วันเวลาปัจจุบัน 28 ก.พ. 2020, 19:43  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


พบ 864 ผลลัพธ์
ผลจากการค้นหา:

เจ้าของ ข้อความ

 บอร์ด: หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม (พระธรรมสิงหบุราจารย์)   หัวข้อ: วิธีทำสมาธิแบบง่ายๆ (หลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม)

เมื่อ: 18 พ.ย. 2012, 10:42 

ตอบกลับ: 3
แสดง: 823


http://www.dhammajak.net/gallery/albums/userpics/%CB%C5%C7%A7%BE%E8%CD%A8%C3%D1%AD%20%B0%D4%B5%B8%D1%C1%E2%C1.jpg วิธีทำสมาธิแบบง่ายๆ โดย หลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม วัดอัมพวัน ต.บ้านแป้ง อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี ทำสมาธิเพื่อให้จิตสงบ มีพลัง มีประโยชน์ในปัจจุบัน คือทำให้ใจสบาย คลายทุกข์ หนักแน่นมั่นคง อารมณ...

 บอร์ด: ความรัก-ผูกพัน-พลัดพราก   หัวข้อ: รักทรมาน

 หัวข้อกระทู้: รักทรมาน
เมื่อ: 18 พ.ย. 2012, 10:41 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 1890


ถาม: “ทำไมนะเราถึงได้รักคนที่ไม่รักเราได้มากขนาดนี้ หรือเป็นเพราะเคยมีเวรกรรมต่อกันทำให้ตัดใจไม่ได้สักทีมีแต่ความทรมานในใจ?” ตอบ: จะเพราะกรรมเวรอะไรที่รักเขาน่ะเรื่องนึง ยกไว้ก่อน พี่ไม่มีญาณทัศนะพอจะตอบได้ แต่ที่ตอบได้คือ ที่ทรมานใจน่ะ ทำกรรมของตัวเองอยู่แท้ๆเลยนะ คนเราเลือกไม่ได้หรอก ว่าจะรักหรือไ...

 บอร์ด: ความรัก-ผูกพัน-พลัดพราก   หัวข้อ: ปฏิบัติธรรมอย่างไรจึงแก้ความร้อนรุ่มใจในรักได้ (ดังตฤณ)

เมื่อ: 18 พ.ย. 2012, 10:40 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 2037


ถาม - ดิฉันมีคนมาชอบพอเยอะ แต่ละคนก็ตามใจและเอาใจสารพัด ช่วงหลังเหมือนเด็กที่ถูกตามใจจนเหลิง ทำให้ใจเราร้อนรุ่ม อ่อนไหวง่าย แล้วก็ไม่อยากทนอะไรสักอย่างเดียว กลายเป็นคนทุกข์หนัก สำคัญกว่าอะไรคือรักที่เราคิดว่าใช่ก็ไม่ได้เป็นสุขนัก เมื่อมาอ่านหนังสือธรรมะจึงเริ่มอยากปฏิบัติธรรม แต่ก็เกิดอุปสรรคอีก เพ...

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ: สติระลึกรู้อะไร ? : พระภาวนาเขมคุณ (เขมรํสี ภิกขุ)

เมื่อ: 08 พ.ย. 2012, 16:04 

ตอบกลับ: 3
แสดง: 1405


http://www.dhammajak.net/gallery/albums/userpics/normal_%BE%C3%D0%A4%C3%D9%E0%A1%C9%C1%B8%C3%C3%C1%B7%D1%B5%203.jpg “สติระลึกรู้อะไร ?” พระภาวนาเขมคุณ (เขมรํสี ภิกขุ) สำนักวิปัสสนากรรมฐาน วัดมเหยงคณ์ ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา นมตฺถุ รตนตฺยสส ขอถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย ขอความ...

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: การสร้างกุศลผลบุญให้แก่ตัวเอง (หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม)

เมื่อ: 08 พ.ย. 2012, 15:15 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 1111


http://i2.photobucket.com/albums/y20/namsirin/1-3.jpg การสร้างกุศลผลบุญให้แก่ตัวเอง วันนี้เป็นวันธรรมสวนะ เป็นวันที่พุทธบริษัท ทั้งฝ่ายบรรพชิตและคฤหัสถ์ มาสร้างกุศลด้วยทาน ศีล และภาวนา เป็นการสร้างกุศลให้แก่ชีวิตของตน การสร้างกุศลผลบุญให้แก่ตัวเองนั้น มีหลักปฏิบัติอยู่ ๓ ประการคือ ทาน ศีล ภาวนา การ...

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ: การรักษาสติ (สมเด็จพระญาณสังวรฯ)

เมื่อ: 08 พ.ย. 2012, 15:15 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 905


http://www.dhammajak.net/gallery/albums/userpics/normal_%CA%C1%E0%B4%E7%A8%BE%C3%D0%CA%D1%A7%A6%C3%D2%AA%20%28%E0%A8%C3%D4%AD%20%CA%D8%C7%B1%DA%B2%E2%B9%29.jpg ความคิดสำคัญนัก แต่สติก็สำคัญที่สุด เพราะต้องมีสติจึงจะรู้ทันความคิดของตนว่าเป็นไปอย่างไร คิดปรุงแต่งไปให้ความโลภเกิด หรือให้ความโกรธเกิด ห...

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ: สติ (หลวงปู่ขาว อนาลโย)

 หัวข้อกระทู้: สติ (หลวงปู่ขาว อนาลโย)
เมื่อ: 04 พ.ย. 2012, 22:49 

ตอบกลับ: 1
แสดง: 2444


http://www.dhammajak.net/gallery/albums/userpics/normal_%CB%C5%C7%A7%BB%D9%E8%A2%D2%C7%20%CD%B9%D2%C5%E2%C2%202.jpg สติ โดย หลวงปู่ขาว อนาลโย วัดถ้ำกองเพล เมษายน ๒๕๑๑ ต.โนนทัน อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู การฟังธรรมก็เหมือนกับการประกอบทัพสัมภาระคือเตรียมเครื่องสัมภาระทั้งหลายเพื่อจะลงมือทำการทำงาน ครั้นเต...

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ: หลักการทำสมาธิเบื้องต้น (สมเด็จพระญาณสังวรฯ)

เมื่อ: 04 พ.ย. 2012, 22:48 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 971


http://www.dhammajak.net/board/files/__5_528.jpg หลักการทำสมาธิเบื้องต้น พระนิพนธ์ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก สมาธินี้ได้มีอยู่ในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเป็นอันมาก ในสิกขาสามก็คือ ศีล สมาธิ ปัญญา ในมรรคมีองค์แปดก็มีสัมมาสมาธิเป็นข้อสุดท้าย และในหมวดธรรมทั้งหลายก็มีสมาธิรวมอ...

 บอร์ด: ความรัก-ผูกพัน-พลัดพราก   หัวข้อ: “เมื่ออกหัก” : พระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก

เมื่อ: 04 พ.ย. 2012, 22:46 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 1825


http://www.dhammajak.net/gallery/albums/userpics/%BE%C3%D0%CD%D2%A8%D2%C3%C2%EC%C1%D4%B5%AB%D9%E2%CD%D0%20%A4%E0%C7%CA%E2%A1.jpg เมื่อไม่มีใครรัก แม้แต่ตัวเองก็ยังเกลียดชังตัวเอง บางคนถึงขั้นอยากฆ่าตัวตาย ควรจะทำอย่างไร ? ๑. หาที่สงบสติ ให้เวลากับตัวเอง ทำความเข้าใจกับตัวเองให้ถ่องแท้ ๒. พึงเข้าใจว...

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ: เทคนิคการเข้าฌาน

 หัวข้อกระทู้: เทคนิคการเข้าฌาน
เมื่อ: 19 ต.ค. 2012, 23:08 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 3087


เข้าเรื่องกันดีกว่าครับ ... เด็กมักนั่งสมาธิได้ดีกว่าผู้ใหญ่ ... เพราะเด็กบางคนทำตามโดยซื่อ และบางคนมีนิสัยไม่วอกแวก และไม่มีเรื่องให้กลุ้ม หลายครั้งที่เมื่อก่อนตอนผมยังเด็ก ครูให้นุ่งสมาธิหน้าห้อง ก่อนเข้าชั้นเรียนในตอนบ่าย (คิดว่าหลายโรงเรียนคงเป็นอย่างนี้ : โรงเรียนประถมศึกษา สมัยเมื่อ พ.ศ. 2536 ...

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ: วิธีการฝึกนั่งสมาธิ (ฌาน) หลวงปู่สรวง ปริสุทฺโธ

เมื่อ: 19 ต.ค. 2012, 23:08 

ตอบกลับ: 1
แสดง: 5506


รูปฌาณ ๔ ในการปฏิบัติธรรมตามแบบสมถวิปัสสนานั้น ขอให้ศิษย์ทุก ๆ คนพึงทำความเห็นและทำความเข้าใจให้ถูกต้องเสียก่อน คือ ก่อนที่ปฎิบัติกรรมฐาน จำเป็นจะต้องรักษาศีลห้าให้ได้ เมื่อมีศีลห้าแล้วก็เริ่มปฏิบัติได้ ในการปฏิบัติเบื้องต้นจะต้องฝึกหัดทำฌาน (ชาน) ซึ่งเป็นการทำสมาธิแบบหนึ่ง และมีขั้นตอนวิธีการปฏิบัต...

 บอร์ด: กฎแห่งกรรม   หัวข้อ: พ่อแม่ทำบาปอกุศล บุตรธิดารับเคราะห์แทนจริงหรือ ??

เมื่อ: 08 ต.ค. 2012, 23:48 

ตอบกลับ: 4
แสดง: 6282


http://www.dhammajak.net/board/files/234_197.jpg กรรมมีจริง ผลของกรรมมีจริง พ่อแม่ทำบาปอกุศล บุตรธิดารับเคราะห์แทนจริงหรือ ?? สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน) สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ ๑๙ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ------- “กรรมมีจริง ผลของกรรมมีจริง” “กรรมดีให้ผลดีจริง ...

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: ความตายเหมือนเปลี่ยนรถ (พระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก)

เมื่อ: 08 ต.ค. 2012, 23:48 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 1084


http://i2.photobucket.com/albums/y20/namsirin/car.jpg ปัญญา คือ อะไร ปัญญา คือ ความรอบรู้ในขันธ์ 5 รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ตามความเป็นจริง เช่นเมื่อพิจารณากาย ก็รู้ว่า กายไม่ใช่ตัว ไม่ใช่ตน ไม่ใช่เรา ไม่ใช่ของเรา กายเป็นเพียงวัตถุก้อนหนึ่ง แยกต่างหากจากจิต เหมือนรถกับคนขับรถ ถ้ามีปัญญาเห็นอย่...

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ: อานิสงส์ที่เราเจริญพระกัมมัฏฐาน (หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม)

เมื่อ: 08 ต.ค. 2012, 23:47 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 1476


http://dhammajak.net/gallery/albums/userpics/%CB%C5%C7%A7%BE%E8%CD%A8%C3%D1%AD%20%B0%D4%B5%B8%C1%DA%E2%C1.jpg อานิสงส์ที่เราเจริญพระกัมมัฏฐาน เราได้ของเราเองไม่ใช่คนอื่นได้ กัมมัฏฐานทำคนให้ฉลาด ให้หลักความจริงใจ รู้จักชีวิตประจำวันว่า ควรทำอะไร ไม่ใช่ไปนั่งเพียงสวรรค์นิพพาน นั่งให้ญาณ ๑๖ เกิด กัมมั...

 บอร์ด: หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม (พระธรรมสิงหบุราจารย์)   หัวข้อ: อานิสงส์ที่เราเจริญพระกัมมัฏฐาน (หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม)

เมื่อ: 08 ต.ค. 2012, 23:47 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 483


http://dhammajak.net/gallery/albums/userpics/%CB%C5%C7%A7%BE%E8%CD%A8%C3%D1%AD%20%B0%D4%B5%B8%C1%DA%E2%C1.jpg อานิสงส์ที่เราเจริญพระกัมมัฏฐาน เราได้ของเราเองไม่ใช่คนอื่นได้ กัมมัฏฐานทำคนให้ฉลาด ให้หลักความจริงใจ รู้จักชีวิตประจำวันว่า ควรทำอะไร ไม่ใช่ไปนั่งเพียงสวรรค์นิพพาน นั่งให้ญาณ ๑๖ เกิด กัมมั...
เรียงตาม:  
หน้า 5 จากทั้งหมด 58 [ พบ 864 ผลลัพธ์ ]


เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร