วันเวลาปัจจุบัน 19 เม.ย. 2019, 01:24  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


พบ 1355 ผลลัพธ์
ผลจากการค้นหา:

เจ้าของ ข้อความ

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: กระทู้ตามใจ สุดแล้วแต่ใจจะให้เป็นไป

เมื่อ: 15 เม.ย. 2019, 03:34 

ตอบกลับ: 26
แสดง: 211


ชอบๆๆ กาทู้แบบนี้ แวะมาขีดเขียนวรรณกรรม ก่อนค่ะ เผื่อจะได้ซีไร้กะเค้ามั่ง 555 ไม่ว่าจะเป็นรุ่นใด อดีต อนาคต และปัจจุบัน ปัจจุบัน คือรุ่นที่สาม ไม่ว่ารุ่นไหน จะไม่สามารถ แยกออกจากกรรมทั้งสิบสอง และการวนเวียนกลับชาติมาเกิด การเริ่มต้น จะเริ่มกันจากชีวิตส่วนตัวมากที่สุด สิบสองกรรมนั่นคือ การไม่มีเส้นใ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: กระทู้ตามใจ สุดแล้วแต่ใจจะให้เป็นไป

เมื่อ: 14 เม.ย. 2019, 21:31 

ตอบกลับ: 26
แสดง: 211


ชอบๆๆ กาทู้แบบนี้ แวะมาขีดเขียนวรรณกรรม ก่อนค่ะ เผื่อจะได้ซีไร้กะเค้ามั่ง 555 ไม่ว่าจะเป็นรุ่นใด อดีต อนาคต และปัจจุบัน ปัจจุบัน คือรุ่นที่สาม ไม่ว่ารุ่นไหน จะไม่สามารถ แยกออกจากกรรมทั้งสิบสอง และการวนเวียนกลับชาติมาเกิด การเริ่มต้น จะเริ่มกันจากชีวิตส่วนตัวมากที่สุด สิบสองกรรมนั่นคือ การไม่มีเส้นใจ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: อริยสัจ 4

 หัวข้อกระทู้: Re: อริยสัจ 4
เมื่อ: 14 เม.ย. 2019, 11:11 

ตอบกลับ: 40
แสดง: 393


ผมชอบที่ท่านโพสท์หลายๆกระทู้นะ มีประโยชน์หลายอย่างมีแนวทางที่ผมเห็นแล้ว รู้แล้ว ประจักษ์ได้ด้วยตนเองแต่ยังไม่แยบคายพอเมื่อเห็นในพระสูตรก็ทำให้เข้าใจในทันที :b8: :b8: :b8: แต่ในหลายๆอย่างแบ่งไปตามพระอริยะภูมิธรรมที่เข้าถึงก็ดี แบ่งไปตามความแยบคายขอแต่ละฐานะก็ดี มันทำให้ปุถุชนที่ยังไม่เคยรับรู้สัมผัส...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: เปิดโอกาสให้กับคนที่ภาวนาไม่เป็นได้ซักถาม

เมื่อ: 14 เม.ย. 2019, 11:04 

ตอบกลับ: 257
แสดง: 1771


Kiss ลองนับปีพ.ศเทียบปัญญาดูนะ ในกาลที่มีคำสอนของตถาคต ผู้มีปัญญารองจากพระพุทธเจ้า มี1คนและไม่มีความคิดเห็นผิดแล้ว เมจ๊ะเธอตาไม่บอดเกิดพ.ศ.เท่าไหร่คะ คนที่เกิดอยู่จะปัญญาลดลงไปเรื่อยๆใกล้ไปทางศูนย์จ้ะ จิตเห็น1ขณะมีแสงสี1สีสะท้อนเข้าตาดำดับในตาดำทันที จิตเห็นมีอยู่ในลูกตาค่ะเมไม่ใช่ส่งออกไปรู้เห็นนอ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: เปิดโอกาสให้กับคนที่ภาวนาไม่เป็นได้ซักถาม

เมื่อ: 14 เม.ย. 2019, 03:46 

ตอบกลับ: 257
แสดง: 1771


อันโชคเคราะห์ สิริเลวร้าย ล้วนเหมือนภาพในน้ำ เป็นเงาภาพของพุทธจิตของเรา ไม่ใช่เป็นความจริง คนที่ยังไม่รู้ ก็จะปฏิบัติบำเพ็ญ ที่เงาภาพ เมื่อรู้แล้วก็จะปฏิบัติบำเพ็ญ ที่จิตตนเอง ชะตาชีวิตแต่ละคน รวมทั้งสุขภาพ ความสงบสุขของครอบครัว การงานการศึกษา งานธรรมะ ล้วนเป็นเงาภาพของพุทธะจิต โพธิจิต คืออะไร บำเพ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: อริยสัจ 4

 หัวข้อกระทู้: Re: อริยสัจ 4
เมื่อ: 14 เม.ย. 2019, 03:26 

ตอบกลับ: 40
แสดง: 393


ในมหายาน พระพุทธเจ้าทรงตรัสถึงพระวิญญานบริสุทธ์ สี่สัจธรรม สี่ศาลเจ้าศักดิ์สิทธิ์นั่นคือความจริงสี่ประการ นี่คือพื้นฐานทางทฤษฎีและจุดเริ่มต้นพื้นฐานของคำสอนทั้งหมดของพระพุทธศาสนา พื้นฐานทางทฤษฎีของศาสนาพุทธคือความจริงอันสูงส่งทั้งสี่ และการดูหมิ่นครั้งแรกของพระวิญญาณบริสุทธิ์ทั้งสี่นั้นเป็นเรื่องที่...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: เปิดโอกาสให้กับคนที่ภาวนาไม่เป็นได้ซักถาม

เมื่อ: 14 เม.ย. 2019, 03:21 

ตอบกลับ: 257
แสดง: 1771


อันโชคเคราะห์ สิริเลวร้าย ล้วนเหมือนภาพในน้ำ เป็นเงาภาพของพุทธจิตของเรา ไม่ใช่เป็นความจริง คนที่ยังไม่รู้ ก็จะปฏิบัติบำเพ็ญ ที่เงาภาพ เมื่อรู้แล้วก็จะปฏิบัติบำเพ็ญ ที่จิตตนเอง ชะตาชีวิตแต่ละคน รวมทั้งสุขภาพ ความสงบสุขของครอบครัว การงานการศึกษา งานธรรมะ ล้วนเป็นเงาภาพของพุทธะจิต โพธิจิต คืออะไร บำเพ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: เปิดโอกาสให้กับคนที่ภาวนาไม่เป็นได้ซักถาม

เมื่อ: 14 เม.ย. 2019, 00:27 

ตอบกลับ: 257
แสดง: 1771


พิ้นฐานของปารามิตตาสูตร ค่ะ 六塵會產身六識:色塵→眼識,聲塵→耳識,香塵→鼻識、味塵→舌識,觸塵→身識,法塵→意識 ฝุ่นทั้งหก จะสร้างประสาทสัมผัสจากทวารทั้งหก: ฝุ่นสี สร้างความรู้ทางตา ฝุ่นเสียง สร้างการรับรู้ทางหู ธูปฝุ่น สร้างความรู้ทางจมูก รสชาติฝุ่น สร้างความรู้ทางลิ้น การปัดฝุ่น สร้างความรู้ทางร่างกาย กฎหมายฝุ่น สร้างจิตสำนึกทางใจ ดังนี...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: เปิดโอกาสให้กับคนที่ภาวนาไม่เป็นได้ซักถาม

เมื่อ: 14 เม.ย. 2019, 00:07 

ตอบกลับ: 257
แสดง: 1771


舍利子,是諸法空相。 สารีบุตร,ธรรมชาติทั้งปวงล้วนแต่มีลักษณะที่ว่างเปล่า 不生不滅,不垢不淨,不增不減。 ไม่เกิด ไม่ดับ, ไม่มัวหมอง ไม่ผ่องแผ้ว, ไม่เต็ม ไม่พร่อง 是故空中無色, ดังนั้น ภายในความว่างเปล่าจึงปราศจากรูปลักษณ์ 無受、想、行、識;無眼、耳、鼻、舌、身、意, ไร้ความรู้สึก ความจำ การปรุงแต่ง และการรับรู้ ;ไร้ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ 無色、聲、香、味、觸、法,...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: อริยสัจ 4

 หัวข้อกระทู้: Re: อริยสัจ 4
เมื่อ: 13 เม.ย. 2019, 23:38 

ตอบกลับ: 40
แสดง: 393


ผมชอบที่ท่านโพสท์หลายๆกระทู้นะ มีประโยชน์หลายอย่างมีแนวทางที่ผมเห็นแล้ว รู้แล้ว ประจักษ์ได้ด้วยตนเองแต่ยังไม่แยบคายพอเมื่อเห็นในพระสูตรก็ทำให้เข้าใจในทันที :b8: :b8: :b8: แต่ในหลายๆอย่างแบ่งไปตามพระอริยะภูมิธรรมที่เข้าถึงก็ดี แบ่งไปตามความแยบคายขอแต่ละฐานะก็ดี มันทำให้ปุถุชนที่ยังไม่เคยรับรู้สัมผัส...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: มาสมาทาน งด เหล้า เบียร์ กันครับ

เมื่อ: 13 เม.ย. 2019, 23:28 

ตอบกลับ: 154
แสดง: 1403


ดื่มเบียร์...แอลกอฮอร์ 0 %...ผิดศีลข้อสุรามั้ยคับ..คุณเอส? ... คำถาม คลายเครียส... :b13: :b13: :b13: การว่ายตามกระแสแม่น้ำ กับการว่ายทวนกระแสแม่น้ำ คุณ กบ และคุณ เม ว่าอย่างไหนจะยากกว่ากันครับ แม้ลุงเอส จะตอบมาไม่ตรงคำถาม ที่พี่กบถาม และมาถามเรื่องว่ายน้ำ แต่เม จะตอบให้เป็นเรื่องเดียวกัน ตรงตามปรมั...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ผู้มากด้วยความสงสัย และทิฐิ

เมื่อ: 13 เม.ย. 2019, 21:58 

ตอบกลับ: 136
แสดง: 636


ปัญหาที่ ๑ พระเจ้ามิลินท์ตรัสถามว่า ดูก่อนพระนาคเสน สติความระลึกหรือความจำ เกิดแต่อาการเท่าไร พระนาคเสนทูลตอบว่า ขอถวายพระพร เกิดแต่อาการ ๑๗ อย่างคือ (๑) เกิดแต่ความรู้ยิ่ง ดังผู้รู้ประวัติการณ์ที่ล่วงๆ มาแล้ว ความรู้นั้นย่อมเป็น แนวให้ระลึกถึงเหตุการณ์แต่หลังได้ (๒) เกิดแต่การที่ได...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: อริยสัจ 4

 หัวข้อกระทู้: Re: อริยสัจ 4
เมื่อ: 13 เม.ย. 2019, 03:42 

ตอบกลับ: 40
แสดง: 393


ผมชอบที่ท่านโพสท์หลายๆกระทู้นะ มีประโยชน์หลายอย่างมีแนวทางที่ผมเห็นแล้ว รู้แล้ว ประจักษ์ได้ด้วยตนเองแต่ยังไม่แยบคายพอเมื่อเห็นในพระสูตรก็ทำให้เข้าใจในทันที :b8: :b8: :b8: แต่ในหลายๆอย่างแบ่งไปตามพระอริยะภูมิธรรมที่เข้าถึงก็ดี แบ่งไปตามความแยบคายขอแต่ละฐานะก็ดี มันทำให้ปุถุชนที่ยังไม่เคยรับรู้สัมผัส...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ลัทธิหลุมดำ

 หัวข้อกระทู้: Re: ลัทธิหลุมดำ
เมื่อ: 13 เม.ย. 2019, 00:56 

ตอบกลับ: 28
แสดง: 182


Kiss ดูก็ปกตินะ กำลังเห็นอยู่ เป็นเราเห็นผิด จำผิดว่ามีตัวอักษร คิดตามตาเห็นผิดอยู่ค่ะ ตอนคิดมืด...ตอนเห็นสว่าง คิดตามตัวอักษรมีแสงตาไม่บอดไม่เห็นเหรอคะ555 :b32: :b32: ไม่ใช่ค่ะยาย ตาเห็น ไม่ใช่ความปกติ แต่ผิดปกติ จำไม่ใช่ความปกติ แต่ผิดปกติ คิดตามตา มีสองแบบ คือ คิดถูก และคิดผิด ตอนคิดน่ะจิตเกิดสว...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ลัทธิหลุมดำ

 หัวข้อกระทู้: Re: ลัทธิหลุมดำ
เมื่อ: 13 เม.ย. 2019, 00:08 

ตอบกลับ: 28
แสดง: 182


:b12: อยากคิดอะไรก็คิดไปนะคะ ความจริงไม่เป็นไปตามความคิดของใคร โยฯคำสอนมาใส่ตัวให้มันตรงจะได้เข้าใจถูกตรงทางตามคำสอนได้ ไม่ใช่เหมาเอาว่าที่ไปอ่านพระไตรปิฎกมาแล้วท่องจำทุกคำได้เป็นปัญญาของตัวเอง555 เข้าใจไหมว่ากำลังเห็นผิดมีสัญญาจำผิดตามตัวอักษรว่าตัวเองรู้สภาวะล่วงหน้าจะได้เลือกทำได้ตามที่อ่าน :b32...
เรียงตาม:  
หน้า 1 จากทั้งหมด 91 [ พบ 1355 ผลลัพธ์ ]


เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร