Home  • กระดานสนทนา  • สมาธิ  •  สติปัฏฐาน  • กฎแห่งกรรม  • นิทาน  • หนังสือ  •  บทความ  • กวีธรรม  • ข่าวกิจกรรม  • แจ้งปัญหา
คู่มือการใช้คู่มือการใช้  ค้นหาค้นหา   สมัครสมาชิกสมัครสมาชิก   รายชื่อสมาชิกรายชื่อสมาชิก  กลุ่มผู้ใช้กลุ่มผู้ใช้   ข้อมูลส่วนตัวข้อมูลส่วนตัว  เช็คข้อความส่วนตัวเช็คข้อความส่วนตัว  เข้าสู่ระบบ(Log in)เข้าสู่ระบบ(Log in)
 
ได้ทำการย้ายไปเว็บบอร์ดแห่งใหม่แล้ว คลิกที่นี่
www.dhammajak.net/forums
15 ตุลาคม 2551
พบ 42 รายการ
ผู้ตั้ง ข้อความ
หัวข้อ: วัดในจังหวัดนนทบุรี
jeab742

ตอบ: 26
อ่าน: 28845

ตอบForum: วัดและศาสนสถาน   ตอบเมื่อ: 15 ต.ค.2008, 9:15 pm   หัวเรื่อง: วัดในจังหวัดนนทบุรี
๒๕.วัดจำปา ตั้งอยู่เลขที่ ๑ บ้านบางขุนกอง ถ.นครอินทร์ ม.๓ ต.บางขุนกอง อ.บางกรวย นนทบุรี ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ.๒๑๙๓ พระอุโบสถเก่าแก่ สร้างเมื่อ ๒๑๙๓ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ ๑๘ ต.ค. ๒๕๔๗ เจ้าอาวาส ...
หัวข้อ: วัดในจังหวัดนนทบุรี
jeab742

ตอบ: 26
อ่าน: 28845

ตอบForum: วัดและศาสนสถาน   ตอบเมื่อ: 15 ต.ค.2008, 9:13 pm   หัวเรื่อง: วัดในจังหวัดนนทบุรี
๒๔.วัดจันทร์ ตั้งอยู่เลขที่ ๒๗ ถ.บางกรวย-ไทรน้อย ม.๖ ต.บางกรวย อ.บางกรวย นนทบุรี ตั้งวัดเมื่อ ๒๐ พ.ค. ๒๓๑๕ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ ๙ ม.ค. ๒๓๓๘ เจ้าอาวาส พระครูสังฆรักษ์ศักดา โอภาโส(แสงทอง) อุ ...
หัวข้อ: วัดในจังหวัดนนทบุรี
jeab742

ตอบ: 26
อ่าน: 28845

ตอบForum: วัดและศาสนสถาน   ตอบเมื่อ: 15 ต.ค.2008, 9:12 pm   หัวเรื่อง: วัดในจังหวัดนนทบุรี
๒๓.วัดโคนอนมหาสวัสดิ์ ตั้งอยู่เลขที่ ๑๐๘/๒ ม.๗ ต.มหาสวัสดิ์ อ.บางกรวย นนทบุรี ตั้งวัดเมื่อ ๒๐ ส.ค. ๒๕๒๙ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ ๒๑ ธ.ค. ๒๕๓๕ เจ้าอาวาส พระครูนนทวีรวัฒน์ (วีรธมฺโม สมเด็ด มีนุส ...
หัวข้อ: วัดในจังหวัดนนทบุรี
jeab742

ตอบ: 26
อ่าน: 28845

ตอบForum: วัดและศาสนสถาน   ตอบเมื่อ: 15 ต.ค.2008, 9:10 pm   หัวเรื่อง: วัดในจังหวัดนนทบุรี
๒๒.วัดโคนอน ตั้งอยู่เลขที่ ๗๗ ถ.บางกรวย-ไทรน้อย ม.๔ ต.บางสีทอง อ.บางกรวย นนทบุรี ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ.๒๓๕๐ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ ๑๗ ก.ค. ๒๕๓๐ เจ้าอาวาส พระอธิการประดิษฐ์ สาทโร (ประดิษฐ์ ศิลาอ่อ ...
หัวข้อ: วัดในจังหวัดนนทบุรี
jeab742

ตอบ: 26
อ่าน: 28845

ตอบForum: วัดและศาสนสถาน   ตอบเมื่อ: 15 ต.ค.2008, 9:08 pm   หัวเรื่อง: วัดในจังหวัดนนทบุรี
๒๑.วัดแคใน ตั้งอยู่ที่ ต.บางกร่าง อ.เมือง นนทบุรี ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ.๒๓๐๑ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ.๒๕๒๐ เจ้าอาวาส พระครูสังฆรักษ์บุญใส รตนปุตโต (สามา) อุปสมบทเมื่อ ๒๐ มิ.ย. ๒๕๓๐
หัวข้อ: วัดในจังหวัดนนทบุรี
jeab742

ตอบ: 16
อ่าน: 27130

ตอบForum: หนังสือธรรมะ   ตอบเมื่อ: 07 ต.ค.2008, 8:09 am   หัวเรื่อง: วัดในจังหวัดนนทบุรี
๑๕.วัดคลองขวาง ตั้งอยู่เลขที่ ๑๐ บ้านคลองขวาง ม.๖ ต.คลองขวาง อ.ไทรน้อย นนทบุรี ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ.๒๔๓๔ เดิมชื่อ “วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม” เขตละหาร บางบัวทองในอดีตเป็นป่า ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ ...
หัวข้อ: วัดในจังหวัดนนทบุรี
jeab742

ตอบ: 16
อ่าน: 27130

ตอบForum: หนังสือธรรมะ   ตอบเมื่อ: 07 ต.ค.2008, 8:06 am   หัวเรื่อง: วัดในจังหวัดนนทบุรี
๑๔.วัดคงคา ตั้งอยู่เลขที่ ๓๘ ม.๓ ต.บางม่วง อ.บางใหญ่ นนทบุรี ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ.๒๓๗๐ เดิมชื่อ “วัดโครก” ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ ๑๒ ต.ค. ๒๔๓๔ เจ้าอาวาส พระครูสุตวัฒน์ภิรม(ปภากโร ประภาส นาคหรั่ง) ...
หัวข้อ: วัดในจังหวัดนนทบุรี
jeab742

ตอบ: 16
อ่าน: 27130

ตอบForum: หนังสือธรรมะ   ตอบเมื่อ: 07 ต.ค.2008, 8:04 am   หัวเรื่อง: วัดในจังหวัดนนทบุรี
๑๓.วัดเขียน ตั้งอยู่เลขที่ ๑๔๐ ม.๒ ต.บางไผ่ อ.เมือง นนทบุรี พระอุโบสถเก่า พ.ศ.๒๓๒๕ พระประธานปางมารวิชัย หน้าตักกว้าง ๑.๕ เมตร สร้าเมื่อ พ.ศ.๒๓๒๓ เดิมเป็นท่าเทียบเรือสำเภาพ่อค้าจีน จนมีพ่อค้าชาวจีนชื่อ ...
หัวข้อ: วัดในจังหวัดนนทบุรี
jeab742

ตอบ: 16
อ่าน: 27130

ตอบForum: หนังสือธรรมะ   ตอบเมื่อ: 06 ต.ค.2008, 8:39 am   หัวเรื่อง: วัดในจังหวัดนนทบุรี
๑๒.วัดเขมาภิรตาราม เป็นพระอารามหลวง ชั้นโท ชนิดราชวรวิหาร สังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุตินิกาย ตั้งอยู่เลขที่ ๗๔ ถ.พิบูลสงคราม ม.๘ ต.สวนใหญ่ อ.เมือง นนทบุรี รัชกาลที่ ๕ ทรงสันนิษฐานว่าพระเจ้าอู่ทอง(สมเด็จพระราม ...
หัวข้อ: วัดในจังหวัดนนทบุรี
jeab742

ตอบ: 16
อ่าน: 27130

ตอบForum: หนังสือธรรมะ   ตอบเมื่อ: 06 ต.ค.2008, 8:37 am   หัวเรื่อง: วัดในจังหวัดนนทบุรี
๑๑.วัดขวัญเมือง ตั้งอยู่เลขที่ ๑๑๖ บ้านบางข่า ม.๘ ต.บางกร่าง อ.เมือง นนทบุรี ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. ๒๓๐๐ เดิมชื่อ “วัดบางข่า” เจ้าอาวาส พระครูสมุห์บรรจง ฉนฺทวโร(จำปาโพธิ์) อุปสมบทเมื่อ ๖ ก.ค. ๒๔๘๖
หัวข้อ: วัดในจังหวัดนนทบุรี
jeab742

ตอบ: 26
อ่าน: 28845

ตอบForum: วัดและศาสนสถาน   ตอบเมื่อ: 04 ต.ค.2008, 5:14 pm   หัวเรื่อง: วัดในจังหวัดนนทบุรี
๒๐.วัดแคนอก ตั้งอยู่เลขที่ ๓๓ ถ.สนามบินน้ำ ม.๒ ต.บางกระสอ อ.เมือง นนทบุรี ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ.๒๓๕๘ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาครั้งแรกเมื่อ พ.ศ.๒๔๕๑ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาครั้งที่ ๒ เมื่อ ๑๔ มิ.ย. ๒ ...
หัวข้อ: วัดในจังหวัดนนทบุรี
jeab742

ตอบ: 26
อ่าน: 28845

ตอบForum: วัดและศาสนสถาน   ตอบเมื่อ: 04 ต.ค.2008, 5:13 pm   หัวเรื่อง: วัดในจังหวัดนนทบุรี
๑๙.วัดค้างคาว ตั้งอยู่เลขที่ ๑๓๘ ม.๔ ต.บางไผ่ อ.เมือง นนทบุรี ตั้งวัดเมื่อ ๒ ม.ค. ๒๓๒๖ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ ๑ พ.ค. ๒๓๓๔ เจ้าอาวาสพระอธิการประมวล ถิรงฺกโร (ประมวล ศรีจาด) อุปสมบทเมื่อ ๓ มิ. ...
หัวข้อ: วัดในจังหวัดนนทบุรี
jeab742

ตอบ: 26
อ่าน: 28845

ตอบForum: วัดและศาสนสถาน   ตอบเมื่อ: 04 ต.ค.2008, 5:12 pm   หัวเรื่อง: วัดในจังหวัดนนทบุรี
๑๘.วัดคลองตาคล้าย ตั้งอยู่เลขที่ ๒๓ บ้านคลองตาคล้าย ม.๒ ต.ไทรน้อย อ.ไทรน้อย นนทบุรี ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ.๒๔๕๐ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ ๒๐ เม.ย. ๒๔๖๙ เจ้าอาวาส พระครูถาวรสุตกิจ (ถาวโร เจียม แซ้ซื้อ ...
หัวข้อ: วัดในจังหวัดนนทบุรี
jeab742

ตอบ: 26
อ่าน: 28845

ตอบForum: วัดและศาสนสถาน   ตอบเมื่อ: 04 ต.ค.2008, 5:11 pm   หัวเรื่อง: วัดในจังหวัดนนทบุรี
๑๗.วัดคลองเจ้า ตั้งอยู่เลขที่ ๓๔ บ้านคลองทวีวัฒนา ม.๒ ต.ทวีวัฒนา อ.ไทรน้อย นนทบุรี ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ.๒๔๒๐ บริเวณวัดเป็นป่าทึบ หม่อมเจ้าทวีวัฒนาวงศ์ ได้ขุดคลอง ชาวบ้านช่วยกันสร้างวัดเรียกว่า “วัดคลองบาง ...
หัวข้อ: วัดในจังหวัดนนทบุรี
jeab742

ตอบ: 26
อ่าน: 28845

ตอบForum: วัดและศาสนสถาน   ตอบเมื่อ: 04 ต.ค.2008, 5:09 pm   หัวเรื่อง: วัดในจังหวัดนนทบุรี
๑๖.วัดคลองขุนศรี ตั้งอยู่เลขที่ ๔๘ บ้านคลองขุนศรี ม.๓ ต.ขุนศรี อ.ไทรน้อย นนทบุรี ตั้งวัดเมื่อ ๙ ม.ค. พ.ศ.๒๔๕๒ เขตบางเลน นครปฐม ชาวบ้านเรียก “วัดขุนศรีเจริญราษฏร์” ต่อมาโอนเขตเป็นจังหวัดนนทบุรี ได้รับพ ...
หัวข้อ: วัดในจังหวัดนนทบุรี
jeab742

ตอบ: 26
อ่าน: 28845

ตอบForum: วัดและศาสนสถาน   ตอบเมื่อ: 04 ต.ค.2008, 5:06 pm   หัวเรื่อง: วัดในจังหวัดนนทบุรี
๑๕.วัดคลองขวาง ตั้งอยู่เลขที่ ๑๐ บ้านคลองขวาง ม.๖ ต.คลองขวาง อ.ไทรน้อย นนทบุรี ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ.๒๔๓๔ เดิมชื่อ “วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม” เขตละหาร บางบัวทองในอดีตเป็นป่า ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ ...
หัวข้อ: วัดในจังหวัดนนทบุรี
jeab742

ตอบ: 16
อ่าน: 27130

ตอบForum: หนังสือธรรมะ   ตอบเมื่อ: 27 ก.ย. 2008, 4:58 pm   หัวเรื่อง: วัดในจังหวัดนนทบุรี
๑๐.วัดแก้วฟ้า ตั้งอยู่เลขที่ ๔๕ ม.๕ ต.บางขนุน อ.บางกรวย นนทบุรี ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. ๒๐๙๕ อยู่ริมฝั่งคลองบางกอกน้อย รัชกาลสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ ภายหลังตั้งเมืองนนทบุรีเพียง ๓ ปี ได้รับพระราชทานวิสุงคามสี ...
หัวข้อ: วัดในจังหวัดนนทบุรี
jeab742

ตอบ: 16
อ่าน: 27130

ตอบForum: หนังสือธรรมะ   ตอบเมื่อ: 27 ก.ย. 2008, 4:55 pm   หัวเรื่อง: วัดในจังหวัดนนทบุรี
๙.วัดเกาะพญาเจ่ง ตั้งอยู่เลขที่ ๑๐๘ ม.๑ ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด นนทบุรี ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. ๒๓๑๘ โดยพระยาเจ่ง ต้นตระกูล คชเสนี สร้างเดิมชื่อ “วัดเกาะบางพูด” ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา พ.ศ. ๒๓๓๐ และ พ.ศ. ...
หัวข้อ: วัดในจังหวัดนนทบุรี
jeab742

ตอบ: 16
อ่าน: 27130

ตอบForum: หนังสือธรรมะ   ตอบเมื่อ: 27 ก.ย. 2008, 4:53 pm   หัวเรื่อง: วัดในจังหวัดนนทบุรี
๘.วัดเกดประยงค์เล็กตั้งตรงจิตร ตั้งอยู่เลขที่ ๗๔ บ้านคลองบางกอกน้อย ม.๘ ต.บางขนุน อ.บางกรวย นนทบุรี ตั้งวัดเมื่อ ๒๓๗๙ โดยลูกหลานนางเกดได้ถวายที่ดินและทรัพย์สินสร้างวัดชื่อ “วัดเกด” มีพระอุโบสถเก่า(๒๓๗ ...
หัวข้อ: วัดในจังหวัดนนทบุรี
jeab742

ตอบ: 16
อ่าน: 27130

ตอบForum: หนังสือธรรมะ   ตอบเมื่อ: 27 ก.ย. 2008, 4:49 pm   หัวเรื่อง: วัดในจังหวัดนนทบุรี
๗.วัดกู้ ตั้งอยู่เลขที่ ๕๗ ม.๕ ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด นนทบุรี ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. ๒๒๙๕ พระยาเจ่ง หัวหน้าชาวมอญ สร้างเดิมชื่อ “วัดท่าสอน” พ.ศ.๒๔๒๓ เรือพระที่นั่งสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเ ...
 

 ไปที่:   


 
 
เลือกบอร์ด  • กระดานสนทนา  • สมาธิ  • สติปัฏฐาน  • กฎแห่งกรรม  • นิทานธรรมะ  • หนังสือธรรมะ  • บทความ  • กวีธรรม  • สถานที่ปฏิบัติธรรม  • ข่าวกิจกรรม
นานาสาระ  • วิทยุธรรมะ  • เสียงธรรม  • เสียงสวดมนต์  • ประวัติพระพุทธเจ้า  • ประวัติมหาสาวก  • ประวัติเอตทัคคะ  • ประวัติพระสงฆ์  • ธรรมทาน  • แจ้งปัญหา

จัดทำโดย  กลุ่มเผยแผ่หลักคำสอนทางพระพุทธศาสนา ธรรมจักรดอทเน็ต
เพื่อส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรมในสังคม
เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2546
ติดต่อ webmaster@dhammajak.net
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group :: ปรับเวลา GMT + 7 ชั่วโมง