Home  • กระดานสนทนา  • สมาธิ  •  สติปัฏฐาน  • กฎแห่งกรรม  • นิทาน  • หนังสือ  •  บทความ  • กวีธรรม  • ข่าวกิจกรรม  • แจ้งปัญหา
คู่มือการใช้คู่มือการใช้  ค้นหาค้นหา   สมัครสมาชิกสมัครสมาชิก   รายชื่อสมาชิกรายชื่อสมาชิก  กลุ่มผู้ใช้กลุ่มผู้ใช้   ข้อมูลส่วนตัวข้อมูลส่วนตัว  เช็คข้อความส่วนตัวเช็คข้อความส่วนตัว  เข้าสู่ระบบ(Log in)เข้าสู่ระบบ(Log in)
 
ได้ทำการย้ายไปเว็บบอร์ดแห่งใหม่แล้ว คลิกที่นี่
www.dhammajak.net/forums
15 ตุลาคม 2551
 แจกซีดีหลวงพ่อพุธ พระพรหมคุณาภรณ์ พระปราโมทย์ อ่านหัวข้อถัดไป
อ่านหัวข้อก่อนหน้า
สร้างหัวข้อใหม่หัวข้อนี้ถูกล็อก คุณไม่สามารถแก้ไข หรือตอบได้
ผู้ตั้ง ข้อความ
wilawant
ผู้เยี่ยมชม

ตอบตอบเมื่อ: 23 ต.ค.2005, 6:25 pm ตอบโดยอ้างข้อความขึ้นไปข้างบน

----- ขอปิดกระทู้นี้นะค่ะ -----

ภิกษุทั้งหลายพวกเธอจงมีธรรมเป็นที่พึ่งเถิด อย่ายึดสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งเลย ความเพียร เธอทั้งหลายต้องทำเอง ตถาคตเป็นเพียงผู้บอกทางเท่านั้น.....จากมหาปรินิพพานสูตร พระไตรปิฎกเล่มที่สิบ ทีฆนิกาย มหาวัคค์ สุตตันตปิฎก

จุดประสงค์ในการแจก
เพื่อเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา เพื่อสืบทอด เผยแผ่พระพุทธศาสนา เพื่อประโยชน์ทั้งทางโลกและทางธรรม แก่เพื่อนร่วมทุกข์ และเพื่อพัฒนาจิตใจ ขัดเกลาอัตตา โลภะ โทสะ โมหะของข้าพเจ้า ด้วยเจตนาอันเป็นกุศลนี้ ขอให้ข้าพเจ้ามีดวงตาเห็นธรรม ได้ถึงมรรคผลในเร็ววันด้วยเทอญ

รายการที่แจก
1. ธรรมปฏิบัติ พระธรรมเทศนาของ หลวงพ่อพุธ ฐานิโย
2. จิตวิทยา สู่จิตภาวนา พระธรรมเทศนาของ พระพรหมคุณาภรณ์ ( ป.อ.ปยุตโต)
3. วิถีแห่งความรู้แจ้ง เล่ม ๑ เล่ม ๒ และ ประทีปส่องแสง (เสียงอ่านหนังสือ) โดย พระปราโมทย์ ปราโมชโช

การลงชื่อขอรับ
1. กรุณาเติมคำว่า " คุณ " หน้าชื่อ
2. จัดแบ่ง ชื่อ - ที่อยู่ ในแต่ละบรรทัดให้ดูเหมาะสม
3. ใส่รายการที่ต้องการรับข้างหลังชื่อท่าน
ตัวอย่างดังนี้
คุณวิภา มโนธรรม (1,3)
338/42 ซ.สาธารณสุข 3 ถ.พหลโยธิน
เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220

ขอรับแผ่น : 1. ธรรมปฏิบัติ พระธรรมเทศนาของ หลวงพ่อพุธ ฐานิโย
3. วิถีแห่งความรู้แจ้ง เล่ม ๑ เล่ม ๒ และ ประทีปส่องแสง (เสียงอ่านหนังสือ)
โดยพระปราโมทย์ ปราโมชโช

ขออนุโมทนาบุญ ท่านผู้ให้ธรรม (พระอาจารย์) และท่านที่รับ
ขอให้ท่านทั้งหลายบรรลุ มรรคผล นิพพาน ในเร็ววันด้วยเทอญ

wilawant


----- ขอปิดกระทู้นี้นะค่ะ -----
 
คุณณัฐนันท์
ผู้เยี่ยมชม

ตอบตอบเมื่อ: 23 ต.ค.2005, 6:45 pm ตอบโดยอ้างข้อความขึ้นไปข้างบน

คุณณัฐนันท์ สหุนาลุ (1,2,3)
เลขที่ 135 หมู่ 6 ซอยวัดชูประศาสนาราม
บ้านศรีตะวัน ต.ยาง
อ.ศรีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 32110

ขอรับทั้ง 3 แผ่น ค่ะ
1.ธรรมปฏิบัติ พระธรรมเทศนาของ หลวงพ่อพุธ ฐานิโย
2.จิตวิทยา สู่จิตภาวนา พระธรรมเทศนาของ พระพรหมคุณาภรณ์ ( ป.อ.ปยุตโต)
3.วิถีแห่งความรู้แจ้ง เล่ม ๑ เล่ม ๒ และ ประทีปส่องแสง (เสียงอ่านหนังสือ) โดย พระปราโมทย์ ปราโมชโช
 
จิรภัทร มาอิน
ผู้เยี่ยมชม

ตอบตอบเมื่อ: 23 ต.ค.2005, 8:05 pm ตอบโดยอ้างข้อความขึ้นไปข้างบน

คุณจิรภัทร มาอิน
ธ.กรุงเทพ จก.สาขาย่อย มหาวิทยาลัยราชภัฎ พิบูลสงคราม
153 หมู่ที่ 5 ต.พลายชุมพล
อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000

ขอรับทั้ง 3 แผ่น ค่ะ
1.ธรรมปฏิบัติ พระธรรมเทศนาของ หลวงพ่อพุธ ฐานิโย
2.จิตวิทยา สู่จิตภาวนา พระธรรมเทศนาของ พระพรหมคุณาภรณ์ ( ป.อ.ปยุตโต)
3.วิถีแห่งความรู้แจ้ง เล่ม ๑ เล่ม ๒ และ ประทีปส่องแสง (เสียงอ่านหนังสือ) โดย พระปราโมทย์ ปราโมชโช
 
nuntas
บัวผลิหน่อ
บัวผลิหน่อ


เข้าร่วม: 23 ต.ค. 2005
ตอบ: 1

ตอบตอบเมื่อ: 23 ต.ค.2005, 9:42 pm ตอบโดยอ้างข้อความขึ้นไปข้างบน

คุณนันทวัลย์ แซ่เตือง (1, 2, 3)
134/218 หมู่บ้านนครทอง หมู่ 5 ซ.มังกร-นาคดี
ถ.พุทธรักษา ต.แพรกษา
อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280

ขอรับทั้ง 3 แผ่น ค่ะ
1. ธรรมปฏิบัติ พระธรรมเทศนาของ หลวงพ่อพุธ ฐานิโย
2. จิตวิทยา สู่จิตภาวนา พระธรรมเทศนาของ พระพรหมคุณาภรณ์ ( ป.อ.ปยุตโต)
3. วิถีแห่งความรู้แจ้ง เล่ม ๑ เล่ม ๒ และประทีปส่องแสง (เสียงอ่านหนังสือ) โดย พระปราโมทย์ ปราโมชโช
 
ดูข้อมูลส่วนตัวส่งข้อความส่วนตัวชมเว็บส่วนตัวMSN Messenger
สุชาติโก ภิกฺขุ
ผู้เยี่ยมชม

ตอบตอบเมื่อ: 23 ต.ค.2005, 10:20 pm ตอบโดยอ้างข้อความขึ้นไปข้างบน

พระสุชาติ พุทธไพบูลย์ (สุชาติโก ภิกฺขุ)
วัดบัวงาม พระอารามหลวง
เลขที่ 1 หมู่ 1 ต.บัวงาม อ.ดำเนินสะดวก
จ.ราชบุรี 70210

ขอรับทั้ง 3 รายการ
1.ธรรมปฏิบัติ พระธรรมเทศนาของ หลวงพ่อพุธ ฐานิโย
2.จิตวิทยา สู่จิตภาวนา พระธรรมเทศนาของ พระพรหมคุณาภรณ์ ( ป.อ.ปยุตโต)
3.วิถีแห่งความรู้แจ้ง เล่ม ๑ เล่ม ๒ และ ประทีปส่องแสง (เสียงอ่านหนังสือ) โดย พระปราโมทย์ ปราโมชโช

เพื่อนำไปศึกษา และขออนุญาตทำสำเนาเผยแพร่เป็นธรรมทานด้วย
ขออนุโมทนา สาธุ.
 
นครินทร์
ผู้เยี่ยมชม

ตอบตอบเมื่อ: 24 ต.ค.2005, 12:38 am ตอบโดยอ้างข้อความขึ้นไปข้างบน

กรุณานำถวาย ซีดีธรรมมะทั้ง 3 รายการ นี้
1. ธรรมปฏิบัติ พระธรรมเทศนาของ หลวงพ่อพุธ ฐานิโย
2. จิตวิทยา สู่จิตภาวนา พระธรรมเทศนาของ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต)
3. วิถีแห่งความรู้แจ้ง เล่ม ๑ เล่ม ๒ และ ประทีปส่องแสง (เสียงอ่านหนังสือ) โดย พระปราโมทย์ ปราโมชโช
แด่พระคุณเจ้า

พระภิกษุนพดล
วัดตะวันเรือง
เลขที่ 9 หมู่ 11 ตำบลคลองสี่
อำเภอคลองหลวง จ.ปทุมธานี

ขออนุโมทนาบุญ
 
กระทะ
ผู้เยี่ยมชม

ตอบตอบเมื่อ: 24 ต.ค.2005, 5:53 am ตอบโดยอ้างข้อความขึ้นไปข้างบน

ขออนุโมทนาครับ
คุณพรสวรรค์ วงศ์วัชรไพบูลย์ (1 และ 3)
214/45 หมู่บ้านสินบดีพารค์4
ถ.ประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ
กรุงเทพฯ 10140
ขอรับแผ่น : 1. ธรรมปฏิบัติ พระธรรมเทศนาของ หลวงพ่อพุธ ฐานิโย
3. วิถีแห่งความรู้แจ้ง เล่ม ๑ เล่ม ๒ และ ประทีปส่องแสง (เสียงอ่านหนังสือ)
โดยพระปราโมทย์ ปราโมชโช
 
นายภมรศิลป์ สีอ่อน
ผู้เยี่ยมชม

ตอบตอบเมื่อ: 24 ต.ค.2005, 6:32 am ตอบโดยอ้างข้อความขึ้นไปข้างบน

ขออนุโมทนาด้วยครับ

คุณภมรศิลป์ สีอ่อน
ท่าเรือ B5 & C3
ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

กระผมขอรับทั้ง 3 รายการครับ
1. ธรรมปฏิบัติพระธรรมเทศนาของหลวงพ่อพุทธ ฐานิโย
2. จิตวิทยาสูจิตภาวนา พระธรรมเทศนาของพระพรหมคุณาภรณ์ (ปอ. ปยุตโต)
3. วิถีแห่งความรู้แจ้งเล่ม ๑ แล่ม ๒ และประทีปส่องแสง (เสียงอ่านหนังสือโดยพระปราโมทย์ ประโมชโช)
 
ชำนาญ
ผู้เยี่ยมชม

ตอบตอบเมื่อ: 24 ต.ค.2005, 8:53 am ตอบโดยอ้างข้อความขึ้นไปข้างบน

คุณชำนาญ จีมสันเทียะ (1,2,3)
เลขที่ 12 ห้อง 208 ตรอกแดง
ถนนเจริญกรุง 73 แขวงวัดพระยาไกร
เขตบางคอแหลม กทม. 10120

ขอรับทั้ง 3 แผ่น ครับ
1. ธรรมปฏิบัติ พระธรรมเทศนาของ หลวงพ่อพุธ ฐานิโย
2. จิตวิทยา สู่จิตภาวนา พระธรรมเทศนาของ พระพรหมคุณาภรณ์ ( ป.อ.ปยุตโต)
3. วิถีแห่งความรู้แจ้ง เล่ม ๑ เล่ม ๒ และ ประทีปส่องแสง (เสียงอ่านหนังสือ) โดย พระปราโมทย์ ปราโมชโช
 
พัทธนันท์ อ่วมด้วง
ผู้เยี่ยมชม

ตอบตอบเมื่อ: 24 ต.ค.2005, 10:05 am ตอบโดยอ้างข้อความขึ้นไปข้างบน

คุณ พัทธนันท์ อ่วมด้วง
109/116 ม.1 ซ.บางกระดี่ 15
ถ.พระราม 2 แขวงแสมดำ
เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150

ขอรับทั้ง 3 แผ่น ค่ะ
1. ธรรมปฏิบัติ พระธรรมเทศนาของ หลวงพ่อพุธ ฐานิโย
2. จิตวิทยา สู่จิตภาวนา พระธรรมเทศนาของ พระพรหมคุณาภรณ์ ( ป.อ.ปยุตโต)
3. วิถีแห่งความรู้แจ้ง เล่ม ๑ เล่ม ๒ และ ประทีปส่องแสง (เสียงอ่านหนังสือ) โดย พระปราโมทย์ ปราโมชโช
ขออนุโมทนาบุญด้วยค่ะ
 
คุณเฉลิมชัย สมิตินท
ผู้เยี่ยมชม

ตอบตอบเมื่อ: 24 ต.ค.2005, 1:05 pm ตอบโดยอ้างข้อความขึ้นไปข้างบน

คุณเฉลิมชัย สมิตินทุ (1, 2, 3)
84 หมู่ 3 ต.หมื่นไวย
อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
 
chusak-s
ผู้เยี่ยมชม

ตอบตอบเมื่อ: 24 ต.ค.2005, 4:24 pm ตอบโดยอ้างข้อความขึ้นไปข้างบน

ขออนุโมทนาบุญ ขอรับทั้ง 3 แผ่น

คุณชูศักดิ์ สุทธิสว่างวงศ์
11/105 ซ.สิทธิชัย ถ.กรุงเทพ-นนทบุรี
เขตบางซื่อ กทม. 10800
 
ขันติชัย_คงอ่อน
บัวผลิหน่อ
บัวผลิหน่อ


เข้าร่วม: 24 ต.ค. 2005
ตอบ: 1

ตอบตอบเมื่อ: 24 ต.ค.2005, 6:20 pm ตอบโดยอ้างข้อความขึ้นไปข้างบน

คุณขันติชัย คงอ่อน
100/3 ถ.นาเกลือ ต.บานา
อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000

ขอรับทั้ง 3 แผ่นครับ
1. ธรรมปฏิบัติ พระธรรมเทศนาของ หลวงพ่อพุธ ฐานิโย
2. จิตวิทยา สู่จิตภาวนา พระธรรมเทศนาของ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต)
3. วิถีแห่งความรู้แจ้ง เล่ม ๑ เล่ม ๒ และ ประทีปส่องแสง (เสียงอ่านหนังสือ) โดย พระปราโมทย์ ปราโมชโช
ขออนุโมทนาบุญด้วยครับ
 
ดูข้อมูลส่วนตัวส่งข้อความส่วนตัวชมเว็บส่วนตัว
อุทุมพร จงเจริญ
ผู้เยี่ยมชม

ตอบตอบเมื่อ: 25 ต.ค.2005, 8:27 am ตอบโดยอ้างข้อความขึ้นไปข้างบน

คุณอุทุมพร จงเจริญ (1,2,3)
60 หมู่ 3 ซอยอุ่นสุข ถนนเลียบคลองเปรม
ตำบลสวนพริกไทย อำเภอเมือง
จังหวัดปทุมธานี 12000

ขอรับทั้ง 3 แผ่น ค่ะ
1. ธรรมปฏิบัติ พระธรรมเทศนาของ หลวงพ่อพุธ ฐานิโย
2. จิตวิทยา สู่จิตภาวนา พระธรรมเทศนาของ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต)
3. วิถีแห่งความรู้แจ้ง เล่ม ๑ เล่ม ๒ และ ประทีปส่องแสง (เสียงอ่านหนังสือ) โดย พระปราโมทย์ ปราโมชโช
ขออนุโมทนาบุญด้วยค่ะ
 
สุดา เงาประเสริฐวงศ์
ผู้เยี่ยมชม

ตอบตอบเมื่อ: 25 ต.ค.2005, 11:30 am ตอบโดยอ้างข้อความขึ้นไปข้างบน

คุณสุดา เงาประเสริฐวงศ์
170 ซอยอารีย์สัมพันธ์3
ถนนพหลโยธิน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพฯ 10400

รายการที่ขอรับแจก
1. ธรรมปฏิบัติ พระธรรมเทศนาของ หลวงพ่อพุธ ฐานิโย
2. จิตวิทยา สู่จิตภาวนา พระธรรมเทศนาของ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต)
3. วิถีแห่งความรู้แจ้ง เล่ม ๑ เล่ม ๒ และ ประทีปส่องแสง (เสียงอ่านหนังสือ) โดย พระปราโมทย์ ปราโมชโช
ขอบคุณค่ะ
 
ศราวุฒิ คำเทพ
ผู้เยี่ยมชม

ตอบตอบเมื่อ: 25 ต.ค.2005, 12:15 pm ตอบโดยอ้างข้อความขึ้นไปข้างบน

คุณ ศราวุฒิ คำเทพ (1,2,3)

210 ม.แกรนด์วิลเลจ ซ.ลาดพร้าว 80/3

ถนนลาดพร้าว เขตวังทองหลาง

กรุงเทพมหานคร 10310ขอรับแผ่น : 1. ธรรมปฏิบัติ พระธรรมเทศนาของ หลวงพ่อพุธ ฐานิโย

2.จิตวิทยา สู่จิตภาวนา พระธรรมเทศนาของ พระพรหมคุณาภรณ์ ( ป.อ.ปยุตโต)

3. วิถีแห่งความรู้แจ้ง เล่ม ๑ เล่ม ๒ และ ประทีปส่องแสง (เสียงอ่านหนังสือ)

โดยพระปราโมทย์ ปราโมชโช 
22
ผู้เยี่ยมชม

ตอบตอบเมื่อ: 25 ต.ค.2005, 12:46 pm ตอบโดยอ้างข้อความขึ้นไปข้างบน

ขอรับทั้ง 3 แผ่น

1.ธรรมปฏิบัติ พระธรรมเทศนาของ หลวงพ่อพุธ ฐานิโย

2.จิตวิทยา สู่จิตภาวนา พระธรรมเทศนาของ พระพรหมคุณาภรณ์ ( ป.อ.ปยุตโต)

3.วิถีแห่งความรู้แจ้ง เล่ม ๑ เล่ม ๒ และ ประทีปส่องแสง (เสียงอ่านหนังสือ) โดย พระปราโมทย์ ปราโมชโช

ขออนุโมทนาบุญด้วยคับ

ที่อยู่ :

รุ่งโรจน์ จิตต์ล้ำเลิศกุล

เลขที่ 88 SMC PLACE (c. 203)

ซอยโชคชัยร่วมมิตร แขวงจอมพล

เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

10900
 
คุณพุ่มพวง อินทร์ตา
ผู้เยี่ยมชม

ตอบตอบเมื่อ: 25 ต.ค.2005, 1:28 pm ตอบโดยอ้างข้อความขึ้นไปข้างบน

คุณพุ่มพวง อินทร์ตา

3761/465 ซ.อยู่ดี แขวงบางโคล่

เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120ขอรับทั้งสามแผ่นค่ะ

1.ธรรมปฏิบัติ พระธรรมเทศนาของ หลวงพ่อพุธ ฐานิโย

2.จิตวิทยา สู่จิตภาวนา พระธรรมเทศนาของ พระพรหมคุณาภรณ์ ( ป.อ.ปยุตโต)

3.วิถีแห่งความรู้แจ้ง เล่ม ๑ เล่ม ๒ และ ประทีปส่องแสง (เสียงอ่านหนังสือ) โดย พระปราโมทย์ ปราโมชโช

ขออนุโมทนาบุญด้วยค่ะ

 
wilawant
ผู้เยี่ยมชม

ตอบตอบเมื่อ: 25 ต.ค.2005, 1:29 pm ตอบโดยอ้างข้อความขึ้นไปข้างบน

ได้จัดส่งถึงอันดับที่ 11 แล้วนะคะเจริญในธรรม
 
ประสงค์ นำศรีนิรันดร
ผู้เยี่ยมชม

ตอบตอบเมื่อ: 25 ต.ค.2005, 3:39 pm ตอบโดยอ้างข้อความขึ้นไปข้างบน

คุณประสงค์ นำศรีนิรันดร์

1134 ซ.เจริญนคร 14 แขวงคลองต้นไทร

เขตคลองสาน กทม.10600

ขอรับทั้ง 3 แผ่น ครับ

1.ธรรมปฏิบัติ พระธรรมเทศนาของ หลวงพ่อพุธ ฐานิโย

2.จิตวิทยา สู่จิตภาวนา พระธรรมเทศนาของ พระพรหมคุณาภรณ์ ( ป.อ.ปยุตโต)

3.วิถีแห่งความรู้แจ้ง เล่ม ๑ เล่ม ๒ และ ประทีปส่องแสง (เสียงอ่านหนังสือ) โดย พระปราโมทย์ ปราโมชโช

เพื่อนำไปศึกษา และขออนุญาตทำสำเนาเผยแพร่เป็นธรรมทานด้วย

ขออนุโมทนา สาธุ.

 
แสดงเฉพาะข้อความที่ตอบในระยะเวลา:      
สร้างหัวข้อใหม่หัวข้อนี้ถูกล็อก คุณไม่สามารถแก้ไข หรือตอบได้
 


 ไปที่:   


อ่านหัวข้อถัดไป
อ่านหัวข้อก่อนหน้า
คุณไม่สามารถสร้างหัวข้อใหม่
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ
คุณไม่สามารถแก้ไขข้อความของคุณ
คุณไม่สามารถลบข้อความของคุณ
คุณไม่สามารถลงคะแนน
คุณ สามารถ แนบไฟล์ในกระดานข่าวนี้
คุณ สามารถ ดาวน์โหลดไฟล์ในกระดานข่าวนี้


 
 
เลือกบอร์ด  • กระดานสนทนา  • สมาธิ  • สติปัฏฐาน  • กฎแห่งกรรม  • นิทานธรรมะ  • หนังสือธรรมะ  • บทความ  • กวีธรรม  • สถานที่ปฏิบัติธรรม  • ข่าวกิจกรรม
นานาสาระ  • วิทยุธรรมะ  • เสียงธรรม  • เสียงสวดมนต์  • ประวัติพระพุทธเจ้า  • ประวัติมหาสาวก  • ประวัติเอตทัคคะ  • ประวัติพระสงฆ์  • ธรรมทาน  • แจ้งปัญหา

จัดทำโดย  กลุ่มเผยแผ่หลักคำสอนทางพระพุทธศาสนา ธรรมจักรดอทเน็ต
เพื่อส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรมในสังคม
เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2546
ติดต่อ webmaster@dhammajak.net
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group :: ปรับเวลา GMT + 7 ชั่วโมง