เว็บบอร์ด สนทนาธรรม สอบถามห้องแชดสนทนาธรรมรวมเว็บพระพุทธศาสนารวมรูปภาพ พุทธศิลป์ พระพุทธเจ้า พระพุทธรูป พระเจดีย์ พระสงฆ์
  ตั้งเป็นหน้าแรก   เก็บเข้า Favorites   สั่งพิมพ์   แจ้งปัญหา
   
 
 
  หน้าแรกธรรมจักร รวมเว็บพระพุทธศาสนา ปรับขนาดตัวอักษร เพิ่มขนาด ลดขนาด ขนาดปกติ    
 
 

หน้าแรก | เพิ่มเว็บ | Admin

 1.  วัดเขาไกรลาศ สุพรรณบุรี 72160
  รายละเอียดเว็บ วัดเขาไกรลาส อู่ทอง สุพรรณบุรี watkaokrailas.com http://www.siamanswer.com/web/www.watkao... เจาะเว็บ วัดเขาไกรลาส อู่ทอง สุพรรณบุรี watkaokrailas.com วิเคราะ รายละเอียด เว็บ วัดเขาไกรลาส อู่ทอง สุพรรณบุรี watkaokrailas.com ข้อมูล คำตอบ มากมายที่นี่ แหล่งรวบรวมข้อมูล เว็บไซต์ ค้นหา watkaokrailas.com ง่าย หาอะไรก็เจอ 8 จาก 11เลือกภาพตัวอย่าง ไม่แสดงภาพตัวอย่าง
  http://www.siamanswer.com/web/www.watkao...
  คลิกชม 1308   โหวต 0/2  แจ้งเสีย   


 2.  วัดป่าเจริญธรรม [ชลบุรี]
  รวบรวมการแสดงธรรมโดยพระอาจารย์ชานนท์ ชยนนฺโท ซึ่งเน้นแนวทางการเจริญสมถะควบคู่ไปกับวิปัสสนากรรมฐาน โดยเน้นให้เข้าไปค้นหาสัจธรรมความจริงของธรรมชาติ เพื่อให้เข้าใจธรรมชาติ และปล่อยวางอย่างเป็นธรรมชาติ...ด้วยวิธีการสอนที่เข้าใจง่ายและก็ง่ายต่อการปฏิบัติ สามารถฟังได้ตั้งแต่ผู้เริ่มศึกษาธรรม ผู้เริ่มปฏิบัติธรรมจนถึงผู้ศึกษาและปฏิิบัติธรรมมานานแล้ว เพื่อให้เข้าใจในสิ่งที่พระพุทธองค์ได้ตรัสสอน ทั้งในเรื่องของอริยสัจ การทำความเข้าใจในทุกข์ สมุทัย นิโรธ และมรรคอย่างถ่องแท้ ในเรื่องของการปฏิบัติธรรมอย่างไรถึงจะเรียกว่าถูกตรง ถูกต้อง ซึ่งการสอนของพระอาจารย์ชานนท์นั้นจะไม่สอนเกินกว่าที่พระพุทธองค์ตรัสสอน จะไม่สอนเกินกว่าที่ท่านทำได้และจะไม่สอนเกินกว่าสัจธรรมความจริง ที่เราท่านทั้งหลายสามารถเข้าไปรู้ไปเห็นได้ อยากจะฝากให้ลองพิจารณากันดู เพราะพระพุทธองค์ท่านอยากให้ลูกศิษย์ทุกคนเป็นพหูสูตร นั่นคือ ฟังให้มาก พิจารณาตามให้มาก และลองปฏิบัติตามดูให้มาก....แล้วจึงค่อยเชื่อหรือไม่เชื่อ
  http://www.watpachareongtham-chonburi.com/
  คลิกชม 4423   โหวต 0/1  แจ้งเสีย   


 3.  พุทธธรรม
  เพื่อเผยแผ่ธรรมะ พุทธศาสนาวิชชาธรรมกายของพระพุทธเจ้า ที่หลวงพ่อวัดปากน้ำ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ท่านได้ค้นเข้าไปพบแล้ว ปฏิบัติและสอนศิษยานุศิษย์สืบๆ กันมา โดยหวังว่า "พระธรรม" เป็นประทีบส่องทางในการดำเนินชีวิต รู้ทางบุญ รู้ทางบาป ทางเจริญ ทางเสื่อม แห่งชีวิตตามที่เป็นจริง ให้สมกับที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และพระอรหันต์ทั้งหลายได้ปฏิบัติมาก่อนแล้ว
  http://www.buddhaDham.org
  คลิกชม 1164   โหวต 0/1  แจ้งเสีย   


 4.  คำศัพท์ทางพุทธศาสนา
  รวมคำศัพท์ทางธรรมะต่างๆ ของพุทธศาสนา ท่านสามารถค้นหาคำศัพท์ที่ต้องทราบได้เลย
  http://thai.mindcyber.com/modules.php?name=Encyclopedia&op=list_content&eid=3
  คลิกชม 37864   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


 5.  พระไตรปิฎก (ฉบับออน์ไลน์)
  ข้อมูลเกี่ยว พระสุตตันตปิฎกความย่อ และค้นหาพระสูตร
  http://www.larndham.net/tipitaka/
  คลิกชม 7252   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


 6.  พระไตรปิฎกฉบับประชาชน
  ย่อความจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี 45 เล่ม โดยคุณสุชีพ ปุญญานุภาพ โดยมีเนื้อหา ความรู้เรื่องพระไตรปิฎก เอกสารทางประวัติศาสตร์ ข้อความน่ารู้จากพระไตรปิฎก ชาดก คำค้นหาพระไตรปิฎก และธรรมปฏิบัติ

  http://www.larnbuddhism.com/tripitaka
  คลิกชม 5800   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


 7.  Dhammatube ธรรมะทูป
  ธรรมะทูป คือแหล่งรวบรวมวีดีโอ ธรรมะจากทั่วทุกมุมโลก เนื้อหาโดยส่วนใหญ่ จะเป็นเรื่องเล่า และคำสอนจากประสบการส่วนตัว ทั้งอุปสรรค ปัญหา และแรงบันดาลใจใน การฝึกภาวนากรรมฐาน จากครูบา อาจารย์ ผู้ปฎิบัติในทุกรูปแบบ ทุกนิกายในพุทธศาสนา เนื้อหาเป็นกันเอง ไม่ผ่านการตัดต่อ หากท่านผู้ใดมี คลิปวิดีโอและต้องการ นำลงอินเตอร์เน็ตเพื่อ เผยแผ่แก่สาธุชน กรุณาติดต่อ dhammatube-AT-gmail-DOT-com. คลิกไปที่ โอมเพจ veoh.com, video.google.com หรือ youtube.com (ตามหน้าต่างข้างล่างนี้) ค้นหารายชื่อของ ผู้ที่ท่านต้องการฟัง หรือสามารถไปที่ google แล้วพิมพ์ "dhammatube" คลิปวิดีโอส่วนใหญ่ ถูกอัพโหลดในเอ็มพี 4 ซึ่งสามารถฟังใน iPod ได้
หมายเหตุ เนื่องจากใน ประเทศไทย เวปไชด์ Veoh ถูกบล็อค ฉะนั้นให้ดาวน์ โหลดทาง youtube.com จะสะดวกกว่า
  http://dhammatube.googlepages.com/thai
  คลิกชม 5666   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


 8.  พระไตรปิฎก
  พระโตรปิฎกออนไลน์ มีบทสวดมนต์ต่าง ๆ ประวัติการประสูติพระพุทธเจ้า รูปพุทธประวัติ ฟังเสียงสวดมนต์พระทำวัตรเช้าเย็นผ่านอินเตอร์เนต มีพจนานุกรมคำศัพท์ทางศาสนาด้วย ค้นหาพจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน
  http://www.tipitaka.com
  คลิกชม 4880   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


 9.  ฐานข้อมูลพระพุทธศาสนา
  BUDDHISM DATABASE หรือ ฐานข้อมูลพระพุทธศาสนา เป็นโครงการที่เกิดขึ้นเพื่อเป็นสะพานนำท่านสู่ข้อมูลทางพระพุทธศาสนาในประเทศไทย โดยจะแสดงข้อมูลเบื้องต้นว่า เรื่องนั้นๆ ท่านสามารถสืบค้นได้ที่ใดบ้าง
  http://www.buddatabase.org/
  คลิกชม 3521   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


 10.  สถานที่ประสูติพระพุทธเจ้า
  ข้อสงสัยและการค้นคว้า สืบค้นเรื่อง พระพุทธอุบัติภุฒิอยู่ในเนปาลจริงหรือ แบ่งเนื้อหาออกเป็นตอน ๆ ปฐมเหตุแห่งความสงสัย พุทธโบราณสถาน ภูมิศาสตร์ พุทธสถาปัตยกรรม วิถีชีวิตในสมัยพุทธกาล ภาษาในสมัยพระพุทธกาล ขนบธรรมเนียมประเพณี ตำนานและพงศาวดาร และข้อสังเกตอื่น ๆ
  http://www.buddhabirthplace.com
  คลิกชม 3384   โหวต 0/0  แจ้งเสีย   


Pages found: 21


<< | 1 | 11 | 21 | >>


หน้าแรก | เพิ่มเว็บ | Admin

Powered by CNCat 2.1
© 2002-2006 "CN-Software" Ltd.
 
 
  • หน้าแรกธรรมจักร  • เว็บบอร์ด  • ห้องสนทนา  • หนังสือธรรมะ  • บทสวดมนต์  • กฏแห่งกรรม  • รูปภาพ
 
จัดทำโดย  กลุ่มเผยแผ่หลักคำสอนทางพระพุทธศาสนา ธรรมจักรดอทเน็ต
เพื่อส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรมในสังคม
เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2546
ติดต่อ webmaster@dhammajak.net

ขึ้นบน