Home  • กระดานสนทนา  • สมาธิ  •  สติปัฏฐาน  • กฎแห่งกรรม  • นิทาน  • หนังสือ  •  บทความ  • กวีธรรม  • ข่าวกิจกรรม  • แจ้งปัญหา
คู่มือการใช้คู่มือการใช้  ค้นหาค้นหา   สมัครสมาชิกสมัครสมาชิก   รายชื่อสมาชิกรายชื่อสมาชิก  กลุ่มผู้ใช้กลุ่มผู้ใช้   ข้อมูลส่วนตัวข้อมูลส่วนตัว  เช็คข้อความส่วนตัวเช็คข้อความส่วนตัว  เข้าสู่ระบบ(Log in)เข้าสู่ระบบ(Log in)
 
ได้ทำการย้ายไปเว็บบอร์ดแห่งใหม่แล้ว คลิกที่นี่
www.dhammajak.net/forums
15 ตุลาคม 2551
 ธรรมะประทานพระพรปีใหม่ (สมเด็จพระญาณสังวรฯ) อ่านหัวข้อถัดไป
อ่านหัวข้อก่อนหน้า
สร้างหัวข้อใหม่ตอบ
ผู้ตั้ง ข้อความ
ก้อนดิน
บัวบานเต็มที่
บัวบานเต็มที่


เข้าร่วม: 07 ก.ค. 2004
ตอบ: 623

ตอบตอบเมื่อ: 21 พ.ย.2006, 12:51 pm ตอบโดยอ้างข้อความขึ้นไปข้างบน

Image

ธรรมะประทานพระพรปีใหม่
มีน้ำใจให้เป็นทาน เพื่อชีวิตที่งดงาม

สมเด็จพระญาณสังวร
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก“มีน้ำใจเป็นทานเถิด จะรักษาศีลได้อย่างไม่ต้องตั้งใจเลย ความเดือดร้อนก็จะผ่อนคลายถึงหมดสิ้นได้โดยไม่ต้องเหนื่อยยากแก้ไขอีกต่อไป เป็นการน้อมรับพระพุทธพรในปีใหม่นี้ ซึ่งจะยั่งยืนตลอดไปในทุกๆ ปี ไม่มีเสื่อมคลาย”

สมเด็จพระญาณสังวร
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

ขอพุทธานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย ตลอดจนกุศลผลบุญที่ท่านได้กระทำมา จงคุ้มครองให้ท่านและครอบครัว พร้อมทั้งบริวาร ปราศจากทุกข์ภัยทั้งหลายทั้งสิ้น ขอให้ท่านจงเจริญด้วยจตุรพิธพรชัย คิดปรารถนาสิ่งใดขอให้สมปรารถนาในสิ่งนั้น โดยมีธรรมบารมีแห่งองค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นเกราะคุ้มครองป้องกัน และมีพระธรรมเป็นประทีปส่องสว่างในการดำเนินชีวิต ขอให้พบกับชีวิตที่สมบูรณ์ ให้พบกับความสะอาด สว่าง สงบ แห่งชีวิตและจิตใจ ขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคลจงมีแด่ท่านทุกทิพาราตรีกาลเทอญ.
 


แก้ไขล่าสุดโดย ก้อนดิน เมื่อ 25 เม.ย.2007, 5:24 pm, ทั้งหมด 1 ครั้ง
ดูข้อมูลส่วนตัวส่งข้อความส่วนตัว
ก้อนดิน
บัวบานเต็มที่
บัวบานเต็มที่


เข้าร่วม: 07 ก.ค. 2004
ตอบ: 623

ตอบตอบเมื่อ: 21 พ.ย.2006, 12:53 pm ตอบโดยอ้างข้อความขึ้นไปข้างบน

สารบัญ

เรื่อง ธรรมะประทานพระพรปีใหม่
จาก “วรธรรมกถา” ประทานพระพร
ของสมเด็จพระญาณสังวร
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายกธรรมะประทานพระพรปีใหม่

พุทธพรปีใหม่
ทาน ปิยวาจา อัตถจริยา สมานัตตตา
ศีลเท่านั้นที่จะช่วยให้ชีวิตปลอดภัย
อุบายวิธีที่จะช่วยให้เป็นผู้มีศีล
ความมีน้ำใจทำให้รักษาศีลได้

ธรรมคติพรประทาน

อานุภาพแห่งบุญที่ทำในพระพุทธศาสนา
เหตุของความผ่องใสหรือความเศร้าหมองของใจ
คนที่มีค่ายิ่ง ต้องมีความรู้คู่กับความดี
พระคุณอันยิ่งใหญ่แห่งพระพุทธศาสนา
หัวใจของพระพุทธศาสนา

วรคติธรรม
 


แก้ไขล่าสุดโดย ก้อนดิน เมื่อ 25 เม.ย.2007, 5:12 pm, ทั้งหมด 1 ครั้ง
ดูข้อมูลส่วนตัวส่งข้อความส่วนตัว
ก้อนดิน
บัวบานเต็มที่
บัวบานเต็มที่


เข้าร่วม: 07 ก.ค. 2004
ตอบ: 623

ตอบตอบเมื่อ: 21 พ.ย.2006, 12:57 pm ตอบโดยอ้างข้อความขึ้นไปข้างบน

ธรรมะประทานพระพรปีใหม่
มีน้ำใจเป็นทาน เพื่อชีวิตที่งาม๏ พุทธพรปีใหม่

พรปีใหม่จากใจปรารถนา
คือให้รู้เจรจาผูกพันจิต
“ปิยวาจา” พูดชื่นใจให้เป็นนิตย์
“ทานน้ำใจ” ผลวิจิตรกว่าทานใด

เพื่อให้พบความสุขสวัสดี
ให้ชีวิตมากมีสุขสดใส
ขอจงรับความดีเหล่านี้ไป
เป็นพุทธพรปีใหม่โปรดประทาน


๏ ทาน ปิยวาจา อัตถจริยา สมานัตตตา

สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงมีพระมหากรุณาโปรดประทานธรรมะ อันจักยังให้เกิดความมีน้ำใจไมตรีต่อกัน เป็นธรรมะหมวดสำคัญ ที่มีชื่อว่า “สังคหวัตถุ” ประกอบด้วยธรรมะ ๔ ประการ คือ...ทาน ปิยวาจา อัตถจริยา สมานัตตตา

ทาน คือการให้ ที่จัดอยู่ในอันดับหนึ่ง มีความสำคัญเป็นหนึ่งจริง การให้โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้น้ำใจ ย่อมเป็นเหตุให้ ปิยวาจา...เจรจาเป็นที่ชื่นชอบใจเกิดตามมา อัตถจริยา...การทำประโยชน์เกื้อกูลกันก็ย่อมตามมาด้วย เช่นเดียวกันกับ สมานัตตตา...ความเสมอต้นเสมอปลาย ที่ย่อมเกิดตามความมีน้ำใจมาด้วยเป็นอัตโนมัติ คือไม่ต้องมีการฝืนใจ ทานน้ำใจจึงมีความสำคัญเป็นหนึ่ง แม้ศีลก็เกิดได้เพราะมีทานพิเศษ คือการให้น้ำใจเป็นทาน และศีลนั้น แม้ศีล ๕ ก็เป็นเครื่องถนอมรักษาชีวิต ให้งดงาม เป็นสุขสวัสดี ศีลเป็นความดีที่คนดีรักษาได้ไม่ยาก เช่นเดียวกับความดีทั้งหลายที่คนดีทำได้ง่าย แต่คนไม่ดีทำได้ยาก


๏ ศีลเท่านั้นที่จะช่วยให้ชีวิตปลอดภัย

สองสามปีมานี้ เป็นที่รู้สึกกันว่าชีวิตไม่สงบสุขเช่นที่เคย แม้พิจารณาก็ย่อมจักได้เป็นว่าความไม่ปฏิบัติรักษาศีล ที่สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโปรดประทานไว้คือเหตุที่แท้จริง ต้องการความสงบสุขจึงต้องแก้ที่เหตุที่แท้จริง ขอให้ชวนกันปฏิบัติในศีล ๕ ให้ดีที่สุดเสมอ นั่นแหละจะเป็นการช่วยกันทำความเดือดร้อนวุ่นวายที่มากมีอยู่ทุกวันนี้ ให้บรรเทาเบาบางถึงหมดสิ้นก็ยังได้ เราจะได้พากันมีความสุขสงบสมปรารถนา ไม่อยู่ในความวิตกกังวลหวาดกลัวภัยอันรายร้ายแรงต่างๆ นานา ดังที่กำลังรู้สึกกันอยู่ทุกวันนี้

ขอให้มั่นใจว่า ศีลเท่านั้นจะช่วยได้ดีที่สุด ศีลเท่านั้นไม่ใช่อะไรอื่น ที่จะช่วยให้ชีวิตที่ปลอดภัยแก่เราได้


๏ อุบายวิธีที่จะช่วยให้เป็นผู้มีศีล

สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า โปรดประทานอุบายวิธีช่วยให้เป็นผู้มีศีลได้ อย่างไม่ต้องตั้งใจแยกแกยะออกเป็นข้อนั้นข้อนี้ แฝงไว้ในทาน การให้น้ำใจแก่กันและกัน ความมีน้ำใจให้กันนี้แหละจะทำให้มีศีล ๕ ได้อย่างง่ายดายสบายนัก

ดังนั้นปีใหม่นี้ ก็ขอให้ที่ไม่เคยมีน้ำใจให้แก่ใครเลย จงพยายามมีน้ำใจให้กันบ้าง ที่มีอยู่แล้วก็ขอให้มีต่อไป และให้พยายามขยายออกให้มากที่สุด โดยปราศจากขอบเขต จะทำให้ไม่อาจผิดศีล ๕ ได้เลย


๏ ความมีน้ำใจทำให้รักษาศีลได้

“ความมีน้ำใจ” จะกีดกันให้ห่างไกลความละเมิดศีลทั้งหมดได้ เพราะความมีน้ำใจให้กัน คือความห่วงใยถนอมรักษากันไม่ให้ชอกช้ำ ทั้งทางกายและทางใจ การเบียดเบียนใดๆ จึงไม่อาจทำแก่กันได้ เบียดเบียนชีวิตไม่ได้ เบียดเบียนทรัพย์สมบัติไม่ได้ เบียดเบียนร่างกายจิตใจไม่ได้ เบียดเบียนความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องไม่ได้ เบียดเบียนตนเองให้ขาดสติไม่ได้ ทั้งหมดคือความล่วงละเมิดศีล ๕ ไม่ได้


๏ จงมีน้ำใจให้แก่กันและกันตั้งแต่บัดนี้เถิด

มีน้ำใจให้เป็นทานเถิด จะรักษาศีลได้อย่างไม่ต้องตั้งใจเลย ความเดือดร้อนก็จะผ่อนคลาย ถึงหมดสิ้นได้โดยไม่ต้องเหนื่อยยากแก้ไขอีกต่อไป เป็นการน้อมรับพระพุทธพรในปีใหม่นี้ ซึ่งจะยั่งยืนตลอดไปในทุกปีๆ ไม่มีเสื่อมคลาย และเป็นพรที่จะขอพระราชทานน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายที่วิเศษยิ่ง แสดงความจงรักภักดีจริงต่อเบื้องพระยุคบาท ที่ไม่มีพรใดอาจเสมอได้ จึงขอพสกนิกรทั้งหลายได้มีน้ำใจให้เป็นทานแก่กันและกัน ตั้งแต่บัดนี้เถิด ขออำนวยพร


>>>>> มีต่อ หน้า ๒
 


แก้ไขล่าสุดโดย ก้อนดิน เมื่อ 25 เม.ย.2007, 5:10 pm, ทั้งหมด 1 ครั้ง
ดูข้อมูลส่วนตัวส่งข้อความส่วนตัว
ก้อนดิน
บัวบานเต็มที่
บัวบานเต็มที่


เข้าร่วม: 07 ก.ค. 2004
ตอบ: 623

ตอบตอบเมื่อ: 21 พ.ย.2006, 1:04 pm ตอบโดยอ้างข้อความขึ้นไปข้างบน

ธรรมคติพรประทาน
ของสมเด็จพระญาณสังวร
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก๏ อานุภาพแห่งบุญที่ทำในพระพุทธศาสนา

พระพุทธศาสนานั้น เปรียบดังเพชรน้ำหนึ่ง เนื้อแข็งบริสุทธิ์ ไม่มีสิ่งสกปรกใดจะแทรกซึมเข้าในเนื้อเพชรได้ ฉันใดฉันนั้นก็ไม่มีความสกปรกใดจะแทรกซึมเข้าปะปนกับพระพุทธศาสนาได้ ได้ก็แต่เพียงแวดล้อมอยู่ภายนอก

ไม่มีบุญใดจะยิ่งใหญ่เท่าบุญที่เทิดทูนรักษาพระพุทธศาสนา จนกระทั่งเป็นที่เชื่อในหมู่ผู้ได้ประสบพบเห็นด้วยตนเอง ว่าแม้เมื่อถึงเวลาที่กรรมไม่ดีที่ทำไว้ส่งผล จะหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่อานุภาพแห่งบุญที่ทำไว้ในพระพุทธศาสนา แม้มากเพียงพอในปัจจุบัน ย่อมพิทักษ์รักษาให้ได้พ้นจากความเจ็บปวดทรมาน อย่างเป็นที่น่าประหลาดมาก


๏ อย่าหลงผิดคิดผิดทำผิดต่อพระพุทธศาสนา

ทราบกันดีแล้วว่า ศัตรูที่จะทำร้ายพระพุทธศาสนาได้นั้น เป็นผู้นับถือพระพุทธศาสนาเองเท่านั้น คือต้องเป็นพระ เณร อุบาสก อุบาสิกาเท่านั้น ที่เป็นผู้ทำร้ายพระพุทธศาสนาได้ ผู้อื่นทำไม่ได้

ดังนั้น เราจึงควรต้องระวังตนเอง ระวังพวกกันเองให้ดีที่สุด อย่าให้หลงผิดคิดผิดทำผิดต่อพระพุทธศาสนา หมั่นทบทวนดูแลตักเดือนตนเองให้ไม่ผิดศีลธรรมผิดพระวินัย ที่สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงวางไว้ให้ เพื่อรักษาพระพุทธศาสนา โดยให้รักษาเราก่อน ให้เรารักษาตัวเราได้ก่อน เพื่อเราจะได้รักษาพระพุทธศาสนาได้


๏ เหตุของความผ่องใสหรือความเศร้าหมองของใจ

ขอให้ทำหน้าที่ให้เต็มสติปัญญา ความสามารถ สอนตัวเองให้ปฏิบัติหัวใจพระพุทธศาสนาให้เข็มแข็ง อย่าทำความไม่ดีใดๆ ทั้งนั้น ทำความดีทุกอย่าง ทำใจให้ผ่องใสเสมอ

ความคิดของตนเองสำคัญมาก ความผ่องใสหรือความเศร้าหมองของใจ มิได้เกิดแต่อะไรอื่น แต่เกิดจากความคิดของตนเอง ใจขุ่นมัวเศร้าหมองเมื่อไร อย่าไปโทษคนอื่นว่าเป็นเหตุ โทษความคิดของตนเอง และเปลี่ยนความคิดนั้นทันที คิดถึงพระพุทธเจ้าให้ทันที คือท่องพุทโธ...พุทโธได้ทัน และก็ได้ผลเป็นความสบายใจจริง


๏ วันเวลาเคลื่อนไปพร้อมกับวัยของเราทุกคน

พรที่ปรารถนาจะให้ในวันมงคลขึ้นปีใหม่นี่คือ ขอให้พากันไม่ลืมนึกถึงความจริงที่สำคัญประการหนึ่งไว้ให้เสมอว่า วันเวลากำลังเคลื่อนไปพร้อมกับวัยของเราทุกคน และจะไม่มีการถอยหลังย้อนกลับมาได้อีกเลย


๏ คนที่มีค่ายิ่ง ต้องมีความรู้คู่กับความดี

อะไรที่ดีงามให้รีบทำเสีย อย่าผัดวันประกันพรุ่ง เมื่อโอกาสที่ทำได้ผ่านพ้นไป จะไม่มีโอกาสเช่นนั้นอีก

ดังเช่นเมื่อมีอายุในวัยเรียน มีโอกาสเรียน ต้องเร่งเรียนให้เต็มสติปัญญา ความสามารถ เพราะเมื่อพ้นวัยเรียนไปแล้ว ย่อมยากจะมีโอกาสศึกษาเล่าเรียนได้อย่างเต็มที่อีก จะต้องทำอย่างอื่นแทน และอย่างอื่นที่จะทำนั้นก็จะทำไม่ได้ดี เพราะไม่มีความรู้เป็นเครื่องส่งเสริม

ขณะเดียวกัน ขอให้รับรู้ว่า ความรู้แม้มีมากในคนที่ไม่ดีย่อมทำให้เขาเป็นอันตรายที่ใหญ่ยิ่ง ทั้งแก่ตนเองและแก่ผู้อื่น จึงต้องทั้งศึกษาหาความรู้ไปพร้อมกับอบรมตนให้เป็นคนดี ให้สุดความสามารถ มีความรู้ด้วย มีความดีด้วย จึงจะเป็นคนมีค่าที่แท้จริง


๏ คำสอนทางพระพุทธศาสนาไม่เลือกชั้นวรรณะ

พระพุทธศาสนา หรือคำสั่งสอนของสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้านั้น มีคุณยิ่งใหญ่แก่ชาวโลกทั่งไป ไม่เลือก ชาติศาสนา ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตาม นับถือพระพุทธศาสนาหรือไม่ก็ตาม จักได้รับประโยชน์จากพระคุณของพระพุทธศาสนาแน่นอน

โดยมีบรรดาผู้นับถือปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นสื่อนำความดีงามทั้งปวงไปสู่เพื่อนร่วมโลกทั้งหลาย โดยไม่เลือกชั้นวรรณะและศาสนา ความประพฤติอยู่ในศีลในธรรมตามคำสั่งสอนในพระพุทธศาสนาจะเป็นคุณยิ่งใหญ่แก่ผู้ประพฤติ และจะสามารถแผ่คุณนั้นไปถึงผู้อื่นได้ด้วย ไม่ว่าจะเป็นคนชาติใด ศาสนาใด


๏ พระคุณอันยิ่งใหญ่แห่งพระพุทธศาสนา

ผู้มีศีลมีธรรมตามคำทรงสั่งสอนของสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า คือคนดี และคนดีนั้นไม่ให้ทุกข์ ไม่ให้โทษแก่ใคร ไม่มีเวรไม่มีภัยกับใคร ไม่ว่าชาติศาสนาใดทั้งนั้น มีแต่จะให้คุณประโยชน์สถานเดียวแก่คนทั้งหลาย

ขอให้ทุกท่านช่วยกันทำให้ความจริงนี้ปรากฏประจักษ์ แม้เพียงในเขตประเทศนี้ก็ยังดี ตั้งใจรักษาศีล รักษาพระธรรมวินัยให้จริง ให้ความเป็นพระดี เป็นคนดี ในพระพุทธศาสนาปรากฏเด่นชัด ให้เล่าลือล่วงรู้อยู่ตลอดไปว่า พระพุทธศาสนาให้คุณยิ่งใหญ่ โดยที่ไม่เลือกชั้นวรรณะ หรือศาสนาใดทั้งสิ้น


๏ หัวใจของพระพุทธศาสนา

พระมหากรุณาของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ายั่งยืนนาน ไม่ประกอบด้วยกาลเวลา ก่อนแต่ทรงตรัสรู้ ทรงตรัสรู้แล้ว จนบัดนี้ และจนตลอดไป พระมหากรุณาจะยังแผ่ไพศาลไม่มีขอบเขต เราทุกคนพึงทำหน้าที่ให้ดีที่สุด ในการแสดงกตัญญูกตเวทีต่อพระรัตนตรัยซึ่งทรงพระคุณสูงสุดคือ สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า พระธรรามคำสั่งสอนที่ถูกแท้ให้คุณทั้งหมด และพระสงฆ์ผู้ทรงจำพระธรรมไว้ไม่ผิดพลาด และอัญเชิญมาให้ปรากฏแก่ชาวโลก ด้วยวาจาและด้วยการปฏิบัติเป็นแบบอย่าง ให้หัวใจของพระพุทธศาสนา ๓ ประการเป็นที่เทิดทูนสืบไป คือ...

การไม่ทำบาปอกุศลทั้งปวง
การทำบุญกุศลทุกประการ และ
การทำใจของตนให้ผ่องใสไกลกิเลสเครื่องเศร้าหมอง๏ ทั้งหมดของพระพุทธโอวาท คือความไม่ประมาท

พระพุทธศาสนาเป็นพยานรับรองความเลิศล้ำ ไม่มีผู้ใดเปรียบเสมอ ทรงเลิศด้วยพระมหากรุณาธิคุณ อันเป็นเหตุให้พระปัญญาคุณสว่างเจิดจ้า หามีแสงใดทัดเทียมไม่

พระบริสุทธิ์คุณจึงเกิดใสบริสุทธิ์ด้วยแสงแห่งพระปัญญาอันความบริสุทธิ์แห่งจิตของผู้ใดก็ตาม หาเกิดได้จากเหตุอื่นไม่ จักเกิดได้แต่จากแสงแห่งปัญญาเท่านั้น

หัวใจพระพุทธศาสนา ๓ ประการนั้น เท่ากับเป็นการทรงเตือนให้อบรมปัญญาให้มีแสงสว่างให้จิตใจพ้นความมัวหมอง ทรงแสดงทางแห่งความสำเร็จไว้ในพระปัจฉิมโอวาทว่า “ให้บริบูรณ์ด้วยความไม่ประมาทเถิด” เป็นการทรงรวมพระพุทธโอวาททั้งปวงที่โปรดประทานสิ้น ๔๕ พรรษา ลงในความไม่ประมาทเพียงแต่ประการเดียว


>>>>> มีต่อ หน้า ๓
 


แก้ไขล่าสุดโดย ก้อนดิน เมื่อ 25 เม.ย.2007, 5:11 pm, ทั้งหมด 1 ครั้ง
ดูข้อมูลส่วนตัวส่งข้อความส่วนตัว
ก้อนดิน
บัวบานเต็มที่
บัวบานเต็มที่


เข้าร่วม: 07 ก.ค. 2004
ตอบ: 623

ตอบตอบเมื่อ: 21 พ.ย.2006, 1:05 pm ตอบโดยอ้างข้อความขึ้นไปข้างบน

วรธรรมคติ
สมเด็จพระญาณสังวร
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายกความมีสัมมาคารวะต่อความรู้สึกของผู้อื่น เป็นความงดงามประจำจิตใจคนไทยมาแต่ไหนแต่ไร เพิ่งจะมาได้ยินผู้เฒ่าผู้แก่รำพึงรำพันหนาหูสมัยนี้ ว่าความงดงามแห่งจิตใจไทย แห่งมรรยาทไทย กำลังหมดไปทุกที อย่างน่าเสียดาย อย่างน่าเศร้าใจเป็นอย่างยิ่ง เหตุประการหนึ่งก็เพราะผู้เฒ่าผู้แก่ หรือแม่พ่อปู่ย่าตายาย พี่ป้าน้าอาสมัยนี้ มีความเกรงใจลูกหลานมากกว่าสมัยก่อน น่าจะเพราะลูกหลานสมัยก่อนมีการศึกษาไม่เท่าสมัยนี้

ยิ่งลูกหลานเล่าเรียนสูง แม่พ่อปู่ย่าตายาย พี่ป้าน้าอา ก็ยิ่งเกรงใจ ขัดหูขัดตาขัดใจเพียงไร ก็อดทนเก็บเงียบไว้แต่ภายในใจโดยหารู้ไม่ว่า นั่นคือการกำลังลงโทษลูกหลานผู้เป็นที่รักดังแก้วตาดวงใจ ที่หนักหนา หนักจนไม่มีทางจะสามารถแก้ไขให้ร้ายกลายเป็นดีได้อีกต่อไป

นิทานไทยเรื่องหนึ่ง ซึ่งรู้จักกันดี ที่มีชายผู้หนึ่งต้องโทษประหารชีวิต แม่พ่อร้องไห้คร่ำครวญ น้ำตาแทบจะเป็นสายเลือด คำตัดพ้อของลูกชายที่กำลังเดินเข้าไปสู่ที่ประหารก็คือ แม่พ่อฆ่าเขา แม่พ่อไม่เคยดุไม่เคยว่า ไม่เคยตักเตือนอบรมสั่งสอนเลย เมื่อเขาทำผิดเล็กๆ น้อยๆ บาททีก็ยังชื่นชมว่าเขาเก่งเขาฉลาด ที่ทรยศคดโกงลักขโมยได้สำเร็จ โดยไม่ถูกจับได้ โดยไม่มีผู้รู้เท่าทัน แม่พ่อทำให้เขาไม่รู้จักผิดชอบชั่วดี ทำผิดทำชั่วรุนแรงร้ายกาจยิ่งขึ้นเป็นลำดับ จนถึงต้องเดินสู่หลักประหาร

ผู้ใหญ่ทั้งหลาย เมื่อได้รู้เรื่องนี้แล้ว น่าจะนำไปคิดให้หนัก อย่าให้วันหนึ่งข้างหน้าต้องถูกลูกหลานตัดพ้อต่อว่า ทำนองเดียวกับนักโทษประหารผู้นั้น และเมื่อถึงวันนั้น ท่านอาจมีความรู้สึกยิ่งกว่ากำลังเดินไปสู่หลักประหารด้วยตนเอง จงดับไฟแต่หัวลม ไทยจะได้ไม่สิ้นสูญไปต่อหน้าต่อตา พร้อมกับความสูญสิ้นของวัฒนธรรมไทยที่งดงามนัก.>>>>> จบ >>>>>


พระประวัติและปฏิปทา
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช

http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=7725
 


แก้ไขล่าสุดโดย ก้อนดิน เมื่อ 25 เม.ย.2007, 5:11 pm, ทั้งหมด 1 ครั้ง
ดูข้อมูลส่วนตัวส่งข้อความส่วนตัว
I am
บัวบานเต็มที่
บัวบานเต็มที่


เข้าร่วม: 25 ต.ค. 2006
ตอบ: 972

ตอบตอบเมื่อ: 21 พ.ย.2006, 4:05 pm ตอบโดยอ้างข้อความขึ้นไปข้างบน

สาธุ..โมทนาด้วยครับ สาธุ
 
ดูข้อมูลส่วนตัวส่งข้อความส่วนตัวส่ง Emailชมเว็บส่วนตัวMSN Messenger
สมชาย มะโนวรรณ์
บัวผลิหน่อ
บัวผลิหน่อ


เข้าร่วม: 31 ก.ค. 2006
ตอบ: 6
ที่อยู่ (จังหวัด): เชียงราย

ตอบตอบเมื่อ: 23 พ.ย.2006, 3:27 am ตอบโดยอ้างข้อความขึ้นไปข้างบน

ขอน้อมนำเป็นแนวทางการประพฤติปฏิบัติตนเพื่อความศิริมงคล
และเป็นมหากุศลต่อตนเองและครอบครัว ขอรับ...
สาธุ สาธุ สาธุ
สาธุ สาธุ สาธุ
 

_________________
พุทธะคือผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน
ดูข้อมูลส่วนตัวส่งข้อความส่วนตัว
ลูกโป่ง
บัวแก้ว
บัวแก้ว


เข้าร่วม: 01 ส.ค. 2005
ตอบ: 4089

ตอบตอบเมื่อ: 29 พ.ย.2006, 7:16 pm ตอบโดยอ้างข้อความขึ้นไปข้างบน

อนุโมทนาสาธุค่ะ...คุณ Baby

ขออนุญาตแบ่งปันะคะ

เจริญในธรรมยิ่งๆ ขึ้นไปค่ะ

ธรรมะสวัสดีค่ะ

ดอกไม้ ดอกไม้ ดอกไม้
 
ดูข้อมูลส่วนตัวส่งข้อความส่วนตัวชมเว็บส่วนตัว
บัวหิมะ
บัวเงิน
บัวเงิน


เข้าร่วม: 26 มิ.ย. 2008
ตอบ: 1273

ตอบตอบเมื่อ: 31 ส.ค. 2008, 12:54 am ตอบโดยอ้างข้อความขึ้นไปข้างบน

ขอน้อมรับธรรมะประทานพร จากท่านสมเด็จพระญาณสังวรฯ เจ้าค่ะ
และโมทนาบุญกับท่านเจ้าของกระทู้ค่ะ สาธุ สาธุ
 

_________________
ชีวิตที่เหลือเพื่อธรรมะ
ดูข้อมูลส่วนตัวส่งข้อความส่วนตัว
ฌาณ
บัวเงิน
บัวเงิน


เข้าร่วม: 23 ก.ค. 2008
ตอบ: 1145
ที่อยู่ (จังหวัด): หิมพานต์

ตอบตอบเมื่อ: 25 ก.ย. 2008, 9:36 pm ตอบโดยอ้างข้อความขึ้นไปข้างบน

อ้างอิงจาก:
การไม่ทำบาปอกุศลทั้งปวง
การทำบุญกุศลทุกประการ และ
การทำใจของตนให้ผ่องใสไกลกิเลสเครื่องเศร้าหมอง
สาธุ
 

_________________
ผมจะพยายามให้ได้ดาวครบ 10 ดวงครับ
ดูข้อมูลส่วนตัวส่งข้อความส่วนตัว
แสดงเฉพาะข้อความที่ตอบในระยะเวลา:      
สร้างหัวข้อใหม่ตอบ
 


 ไปที่:   


อ่านหัวข้อถัดไป
อ่านหัวข้อก่อนหน้า
คุณไม่สามารถสร้างหัวข้อใหม่
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ
คุณไม่สามารถแก้ไขข้อความของคุณ
คุณไม่สามารถลบข้อความของคุณ
คุณไม่สามารถลงคะแนน
คุณ สามารถ แนบไฟล์ในกระดานข่าวนี้
คุณ สามารถ ดาวน์โหลดไฟล์ในกระดานข่าวนี้


 
 
เลือกบอร์ด  • กระดานสนทนา  • สมาธิ  • สติปัฏฐาน  • กฎแห่งกรรม  • นิทานธรรมะ  • หนังสือธรรมะ  • บทความ  • กวีธรรม  • สถานที่ปฏิบัติธรรม  • ข่าวกิจกรรม
นานาสาระ  • วิทยุธรรมะ  • เสียงธรรม  • เสียงสวดมนต์  • ประวัติพระพุทธเจ้า  • ประวัติมหาสาวก  • ประวัติเอตทัคคะ  • ประวัติพระสงฆ์  • ธรรมทาน  • แจ้งปัญหา

จัดทำโดย  กลุ่มเผยแผ่หลักคำสอนทางพระพุทธศาสนา ธรรมจักรดอทเน็ต
เพื่อส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรมในสังคม
เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2546
ติดต่อ webmaster@dhammajak.net
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group :: ปรับเวลา GMT + 7 ชั่วโมง