วันเวลาปัจจุบัน 23 ส.ค. 2019, 13:55  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


พบ 139 ผลลัพธ์
ผลจากการค้นหา:

เจ้าของ ข้อความ

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ขอแชร์ประสบการณ์จากการปฏิบัติและถามผู้รู้นะครับ

เมื่อ: 28 พ.ค. 2012, 23:33 

ตอบกลับ: 116
แสดง: 12424


huh แก็งค์เดิมๆ กระทู้ไหนมีน้ำมีเนื้อ ก็ไป ตบ ชง กัน ให้เป็นกระทู้ ที่ร้อน เดือด ฟัดกัน พวกนี้ไม่ได้ ทะเลาะอะไรกัน เขาเตี๋ยมกัน ให้มันวุ่นวาย เหมือน บ่อน้ำ สะอาด พอคนจะมากิน ก็ เอา ขี้หมู ขี้หมา เท ลง พอคนตั้งกระทู้บอกว่า ปิด ก็เพราะมีเหตุผล ใครมาอ่านก็ ต้องเสพรับ ขยะกลิ่น จาก พวกแก๊งค์ชนพาล มาตั้งใ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: จิตและจักรวาล..ในความหมายของหลวงปู่ดูลย์

เมื่อ: 27 พ.ค. 2012, 17:41 

ตอบกลับ: 9
แสดง: 3199


Kiss สาธุ

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ขอแชร์ประสบการณ์จากการปฏิบัติและถามผู้รู้นะครับ

เมื่อ: 27 พ.ค. 2012, 16:00 

ตอบกลับ: 116
แสดง: 12424


huh

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ขอแชร์ประสบการณ์จากการปฏิบัติและถามผู้รู้นะครับ

เมื่อ: 27 พ.ค. 2012, 14:29 

ตอบกลับ: 116
แสดง: 12424


huh ไม่เห็นมี อะไรน่าตระหนกเลย เรื่องราวไร้เดียงสา พิจารณาลงไตรลักษณ์ไม่ได้เลย คำคนไม่ดี พันคำชม ก็ไม่มีนัยยะอะไร คำคนดี ตำหนิ เพียงคำเดียวก็ ควรไคร่พิจารณา.. พวก ที่ไม่หวังดี หวังแทะกิน สร้างเคลือข่าย เดี๋ยวนี้มากอยู่ ไม่ต้องไปสนใจหรอก ใกล้ด่างกินดิน เยอะ พูดมากไปก็เหนื่อย.. ขนาดโครงการทอง ช่วยชาติ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ขอแชร์ประสบการณ์จากการปฏิบัติและถามผู้รู้นะครับ

เมื่อ: 27 พ.ค. 2012, 00:50 

ตอบกลับ: 116
แสดง: 12424


:b9: คนรุ่นปู่ย่าตายาย เขาปลูกข้าวเป็น รู้จักวิธีเพาะ ฟูมฝักวิธีการไหน ได้รวง ทราบแจ้งชัด สมัยนี้ เคยแต่อ่าน มา ไม่เคย ลงมือ ใน ยุ้งฉาง ว่างไปหมด ... แล้วเอาอะไร มาคุยแลกเปลี่ยนกันล่ะ แต่ก่อน สมัย เปิดเวป นี้ มีแต่ ครูบาอาจารย์ มาแนะนำ ฟังอย่างมีสติ ใส่ใจแม้ในรายละเอียดเล็กๆน้อย สอบถามแก้ แนะนำ กัน ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ขอแชร์ประสบการณ์จากการปฏิบัติและถามผู้รู้นะครับ

เมื่อ: 25 พ.ค. 2012, 23:30 

ตอบกลับ: 116
แสดง: 12424


ฟังออกนะ แต่ทำไม ไม่พิจารณาให้ ชัดเจนแจ่มแจ้ง ก่อนล่ะ รีบด่วนสรุปไปทำไม? ใครเขาจะไม่รู้อะไร ก็ไม่เห็นต้องไปใส่ใจ ไม่มีใครยอมรับ ก็ใช่จะมีนัยยะอะไร.. ไตรลักษณ์ ก็พิจารณาเห็นไม่ชัด ความเป็นไป สายเกิดสายดับก็ไม่ไล่อนุโลม ปฏิโลม ซ้ำๆ เวทนาก็ไม่แห้ง ไม่สนิท จมอาวรณ์อารมณ์ก็ยังไม่ รู้ตัว วิญญาณ สังขาร เวท...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ธรรมทาน กับ อภัยทาน

 หัวข้อกระทู้: Re: ธรรมทาน กับ อภัยทาน
เมื่อ: 24 พ.ค. 2012, 23:07 

ตอบกลับ: 10
แสดง: 1969


ธรรมทาน เป็นส่วนกอง โลภะ
อภัยทาน เป็นส่วนกอง โทสะ
ละกิเลส(ทาน) เป็นส่วนกอง โมหะ

ปฏิบัติบูชา นี่แหละละกองกิเลส สูงสุด ฟันธง!!

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ขอแชร์ประสบการณ์จากการปฏิบัติและถามผู้รู้นะครับ

เมื่อ: 24 พ.ค. 2012, 23:02 

ตอบกลับ: 116
แสดง: 12424


เรียกว่า "จิตดับ" นั่นแหละ สภาวะนี้ รวมแล้วก็ดับว่างไปหมด ทะลุไปหมด..

