วันเวลาปัจจุบัน 07 ส.ค. 2020, 22:26  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


พบ 864 ผลลัพธ์
ผลจากการค้นหา:

เจ้าของ ข้อความ

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ: สมาธิภาวนา (หลวงพ่อชา สุภัทโท)

เมื่อ: 19 ธ.ค. 2012, 00:37 

ตอบกลับ: 4
แสดง: 1851


http://www.dhammajak.net/gallery/albums/userpics/normal_%CB%C5%C7%A7%BE%E8%CD%AA%D2%20%CA%D8%C0%D1%B7%E2%B7.jpg สมาธิภาวนา โดย หลวงพ่อชา สุภัทโท วัดหนองป่าพง ต.โนนผึ้ง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี ผู้แสวงบุญทั้งหลายที่มารวมกันแล้ว เพื่อจะได้ฟังธรรมะต่อไปให้ฟังธรรมะอยู่ในความสงบ การฟังธรรมะในความสงบนั...

 บอร์ด: พระพุทธเจ้า   หัวข้อ: พระพุทธศาสนา ศาสนาแห่งสิกขา (การศึกษา) : อ.เสฐียรพงษ์

เมื่อ: 19 ธ.ค. 2012, 00:37 

ตอบกลับ: 4
แสดง: 1886


http://www.dhammajak.net/board/files/paragraph__4_200.jpg พระพุทธศาสนา : ศาสนาแห่งสิกขา (การศึกษา) โดย อาจารย์เสฐียรพงษ์ วรรณปก พักเรื่องพระพุทธศาสนากับรัฐธรรมมนูญไว้ชั่วคราว มาพูดถึงวันวิสาขบูชา ซึ่งใกล้จะมาถึงดีกว่า วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญที่ชาวพุทธไทยจะพึงหยุดรำลึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้...

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: สติ เหนือกรรม (สมเด็จพระญาณสังวรฯ)

เมื่อ: 19 ธ.ค. 2012, 00:36 

ตอบกลับ: 1
แสดง: 1376


http://www.dhammajak.net/board/files/paragraph__657.jpg เมื่อครั้งทรงดำรงสมณศักดิ์สมเด็จพระราชาคณะที่สมเด็จพระญาณสังวร (พระรูปฝีพระหัตถ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว) ทุกคนชอบบุญ ทุกคนไม่ชอบบาป แต่ปัจจุบันก็น้อยคนนักที่ปฏิเสธคำยั่วยุต่างๆ นานาของบาป หรือของกรรมนั่นเอง มีน้อยคนนักที่เข้มแข็งปฏิเสธคำยั่...

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ: สมาธิเพื่อชีวิต (หลวงพ่อพุธ ฐานิโย)

เมื่อ: 14 ธ.ค. 2012, 10:45 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 1072


http://www.dhammajak.net/board/files/_3_473.jpg สมาธิเพื่อชีวิต โดย หลวงพ่อพุธ ฐานิโย วัดป่าสาลวัน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา สมาธิตามธรรมชาติ คำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นคำสอนของปัญญาชน ไม่ใช่เป็นคำสอนของบุคคลผู้เชื่อในสิ่งที่ไม่มีเหตุผลด้วยความงมงาย ศาสนาพุทธสอนให้คนเรียนให้รู้ธรรมชาติและกฎของธรรม...

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ: การฝึกสมาธิ (หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต)

เมื่อ: 14 ธ.ค. 2012, 10:45 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 1623


http://www.dhammajak.net/gallery/albums/userpics/normal_%CB%C5%C7%A7%BB%D9%E8%C1%D1%E8%B9%20%C0%D9%C3%D4%B7%D1%B5%E2%B5%205%7E0.jpg การฝึกสมาธิ โดย หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต วัดป่าสุทธาวาส ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร การทำสมาธิเบื้องต้น ต้องชำระศีลให้บริสุทธิ์ ทำวัตรสวดมนต์บูชาพระ เจริญพรหมวิหาร 4 แ...

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ: มายา อุปกิเลสข้อ ๙ (สมเด็จพระญาณสังวรฯ)

เมื่อ: 10 ธ.ค. 2012, 13:36 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 1115


http://www.dhammajak.net/gallery/albums/userpics/normal_%BE%C3%D0%CD%A7%A4%EC%B7%D5%E8%20%F1%F9%20%CA%C1%E0%B4%E7%A8%BE%C3%D0%AD%D2%B3%CA%D1%A7%C7%C3%20%CA%C1%E0%B4%E7%A8%BE%C3%D0%CA%D1%A7%A6%C3%D2%AA%20%28%E0%A8%C3%D4%AD%20%CA%D8%C7%B1%DA%B2%E2%B9%29.jpg พระนิพนธ์ สมเด็จพระญาณสังวรฯ ลงพิมพ์ในหนังส...

 บอร์ด: การรักษาศีล-การบวช   หัวข้อ: วิธีการรักษาศีล (หลวงพ่อทูล ขิปฺปปญฺโญ)

เมื่อ: 10 ธ.ค. 2012, 13:36 

ตอบกลับ: 1
แสดง: 1989


http://www.dhammajak.net/board/files/_99_169.jpg วิธีการรักษาศีล โดย หลวงพ่อทูล ขิปฺปปญฺโญ วัดป่าบ้านค้อ ต.เขือน้ำ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี รักษาศีลข้อที่ ๑ คือข้อปาณาฯ การรักษาศีลข้อนี้ คือ ห้ามฆ่าสัตว์ทุกชนิดรวมทั้งมนุษย์ด้วย การฆ่าสัตว์ทำให้ศีลขาดนั้นมีองค์ประกอบ ๕ อย่าง ดังนี้ ๑. สัตว์นั้นมีชีวิต ๒...

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ: ดูความปรุงแต่ง...พระครูเกษมธรรมทัต (สุรศักดิ์ เขมรํสี)

เมื่อ: 08 ธ.ค. 2012, 02:33 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 1179


http://www.dhammajak.net/gallery/albums/userpics/normal_%BE%C3%D0%A4%C3%D9%E0%A1%C9%C1%B8%C3%C3%C1%B7%D1%B5%203.jpg ดูความปรุงแต่ง พระครูเกษมธรรมทัต (สุรศักดิ์ เขมรํสี) ต่อไปนี้ก็พึงตั้งใจฟังธรรมะเป็นหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ อาตมาจะได้น้อมนำมาบรรยายตามสติกำลังปัญญาความรู้ควา...

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ: ประเมินผลการปฏิบัติ : พระครูเกษมธรรมทัต (สุรศักดิ์ เขมรํสี)

เมื่อ: 08 ธ.ค. 2012, 02:32 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 1326


http://www.dhammajak.net/board/files/__19_339.jpg ประเมินผลการปฏิบัติ โดย พระครูเกษมธรรมทัต (สุรศักดิ์ เขมรํสี) สำนักปฏิบัติกรรมฐาน วัดมเหยงคณ์ ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา “....เรื่องความรู้ความเข้าใจในการประพฤติปฏิบัติ ถ้าเราศึกษา เราฟังมากๆ ก็คงจะเป็นที่เข้าใจกันดี ปัญหามีอยู่เพี...

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: จุดไต้กลางวัน : ปริศนาธรรมสมเด็จฯ โต

เมื่อ: 03 ธ.ค. 2012, 10:38 

ตอบกลับ: 3
แสดง: 2717


http://www.dhammajak.net/gallery/albums/userpics/%CA%C1%E0%B4%E7%A8%BE%C3%D0%BE%D8%B2%D2%A8%D2%C3%C2%EC%20%28%E2%B5%20%BE%C3%CB%C1%C3%D1%A7%CA%D5%29%205.jpg จุดไต้กลางวัน ปริศนาธรรมสมเด็จฯ โต ครั้งหนึ่ง เมื่อสมเด็จฯ โต รู้ว่ารัชกาลที่ ๔ ทรงหมกมุ่นอยู่ในกามารมณ์ ท่านปรารถนาจะตักเตือนให้รู้สึกพระองค์...

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ: สิ่งควรรู้ก่อนการเจริญวิปัสสนา (มมร.)

เมื่อ: 03 ธ.ค. 2012, 10:36 

ตอบกลับ: 2
แสดง: 2729


http://www.dhammajak.net/board/files/2_186.jpg ตราสัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย :b44: หลักธรรมในการเจริญวิปัสสนา ผู้ปฏิบัติหรือผู้เข้าฝึกอบรมวิปัสสนากรรมฐาน ควรทำความเข้าใจ หรือควรทราบธรรมะที่เกี่ยวข้องกับการเจริญวิปัสสนา เพื่อการไม่หลงทาง ไม่ออกนอกทาง เพื่อความเข้าใจชัดในการปฏิบัติขอ...

 บอร์ด: ความรัก-ผูกพัน-พลัดพราก   หัวข้อ: รักร้อยทุกข์ร้อย (อาจารย์เสฐียรพงษ์ วรรณปก)

เมื่อ: 03 ธ.ค. 2012, 10:36 

ตอบกลับ: 8
แสดง: 3025


http://www.dhammajak.net/gallery/albums/userpics/%CD.%E0%CA%B0%D5%C2%C3%BE%A7%C9%EC%20%C7%C3%C3%B3%BB%A1.jpg รักร้อยทุกข์ร้อย โดย อาจารย์เสฐียรพงษ์ วรรณปก นางวิสาขา มหาอุบาสิกา ว่ากันว่าเป็นนางงาม "เบญจกัลยาณี" ร่ำรวยที่สุด มีเครื่องประดับชื่อว่า มหาลดาประสาธน์ ซึ่งในยุคนั้นมีสตรีสองคนเท่...

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ: แนะแนวทางปฏิบัติวิปัสสนา (อาจารย์แนบ มหานีรานนท์)

เมื่อ: 02 ธ.ค. 2012, 17:58 

ตอบกลับ: 3
แสดง: 6059


ทุกอย่างในโลกล้วนเป็นประโยชน์ต่อปัญญาทั้งสิ้น ทุกอย่างย่อมเป็นประโยชน์แก่ปัญญาทั้งนั้นในโลกนี้ ถ้าคนมีปัญญา แม้แต่เห็นผีที่ตายแล้วเน่าน้ำเหลืองไหล ย่อมเป็นประโยชน์แก่ปัญญา ปัญญาย่อมเป็นประโยชน์ในที่ทั้งปวง แต่ว่าเราจะเข้าใจโยนิโส ทำความรู้สึกให้เป็นปัจจัยแก่ปัญญา หรือ ทำความรู้สึกให้เป็นปัจจัยแก่กิ...

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: ปกิณณะธรรม (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)

เมื่อ: 02 ธ.ค. 2012, 17:58 

ตอบกลับ: 2
แสดง: 1191


จรจัด แต่คนส่วนมากแย่จริงๆ ไม่ยอมที่จะข่มจิต เพ่งจิตให้เข้าถึงความสงบ มีแต่ยอมตกเป็นทาสของตัณหา ปล่อยจิตให้ฟุ้งไปภายนอกอยู่อย่างนั้น และจะไม่ให้มันเกิดอีกทำอย่างไร แล้วผู้ที่ยึดอารมณ์แต่ภายนอกจนตลอดถึงวันตายอย่างนี้ ตายก็เอาไปไหนไม่ได้ แล้วจิตก็วกเวียนอยู่กับสิ่งที่ตนรักตนชอบใจ เมื่อบุคคลไปมีจิตเลื...

 บอร์ด: หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ (พระสุธรรมคณาจารย์)   หัวข้อ: บุญญาพาชีวิตรอด (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)

เมื่อ: 02 ธ.ค. 2012, 17:58 

ตอบกลับ: 3
แสดง: 1029


พระศาสดาก็ทรงชี้แจงแนะนำสั่งสอนให้ผู้ฟังทั้งหลายนั้น ได้คิดได้พิจารณาอย่างนี้แหละ แต่ถ้าผู้ใดฟังแล้วไม่เอาไปคิดไปพิจารณา ผู้นั้นก็จะไม่เห็นโทษแห่งกามคุณตามที่พระศาสดาทรง แสดงไว้ แม้บุคคลผู้ที่มากไปด้วยความโกรธก็เหมือนกันแหละ ถ้าหากว่าตนของตนเองไม่พิจารณาให้เห็นโทษแห่งความโกรธนั้น มันก็ละความโกรธไม่ไ...
เรียงตาม:  
หน้า 2 จากทั้งหมด 58 [ พบ 864 ผลลัพธ์ ]


เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร