Home  • กระดานสนทนา  • สมาธิ  •  สติปัฏฐาน  • กฎแห่งกรรม  • นิทาน  • หนังสือ  •  บทความ  • กวีธรรม  • ข่าวกิจกรรม  • แจ้งปัญหา
คู่มือการใช้คู่มือการใช้  ค้นหาค้นหา   สมัครสมาชิกสมัครสมาชิก   รายชื่อสมาชิกรายชื่อสมาชิก  กลุ่มผู้ใช้กลุ่มผู้ใช้   ข้อมูลส่วนตัวข้อมูลส่วนตัว  เช็คข้อความส่วนตัวเช็คข้อความส่วนตัว  เข้าสู่ระบบ(Log in)เข้าสู่ระบบ(Log in)
 
ได้ทำการย้ายไปเว็บบอร์ดแห่งใหม่แล้ว คลิกที่นี่
www.dhammajak.net/forums
15 ตุลาคม 2551
 พระชาติของพระพุทธเจ้าก่อนจะตรัสรู้ (500 ชาติ) อ่านหัวข้อถัดไป
อ่านหัวข้อก่อนหน้า
สร้างหัวข้อใหม่ตอบ
ผู้ตั้ง ข้อความ

ผู้เยี่ยมชม

ตอบตอบเมื่อ: 14 ต.ค.2005, 12:48 pm ตอบโดยอ้างข้อความขึ้นไปข้างบน

พระชาติของพระพุทธเจ้าก่อนจะตรัสรู้ (500 ชาติ)พระชาติต่างๆของพระพุทธเจ้าก่อนจะตรัสรู้พระอนุตรสัมมาสัมโพธิ_าณ

ก่อนจะตรัสรู้พระอนุตรสัมมาสัมโพธิ_าณ พระพุทธเจ้าท่องเที่ยวในภพภูมิต่างๆนับแสนโกฏิชาติ เป็นคนบ้าง เทพบ้าง สัตว์บ้าง เท่าที่พบในชาดกเรื่องต่างๆ ๕๔๗ เรื่อง ปรากฏว่า พระองค์ได้เสวยพระชาติต่างๆ ดังนี้เป็นพรหม ๑ ครั้ง เป็นพระอินทร์ ๑๗ ครั้ง เป็นเทวดา ๔๔ ครั้ง คือ

รุกขเทวดา ๓๐ ครั้ง / เทวดาทั่วไป ๗ ครั้ง / เทพบุตร ๓ ครั้ง /

สมุทรเทวดา ๓ ครั้ง / อากาศเทวดา ๑ ครั้ง.เป็นมนุษย์ชั้นสูง ๑๘๔ ครั้ง คือ

จักรพรรดิราชาและพระราชา ๔๔ ครั้ง / พระโอรสของพระราชา ๒๓ ครั้ง /

พราหมณ์ พราหมณ์มหาศาล ๓๘ ครั้ง / อาจารย์ทิศาปาโมกข์ ๑๘ ครั้ง /

ปุโรหิต ๑๕ ครั้ง / อำมาตย์ มหาอำมาตย์ ๑๕ ครั้ง / บัณฑิต ๑๒ ครั้ง /

ราชเสวก ๑๐ ครั้ง / พระยา ๕ ครั้ง / ราชครู ๒ ครั้ง / พนักงาน ๑ ครั้ง /

เจ้าหน้าที่ป่าไม้ ๑ ครั้ง.เป็นมนุษย์ทั่วไป ๘๐ ครั้ง คือ

เศรษฐี บุตรเศรษฐี กฎุมพี ๓๐ครั้ง / พ่อค้า ๑๖ ครั้ง / กุมาร ๖ ครั้ง /

คนจนเข็_ใจ ๔ ครั้ง / ชาวนา ๓ ครั้ง / มาณพ ๓ ครั้ง / จัณฑาล ๓ ครั้ง /

โจรและนายโจร ๓ ครั้ง / คนสอนช้าง ๒ ครั้ง / หมองู ๑ ครั้ง / ช่างทอง ๑ ครั้ง /

ช่างหม้อ ๑ ครั้ง / ช่างตัดผม ๑ ครั้ง / นายขมังธนู ๑ ครั้ง / คนตีกลอง ๑ ครั้ง /

นักเลงสุรา ๑ ครั้ง / นักกระโดด ๑ ครั้ง / คนงาน ๑ ครั้ง / ประชาชนทั่วไป ๑ ครั้ง /

อาจารย์ดีดพิณ ๑ ครั้ง.เป็นมนุษย์ออกบวช ๖๖ ครั้ง คือ

พระดาบส ๔๐ ครั้ง / ฤษี ๒๕ ครั้ง / ปริพาชก ๑ ครั้ง.

เป็น เดรัจฉาน ๑๑๔ ครั้ง

แยกเป็น สัตว์ป่า สัตว์บ้าน สัตว์ปีก สัตว์เลื้อยคลาน และสัตว์น้ำ คือก. สัตว์ป่า

วานร วานรเผือก และพระยาวานร ๑๖ ครั้ง / ราชสีห์ พระยาราชสีห์ ๙ ครั้ง / เนื้อทรายทอง พระยาเนื้อ ๘ ครั้ง / ช้าง ช้างแก้ว พระยาช้าง และพระยาช้างเผือก ๗ ครั้ง / สุนัขจิ้งจอก ๒ ครั้ง / กวาง กวางทอง ๒ ครั้ง / พระยาหนู ๒ ครั้ง / กระบือ ๑ ครั้ง / กระต่าย ๑ ครั้ง / กบ ๑ ครั้ง.ข. สัตว์บ้าน

ม้า พระยาม้า ๔ ครั้ง / โค โคอุสภะ ๔ ครั้ง / สุกร ๑ ครั้ง / สุนัขบ้าน ๑ ครั้ง.ค. สัตว์ปีก

หงส์ พระยาหงส์ หงส์ทอง พระยาหงส์ทอง ๘ ครั้ง

พระยานก ๓ ครั้ง / นกกระจาบ ๓ ครั้ง / นกยูง นกยูงทอง ๓ ครั้ง / พระยากา ๒ ครั้ง / นกสุวโปดก ๒ ครั้ง (นกแก้ว หรือ นกแขกเต้า)/

พระยาครุฑ ๒ ครั้ง / พระยาไก่ พระยาไก่ป่า ๒ ครั้ง / นกดุเหว่า ๒ ครั้ง / นกหัวขวาน ๒ ครั้ง / นกกระทา ๒ ครั้ง /

นกจากพราก ๒ ครั้ง / พระยานกออก ๑ ครั้ง / นกกาน้ำ ๑ ครั้ง / นกขมิ้น ๑ ครั้ง / นกมูลโค ๑ ครั้ง.ฆ. สัตว์เลื้อยคลาน

ตะกวด(เ *** ้ย) พระยาเ *** ้ย ๓ ครั้ง / พระยานาค ๓ ครั้ง.ง. สัตว์น้ำ

ปลา พระยาปลา ๓ ครั้ง.………………..ส่วนในอรรถชาดก ( ชาตกัฏฐกถา ) กล่าวถึงการเสวยพระชาติของพระองค์ไว้เป็นจำนวนมากเช่นกัน โดยเฉพาะที่พูดถึงการเสวยพระชาติเป็นสัตว์ ถึง ๑๒๓ ครั้ง ในสัตว์ ๓๕ ประเภท ในขณะที่พระไตรปิฎกซึ่งเป็นชั้นบาลี พระพุทธเจ้าเสวยพระชาติเป็นสัตว์ต่างๆ ๑๑๕ ครั้ง ในสัตว์ ๓๖ ประเภทจะเห็นว่าการเสวยพระชาติในกำเนิดสัตว์ต่างๆที่ปรากฏในพระไตรปิฎกและอรรถกาบางพระชาติไม่เท่ากัน และบางทีไม่เหมือนกัน ทำให้สันนิษฐานได้ว่า เรื่องในชาดกบางชาดก น่าจะมีการนำมาเพิ่มเติมกันทีหลังหรือไม่ หรืออาจมาจากต้นฉบับของประเทศอื่น เช่นพม่า เป็นต้น…………………………….

ได้ทราบอย่างนี้ก็ให้ผู้เรียบเรียงนึกถึงคำแผ่เมตตาที่ว่า

“ สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตาย ”เพื่อนทุกข์ คือ เพื่อนเกิด เพื่อนแก่ เพื่อนเจ็บ เพื่อนตาย เราทุกคนไม่มีใครจะหนีพ้น แต่ทำไมเพื่อนที่ต่างก็ต้องมีชะตากรรมอย่างเดียวกัน คือ เกิด แก่ เจ็บ ตาย จ้องแต่จะทำร้ายเอาเปรียบกัน ไม่ต่างจากการเติมทุกข์ลงไปบนกองทุกข์ที่ไม่รู้จบอยู่แล้ววันนี้เราอาจเคยเอาสุนัขที่เลี้ยงไปปล่อย วันหน้าเราอาจต้องเป็นสุนัขที่ถูกปล่อยเช่นกัน วันนี้เราอาจเคยคดโกงเขา วันหน้าเราอาจต้องถูกคดโกงบ้าง วันนี้เราเนรคุณพ่อแม่ วันหน้าเราอาจได้คนเนรคุณมาเกิดเป็นบุตรก็ได้ มองดูพระชาติของพระพุทธเจ้ายังรู้สึกเหนื่อยกับการเวียนว่ายอยู่ในความเกิด ความแก่ ความเจ็บ ความตายทว่า พระองค์นั้นทรงถึงฝั่งแล้ว แต่ตัวเรานี่สิ จะต้องเกิด ต้องเจ็บ ต้องแก่ และต้องตายอีกกี่ครั้ง และแต่ละครั้งจะต้องหัวเราะ ต้องร้องไห้ ต้องโกรธ ต้องผิดหวังอีกเท่าไหร่ จะต้องแหวกว่ายในมหาสมุทรแห่งชาติภพอีกยาวนานเท่าใด .........จึงจะเห็นฝั่ง.หมายเหตุ : แหล่งที่มา ข้อมูลถูกลบไปแล้ว


http://www.palungjit.com

 
แสดงเฉพาะข้อความที่ตอบในระยะเวลา:      
สร้างหัวข้อใหม่ตอบ
 


 ไปที่:   


อ่านหัวข้อถัดไป
อ่านหัวข้อก่อนหน้า
คุณไม่สามารถสร้างหัวข้อใหม่
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ
คุณไม่สามารถแก้ไขข้อความของคุณ
คุณไม่สามารถลบข้อความของคุณ
คุณไม่สามารถลงคะแนน
คุณ สามารถ แนบไฟล์ในกระดานข่าวนี้
คุณ สามารถ ดาวน์โหลดไฟล์ในกระดานข่าวนี้


 
 
เลือกบอร์ด  • กระดานสนทนา  • สมาธิ  • สติปัฏฐาน  • กฎแห่งกรรม  • นิทานธรรมะ  • หนังสือธรรมะ  • บทความ  • กวีธรรม  • สถานที่ปฏิบัติธรรม  • ข่าวกิจกรรม
นานาสาระ  • วิทยุธรรมะ  • เสียงธรรม  • เสียงสวดมนต์  • ประวัติพระพุทธเจ้า  • ประวัติมหาสาวก  • ประวัติเอตทัคคะ  • ประวัติพระสงฆ์  • ธรรมทาน  • แจ้งปัญหา

จัดทำโดย  กลุ่มเผยแผ่หลักคำสอนทางพระพุทธศาสนา ธรรมจักรดอทเน็ต
เพื่อส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรมในสังคม
เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2546
ติดต่อ webmaster@dhammajak.net
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group :: ปรับเวลา GMT + 7 ชั่วโมง