Home  • กระดานสนทนา  • สมาธิ  •  สติปัฏฐาน  • กฎแห่งกรรม  • นิทาน  • หนังสือ  •  บทความ  • กวีธรรม  • ข่าวกิจกรรม  • แจ้งปัญหา
คู่มือการใช้คู่มือการใช้  ค้นหาค้นหา   สมัครสมาชิกสมัครสมาชิก   รายชื่อสมาชิกรายชื่อสมาชิก  กลุ่มผู้ใช้กลุ่มผู้ใช้   ข้อมูลส่วนตัวข้อมูลส่วนตัว  เช็คข้อความส่วนตัวเช็คข้อความส่วนตัว  เข้าสู่ระบบ(Log in)เข้าสู่ระบบ(Log in)
 
ได้ทำการย้ายไปเว็บบอร์ดแห่งใหม่แล้ว คลิกที่นี่
www.dhammajak.net/forums
15 ตุลาคม 2551
ประวัติและปฏิปทาของครูบาอาจารย์ บันทึกว่าอ่านทุกหัวข้อแล้ว
ผู้ดูแล: Admin2
ผู้ที่ online 2 คน :: สมาชิก 0 คน, ซ่อน 0 คน และ 2 ผู้เยี่ยมชม
สร้างหัวข้อใหม่
ลำดับที่ หัวข้อ ผู้ตั้ง ตอบ อ่าน ตอบล่าสุด
ไม่มีข้อความใหม่
18754
ประกาศ:: รวมภาพทรงคุณค่าหาชมได้ยาก ของ “พ่อแม่ครูบาอาจารย์”
webmaster 5 5239
ดูข้อความล่าสุด webmaster
15 พ.ย.2014, 1:08 pm
ไม่มีข้อความใหม่
18676
ประกาศ:: รวมประวัติครูบาอาจารย์ สายอรัญวาสี (พระป่า)
สาวิกาน้อย 0 10067
ดูข้อความล่าสุด สาวิกาน้อย
14 ม.ค. 2013, 11:36 am
ไม่มีข้อความใหม่
18674
ประกาศ:: รวมประวัติครูบาอาจารย์ สายคามวาสี (พระบ้าน)
สาวิกาน้อย 0 6471
ดูข้อความล่าสุด สาวิกาน้อย
09 ม.ค. 2013, 8:42 am
ไม่มีข้อความใหม่
18673
ประกาศ:: รวมประวัติสงฆ์นิกายอื่น-ภิกษุณี-แม่ชี-อุบาสก-อุบาสิกา
สาวิกาน้อย 0 3490
ดูข้อความล่าสุด สาวิกาน้อย
09 ม.ค. 2013, 8:41 am
ไม่มีข้อความใหม่
10671
หลวงพ่อเปิ่น ฐิตคุโณ
สาวิกาน้อย 5 48166
ดูข้อความล่าสุด สาวิกาน้อย
09 ส.ค. 2009, 4:50 pm
ไม่มีข้อความใหม่
7733
หลวงปู่เครื่อง สุภัทโท
สาวิกาน้อย 3 34172
ดูข้อความล่าสุด สาวิกาน้อย
09 ส.ค. 2009, 8:35 am
ไม่มีข้อความใหม่
13133
พระครูจิตตภาวนาญาณ (พระอาจารย์ชาลี ถิรธมฺโม)
วีรยุทธ 1 8350
ดูข้อความล่าสุด สาวิกาน้อย
08 ส.ค. 2009, 12:26 pm
ไม่มีข้อความใหม่
9290
หลวงปู่เขี่ยม โสรโย
สาวิกาน้อย 1 12053
ดูข้อความล่าสุด สาวิกาน้อย
08 ส.ค. 2009, 8:13 am
ไม่มีข้อความใหม่
13055
พระเทพสังวรญาณ (หลวงตาพวง สุขินทริโย)
วีรยุทธ 19 54360
ดูข้อความล่าสุด สาวิกาน้อย
07 ส.ค. 2009, 2:10 pm
ไม่มีข้อความใหม่
6707
หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
สาวิกาน้อย 3 16202
ดูข้อความล่าสุด สาวิกาน้อย
07 ส.ค. 2009, 2:06 pm
ไม่มีข้อความใหม่
8274
หลวงพ่อพูล อตฺตรกฺโข
สาวิกาน้อย 4 19337
ดูข้อความล่าสุด สาวิกาน้อย
07 ส.ค. 2009, 2:05 pm
ไม่มีข้อความใหม่
13090
หลวงปู่จาม มหาปุญโญ
วีรยุทธ 13 36184
ดูข้อความล่าสุด สาวิกาน้อย
07 ส.ค. 2009, 2:04 pm
ไม่มีข้อความใหม่
13197
หลวงปู่เพ็ง พุทฺธธมฺโม
[ ไปที่หน้าไปที่หน้า: 1, 2 ]
วีรยุทธ 27 35607
ดูข้อความล่าสุด สาวิกาน้อย
07 ส.ค. 2009, 2:03 pm
ไม่มีข้อความใหม่
11509
หลวงปู่นนท์ วราโภ
สาวิกาน้อย 1 16734
ดูข้อความล่าสุด สาวิกาน้อย
07 ส.ค. 2009, 2:02 pm
ไม่มีข้อความใหม่
9379
หลวงพ่อเกษม เขมโก
สาวิกาน้อย 4 45101
ดูข้อความล่าสุด สาวิกาน้อย
07 ส.ค. 2009, 1:49 pm
ไม่มีข้อความใหม่
12500
หลวงปู่บัว สิริปุณฺโณ
สาวิกาน้อย 8 18830
ดูข้อความล่าสุด สาวิกาน้อย
07 ส.ค. 2009, 12:30 pm
ไม่มีข้อความใหม่
13026
พระธรรมธีรราชมหามุนี (โชดก ญาณสิทฺธิ)
สาวิกาน้อย 3 33054
ดูข้อความล่าสุด สาวิกาน้อย
07 ส.ค. 2009, 12:29 pm
ไม่มีข้อความใหม่
9076
หลวงปู่บุญฤทธิ์ ปัณฑิโต
สาวิกาน้อย 6 75489
ดูข้อความล่าสุด สาวิกาน้อย
07 ส.ค. 2009, 12:27 pm
ไม่มีข้อความใหม่
7371
หลวงปู่ขาว อนาลโย
[ ไปที่หน้าไปที่หน้า: 1, 2 ]
สาวิกาน้อย 21 39075
ดูข้อความล่าสุด สาวิกาน้อย
07 ส.ค. 2009, 12:26 pm
ไม่มีข้อความใหม่
7753
หลวงปู่สุวัจน์ สุวโจ
สาวิกาน้อย 2 11183
ดูข้อความล่าสุด สาวิกาน้อย
07 ส.ค. 2009, 8:53 am
ไม่มีข้อความใหม่
9317
พระสุนทรธรรมากร (หลวงปู่คำพันธ์ โฆสปัญโญ)
สาวิกาน้อย 3 44755
ดูข้อความล่าสุด สาวิกาน้อย
06 ส.ค. 2009, 4:48 pm
ไม่มีข้อความใหม่
13136
หลวงปู่เมตตาหลวง (หลวงปู่สิงห์ สุนฺทโร)
วีรยุทธ 3 28214
ดูข้อความล่าสุด สาวิกาน้อย
06 ส.ค. 2009, 11:14 am
ไม่มีข้อความใหม่
12501
หลวงปู่บุญจันทร์ กมโล
[ ไปที่หน้าไปที่หน้า: 1, 2 ]
สาวิกาน้อย 24 63735
ดูข้อความล่าสุด สาวิกาน้อย
06 ส.ค. 2009, 10:50 am
ไม่มีข้อความใหม่
6716
หลวงปู่ชอบ ฐานสโม
สาวิกาน้อย 4 18053
ดูข้อความล่าสุด สาวิกาน้อย
06 ส.ค. 2009, 9:21 am
ไม่มีข้อความใหม่
13072
พระครูภาวนาทัศนวิสุทธิ (หลวงปู่แว่น ธนปาโล)
วีรยุทธ 2 20769
ดูข้อความล่าสุด สาวิกาน้อย
06 ส.ค. 2009, 9:14 am
ไม่มีข้อความใหม่
17835
หลวงปู่ผั่น ปาเรสโก : “พระอริยเจ้าผู้มีปฏิปทาประดุจม้าศึก”
ทัพหลวง 3 3286
ดูข้อความล่าสุด บุญชัย
08 ต.ค.2008, 2:53 pm
ไม่มีข้อความใหม่
16485
หลวงปู่เสาร์ กนฺตสีโล : “พระปรมาจารย์กรรมฐาน”
ทัพหลวง 4 7624
ดูข้อความล่าสุด ฌาณ
05 ต.ค.2008, 10:14 pm
ไม่มีข้อความใหม่
14333
หลวงปู่เทพโลกอุดร
sithiphong 13 153560
ดูข้อความล่าสุด sithiphong
05 ต.ค.2008, 12:18 pm
ไม่มีข้อความใหม่
16109
คุณแม่ชีแก้ว เสียงล้ำ
mahapho 6 14309
ดูข้อความล่าสุด ฌาณ
03 ต.ค.2008, 8:26 pm
ไม่มีข้อความใหม่
16268
พระอาจารย์อุทัย สิริธโร
วีรยุทธ 5 12756
ดูข้อความล่าสุด ฌาณ
03 ต.ค.2008, 8:25 pm
ไม่มีข้อความใหม่
13154
พระวิสุทธิญาณเถร (หลวงปู่สมชาย ฐิตวิริโย)
วีรยุทธ 2 8509
ดูข้อความล่าสุด ฌาณ
03 ต.ค.2008, 8:25 pm
ไม่มีข้อความใหม่
7305
หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ
สาวิกาน้อย 6 21781
ดูข้อความล่าสุด ฌาณ
03 ต.ค.2008, 8:22 pm
ไม่มีข้อความใหม่
13099
หลวงพ่อประสิทธิ์ ปุญฺญมากโร
วีรยุทธ 14 39775
ดูข้อความล่าสุด จักรวัฏ
01 ต.ค.2008, 10:13 am
ไม่มีข้อความใหม่
17825
หลวงปู่สุวัจน์ สุวโจ : พระอริยเจ้าผู้หลุดพ้นด้วยอิริยาบถเดิน
ทัพหลวง 3 5468
ดูข้อความล่าสุด บัว
30 ก.ย. 2008, 11:57 am
ไม่มีข้อความใหม่
16527
พระอาจารย์มั่น ภูริทตฺโต พระอริยเจ้าผู้เป็นบิดาของพระกรรมฐาน
ทัพหลวง 3 6132
ดูข้อความล่าสุด บัว
30 ก.ย. 2008, 11:47 am
ไม่มีข้อความใหม่
16435
หลวงปู่ปัญญาวัฑโฒ : พระฝรั่งรูปแรกที่บรรลุธรรมในประเทศไทย
ทัพหลวง 2 7050
ดูข้อความล่าสุด ฌาณ
17 ก.ย. 2008, 11:26 pm
ไม่มีข้อความใหม่
16543
หลวงปู่ขาว อนาลโย : พระอริยเจ้าผู้เป็นดั่งเพชรน้ำหนึ่ง
ทัพหลวง 2 4939
ดูข้อความล่าสุด ฌาณ
17 ก.ย. 2008, 11:26 pm
ไม่มีข้อความใหม่
16551
หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ : เทพเจ้าแห่งที่ราบสูง
ทัพหลวง 2 6030
ดูข้อความล่าสุด ฌาณ
17 ก.ย. 2008, 11:25 pm
ไม่มีข้อความใหม่
16449
หลวงตามหาบัว ญาณสมฺปนฺโน : พระอริยเจ้าผู้เป็นมหาบุรุษฯ
ทัพหลวง 2 6112
ดูข้อความล่าสุด ฌาณ
17 ก.ย. 2008, 11:25 pm
ไม่มีข้อความใหม่
16506
หลวงพ่อพุธ ฐานิโย : พระอริยเจ้าผู้ชำนาญทั้งปริยัติและปฏิบัติ
ทัพหลวง 3 4464
ดูข้อความล่าสุด ฌาณ
17 ก.ย. 2008, 11:25 pm
ไม่มีข้อความใหม่
16496
หลวงปู่เทสก์ เทสฺรงฺสี วิสุทธิเทพผู้ส่องประทีปแห่งลุ่มน้ำโขง
ทัพหลวง 2 4223
ดูข้อความล่าสุด ฌาณ
17 ก.ย. 2008, 11:24 pm
ไม่มีข้อความใหม่
16380
พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร : พระอริยเจ้าผู้มีพลังจิตเหนือฟ้าดิน
ทัพหลวง 2 5222
ดูข้อความล่าสุด ฌาณ
17 ก.ย. 2008, 11:24 pm
ไม่มีข้อความใหม่
16418
หลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ : “วิสุทธิเทพแห่งดอยแม่ปั๋ง”
ทัพหลวง 2 4687
ดูข้อความล่าสุด ฌาณ
17 ก.ย. 2008, 11:24 pm
ไม่มีข้อความใหม่
16406
หลวงปู่ชอบ ฐานสโม : พระอริยเจ้าผู้ทรงอภิญญา
ทัพหลวง 2 5039
ดูข้อความล่าสุด ฌาณ
17 ก.ย. 2008, 11:24 pm
ไม่มีข้อความใหม่
16434
หลวงปู่ตื้อ อจลธมฺโม : พระอริยเจ้าผู้มีปฏิปทาประดุจเสือโคร่ง
ทัพหลวง 2 4144
ดูข้อความล่าสุด ฌาณ
17 ก.ย. 2008, 11:23 pm
ไม่มีข้อความใหม่
16535
หลวงปู่ดูลย์ อตุโล : พระอริยเจ้าผู้เป็นเลิศในการสอนธรรม
ทัพหลวง 2 3722
ดูข้อความล่าสุด ฌาณ
17 ก.ย. 2008, 11:23 pm
ไม่มีข้อความใหม่
16569
หลวงปู่เจี๊ยะ จุนฺโท :พระอริยเจ้าผู้เป็นดั่งผ้าขี้ริ้วห่อทอง
ทัพหลวง 2 5445
ดูข้อความล่าสุด ฌาณ
17 ก.ย. 2008, 11:22 pm
ไม่มีข้อความใหม่
16677
หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร :พระอริยเจ้าผู้มีกลิ่นศีลธรรมกำจรกำจาย
ทัพหลวง 2 3769
ดูข้อความล่าสุด ฌาณ
17 ก.ย. 2008, 11:22 pm
ไม่มีข้อความใหม่
17410
ท่านพ่อลี ธมฺมธโร : พระอริยเจ้าผู้มีพลังจิตแก่กล้า
ทัพหลวง 2 15774
ดูข้อความล่าสุด ฌาณ
17 ก.ย. 2008, 11:22 pm
ไม่มีข้อความใหม่
16678
หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ : พระอริยเจ้าผู้เป็นดั่งสาแหรกธรรม
ทัพหลวง 2 3820
ดูข้อความล่าสุด ฌาณ
17 ก.ย. 2008, 11:22 pm
ไม่มีข้อความใหม่
17827
หลวงปู่ศรี มหาวีโร : พระอริยเจ้าผู้มากล้นด้วยบุญบารมี
ทัพหลวง 1 7697
ดูข้อความล่าสุด ฌาณ
17 ก.ย. 2008, 11:21 pm
ไม่มีข้อความใหม่
17838
หลวงปู่ลี กุสลธโร : พระอริยเจ้าผู้เป็นดั่งเศรษฐีในทางธรรม
ทัพหลวง 1 5436
ดูข้อความล่าสุด ฌาณ
17 ก.ย. 2008, 11:20 pm
ไม่มีข้อความใหม่
16564
หลวงปู่พรหม จิรปุญฺโญ : พระอริยเจ้าผู้แก่กล้าในทางธรรม
ทัพหลวง 1 4060
ดูข้อความล่าสุด ฌาณ
12 ก.ย. 2008, 9:19 pm
ไม่มีข้อความใหม่
16642
พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (จันทร์ สิริจนฺโท)
ทัพหลวง 1 4034
ดูข้อความล่าสุด ฌาณ
12 ก.ย. 2008, 9:18 pm
แสดงเฉพาะหัวข้อในระยะเวลา:   
สร้างหัวข้อใหม่
 


 ไปที่:   
บันทึกว่าอ่านทุกหัวข้อแล้ว
ผู้ดูแล: Admin2
สมาชิกที่กำลังอ่าน บอร์ดนี้: (ไม่มี)

มีข้อความใหม่  มีข้อความใหม่    ไม่มีข้อความใหม่  ไม่มีข้อความใหม่    ประกาศ ประกาศ
มีข้อความใหม่ที่เป็น [ Popular ] มีข้อความใหม่ที่เป็น [ Popular ]   ไม่มีข้อความใหม่ที่เป็น [ Popular ] ไม่มีข้อความใหม่ที่เป็น [ Popular ]   ตรึง ตรึง
มีข้อความใหม่ที่ถูก [ ล๊อค ] มีข้อความใหม่ที่ถูก [ ล๊อค ]   ไม่มีข้อความใหม่ที่ถูก [ ล๊อค ] ไม่มีข้อความใหม่ที่ถูก [ ล๊อค ]      
คุณไม่สามารถสร้างหัวข้อใหม่
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ
คุณไม่สามารถแก้ไขข้อความของคุณ
คุณไม่สามารถลบข้อความของคุณ
คุณไม่สามารถลงคะแนน


 
 
เลือกบอร์ด  • กระดานสนทนา  • สมาธิ  • สติปัฏฐาน  • กฎแห่งกรรม  • นิทานธรรมะ  • หนังสือธรรมะ  • บทความ  • กวีธรรม  • สถานที่ปฏิบัติธรรม  • ข่าวกิจกรรม
นานาสาระ  • วิทยุธรรมะ  • เสียงธรรม  • เสียงสวดมนต์  • ประวัติพระพุทธเจ้า  • ประวัติมหาสาวก  • ประวัติเอตทัคคะ  • ประวัติพระสงฆ์  • ธรรมทาน  • แจ้งปัญหา

จัดทำโดย  กลุ่มเผยแผ่หลักคำสอนทางพระพุทธศาสนา ธรรมจักรดอทเน็ต
เพื่อส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรมในสังคม
เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2546
ติดต่อ webmaster@dhammajak.net
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group :: ปรับเวลา GMT + 7 ชั่วโมง