Home  • กระดานสนทนา  • สมาธิ  •  สติปัฏฐาน  • กฎแห่งกรรม  • นิทาน  • หนังสือ  •  บทความ  • กวีธรรม  • ข่าวกิจกรรม  • แจ้งปัญหา
คู่มือการใช้คู่มือการใช้  ค้นหาค้นหา   สมัครสมาชิกสมัครสมาชิก   รายชื่อสมาชิกรายชื่อสมาชิก  กลุ่มผู้ใช้กลุ่มผู้ใช้   ข้อมูลส่วนตัวข้อมูลส่วนตัว  เช็คข้อความส่วนตัวเช็คข้อความส่วนตัว  เข้าสู่ระบบ(Log in)เข้าสู่ระบบ(Log in)
 
ได้ทำการย้ายไปเว็บบอร์ดแห่งใหม่แล้ว คลิกที่นี่
www.dhammajak.net/forums
15 ตุลาคม 2551
 ทำไมนักการเมืองให้ความสำคัญเรื่องศาสนาน้อยมาก อ่านหัวข้อถัดไป
อ่านหัวข้อก่อนหน้า
สร้างหัวข้อใหม่ตอบ
ผู้ตั้ง ข้อความ
โอ่
ผู้เยี่ยมชม

ตอบตอบเมื่อ: 27 ม.ค. 2005, 6:59 am ตอบโดยอ้างข้อความขึ้นไปข้างบน

เป็นช่วงหาเสียงเลือกตั้ง พรรคการเมืองไม่ได้พูดถึงนโยบายทางด้านศาสนาเลย แต่จะพูดถึงเรื่องพัฒนาเศรษฐกิจ หรือเรื่องปากท้องความเป็นอยู่กันส่วนใหญ่สมัยก่อน ดร.องอาจ ชุมสาย ตั้งพรรการเมืองได้เสนอนโยบายเกี่ยวกับศาสนาเป็นสำคัญ และมีความตั้งใจในการทำงานเรื่องศาสนาเป็นเรื่องใหญ่ แต่พรรคการเมืองอื่นๆไม่ให้ความสำคัญในเรื่องของศาสนาเลยทำไมนักการเมืองจึงให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องศาสนาน้อยเกินไป?
 
ธีระวัฒน์
ผู้เยี่ยมชม

ตอบตอบเมื่อ: 27 ม.ค. 2005, 11:47 am ตอบโดยอ้างข้อความขึ้นไปข้างบน

เพราะ นักการเมือง ให้ความสำคัญกับ วัตถุมากเกินไป ยึดมั่นถือมั่น แก้ยากครับ เพราะแม้ตัวเราเองยังแก้ได้ยาก เพียงแต่เขามีโอกาส เราไม่มีโอกาสเท่านั้น
 
TU
บัวทอง
บัวทอง


เข้าร่วม: 23 พ.ค. 2004
ตอบ: 1590

ตอบตอบเมื่อ: 28 ม.ค. 2005, 8:07 am ตอบโดยอ้างข้อความขึ้นไปข้างบน

วิสัยทัศน์ พันธกิจพรรคการเมืองต่อพระพุทธศาสนา

เกษวลี ศรีขาว สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

คอลัมน์ หน้าต่างศาสนา นสพ.ข่าวสด หน้า 39

วันที่ 28 มกราคม พ.ศ.2548 ปีที่ 14 ฉบับที่ 5174ใกล้ถึงวาระสำคัญของประเทศและคนไทยอีกครั้ง กับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2548 นี้ หลายพรรคการเมืองต่างตื่นตัวในการรณรงค์หาเสียง เร่งประกาศนโยบายที่จะนำมาพัฒนาประเทศชาติ ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ การศึกษา วัฒนธรรม และศาสนา เป็นต้นซึ่งเราในฐานะที่เป็นชาวพุทธ ย่อมอยากทราบถึงนโยบายที่แต่ละพรรคการเมืองจะใช้แก้ไขปัญหาในด้านพระพุทธศาสนา ดังนั้น สมัชชาชาวพุทธจึงได้จัดให้พรรคการเมืองต่างๆ ร่วมแสดงวิสัยทัศน์ พันธกิจ ตลอดจนนโยบายอย่างเป็นทางการของพรรคการเมืองต่อพระพุทธศาสนาในระยะ 4 ปี คือ พ.ศ. 2548-2552 ต่อตัวแทนสมัชชาชาวพุทธจากทุกองค์กรทั่วประเทศ ขึ้นในวันเสาร์ที่ 29 มกราคม 2548 นี้ ณ หอประชุมพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐม เริ่มตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไปโดยมีประเด็นสำคัญๆ ถึง 10 ประเด็น ที่จะเสนอให้แต่ละพรรคการเมืองรับไปพิจารณาดำเนินการ ในที่นี้ผู้เขียนขอยกตัวอย่างจากประเด็นที่น่าสนใจ เช่น ด้านศาสนศึกษา คือ ดำเนินการให้มีการศึกษาทุกรูปแบบ ทั้งในและนอกระบบ มีวิชาศาสนาเป็นวิชาเอก มีการเรียนการสอนวิชาศาสนา ตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงอุดมศึกษา อย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง ตลอดจนการสอบบรรจุ แต่งตั้ง เลื่อนขั้นของงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน ต้องมีวิชาศาสนาทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ เข้าเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินผลเสมอ เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขวิกฤตทางศีลธรรมและสังคมที่เกิดขึ้นอย่างแพร่หลายในประชาชนทุกคน ทุกอาชีพ และทุกวัยในขณะนี้นอกจากนี้ควรให้รัฐบาลดำเนินการจัดสรรงบประมาณให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ อย่างน้อยร้อยละ 1-2 ของงบประมาณแผ่นดินในแต่ละปี หรืออีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจ คือ ดำเนินการให้มีสถานีโทรทัศน์พระพุทธศาสนา 1 สถานี และสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาอย่างน้อย 2 สถานี เพื่อเผยแผ่ธรรมะ ข่าวสารสู่พุทธศาสนิกชน และประเด็นสุดท้ายที่ควรได้รับการสนับสนุนอย่างยิ่ง คือการส่งเสริมพระธรรมทูต ที่มีหน้าที่เผยแผ่ธรรมะสู่ประชาชน ให้มีความพร้อมทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านอุปกรณ์ในการเผยแผ่ หรือด้านการเดินทางก็ดี ควรส่งเสริมให้พระธรรมทูตสามารถเดินทางไปได้ทุกพื้นที่ทั่วประเทศ รวมถึงส่งเสริมพระธรรมทูตสายต่างประเทศให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ในต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพและทั้งหมดนี้คือประเด็นสำคัญที่สมัชชาชาวพุทธทั่วประเทศ จะได้นำเสนอต่อพรรคการเมืองต่างๆ ในการพิจารณาวิสัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบายของพรรคการเมืองต่อพระพุทธศาสนาวันเสาร์ที่ 29 มกราคมนี้ ขอเชิญชวนประชาชนที่สนใจ ร่วมรับฟังการเสนอนโยบาย และการตอบข้อซักถามโดยผู้นำพรรคการเมืองแต่ละพรรคได้ ณ หอประชุมใหญ่พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ซึ่งสถานีวิทยุโทรทัศน์ ช่อง 11 จะดำเนินการถ่ายทอดสด พร้อมทั้งจะมีการถ่ายทอดเสียงผ่านสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติความถี่ 104.25 เมกะเฮิรตซ์อีกด้วย 
ดูข้อมูลส่วนตัวส่งข้อความส่วนตัวชมเว็บส่วนตัวYahoo Messenger
นิรทุกข์
บัวพ้นดิน
บัวพ้นดิน


เข้าร่วม: 30 พ.ย. 2004
ตอบ: 54

ตอบตอบเมื่อ: 08 ก.พ.2005, 10:12 pm ตอบโดยอ้างข้อความขึ้นไปข้างบน

มิจฉาทิฏฐิ + อวิชชา = นักการเมือง
 
ดูข้อมูลส่วนตัวส่งข้อความส่วนตัวชมเว็บส่วนตัว
แสดงเฉพาะข้อความที่ตอบในระยะเวลา:      
สร้างหัวข้อใหม่ตอบ
 


 ไปที่:   


อ่านหัวข้อถัดไป
อ่านหัวข้อก่อนหน้า
คุณไม่สามารถสร้างหัวข้อใหม่
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ
คุณไม่สามารถแก้ไขข้อความของคุณ
คุณไม่สามารถลบข้อความของคุณ
คุณไม่สามารถลงคะแนน
คุณ ไม่สามารถ แนบไฟล์ในกระดานข่าวนี้
คุณ ไม่สามารถ ดาวน์โหลดไฟล์ในกระดานข่าวนี้


 
 
เลือกบอร์ด  • กระดานสนทนา  • สมาธิ  • สติปัฏฐาน  • กฎแห่งกรรม  • นิทานธรรมะ  • หนังสือธรรมะ  • บทความ  • กวีธรรม  • สถานที่ปฏิบัติธรรม  • ข่าวกิจกรรม
นานาสาระ  • วิทยุธรรมะ  • เสียงธรรม  • เสียงสวดมนต์  • ประวัติพระพุทธเจ้า  • ประวัติมหาสาวก  • ประวัติเอตทัคคะ  • ประวัติพระสงฆ์  • ธรรมทาน  • แจ้งปัญหา

จัดทำโดย  กลุ่มเผยแผ่หลักคำสอนทางพระพุทธศาสนา ธรรมจักรดอทเน็ต
เพื่อส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรมในสังคม
เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2546
ติดต่อ webmaster@dhammajak.net
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group :: ปรับเวลา GMT + 7 ชั่วโมง