบกลับ: 13
แสดง: 2327


:b8:

ขออัญเชิญคุณพระศรีรัตนตรัยคุ้มครองท่านผู้รู้..ตรงประเด็น...ให้สุขภาพแข็งเรง

:b8: :b8:

 บอร์ด: การสวดมนต์ คาถา และฟังธรรม   หัวข้อ: คำสมาทานศีล ๕

 หัวข้อกระทู้: Re: คำสมาทานศีล ๕
เมื่อ: 26 ก.พ. 2009, 19:02 

ตอบกลับ: 2
แสดง: 7028


:b8: :b8: :b8:

 บอร์ด: วันโกน-วันพระ   หัวข้อ: คำสมาทานศีล ๕

 หัวข้อกระทู้: Re: คำสมาทานศีล ๕
เมื่อ: 26 ก.พ. 2009, 19:02 

ตอบกลับ: 3
แสดง: 935


:b8: :b8: :b8:

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ: ลักษณะของจิตที่เป็นสมาธิ

เมื่อ: 25 ก.พ. 2009, 20:34 

ตอบกลับ: 8
แสดง: 3651


:b8: :b8: :b44: คุณภาพจิต...แข็งแรง//ราบเรียบสงบ//ใส่กระจ่าง//นุ่มนวลควรแก่งาน สัมมาสมาธิ 1. สงัดจากกามทั้งหลาย สงัดจากอกุศลทั้งหลาย บรรลุปฐมฌาน ซึ่งมีวิตก มีวิจาร มีปีติและสุข เกิดแต่วิเวก อยู่ 2. บรรลุทุติยฌาน ซึ่งมีความผ่องใสแห่งจิตในภายใน มีภาวะใจเป็นหนึ่งผุดขึ้น ไม่มีวิตก ไม่มีวิจาร เพราะวิตกวิ...

 บอร์ด: การสวดมนต์ คาถา และฟังธรรม   หัวข้อ: ปัจฉิมพุทโธวาทปาฐะ

 หัวข้อกระทู้: Re: ปัจฉิมพุทโธวาทปาฐะ
เมื่อ: 25 ก.พ. 2009, 20:15 

ตอบกลับ: 1
แสดง: 4921


:b8: :b8: :b44:

วะยะธัมมา สังขารา, สังขารทั้งหลาย มีความเสื่อมไปเป็นธรรมดา,


:b8: :b8: เจริญในธรรม

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: อารมณ์อันเดียว นั้น... เป็นฉันใด

เมื่อ: 25 ก.พ. 2009, 20:05 

ตอบกลับ: 13
แสดง: 2327


:b8: :b44: :b44:คือ จิตที่เป็นกลาง(อุเบกขา) จิตที่เป็นหนึ่ง(เอกัคคตา) ไม่ไหลไปกับอารมณ์ที่น่าชอบใจ-ไม่ชอบใจ ด้วยมีความตั้งมั่นชอบ(สัมมาสมาธิ) นุ่มนวลควรแก่การงาน(สมาหิโต) เอื้อต่อการรู้ธรรมตามที่เป็นจริง


:b8: :b8: เจริญในธรรม

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ความทุกข์เป็นของใคร?

 หัวข้อกระทู้: Re: ความทุกข์เป็นของใคร?
เมื่อ: 21 ก.พ. 2009, 18:40 

ตอบกลับ: 15
แสดง: 3372


:b8:

ทุกข์ เป็น ของ ใจ .....

:b8: เจริญในธรรม

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ: สำคัญที่สติ : พระโพธิญาณเถร (หลวงพ่อชา สุภทฺโท)

เมื่อ: 15 ก.พ. 2009, 19:18 

ตอบกลับ: 4
แสดง: 3541


:b8: :b8: :b8:

 บอร์ด: ในหลวงกับพระสุปฏิปันโน   หัวข้อ: ...‘อริยสัจ’ จากพระราชดำรัส ‘ในหลวง’...

เมื่อ: 15 ก.พ. 2009, 19:12 

ตอบกลับ: 5
แสดง: 2706


:b8:

:b8: เรารักนายหลวง :b8: :b8:

:b8:

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: เรื่อง การแก้ทุกข์และการพัฒนาใจ

เมื่อ: 15 ก.พ. 2009, 19:07 

ตอบกลับ: 2
แสดง: 1422


:b8: :b8: :b8:

 บอร์ด: การสวดมนต์ คาถา และฟังธรรม   หัวข้อ: เทวดา กับ การสวดมนต์ (หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม)

เมื่อ: 15 ก.พ. 2009, 18:21 

ตอบกลับ: 14
แสดง: 17917


:b8: :b8: :b8:

 บอร์ด: หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม (พระธรรมสิงหบุราจารย์)   หัวข้อ: เทวดา กับ การสวดมนต์ (หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม)

เมื่อ: 15 ก.พ. 2009, 18:21 

ตอบกลับ: 12
แสดง: 2189


:b8: :b8: :b8:

 บอร์ด: กฎแห่งกรรม   หัวข้อ: “เทวดา” กับ “การสวดมนต์” (หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม)

เมื่อ: 15 ก.พ. 2009, 18:21 

ตอบกลับ: 16
แสดง: 1887


:b8: :b8: :b8:

 บอร์ด: ต้นไม้ในพุทธประวัติ   หัวข้อ: กิน ‘สมอ’ ดีเสมอ

 หัวข้อกระทู้: Re: กิน ‘สมอ’ ดีเสมอ
เมื่อ: 15 ก.พ. 2009, 17:32 

ตอบกลับ: 6
แสดง: 9412


:b8: :b8: กราบขอบพระคุณท่านอริยชนครับ...วันก่อนpostเรื่องหลวงตาบัวและ ปะweb ผมไปอ่านมาดีมากเลย... :b44: :b12: สมอเป็นยาน่าว่าจะขมนะครับ..ถ้าแข็งแรงดีก็อย่าไปชิมเลยครับมันเป็นยา ลางเนื้อ ชอบลางยา ท่านว่าไว้ เมื่อเจ็บไข้ ทุกคน คิดถึงหมอ พอหายไข้ คนไข้ สบายพอ ชื่อหมอก็ หายพราก จากความจำ :b12: :b8: เจริ...
เรียงตาม:  
หน้า 2 จากทั้งหมด 8 [ พบ 115 ผลลัพธ์ ]


เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร