วันเวลาปัจจุบัน 23 ต.ค. 2020, 16:13  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


พบ 139 ผลลัพธ์
ผลจากการค้นหา:

เจ้าของ ข้อความ

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: - การพูดติเตียน เป็นไฉน -

เมื่อ: 21 ก.พ. 2009, 01:11 

ตอบกลับ: 2
แสดง: 1007


เทศน์อบรมฆราวาส ณ วัดป่าบ้านตาด
๒๕ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๐


พุทธศาสนานี้สอนอย่างแม่นยำ ไม่มีเคลื่อนคลาดเลย คำว่าสวากขาตธรรม ตรัสไว้ชอบแล้วทุกขั้นทุกภูมิของธรรม ขอให้เดินตามนั้นจะก้าวขึ้นไปเรื่อยๆ แต่นี้มันปีนเกลียวซี แล้วก็มาตำหนิธรรมว่าทำแล้วไม่เห็นได้ผลประโยชน์อะไร ตัวเลวขนาดไหนไม่ดู

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: - การพูดติเตียน เป็นไฉน -

เมื่อ: 21 ก.พ. 2009, 00:55 

ตอบกลับ: 2
แสดง: 1007


การด่า การพูดข่ม การนินทา การพูดตำหนิโทษ การกล่าวโทษ การ พูดติเตียน การพูดเหยียดหยาม การพูดให้เสียชื่อเสียง การพูดให้เสียชื่อเสียง อย่างร้ายแรง การนำเรื่องไปเที่ยวติเตียน การพูดไพเราะต่อหน้านินทาลับหลัง แก่ชนเหล่าอื่น อันใด ของภิกษุผู้มุ่งลาภสักการะและชื่อเสียง ผู้มีความปรารถนา ลามก ถูกความอยากครอบง...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: - อสุภสูตร -

 หัวข้อกระทู้: - อสุภสูตร -
เมื่อ: 21 ก.พ. 2009, 00:45 

ตอบกลับ: 3
แสดง: 1641


อสุภสูตร - ขุททกนิกาย ขุททกปาฐะ-ธรรมบท-อุทาน-อิติวุตตกะ-สุตตนิบาต ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงเป็นผู้พิจารณาเห็นอารมณ์ ว่าไม่งามในกายอยู่ จงเข้าไปตั้งอานาปาณสติไว้เฉพาะหน้าในภายใน และจง พิจารณาเห็นความไม่เที่ยงในสังขารทั้งปวงอยู่เถิด ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อเธอ ทั้งหลายพิจารณาเห็นอารมณ์ว่าไม่งามใน...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ... กายใจอันนี้เป็นที่ตั้งของทุกข์ ...

เมื่อ: 21 ก.พ. 2009, 00:42 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 844


... กายใจอันนี้เป็นที่ตั้งของทุกข์ ... ที่ตั้งของทุกข์ อันที่ตั้งของทุกข์ ก็คือขันธ์อายตนะธาตุนี้เอง หรือนามรูป หรือกายใจอันนี้เป็นที่ตั้งของทุกข์ ตัวทุกข์ก็ตั้งอยู่ในที่ตั้งของทุกข์นี้ ดังจะพึงเห็นได้ ทุกข์ที่พระพุทธเจ้าทรงชี้ให้เห็น ว่าเกิดเป็นทุกข์ แก่เป็นทุกข์ ตายเป็นทุกข์ เกิดแก่ตายก็ตั้งขึ้นที...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ยังไม่มั่นคงพอ -หลวงปู่เทสก์-

เมื่อ: 21 ก.พ. 2009, 00:36 

ตอบกลับ: 2
แสดง: 1095


การพิจารณาเห็นกายนี้ให้เป็นอสุภะ เป็นต้น ก็เป็นเพียงเพื่อละนิวรณ์ 5 เท่านั้น พิจารณาเห็นความตายเป็นอารมณ์ ก็เพียงเพื่อละอารมณ์ที่ข้องอยู่ในใจบางอย่างเท่านั้น การพิจารณาเห็นกายเป็นแต่สักว่าธาตุ ขันธ์ อายตนะ เป็นต้น ก็เพื่อปล่อยวางอารมณ์บางอย่างเหมือนกัน ตราบใดถ้ายังไม่เข้าไปรู้ตัวผู้พิจารณา พร้อมด้วย...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: สำรอกอวิชชา - ส่วนแห่งวิชชาธรรม

เมื่อ: 21 ก.พ. 2009, 00:35 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 849


ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๒ อย่างเป็นไปในส่วนแห่งวิชชา ธรรม ๒ อย่างเป็นไฉน คือ สมถะ ๑ วิปัสสนา ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมถะ ที่ภิกษุเจริญแล้ว ย่อมเสวยประโยชน์อะไร ย่อมอบรมจิต จิตที่อบรมแล้ว ย่อมเสวยประโยชน์อะไร ย่อมละราคะได้ วิปัสสนาที่อบรมแล้วย่อมเสวย ประโยชน์อะไร ย่อมอบรมปัญญา ปัญญาที่อบรมแล้ว ย่อมเสวยปร...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: การดูจิต

 หัวข้อกระทู้: Re: การดูจิต
เมื่อ: 19 ก.พ. 2009, 20:14 

ตอบกลับ: 36
แสดง: 5654


เหตุทำให้คนว่ายาก 16 อย่าง (ทุพพจการณธรรม) ความใฝ่ต่ำ1 ยกตัว1 เดือดดาล1 ผูกโกรธ1 รังเกียจเหยียดหยาม1 คิดต่อว่าต่อขาน1 คิดแย้ง1 คิดตะเพิด1 คิดย้อน1 คิดกลบเกลื่อน1 คิดนอกเรื่อง1 คิดปิดบัง1 ลบหลู่-ตีเสมอ1 ริษยา-ตระหนี่1 โอ้อวด-เจ้าเลห์1 กระด้าง-หัวรั้น1 ** สาธุ เจริญในธรรม ขอรับ ^ ^

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: การดูจิต

 หัวข้อกระทู้: Re: การดูจิต
เมื่อ: 19 ก.พ. 2009, 02:08 

ตอบกลับ: 36
แสดง: 5654


เอาครูบาอาจารย์สายพระป่ามาขายกิน อีกละ อย่าทำแบบนี้เลย .. ตำหนิแต่ธรรมเป็นอยู่อย่างเดียว แค่สอนผิดบิดเบียนธรรมก็มากพอแล้ว.. ปรับปรุงธรรมด้นเดาแก้ไขกันไป เมื่อใดจะหยุดพอได้เล่า

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: คนมีบุญจึงเจริญกรรมฐานได้ (หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม)

เมื่อ: 18 ก.พ. 2009, 00:12 

ตอบกลับ: 6
แสดง: 2278


สาธุ

 บอร์ด: หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม (พระธรรมสิงหบุราจารย์)   หัวข้อ: คนมีบุญจึงเจริญกรรมฐานได้ (หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม)

เมื่อ: 18 ก.พ. 2009, 00:12 

ตอบกลับ: 6
แสดง: 643


สาธุ

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: การดูจิต

 หัวข้อกระทู้: Re: การดูจิต
เมื่อ: 17 ก.พ. 2009, 22:57 

ตอบกลับ: 36
แสดง: 5654


ธรรมะที่สอนหากไม่ผิดพลาด ไม่ตำหนิธรรม เหตุแห่งความเจริญ ใครเขาจะไปกีดกั้น

หากสอนธรรมตามแนวทางพระไตรปิฏก แนวครูบาอาจารย์พระป่าที่ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบใคร เขาจะไปกีดกั้น

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: วัดดังๆคนรู้จักเยอะๆกับวัดเล็กๆสงบแบบไหนน่าไปทำบุญมากกว่ากัน

เมื่อ: 13 ก.พ. 2009, 00:17 

ตอบกลับ: 11
แสดง: 2518


ทำบุญเป็นเหตุแห่งความเจริญ ทำเถอะขอรับ ทำที่ไหนไปก็ดีทั้งนั้น (ส่วนชอบที่ไหนก็เลือกได้ตามใจ ตามสายบุญสายกรรม ที่ได้ทำไว้ร่วมกันมาก่อน หากแต่บุญที่ทำได้ง่ายที่สุดก็คือการ ภาวนา ฉะนั้น หากได้ทำบุญกับผู้มีภูมิอรรถภูมิธรรม ได้สนทนาเสวนา ได้เห็นแบบอย่าง กัลยณธรรม ก็ยิ่งยังคุณประโยชน์อานิสงส์แก่ตนได้มาก ท...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ช่วยด้วยคับผมรู้สึกเป็นทุกข์จริงๆ...จะทำยังไงดีช่วยบอกที่คับ

เมื่อ: 11 ก.พ. 2009, 01:33 

ตอบกลับ: 6
แสดง: 1912


กรรมที่เกิดไปแล้ว เมื่อรู้ได้เองแล้วว่าไม่ควร ก็ควรเลี่ยงออกห่างเรื่องที่จะทำให้ผิดเสียซ้ำเก่า หากว่าทำอะไรซักอย่าง เพื่อแก้ด้วยความสำนึกได้ ก็พึงตั้งตนให้ถูก เมื่อตั้งได้ดีแล้ว ก็พึ่งนำพาให้ผู้อื่นที่เห็นผิดได้ มีความเห็นที่ถูก ... ที่ผิดแล้ว รู้สึกผิดชอบชั่วดี ยอมรับว่าได้ทำผิด มีการนำมาบอกเล่าถึง...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: +++ ยุงกับการเดินจงกรม +++

เมื่อ: 28 ม.ค. 2009, 23:31 

ตอบกลับ: 6
แสดง: 2102


แนะนำ โลชั่นกันยุ่งซอฟเฟล.. (ยี่ห้อนี้ใช้แล้วจะติดใจ)
ยี่ห้ออื่น กันได้ไม่กี่นาที แถมต้องใช้ปริมาณมาก ^ ^

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: อะไรเอ่ย? ปีติอะไรที่ควรละ ปีติอะไรที่ควรรักษา

เมื่อ: 13 ธ.ค. 2008, 18:16 

ตอบกลับ: 9
แสดง: 2172


ปีติ ก็เพียงทางผ่าน ทำหน้าที่จบ ความฟุ้งซ่าน หายไปก็เพียง..เท่านั้น เหมือนน้ำ ที่เมื่อดับไฟได้ก็จบหน้าที่
เรียงตาม:  
หน้า 5 จากทั้งหมด 10 [ พบ 139 ผลลัพธ์ ]


เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร