Home  • กระดานสนทนา  • สมาธิ  •  สติปัฏฐาน  • กฎแห่งกรรม  • นิทาน  • หนังสือ  •  บทความ  • กวีธรรม  • ข่าวกิจกรรม  • แจ้งปัญหา
คู่มือการใช้คู่มือการใช้  ค้นหาค้นหา   สมัครสมาชิกสมัครสมาชิก   รายชื่อสมาชิกรายชื่อสมาชิก  กลุ่มผู้ใช้กลุ่มผู้ใช้   ข้อมูลส่วนตัวข้อมูลส่วนตัว  เช็คข้อความส่วนตัวเช็คข้อความส่วนตัว  เข้าสู่ระบบ(Log in)เข้าสู่ระบบ(Log in)
 
ได้ทำการย้ายไปเว็บบอร์ดแห่งใหม่แล้ว คลิกที่นี่
www.dhammajak.net/forums
15 ตุลาคม 2551
 วัดในจังหวัดนนทบุรี อ่านหัวข้อถัดไป
อ่านหัวข้อก่อนหน้า
สร้างหัวข้อใหม่ตอบ
ผู้ตั้ง ข้อความ
jeab742
บัวใต้ดิน
บัวใต้ดิน


เข้าร่วม: 01 ก.ย. 2008
ตอบ: 42

ตอบตอบเมื่อ: 03 ก.ย. 2008, 4:26 pm ตอบโดยอ้างข้อความขึ้นไปข้างบน1-1.jpg


วัดในจังหวัดนนทบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี จัดทำขึ้นรวม 189 วัด ในปี 2550 และเพิ่มเป็น 190 วัด คือวัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์(วัดโพธิ์ทอง) คณะสงฆ์จีนนิกายรังสรรค์ (นามพระราชทาน) มีพระคณาจารย์จีนธรรมปัญญาจริยาภรณ์ (พระอาจารย์เย็นเชี้ยว). เจ้าอาวาสวัดเล่งเนยยี่เป็นองค์อุปถัมภ์ ในปี 2551
 
ดูข้อมูลส่วนตัวส่งข้อความส่วนตัว
jeab742
บัวใต้ดิน
บัวใต้ดิน


เข้าร่วม: 01 ก.ย. 2008
ตอบ: 42

ตอบตอบเมื่อ: 03 ก.ย. 2008, 4:30 pm ตอบโดยอ้างข้อความขึ้นไปข้างบน1.1.jpg


1.3.jpg


5.jpg


6.jpg


๑.วัดกระโจมทอง สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย
เจ้าอธิการสุทัศน์ โกสโล (สุทัศน์ ตามภานนท์) อุปสมบท พ.ศ. ๒๕๐๒ เจ้าอาวาส พ.ศ. ๒๕๑๕
ตั้งอยู่เลขที่ ๑๕/๒ ถ.บางกรวย-ไทรน้อย ม. ๒ ต. วัดชลอ อ. บางกรวย นนทบุรี ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. ๑๙๑๐ ถูกทิ้งรกร้าง เหลือซากพระอุโบสถหลังเก่าและพระพุทธรูป พระอุโบสถหลังใหม่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย หน้าตักกว้าง ๖๗ นิ้ว สูง ๙๔ นิ้วอยู่ สมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๑ (สมเด็จพระเจ้าอู่ทอง) สมัยอยุธยาตอนต้น สิ่งที่น่าสนใจ คือ พระวิหารหลวงพ่ออู่ทอง วัดนี้เป็นวัดที่ร่วมสมัยกับวัดปรางค์หลวงที่อำเภอบางใหญ่ มีตำนานเกี่ยวข้องกับสมเด็จพระเจ้าอู่ทองเช่นเดียวกันเดิมเคยเป็นที่ตั้งกระโจมที่ประทับของสมเด็จพระเจ้าอู่ทอง ลักษณะพระวิหารหลวงพ่ออู่ทอง คล้ายพระอุโบสถขนาดเล็กบรรจุพระสงฆ์ได้ประมาณ ๒๑ รูป ฝาผนังหนาประมาณ ๘๐ เซนติเมตร สภาพชำรุดเหลือผนังด้านข้างกับด้านหลัง ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปสมัยอู่ทองยุคต้น จำนวน ๓ องค์ พระพุทธรูปองค์กลางมีขนาดใหญ่เรียกว่า หลวงพ่ออู่ทอง คนในชุมชนมีความศรัทธาและมีความผูกพันมาก ได้ร่วมกันสละทรัพย์ที่จะสร้างพระวิหารใหม่ครอบพระวิหารเก่าไว้เป็นมรดกชุมชนสืบไป แต่ยังมีปัญหากับทางวัดที่มีความคิดเห็นในเรื่องการก่อสร้างไม่ตรงกัน และคนในชุมชนต่างมีความคิดเห็นว่าเศียรของพระพุทธรูปทั้ง ๓ องค์ ได้ถูกขโมยตัดเศียรไปแล้ว โดยวิธีสับเปลี่ยนนำเศียรใหม่มาต่อไว้แทน (ทำมาจากวัสดุปูนปั้นปลาสเตอร์) เนื่องจากมีพุทธลักษณะเปลี่ยนไปไม่เหมือนกับของเดิมตามที่มีการบันทึกรูปภาพไว้
 
ดูข้อมูลส่วนตัวส่งข้อความส่วนตัว
jeab742
บัวใต้ดิน
บัวใต้ดิน


เข้าร่วม: 01 ก.ย. 2008
ตอบ: 42

ตอบตอบเมื่อ: 05 ก.ย. 2008, 8:15 am ตอบโดยอ้างข้อความขึ้นไปข้างบน5.jpg


1.3.jpg


2.jpg


๒.วัดกล้วย(บางกรวย) สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย
พระครูพิศิษฎ์อรรถเวที (อุฏฐาโน เจียม กันทอง) อุปสมบท ๔ เม.ย.พ.ศ. ๒๕๐๐ เจ้าอาวาส พ.ศ. ๒๕๒๑
ตั้งอยู่เลขที่ ๗๙ ถ.บางกรวย-ไทรน้อย ม. ๓ ต. วัดชลอ อ. บางกรวย นนทบุรี ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. ๒๓๒๖
 
ดูข้อมูลส่วนตัวส่งข้อความส่วนตัว
jeab742
บัวใต้ดิน
บัวใต้ดิน


เข้าร่วม: 01 ก.ย. 2008
ตอบ: 42

ตอบตอบเมื่อ: 05 ก.ย. 2008, 8:17 am ตอบโดยอ้างข้อความขึ้นไปข้างบน6.jpg


1.3.jpg


3.jpg


๓.วัดกล้วย(เมืองนนทบุรี) ตั้งอยู่ที่ ถ.ชอยสันติ ต.บางเขน อ.เมือง นนทบุรี เดิมเป็นวัดร้างกลางสวน จนมีผู้ร่วมกันบูรณะ ตั้งวัดเมื่อ ๒๑ ต.ค.๒๕๒๖ เจ้าอาวาส พระอธิการพิศิษฐศรณ์ มหิสฺสโร (พิศิษฐศรณ์ แสนเจริญ) อุปสมบทเมื่อ ๑๙ ก.พ. ๒๕๒๒
 
ดูข้อมูลส่วนตัวส่งข้อความส่วนตัว
jeab742
บัวใต้ดิน
บัวใต้ดิน


เข้าร่วม: 01 ก.ย. 2008
ตอบ: 42

ตอบตอบเมื่อ: 05 ก.ย. 2008, 8:19 am ตอบโดยอ้างข้อความขึ้นไปข้างบน9.jpg


6.jpg


1.3.jpg


7.jpg


๔.วัดกลางเกร็ด ตั้งอยู่เลขที่ ๑ บ้านคลองลัดเกร็ด ถ.ภูมิเวทย์ ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด นนทบุรี ติดแม่น้ำลัดเกร็ด มีพระอุโบสถขนาดเล็กเก่าแก่มาก (ปกติไม่เปิด) พระประธานปางมารวิชัย และมีพระวิหารพระพุทธไสยาสน์ ยาว ๑๑ วา (๒๒ เมตร) อายุกว่า ๑๐๐ ปีที่มีผู้นับถือจำนวนมาก ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. ๒๓๑๐ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ. ๒๓๓๒ พ่อค้าแม่ค้าทางเรือจะเลื่อมใสศรัทธาในหลวงพ่อโต วัดกลางเกร็ด แวะเวียนมาเพื่อปะพรมน้ำมนต์ให้เกิดสิริมงคลค้าขายรุ่งเรือง ภายในวัดยังมีพระไสยาสน์สักการะด้วย นอกจากนี้บริเวณริมน้ำหน้าวัด เป็นแหล่งที่มีปลาสวายจำนวนมาก มีบรรยากาศร่มรื่น พร้อมภาพชีวิตริมน้ำที่แตกต่างจาก บรรยกาศอันจอแจของแหล่งชุมชน เจ้าอาวาส พระครูนนทสารวิสิทธิ์ (นนฺทิโย วิสิทธิ์ ขวัญเมือง) อุปสมบทเมื่อ ๑๓ ก.ค. ๒๔๖๕
 
ดูข้อมูลส่วนตัวส่งข้อความส่วนตัว
ฌาณ
บัวเงิน
บัวเงิน


เข้าร่วม: 23 ก.ค. 2008
ตอบ: 1145
ที่อยู่ (จังหวัด): หิมพานต์

ตอบตอบเมื่อ: 12 ก.ย. 2008, 9:13 pm ตอบโดยอ้างข้อความขึ้นไปข้างบน

สาธุ
 

_________________
ผมจะพยายามให้ได้ดาวครบ 10 ดวงครับ
ดูข้อมูลส่วนตัวส่งข้อความส่วนตัว
jeab742
บัวใต้ดิน
บัวใต้ดิน


เข้าร่วม: 01 ก.ย. 2008
ตอบ: 42

ตอบตอบเมื่อ: 27 ก.ย. 2008, 4:44 pm ตอบโดยอ้างข้อความขึ้นไปข้างบน8.jpg


4.jpg


3.jpg


2.jpg


1.3.jpg


๕.วัดกลางบางซื่อ ตั้งอยู่เลขที่ ๑๙๓ บ้านตลาดขวัญ ถ.นนทบุรี ๑ ม.๖ ต.บางกระสอ อ.เมือง นนทบุรี มีพระอุโบสถหลังเก่าสร้างสมัยอยุธยา และมีพระพุทธโบราณปางห้ามญาติ สูง ๒.๗๐ เมตร “หลวงพ่อพระกาฬ” มีผู้นับถือจำนวนมาก ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. ๒๓๑๒ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ. ๒๓๑๔ บริเวณนี้มีวัดเก่าติดกัน 3 วัด วัดหัวเมือง(วัดร้าง โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ขอใช้ ยังมีพระประธานอยู่) วัดกลางบางซื่อ (ติดปากคลองบางซื่อ) วัดท้ายเมือง (ติดมหาวิทยาลัยฯสุวรรณภูมิ) เจ้าอาวาส พระปลัดศรีมอย พุทฺธิสาโร (จันทร์ฟอง) อุปสมบทเมื่อ ๑๔ มี.ค. ๒๕๓๖
ต้องขอโทษผมไปราชการจันทบุรีเลยหายไปขออภัยครับ
 
ดูข้อมูลส่วนตัวส่งข้อความส่วนตัว
jeab742
บัวใต้ดิน
บัวใต้ดิน


เข้าร่วม: 01 ก.ย. 2008
ตอบ: 42

ตอบตอบเมื่อ: 27 ก.ย. 2008, 4:46 pm ตอบโดยอ้างข้อความขึ้นไปข้างบน6.jpg


5.jpg


2.jpg


1.3.jpg


๖.วัดกำแพง ตั้งอยู่เลขที่ ๑๙ ถ.พิบูลสงคราม ม.๘ ต.บางเขน อ.เมือง นนทบุรี ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. ๒๒๒๐ เดิมชื่อ วัดส้มป่อย ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ. ๒๒๒๖ พระอุโบสถสร้างเมื่อ ๒๒๒๖ พร้อมพระประธาน ปางมารวิชัย เจ้าอาวาส พระมหาวิชิตพงศ์ ถิรปุญฺโญ (วิชิตพงศ์ บุญมี) อุปสมบทเมื่อ ๑๒ เม.ย. ๒๕๓๙
 
ดูข้อมูลส่วนตัวส่งข้อความส่วนตัว
jeab742
บัวใต้ดิน
บัวใต้ดิน


เข้าร่วม: 01 ก.ย. 2008
ตอบ: 42

ตอบตอบเมื่อ: 27 ก.ย. 2008, 4:49 pm ตอบโดยอ้างข้อความขึ้นไปข้างบน2.jpg


4.jpg


3.jpg


1.3.jpg


non_wku7.jpg


non_wku4.jpg


non_wku6.jpg


0003.jpg


๗.วัดกู้ ตั้งอยู่เลขที่ ๕๗ ม.๕ ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด นนทบุรี ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. ๒๒๙๕ พระยาเจ่ง หัวหน้าชาวมอญ สร้างเดิมชื่อ “วัดท่าสอน” พ.ศ.๒๔๒๓ เรือพระที่นั่งสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวีในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ล้มลงใกล้บริเวณวัด ได้กู้พระศพฯพร้อมเรือพระที่นั่ง ขึ้นไว้ที่วัดเป็นการชั่วคราว จึงขนานนามใหม่ว่า “วัดกู้” ภายในวัดสร้างพระตำหนักพระนางฯเป็นอนุสรณ์ไว้ เจ้าอาวาส พระครูวิมลสุวรรณกร (จนฺทวโร สมพงษ์ แพฟื้น) อุปสมบท ๒๗ ม.ย. ๒๕๒๔
การเดินทาง
รถยนต์ จากท่าน้ำปากเกร็ดเลี้ยวซ้ายเข้าซอยวัดกู้มาตามถนนสุขาประชาสรรค์ ผ่านวัดบางพูดนอก สวนทิพย์ ระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร จะเห็นวัดกู้อยู่ด้านซ้ายมือ
เรือ เช่าเรือจากท่าน้ำปากเกร็ดแล่นมาทางเหนือประมาณ 3 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 10 นาที จะเห็นท่าน้ำวัดกู้อยู่ทางขวามือ
 
ดูข้อมูลส่วนตัวส่งข้อความส่วนตัว
jeab742
บัวใต้ดิน
บัวใต้ดิน


เข้าร่วม: 01 ก.ย. 2008
ตอบ: 42

ตอบตอบเมื่อ: 27 ก.ย. 2008, 4:53 pm ตอบโดยอ้างข้อความขึ้นไปข้างบน1-3.jpg


6.jpg


5.jpg


4.jpg


3.jpg


2.jpg


1-2.jpg


๘.วัดเกดประยงค์เล็กตั้งตรงจิตร ตั้งอยู่เลขที่ ๗๔ บ้านคลองบางกอกน้อย ม.๘ ต.บางขนุน อ.บางกรวย นนทบุรี ตั้งวัดเมื่อ ๒๓๗๙ โดยลูกหลานนางเกดได้ถวายที่ดินและทรัพย์สินสร้างวัดชื่อ “วัดเกด” มีพระอุโบสถเก่า(๒๓๗๙) และวิหาร(๒๔๘๒) ประมาณปี พ.ศ. ๒๔๗๙ นายประยงค์ นางเล็ก ตั้งตรงจิตร ได้มาบูรณปฏิสังขรณ์ จึงเปลี่ยนชื่อเป็น “วัดเกดประยงค์เล็กตั้งตรงจิตร เจ้าอาวาส พระใบฎีกาวิเชียร วชิโร (นาคหยวก) อุปสมบท ๒๔ มิ.ย. ๒๕๒๒
กรมหลวงวงษาธิราชสนิท ได้ทรงพระนิพนธ์เกี่ยวกับวัดเกดไว้ใน นิราศพระประธม ว่า
. . . . วัดเกษนึกเกษน้อง . . . . . . . . . . นงพงา พี่เอย
หอมยิ่งหอมบุหงา . . . . . . . . . . . . . . .ตระหลบฟุ้ง
ยามแนบนุชนิทรา . . . . . . . . . . . . . . รมย์รื่น รวยแม่
กลิ่นตระหลบอบมุ้ง . . . . . . . . . . . . . ห่อนสิ้นกลิ่นหอม
 
ดูข้อมูลส่วนตัวส่งข้อความส่วนตัว
jeab742
บัวใต้ดิน
บัวใต้ดิน


เข้าร่วม: 01 ก.ย. 2008
ตอบ: 42

ตอบตอบเมื่อ: 27 ก.ย. 2008, 4:55 pm ตอบโดยอ้างข้อความขึ้นไปข้างบน1-3.jpg


4.jpg


3.jpg


2.jpg


1-2.jpg


๙.วัดเกาะพญาเจ่ง ตั้งอยู่เลขที่ ๑๐๘ ม.๑ ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด นนทบุรี ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. ๒๓๑๘ โดยพระยาเจ่ง ต้นตระกูล คชเสนี สร้างเดิมชื่อ “วัดเกาะบางพูด” ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา พ.ศ. ๒๓๓๐ และ พ.ศ. ๒๕๐๘ ลูกหลาน “คชเสนี” นำโดยคุณหลวงบรินัย คชเสนี และขอเปลี่ยนชื่อใหม่ว่า “วัดพญาเจ่า” เจ้าอาวาส พระปลัดประสิทธิ์ เขมรโต (ประสิทธิ์ คงค้าน) อุปสมบทเมื่อ ๔ ก.ค. ๒๕๓๖
 
ดูข้อมูลส่วนตัวส่งข้อความส่วนตัว
jeab742
บัวใต้ดิน
บัวใต้ดิน


เข้าร่วม: 01 ก.ย. 2008
ตอบ: 42

ตอบตอบเมื่อ: 27 ก.ย. 2008, 4:58 pm ตอบโดยอ้างข้อความขึ้นไปข้างบน1-3.jpg


10.jpg


4.jpg


2.jpg


26841-29.jpg


23840-46.jpg


๑๐.วัดแก้วฟ้า ตั้งอยู่เลขที่ ๔๕ ม.๕ ต.บางขนุน อ.บางกรวย นนทบุรี ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. ๒๐๙๕ อยู่ริมฝั่งคลองบางกอกน้อย รัชกาลสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ ภายหลังตั้งเมืองนนทบุรีเพียง ๓ ปี ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา พ.ศ. ๒๑๑๐ หมู่บ้านที่ตั้งวัดเดิมเรียกว่า บ้านธาตุ โบราณสถานสำคัญภายในวัดแก้วฟ้า ได้แก่ พระประธาน เป็นพระพุทธรูปเก่าแก่สมัยอยุธยาตอนปลาย ปางมารวิชัย เรียกว่า หลวงพ่อใหญ่ มี อุโบสถหลังเก่า สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นประมาณปี พ.ศ. ๒๑๑๔ เป็นอาคารเครื่องก่อแบบผนังรับน้ำหนักขนาด ๕ ห้อง ฐานแอ่นโค้งทรงเรือสำเภาด้านหน้ามีพาไล ฝาผนังหุ้มกลอง ก่ออิฐจรตอกไก่ มีประตูด้านหน้า ๒ บาน ด้านหลังเป็นผนังทึบ มีช่องเล็ก ๆ หลังพระประธาน ๑ ช่อง ภายในประดิษฐานพระพุทธรูป ๑๑ องค์ และพระอัครสาวก ๒ องค์ รอบอุโบสถมีใบเสมาหินทรายแดง ลวดลายจำหลักตั้งอยู่บนฐานขาสิงห์ มีซุ้มทรงกูบช้างทวิมุขกำแพงแก้วลักษณะบัวหลังเจียด บริเวณทางเข้ากำแพงเป็นหัวเสาเม็ดทรงมัณฑ์อยู่ทางทิศเหนือและทิศใต้ด้านละ ๑ ช่อง มุมกำแพงแก้วด้านละ ๔ มุม มีเจดีย์ย่อมุมไม้สิบสองตั้งอยู่นอกกำแพงแก้ว ด้านหลังอุโบสถมีเจดีย์ย่อมมุมไม้ยี่สิบ ฐานสิงห์ยอดบัวตั้งอยู่ ๑ องค์ เจ้าอาวาส พระครูปลัด ไพศาล กิตฺติภทฺโท(บำรุงแคว้น) อุปสมบทเมื่อ ๕ พ.ค. ๒๕๒๗ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. ๐๒-๔๔๗-๕๔๔๖,๐๒-๘๗๙-๙๙๗๑
กรมหลวงวงษาธิราชสนิท ทรงพระนิพนธ์ไว้ใน นิราศพระประธม ว่า

. . . . แก้วฟ้าอาวาศไว้ . . . . . . . . . . . . . สมญา วัดฤๅ
เฉกชื่อแก้วขนิษฐา . . . . . . . . . . . . . . . .พี่ร้าง
แก้วทิพย์เทียบแก้วตา . . . . . . . . . . . . . ดูเพรอด กว่าแฮ
แก้วทั่วฟ้าหล้าอ้าง . . . . . . . . . . . . . . . .เปรียบได้ไป่เสมอ ฯ
 
ดูข้อมูลส่วนตัวส่งข้อความส่วนตัว
jeab742
บัวใต้ดิน
บัวใต้ดิน


เข้าร่วม: 01 ก.ย. 2008
ตอบ: 42

ตอบตอบเมื่อ: 06 ต.ค.2008, 8:37 am ตอบโดยอ้างข้อความขึ้นไปข้างบน.jpg


1.3.jpg


6.jpg


7.jpg


๑๑.วัดขวัญเมือง ตั้งอยู่เลขที่ ๑๑๖ บ้านบางข่า ม.๘ ต.บางกร่าง อ.เมือง นนทบุรี ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. ๒๓๐๐ เดิมชื่อ “วัดบางข่า” เจ้าอาวาส พระครูสมุห์บรรจง ฉนฺทวโร(จำปาโพธิ์) อุปสมบทเมื่อ ๖ ก.ค. ๒๔๘๖
 
ดูข้อมูลส่วนตัวส่งข้อความส่วนตัว
jeab742
บัวใต้ดิน
บัวใต้ดิน


เข้าร่วม: 01 ก.ย. 2008
ตอบ: 42

ตอบตอบเมื่อ: 06 ต.ค.2008, 8:39 am ตอบโดยอ้างข้อความขึ้นไปข้างบน1-3.jpg


watkama5.jpg


1-2.jpg


๑๒.วัดเขมาภิรตาราม เป็นพระอารามหลวง ชั้นโท ชนิดราชวรวิหาร สังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุตินิกาย ตั้งอยู่เลขที่ ๗๔ ถ.พิบูลสงคราม ม.๘ ต.สวนใหญ่ อ.เมือง นนทบุรี รัชกาลที่ ๕ ทรงสันนิษฐานว่าพระเจ้าอู่ทอง(สมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๑) ได้ทรงปฏิสังขรณ์ เรียกว่า “วัดเขมา” หรือ “วัดเข็นมา” มีอายุกว่า ๖๐๐ปี สมเด็จพระศรีสุริเยนทราบรมราชินีอัครมเหสี ในรัชกาลที่ ๒ (พระราชมารดารัชกาลที่ ๔)ทรงรับไว้ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ได้ปฏิสังขรณ์มาโดยตลอด ต่อมารัชกาลที่ ๔ ทรงปฏิสังขรณ์ใหม่อีกครั้ง และพระราชทานนามว่า “วัดเขมาภิรตาราม” และทรงสร้างพระมหาเจดีย์ ศาลาการเปรียญ ในสมัยรัชกาลที่ ๕ ได้ปฏิสังขรณ์อีกครั้ง และโปรดเกล้าฯให้ชะลอพระที่นั่งมูลมณเฑียร ในพระบรมมหาราชวังไปสร้างเป็นโรงเรียนของวัดนี้(ปัจจุบันอยู่ในบริเวณโรงเรียนกลาโหมอุทิศ) ปูชนียวัตถุมี ๑.พระมหาเจดีย์ สูง ๑๕ วา(๓๐ เมตร) บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ๒.พระประธานในพระอุโบสถ ปางมารวิชัย พ.ศ.๒๓๗๑ ๓.พระอินทร์แปลง อัญเชิญมาจากพระราชวังจันเกษม อยุธยา เมื่อวันเสาร์ที่ ๗ พ.ย. ๒๔๐๑ (สมัยอยุธยาไม่ทราบอายุ) ๔.พระทรงเครื่องศิลปะเขมรขนาดใหญ่ ๒ องค์ ๕.พระพุทธรูปทองคำ ปางห้ามญาติ ๔ องค์ ปางไสยาสน์ ๑ องค์ ปางสมาธิ ๑ องค์ และ๖.พระตำหนักแดงอีกองค์ เจ้าอาวาส พระราชปฏิภาณโกศล (ละเอียด สลฺเลโย ผลพูน) อุปสมบท เมื่อ ๒ มิ.ย. ๒๕๐๖
การเดินทาง สามารถเดินทางโดยรถโดยสารประจำทาง สอบถามได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 184 หรือรถโดยสารสองแถวสายเรวดี-วัดปากน้ำ หรือเรือด่วนเจ้าพระยา โดยลงที่ท่าน้ำนนทบุรี แล้วต่อรถโดยสารประจำทางสาย 203 หรือโดยสารเรือข้ามฟากจากท่าน้ำบางศรีเมือง ไปฝั่งท่าน้ำนนทบุรีแล้วต่อด้วยรถโดยสารประจำทางสาย 203
 
ดูข้อมูลส่วนตัวส่งข้อความส่วนตัว
jeab742
บัวใต้ดิน
บัวใต้ดิน


เข้าร่วม: 01 ก.ย. 2008
ตอบ: 42

ตอบตอบเมื่อ: 07 ต.ค.2008, 8:04 am ตอบโดยอ้างข้อความขึ้นไปข้างบน7.jpg


4.jpg


3.jpg


2.jpg


1-3.jpg


tp02-1.jpg


220301-12.jpg


๑๓.วัดเขียน ตั้งอยู่เลขที่ ๑๔๐ ม.๒ ต.บางไผ่ อ.เมือง นนทบุรี พระอุโบสถเก่า พ.ศ.๒๓๒๕ พระประธานปางมารวิชัย หน้าตักกว้าง ๑.๕ เมตร สร้าเมื่อ พ.ศ.๒๓๒๓ เดิมเป็นท่าเทียบเรือสำเภาพ่อค้าจีน จนมีพ่อค้าชาวจีนชื่อ นายเคี้ยง ได้รวบรวมเงินและแรงงานสร้างวัดใน พ.ศ. ๒๓๒๓ ชื่อ “วัดเคี้ยง” ต่อมาชาวบ้านเรียกเพี้ยนเป็น “วัดเขียน” ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ.๒๓๒๘ เจ้าอาวาส พระปลัดจุลภัค เขมวิโร(รักไทย เจริญชิพ) อุปสมบทเมื่อ ๑๖ ก.ค. ๒๕๓๑
 
ดูข้อมูลส่วนตัวส่งข้อความส่วนตัว
jeab742
บัวใต้ดิน
บัวใต้ดิน


เข้าร่วม: 01 ก.ย. 2008
ตอบ: 42

ตอบตอบเมื่อ: 07 ต.ค.2008, 8:06 am ตอบโดยอ้างข้อความขึ้นไปข้างบน5.jpg


4.jpg


3.jpg


2.jpg


1.3.jpg


1.2.jpg


๑๔.วัดคงคา ตั้งอยู่เลขที่ ๓๘ ม.๓ ต.บางม่วง อ.บางใหญ่ นนทบุรี ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ.๒๓๗๐ เดิมชื่อ “วัดโครก” ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ ๑๒ ต.ค. ๒๔๓๔ เจ้าอาวาส พระครูสุตวัฒน์ภิรม(ปภากโร ประภาส นาคหรั่ง) อุปสมบทเมื่อ ๑๑ ก.ค. ๒๕๒๑
 
ดูข้อมูลส่วนตัวส่งข้อความส่วนตัว
jeab742
บัวใต้ดิน
บัวใต้ดิน


เข้าร่วม: 01 ก.ย. 2008
ตอบ: 42

ตอบตอบเมื่อ: 07 ต.ค.2008, 8:09 am ตอบโดยอ้างข้อความขึ้นไปข้างบน8.jpg


4.jpg


3.jpg


2.jpg


1.3.jpg


๑๕.วัดคลองขวาง ตั้งอยู่เลขที่ ๑๐ บ้านคลองขวาง ม.๖ ต.คลองขวาง อ.ไทรน้อย นนทบุรี ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ.๒๔๓๔ เดิมชื่อ “วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม” เขตละหาร บางบัวทองในอดีตเป็นป่า ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ. เจ้าอาวาส พระครูโสภิตธรรมวิสุทธิ์ (อํสุธมฺโม วิสุทธิ์ อ่องลออ) อุปสมบทเมื่อ ๕ มิ.ย. ๒๕๓๐
 
ดูข้อมูลส่วนตัวส่งข้อความส่วนตัว
แสดงเฉพาะข้อความที่ตอบในระยะเวลา:      
สร้างหัวข้อใหม่ตอบ
 


 ไปที่:   


อ่านหัวข้อถัดไป
อ่านหัวข้อก่อนหน้า
คุณไม่สามารถสร้างหัวข้อใหม่
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ
คุณไม่สามารถแก้ไขข้อความของคุณ
คุณไม่สามารถลบข้อความของคุณ
คุณไม่สามารถลงคะแนน
คุณ สามารถ แนบไฟล์ในกระดานข่าวนี้
คุณ สามารถ ดาวน์โหลดไฟล์ในกระดานข่าวนี้


 
 
เลือกบอร์ด  • กระดานสนทนา  • สมาธิ  • สติปัฏฐาน  • กฎแห่งกรรม  • นิทานธรรมะ  • หนังสือธรรมะ  • บทความ  • กวีธรรม  • สถานที่ปฏิบัติธรรม  • ข่าวกิจกรรม
นานาสาระ  • วิทยุธรรมะ  • เสียงธรรม  • เสียงสวดมนต์  • ประวัติพระพุทธเจ้า  • ประวัติมหาสาวก  • ประวัติเอตทัคคะ  • ประวัติพระสงฆ์  • ธรรมทาน  • แจ้งปัญหา

จัดทำโดย  กลุ่มเผยแผ่หลักคำสอนทางพระพุทธศาสนา ธรรมจักรดอทเน็ต
เพื่อส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรมในสังคม
เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2546
ติดต่อ webmaster@dhammajak.net
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group :: ปรับเวลา GMT + 7 ชั่วโมง