วันเวลาปัจจุบัน 14 ส.ค. 2020, 13:02  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


พบ 864 ผลลัพธ์
ผลจากการค้นหา:

เจ้าของ ข้อความ

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: บุญญาพาชีวิตรอด (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)

เมื่อ: 02 ธ.ค. 2012, 17:58 

ตอบกลับ: 3
แสดง: 1484


พระศาสดาก็ทรงชี้แจงแนะนำสั่งสอนให้ผู้ฟังทั้งหลายนั้น ได้คิดได้พิจารณาอย่างนี้แหละ แต่ถ้าผู้ใดฟังแล้วไม่เอาไปคิดไปพิจารณา ผู้นั้นก็จะไม่เห็นโทษแห่งกามคุณตามที่พระศาสดาทรง แสดงไว้ แม้บุคคลผู้ที่มากไปด้วยความโกรธก็เหมือนกันแหละ ถ้าหากว่าตนของตนเองไม่พิจารณาให้เห็นโทษแห่งความโกรธนั้น มันก็ละความโกรธไม่ไ...

 บอร์ด: หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ (พระสุธรรมคณาจารย์)   หัวข้อ: ปกิณณะธรรม (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)

เมื่อ: 02 ธ.ค. 2012, 17:58 

ตอบกลับ: 2
แสดง: 1062


จรจัด แต่คนส่วนมากแย่จริงๆ ไม่ยอมที่จะข่มจิต เพ่งจิตให้เข้าถึงความสงบ มีแต่ยอมตกเป็นทาสของตัณหา ปล่อยจิตให้ฟุ้งไปภายนอกอยู่อย่างนั้น และจะไม่ให้มันเกิดอีกทำอย่างไร แล้วผู้ที่ยึดอารมณ์แต่ภายนอกจนตลอดถึงวันตายอย่างนี้ ตายก็เอาไปไหนไม่ได้ แล้วจิตก็วกเวียนอยู่กับสิ่งที่ตนรักตนชอบใจ เมื่อบุคคลไปมีจิตเลื...

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: บุญญาพาชีวิตรอด (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)

เมื่อ: 02 ธ.ค. 2012, 17:57 

ตอบกลับ: 3
แสดง: 1484


เหตุที่คนเราจะพ้นทุกข์ในสงสารไม่ได้นี่ ก็เพราะมันไม่ยอม ไม่ยอมพากเพียรพยายามปลงวางขันธ์ห้านี้ มีแต่ยึดแต่ถือ เอาไว้อยู่อย่างนั้น ถือไว้เท่าไรก็ยิ่งสะสมกิเลสให้หนาขึ้นเท่านั้น ก็ไม่สามารถที่จะทำความดีให้สูงขึ้นไปได้เลย เพราะว่ากิเลสเหล่านั้นมัน มาขัดขวางอยู่เรื่อยไป จะทำความดีคือว่าทำใจให้สงบระงับจาก...

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ: แนะแนวทางปฏิบัติวิปัสสนา (อาจารย์แนบ มหานีรานนท์)

เมื่อ: 02 ธ.ค. 2012, 17:57 

ตอบกลับ: 3
แสดง: 6129


รู้สึก กับนึก ทีนี้เวลาเราดูนั่ง เราก็ดู เราก็รู้สึกอยู่ในท่าที่เรานั่ง เวลานอน, ยืน, เดิน ก็รู้สึกอยู่ในท่าที่นอน, ยืน, เดิน ๔ อันเท่านี้แหละ แล้วก็ต้อง รู้สึก ตัวด้วยว่าเวลานี้ดูอะไร เดี๋ยวเวลานั่งแล้วจะไป นึก ว่า รูปนั่ง นั่งอันนี้ไม่ได้ เพราะว่าใจ นึก เอา มันไม่ได้ออกมารู้อยู่ในอาการที่นั่ง ที่...

 บอร์ด: หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ (พระสุธรรมคณาจารย์)   หัวข้อ: บุญญาพาชีวิตรอด (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)

เมื่อ: 02 ธ.ค. 2012, 17:57 

ตอบกลับ: 3
แสดง: 1060


เหตุที่คนเราจะพ้นทุกข์ในสงสารไม่ได้นี่ ก็เพราะมันไม่ยอม ไม่ยอมพากเพียรพยายามปลงวางขันธ์ห้านี้ มีแต่ยึดแต่ถือ เอาไว้อยู่อย่างนั้น ถือไว้เท่าไรก็ยิ่งสะสมกิเลสให้หนาขึ้นเท่านั้น ก็ไม่สามารถที่จะทำความดีให้สูงขึ้นไปได้เลย เพราะว่ากิเลสเหล่านั้นมัน มาขัดขวางอยู่เรื่อยไป จะทำความดีคือว่าทำใจให้สงบระงับจาก...

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: บุญญาพาชีวิตรอด (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)

เมื่อ: 02 ธ.ค. 2012, 17:57 

ตอบกลับ: 3
แสดง: 1484


http://www.dhammajak.net/board/files/_10_179.jpg บุญญาพาชีวิตรอด โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญญบรรพต ต.บ้านหม้อ อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย เมื่อวันที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๗ ต่อนี้ไปพึงพากันตั้งใจ สำรวมจิตใจของตัวให้แน่วแน่อยู่ภายใน อย่าให้ใจมันคิดส่งออกไปข้างนอก เวลานี้เป็นเวลาที่เรามาชุมนุมกันเพื่ออ...

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ: แนะแนวทางปฏิบัติวิปัสสนา (อาจารย์แนบ มหานีรานนท์)

เมื่อ: 02 ธ.ค. 2012, 17:57 

ตอบกลับ: 3
แสดง: 6129


http://www.dhammajak.net/board/files/_3___110.jpg อาจารย์แนบ มหานีรานนท์ แนะแนวทางปฏิบัติวิปัสสนา อาจารย์แนบ มหานีรานนท์ วันนี้ดิฉันได้มีโอกาสมาพูดเรื่องการปฏิบัติ เพื่อเป็นการแนะแนวทางการปฏิบัติ สำหรับผู้ปฏิบัติใหม่บางท่านอาจจะเคยปฏิบัติมาบ้างแล้ว หรือบางท่านที่ไม่เคยได้ปฏิบัติที่ไหนมาก่อนเลย ดิฉั...

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: ปกิณณะธรรม (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)

เมื่อ: 02 ธ.ค. 2012, 17:57 

ตอบกลับ: 2
แสดง: 1196


http://www.dhammajak.net/board/files/_14_861.jpg ปกิณณะธรรม โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญญบรรพต ต.บ้านหม้อ อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย หอบทุกข์ การฝึกจิตให้เข้าถึงความสงบนี้ เป็นสิ่งจำเป็นจริงๆ ให้ถือเป็นเรื่องจำเป็น ถ้าปล่อยจิตให้เลื่อนลอยไปตามอำนาจของกิเลสก็มีแต่ทุกข์ อยู่ในปัจจุบันนี้ก็ทุกข์ใจหน...

 บอร์ด: หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ (พระสุธรรมคณาจารย์)   หัวข้อ: ปกิณณะธรรม (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)

เมื่อ: 02 ธ.ค. 2012, 17:57 

ตอบกลับ: 2
แสดง: 1062


http://www.dhammajak.net/board/files/_14_861.jpg ปกิณณะธรรม โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญญบรรพต ต.บ้านหม้อ อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย หอบทุกข์ การฝึกจิตให้เข้าถึงความสงบนี้ เป็นสิ่งจำเป็นจริงๆ ให้ถือเป็นเรื่องจำเป็น ถ้าปล่อยจิตให้เลื่อนลอยไปตามอำนาจของกิเลสก็มีแต่ทุกข์ อยู่ในปัจจุบันนี้ก็ทุกข์ใจหน...

 บอร์ด: หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ (พระสุธรรมคณาจารย์)   หัวข้อ: บุญญาพาชีวิตรอด (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)

เมื่อ: 02 ธ.ค. 2012, 17:57 

ตอบกลับ: 3
แสดง: 1060


http://www.dhammajak.net/board/files/_10_179.jpg บุญญาพาชีวิตรอด โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญญบรรพต ต.บ้านหม้อ อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย เมื่อวันที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๗ ต่อนี้ไปพึงพากันตั้งใจ สำรวมจิตใจของตัวให้แน่วแน่อยู่ภายใน อย่าให้ใจมันคิดส่งออกไปข้างนอก เวลานี้เป็นเวลาที่เรามาชุมนุมกันเพื่ออ...

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ: แนวปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน (พระอาจารย์ภัททันตะ)

เมื่อ: 02 ธ.ค. 2012, 17:55 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 1134


http://www.dhammajak.net/board/files/__244.jpg พระอาจารย์ภัททันตะ อาสภมหาเถระ แนวปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน โดย พระอาจารย์ภัททันตะ อาสภมหาเถระ วัดภัททันตะอาสภาราม ต.หนองไผ่แก้ว อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานนั้น ผู้ปฏิบัติหรือที่เรียกว่าโยคีนั้น ต้องพยายามทำความเข้าใจให้ถูกต้อง ถึงสภาวะขอ...

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: ขอแยกแยะ ‘บุญที่ทำให้รวย’ เป็นข้อๆ ดังนี้ (ดังตฤณ)

เมื่อ: 28 พ.ย. 2012, 00:18 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 887


ส่วนกรรมหลักๆ ที่ทำให้ ‘ร่ำรวยมาก’ ได้แก่ ๑) ความมีนิสัยใจคอเผื่อแผ่ คือเอาแต่คิดให้ ผูกใจอยู่กับการให้ เคยชินกับการเป็นผู้ให้ ขนาดไม่มีให้ก็ขวนขวายกระวนกระวายอยากหามาช่วยเหลือคนกำลังตกทุกข์ได้ยาก ตลอดชีวิตมีแต่ใจอยากเจือจาน กลัวแต่ว่าคนอื่นจะมีไม่พอ กระทั่งลืมๆว่าตัวเองจะมีพอไหม ผลแห่งการใจดีเกินธ...

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: พ่อค้าทางโลก กับ พ่อค้าทางธรรม (อ.เสฐียรพงษ์ วรรณปก)

เมื่อ: 28 พ.ย. 2012, 00:17 

ตอบกลับ: 2
แสดง: 1744


http://www.dhammajak.net/board/files/28_1182876250.jpg_921.jpg พ่อค้าทางโลก กับ พ่อค้าทางธรรม อาจารย์เสฐียรพงษ์ วรรณปก พ่อค้าทางโลกกับพ่อค้าทางธรรม มีพระสูตรในอังคุตตรนิกาย พระพุทธเจ้าตรัสถึงคุณสมบัติของพ่อค้าผู้ประสบความเจริญในการค้าขาย เปรียบกับผู้ปฏิบัติธรรม (ในกรณีนี้คือพระสาวกของพระองค์) มีประ...

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: วิธีเอาชนะความโกรธ (เสฐียรพงษ์ วรรณปก)

เมื่อ: 28 พ.ย. 2012, 00:17 

ตอบกลับ: 4
แสดง: 1351


http://www.dhammajak.net/board/files/268_1200438841.jpg_271.jpg วิธีเอาชนะความโกรธ อาจารย์เสฐียรพงษ์ วรรณปก บรรดากิเลสทั้ง 3 คือ ราคะ (โลภะ) โทสะ โมหะ ท่านว่ามีโทษหนักเบาไม่เท่ากัน ราคะนั้นดูเหมือนว่ามีโทษเบา แต่ละได้ยาก โทสะมีโทษหนักแต่ละได้ง่าย ส่วนโมหะมีโทษหนักและละได้ยาก เฉพาะโทสะ (ความโกรธ ควา...

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: หัวใจเศรษฐี : ทิฎฐธัมมิกัตถะ

เมื่อ: 28 พ.ย. 2012, 00:16 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 1073


ทิฏฐธรรมมิกัตถะประโยชน์ คือประโยชน์ในปัจจุบัน ๔ อย่าง ได้แก่ ๑. อุฎฐานสัมปทา คือ ถึงพร้อมด้วยความหมั่นเพียร ในการประกอบกิจเครื่องเลี้ยงชีวิตก็ดี ในการศึกษาเล่าเรียนก็ดี ในการทำธุระหน้าที่ของตนก็ดี ๒. อารักขสัมปทา คือ ถึงพร้อมด้วยการรักษา หมายถึงรักษาทรัพย์ที่แสวงหามาได้ด้วยความหมั่นเพียรไม่ให้เป็นอ...
เรียงตาม:  
หน้า 3 จากทั้งหมด 58 [ พบ 864 ผลลัพธ์ ]


เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร