Home  • กระดานสนทนา  • สมาธิ  •  สติปัฏฐาน  • กฎแห่งกรรม  • นิทาน  • หนังสือ  •  บทความ  • กวีธรรม  • ข่าวกิจกรรม  • แจ้งปัญหา
คู่มือการใช้คู่มือการใช้  ค้นหาค้นหา   สมัครสมาชิกสมัครสมาชิก   รายชื่อสมาชิกรายชื่อสมาชิก  กลุ่มผู้ใช้กลุ่มผู้ใช้   ข้อมูลส่วนตัวข้อมูลส่วนตัว  เช็คข้อความส่วนตัวเช็คข้อความส่วนตัว  เข้าสู่ระบบ(Log in)เข้าสู่ระบบ(Log in)
 
ได้ทำการย้ายไปเว็บบอร์ดแห่งใหม่แล้ว คลิกที่นี่
www.dhammajak.net/forums
15 ตุลาคม 2551
พบ 48 รายการ
ผู้ตั้ง ข้อความ
หัวข้อ: แจกวีซีดี ๙๖ ปี หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ
ลุงสุชาติ

ตอบ: 101
อ่าน: 67437

ตอบForum: ธรรมทาน   ตอบเมื่อ: 08 พ.ย.2007, 6:35 am   หัวเรื่อง: แจกวีซีดี ๙๖ ปี หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ
พระพรหมมังคลาจารย์ หรือ หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ เจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎ์ จ.นนทบุรี เดิมชื่อ ปั่น นามสกุล เสน่ห์เจริญ เกิดเมื่อวันวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๔๕๔ ตรงกับวันขึ้น ๑๔ ค่ำ เดือน ๖ ปีกุน ที่ ...
หัวข้อ: แจกหนังสือและซีดี “มงคล ๓๘ ประการ”
ลุงสุชาติ

ตอบ: 177
อ่าน: 105204

ตอบForum: ธรรมทาน   ตอบเมื่อ: 12 พ.ค.2007, 4:55 am   หัวเรื่อง: สำหรับคุณธนากร
ขอให้คุณธนากรที่ขอ "มงคล ๓๘ ประการ" แจ้งชื่อ นามสกุล ไว้ด้วย
หัวข้อ: แจกหนังสือและซีดี “มงคล ๓๘ ประการ”
ลุงสุชาติ

ตอบ: 177
อ่าน: 105204

ตอบForum: ธรรมทาน   ตอบเมื่อ: 19 ม.ค. 2007, 11:20 pm   หัวเรื่อง: ขอให้แจ้งนามสกุล
ขอให้คุณพิสิษฐ์แจ้งนามสกุลไว้ด้วย
หัวข้อ: แจกหนังสือและซีดี “มงคล ๓๘ ประการ”
ลุงสุชาติ

ตอบ: 177
อ่าน: 105204

ตอบForum: ธรรมทาน   ตอบเมื่อ: 14 ม.ค. 2007, 6:46 pm   หัวเรื่อง: แจกหนังสือและซีดี “มงคล ๓๘ ประการ”
เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.๒๕๕๐ ลุงได้จัดพิมพ์หนังสือ “มงคล ๓๘ ประการ” ซึ่งเป็นธรรมบรรยายของท่านอาจารย์ พระมหาสมปอง มุทิโต คณะ ๒๕ วัดมหาธาตุฯ แจกจ่ายแก่นักเรียน นักศึกษา พระภิกษุ สามเณร และประชาชน ...
หัวข้อ: หน้าที่ของพุทธบรษัท 4
ลุงสุชาติ

ตอบ: 1
อ่าน: 2239

ตอบForum: สนทนาธรรมทั่วไป   ตอบเมื่อ: 17 ส.ค. 2006, 2:41 am   หัวเรื่อง: หน้าที่ของพุทธบรษัท 4
หน้าที่ของพุทธบริษัท ๔ ได้แก่
๑. ต้องพยายามศึกษาพัฒนาปัญญาของตนให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ที่ได้ตรัสรู้และแสดงไว้อย่างละเอียดลึกซึ้งกว้างขวางให้มากที่สุด สามารถนำเอาคำสอนของพร ...
หัวข้อ: บรรลุพระโสดาบัน
ลุงสุชาติ

ตอบ: 6
อ่าน: 3353

ตอบForum: สนทนาธรรมทั่วไป   ตอบเมื่อ: 17 ส.ค. 2006, 2:17 am   หัวเรื่อง: บรรลุพระโสดาบัน
ผู้ที่บรรลุเป็นพระโสดาบันได้นั้น จะต้องสลัดให้พ้นจากเครื่องผูกมัดรัดรึงพันธนาการให้ยึดติดกับสังสารวัฏ ที่เรียกว่า "สังโยชน์ ๓" ได้แก่ สักกายะทิฐิ วิจิกิจฉา สีลลัพตปรามาส
หัวข้อ: มีลาภ เสื่อมลาภ
ลุงสุชาติ

ตอบ: 5
อ่าน: 3281

ตอบForum: สนทนาธรรมทั่วไป   ตอบเมื่อ: 01 ส.ค. 2006, 8:17 am   หัวเรื่อง: มีลาภ เสื่อมลาภ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนให้เรารู้จักโลกธรรม ๘ ได้แก่ มีลาภ ๑ เสื่อมลาภ ๑ มียศ ๑ เสื่อมยศ ๑ มีรัก ๑ มีทุกข์ ๑ มีสรรเสริญ ๑ มีนินทา ๑ เป็นหลักธรรมเป็นกฏธรรมชาติที่พวกเราทั่วไปจะต้องประสบอย่างหนึ ...
หัวข้อ: หลวงพ่อฤาษีลิงดำคุยกับพุทธองค์ดังต่อไปนี้
ลุงสุชาติ

ตอบ: 9
อ่าน: 6391

ตอบForum: สนทนาธรรมทั่วไป   ตอบเมื่อ: 23 ก.ค.2006, 7:51 am   หัวเรื่อง: หลวงพ่อฤาษีลิงดำคุยกับพุทธองค์ดังต่อไปนี้
เห็นด้วยกับความเห็นของผู้ตอบกระทู้ที่ ๑ สมเด็จพระอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าได้เสด็จเข้าสู่มหาปรินิพพานไปแล้ว ตัวแทนของพระพุทธองค์คือ พระธรรม
หัวข้อ: ขอบทสวดมนต์ถวายพระพรในหลวง
ลุงสุชาติ

ตอบ: 4
อ่าน: 5382

ตอบForum: สนทนาธรรมทั่วไป   ตอบเมื่อ: 23 ก.ค.2006, 7:36 am   หัวเรื่อง: ขอบทสวดมนต์ถวายพระพรในหลวง
โพชฌังคปริตร
*************

โพชฌังโค สะติสังขาโต ธัมมานัง วิจะโย ตะถา
โพชฌงค์ 7 ประการ คือ สติสัมโพชฌงค์ ธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์
วิริยัมปีติ ปัสสัทธิ โพชฌังคา จะ ตะถาปะเร
วิริยะสัมโพชฌงค์ ปีติสัมโพ ...
หัวข้อ: ต้องการพุทธศาสนสุภาษิตเกี่ยวกับความสามัคคีครับ
ลุงสุชาติ

ตอบ: 2
อ่าน: 4574

ตอบForum: สนทนาธรรมทั่วไป   ตอบเมื่อ: 23 ก.ค.2006, 7:34 am   หัวเรื่อง: ต้องการพุทธศาสนสุภาษิตเกี่ยวกับความสามัคคีครับ
พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงหลักธรรมที่ทำให้สังคมชุมชมอยู่ร่วมกันด้วยความรักสามัคคีอยู่เย็นเป็นสุข คือ "สารณียธรรม ๖" ได้แก่ เมตตาต่อกันทางใจ ๑ เมตตาต่อกันทางวาจา เมตตาต่อกันทางกาย ๑ สาธารณโภคี (เอ ...
หัวข้อ: ปรินิพพาน คืออะไร
ลุงสุชาติ

ตอบ: 28
อ่าน: 12362

ตอบForum: สนทนาธรรมทั่วไป   ตอบเมื่อ: 02 ก.ค.2006, 2:17 am   หัวเรื่อง: ปรินิพพาน
คือ การดับกิเลสตัณหาได้โดยสิ้นเชิง พ้นความทุกข์ทั้งปวง ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีก
หัวข้อ: ถาม
ลุงสุชาติ

ตอบ: 4
อ่าน: 1950

ตอบForum: สนทนาธรรมทั่วไป   ตอบเมื่อ: 25 มิ.ย.2006, 2:35 am   หัวเรื่อง: การบนบานศาลกล่าว
การบนบานศาลกล่าวเป็นการตั้งจิตอธิษฐานเพื่อให้ได้สิ่งที่ตนปรารถนา พระพุทธองค์ทรงสั่งสอนให้เราพึ่งตนเองให้ได้ก่อน (นาถกรณธรรม ๑๐) อย่างไรก็ตาม ได้ทรงแสดงถึงสัจจบารมี และอธิษฐานบารมี ซึ่งเรียกรวว่า สัตยา ...
หัวข้อ: การเก็บกระดูกปู่ไว้ในบ้าน ผิดหรือไม่
ลุงสุชาติ

ตอบ: 2
อ่าน: 3783

ตอบForum: สนทนาธรรมทั่วไป   ตอบเมื่อ: 21 มิ.ย.2006, 12:15 am   หัวเรื่อง: เก็บกระดูกปู่ที่บ้านผิดหรือไม่
ไม่ผิด ตรงกันข้าม จะสร้างความเป็นศิริมงคล เพราะท่านเป็นบุพพการีของเรา รวมทั้งย่า ตา ยาย พ่อ แม่ โดยปกติ หลังการฌาปนกิจศพแล้ว จะแบ่งเก็บกระดูกของท่านไว้เพียงชิ้นสองชิ้น ห่อผ้าขาวบรรจุไว้ในโกฏ วางไว้บนห ...
หัวข้อ: สนเท่ห์
ลุงสุชาติ

ตอบ: 7
อ่าน: 2678

ตอบForum: สนทนาธรรมทั่วไป   ตอบเมื่อ: 20 มิ.ย.2006, 1:00 am   หัวเรื่อง: อกาลิโก
พระธรรมคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็น "ปรมัตถ์สัจจะ" เป็นความจริงที่แน่นอนไม่มีการเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลา "อกาลิโก" แปลว่า ไม่มีการเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลา พระพุทธเจ้าได้ตรัสเกี่ยว ...
หัวข้อ: การเห็นธรรมจากการเดินจงกรม
ลุงสุชาติ

ตอบ: 14
อ่าน: 5538

ตอบForum: สนทนาธรรมทั่วไป   ตอบเมื่อ: 18 มิ.ย.2006, 1:19 am   หัวเรื่อง: การเห็นธรรมจากการเดินจงกรม
การเดินจงกรมที่ลุงได้หยิบยกมาจากพระไตรปิฎกนั้น สิ่งที่จะได้จากพระสูตรนี้อย่างน้อยที่สุดก็ได้ทราบว่า ร่างกายของเรานั้นประกอบด้วยธาตุดิน น้ำ ลม ไฟ ไม่ใช่ตัวเรา ไม่ใช่ของเรา มีความไม่เที่ยง เปลี่ยนแปลงอย ...
หัวข้อ: การเห็นธรรมจากการเดินจงกรม
ลุงสุชาติ

ตอบ: 14
อ่าน: 5538

ตอบForum: สนทนาธรรมทั่วไป   ตอบเมื่อ: 17 มิ.ย.2006, 12:25 am   หัวเรื่อง: อานิสงส์ของการเดินจงกรม
อานิสงส์ในการจงกรมมี ๕ ประการคือ ย่อมเป็นผู้อดทนต่อการเดินทางไกล ๑
ย่อมเป็นผู้อดทนต่อการบำเพ็ญเพียร ๑ ย่อมเป็นผู้มีอาพาธน้อย ๑ อาหารที่กินดื่ม เคี้ยว ลิ้มแล้วย่อมย่อยไปโดยดี ๑ และสมาธิที่ได้เพราะการเ ...
หัวข้อ: ขอทุกท่านโปรดช่วยอุทิศผลกุศลให้พ่อผมที่กำลังป่วยอยู่ด้วยครับ
ลุงสุชาติ

ตอบ: 24
อ่าน: 8618

ตอบForum: สนทนาธรรมทั่วไป   ตอบเมื่อ: 19 ก.พ.2006, 12:32 am   หัวเรื่อง: ขออธิษฐานให้คุณทองดี ศิริเรือง พ้นจากโรคาพยาธิภัย
นัตถิ เม สรณัง อัญญัง พุทโธ เม สรณัง วรัง เอเตนะ สัจจวัชเชนะ โหตุเต ชยมังคลัง
นัตถิ เม สรณัง อัญญัง ธัมมัง เม สรณัง วรัง เอเตนะ สัจจวัชเชนะ โหตุเต ชยมังคลัง
นัตถิ เม สรณัง อัญญัง สังฆัง เม สรณัง วร ...
หัวข้อ: ทำไมคนจึงอยากมีคู่
ลุงสุชาติ

ตอบ: 5
อ่าน: 3114

ตอบForum: สนทนาธรรมทั่วไป   ตอบเมื่อ: 09 ก.พ.2006, 2:36 am   หัวเรื่อง: ทำไมคนจึงอยากมีคู่
เป็นสัญชาติญาณของมนุษย์และสัตว์ทั่วไป คือ ต้องกินอาหาร มีเพศสัมพันธ์ มีการนอน ระวังภัย
หัวข้อ: อย่างนี้ได้รับกรรมไหม
ลุงสุชาติ

ตอบ: 8
อ่าน: 4501

ตอบForum: สนทนาธรรมทั่วไป   ตอบเมื่อ: 20 มี.ค.2005, 1:49 am   หัวเรื่อง: อย่างนี้ได้รับกรรมไหม
เป็นบาปแน่นอน ผลกรรมหรือวิบากจะเป็นอย่างไรนั้นตอบไม่ได้ ขณะนี้ตัวผู้กระทำก็กำลังได้รับผลอยู่ทุกขณะจิตอยู่แล้ว
หัวข้อ: ความขัดแย้ง
ลุงสุชาติ

ตอบ: 5
อ่าน: 3829

ตอบForum: สนทนาธรรมทั่วไป   ตอบเมื่อ: 19 ก.พ.2005, 2:33 am   หัวเรื่อง: ความขัดแย้ง
ความขัดแย้งเกิดขึ้นจากการมีความเห็น หรือ ทิฏฐิ แตกต่างกัน วิธีลดการขัดแย้งให้ใช้หลักสารณียธรรม ๖ หรือ หลักธรรมที่ทำให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขสงบ ได้แก่ มีเมตตาต่อกันทางกาย ๑ เมตตาต่อกันทางวาจา ๑ มีเ ...
 

 ไปที่:   


 
 
เลือกบอร์ด  • กระดานสนทนา  • สมาธิ  • สติปัฏฐาน  • กฎแห่งกรรม  • นิทานธรรมะ  • หนังสือธรรมะ  • บทความ  • กวีธรรม  • สถานที่ปฏิบัติธรรม  • ข่าวกิจกรรม
นานาสาระ  • วิทยุธรรมะ  • เสียงธรรม  • เสียงสวดมนต์  • ประวัติพระพุทธเจ้า  • ประวัติมหาสาวก  • ประวัติเอตทัคคะ  • ประวัติพระสงฆ์  • ธรรมทาน  • แจ้งปัญหา

จัดทำโดย  กลุ่มเผยแผ่หลักคำสอนทางพระพุทธศาสนา ธรรมจักรดอทเน็ต
เพื่อส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรมในสังคม
เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2546
ติดต่อ webmaster@dhammajak.net
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group :: ปรับเวลา GMT + 7 ชั่วโมง