เข้าวงอริยสัจ ที่ทำอยู่ไม่ผิด ... แนะนำให้หาครูบาอาจารย์ ดีกว่า อย่ามาเสียเวลาหา คนมาตอบแบบนี้เลย

..ใครเขาจะมารู้กับเรา..

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ปัจจุบัน สมเด็จพระญาณสังวร พํานักอยู่ที่ไหนครับ

เมื่อ: 24 พ.ค. 2012, 22:31 

ตอบกลับ: 3
แสดง: 1389


ตามที่ ไผ่เขียว บอก ..

เพียงแต่ กด ลิฟต์ ชั้น 5 แล้ว เดินเอา (รบกวนอย่ากดไปชั้น 6 ตรงๆ หากไม่จำเป็นจริงๆ)

สมเด็จญาณสังวร ทรงเป็น เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศ อยู่ คณะ เหลืองรังษี - บางลำพู

กลับวัดบางครั้งเช่นวันคล้ายวันเกิด หรือ รับผ้ากฐินหลวง บางครั้ง บางวัน ก็กลับมาทรงพักที่นี่

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: “จิต” ของคนไทยแน่นหนามากไปด้วย “โทสะ” ??

เมื่อ: 30 ต.ค. 2011, 00:10 

ตอบกลับ: 10
แสดง: 2691


ไฟไหม้บ้านเรือน คือ ความขัดแย้งกันภายในครอบครัว อันเนื่องมาจาก -ราคะ- -โทสะ- ในที่นี้ หมายถึงการหลงติดอยู่ในความโกรธ โมโห อันอุปมาเหมือนน้ำท่วม ตีความตาม คุณกล่อง เช่นกัน แต่ การที่ท่วมบ้านท่วมเมือง มาจาก "โลภะ" จะท่วมสัตว์โลกแต่ไม่ถึง จิตใจ ชั้น -พรหม- ถ้าเกิดภัยจาก "โทสะ" พรหม ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ถ้าเข้าใจเรื่องของปฏิจสมุปบาทแล้ว ควรจะปฏิบัติตามอย่างไร

เมื่อ: 24 ก.ค. 2011, 12:22 

ตอบกลับ: 1406
แสดง: 158028


เข้าใจ ฉลากยา ก็ตายปล่าว สำคัญอยู่ที่รู้ ถึงสรรพคุณวิธี หามาใช้แล้วหรือยัง... สำรอกอวิชชา - ส่วนแห่งวิชชาธรรม ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๒ อย่างเป็นไปในส่วนแห่งวิชชา ธรรม ๒ อย่างเป็นไฉน คือ สมถะ ๑ วิปัสสนา ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมถะ ที่ภิกษุเจริญแล้ว ย่อมเสวยประโยชน์อะไร ย่อมอบรมจิต จิตที่อบรมแล้ว ย่อมเสว...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: เมื่อไม่มีตัวตนแล้วใครเล่า เข้าสู่นิพพาน

เมื่อ: 24 ก.ค. 2011, 01:11 

ตอบกลับ: 156
แสดง: 27241


อยากสอบถามความเห็นของผู้ปฏิบัติทุกท่านว่าเมื่อไม่มีตัวตนแล้วใครเล่า เข้าสู่นิพพาน หวังจะได้รับคำวิสัชชนาอันลึกซึ้งจากทุกท่าน ..................................................... สิ่งต่างๆล้วนไม่เป็นตามใจ แต่เป็นไปตามธรรม "สัพเพ ธัมมา อนัตตาติ ธรรมทั้งหลายทั้งปวง เป็นอนัตตา ดังนี้" - หากยั...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ความทุกข์เป็นของใคร?

 หัวข้อกระทู้: Re: ความทุกข์เป็นของใคร?
เมื่อ: 21 ก.พ. 2009, 20:36 

ตอบกลับ: 15
แสดง: 3029


กายก็ดี ใจก็ดี เป็น "ที่ตั้งของทุกข์"

อุปทานขันธ์5 เป็น "ตัวทุกข์ "

มีแต่ทุกข์เท่านั้นที่เกิด นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิด นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับ

ทุกข์เกิดที่ใดก็ดับที่ตรงนั้น

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ความทุกข์เป็นของใคร?

 หัวข้อกระทู้: Re: ความทุกข์เป็นของใคร?
เมื่อ: 21 ก.พ. 2009, 20:31 

ตอบกลับ: 15
แสดง: 3029


อันทุกข์ นี่หากมีผู้ยึดถือ ก็เป็นของผู้นั้น

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: - การพูดติเตียน เป็นไฉน -

เมื่อ: 21 ก.พ. 2009, 01:27 

ตอบกลับ: 2
แสดง: 924


ถ้าโลกนี้ไม่เต็มไปด้วยคนบ้ากิเลสที่เป็นข้าศึกต่อธรรม คอยลบล้างธรรมเพื่อการส่งเสริมกิเลสแล้ว ก็พูดได้ชัดๆ ว่า นี่คือนิพพานรู้ไหม จะไปหานิพพานที่ไหนกันอีกล่ะ ว่าอย่างนั้นเลยก็ได้ แต่โลกปัจจุบันนี้มันมีบ้ากิเลสมาก ไปพูดอย่างนั้นไม่ได้ จะเสริมคนให้เป็นบ้าหนักขึ้น จะว่าไอ้นี่มันกำลังจะเป็นบ้าแล้วนะ บ้านิ...
เรียงตาม:  
หน้า 4 จากทั้งหมด 10 [ พบ 139 ผลลัพธ์ ]


เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร